úterý 7. ledna 2014

Matoušovo evangelium - leden 2014

Matthew: Matoušovo evangelium a skutečnost 
zapsala Suzy Ward
5. ledna 2014
Překlad: OrgoNet

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. S prosincovým slunovratem přišel další mocný příliv světla, jakoby vzdával poctu starému roku a vítal nový rok plamenným povzbuzením. A pokud je to skutečně vzdání pocty, je opravdu zasloužené! Vždy, když jste jednali v inspiraci na úrovni duše – udělali jste něco, co jste pokládali jen za pěkné gesto či „správnou věc, kterou je třeba udělat“ - přidali jste do vašeho světa světlo.

úterý 11. června 2013

11. červen 2013

11. červen 2013
Překlad: OrgoNet

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Budeme se zabývat problémy, o něž čtenáři projevili největší zájem, a mějte prosím na mysli, že právě vrcholí „negativní“ konec dualitního spektra, a tato energie, jakmile byla uvedena do pohybu, musí proběhnout. Jste svědky kombinace toho, jak jednotlivci s násilnými sklony dávají průchod svému zesílenému nutkání provádět násilí – ať už jsou to náhodné činy, nebo vládci utlačující svůj národ – a vybíjení energie v mnoha různých situacích všude ve vašem světě.

Nepokoje v Turecku, údajně kvůli ochraně parku, byly podníceny falešnou operací CIA za účelem vyvolání ohně mezi Sunity a Šíity, které by vedlo k rozhoření války. Jako všechny státy světa, i Turecko má politiku, která není uspokojivá pro všechny občany, ale je ekonomicky zdravá a progresívní – a to právě Illumináti chtějí zničit. I když se jejich globální síť rozpadla ve švech, několik vrcholných jedinců stále lpí na iluzi, že převezmou kontrolu nad celým středním Východem a pak ovládnou i zbytek světa. Je nanejvýš jisté, že k tomu nedojde, a až se nepokoje v Turecku uklidní, což bude brzo, dojde k několika reformám a dalšímu posílení pokrokové cesty této země.

V zemích středního Východu, kde lidé vypudili despotické či dynastické vládce, je svoboda novinkou a je přirozené, že je zde zmatek ohledně vedení a vládnutí. Nakonec však dojde ve všech zemích ke shodě a budou nastoleny takové demokratické vlády, které budou nejlépe vyhovovat těmto zemím.

Sýrie je poněkud odlišná, protože proti Assadovu režimu bojují různorodé skupiny – jejich cíl je stejný, ale každá skupina má, dá se říci, svůj vlastní program. Až přijde vítězství, bude to doba ostrých rozporů vedených nejradikálnějšími skupinami, ale nakonec převládne zdravý rozum a moudrost. Pak se vytvoří koalice, která povede zemi k mírové stabilitě.

Zájmem Číny není „ekonomicky porazit USA“, ale vypořádání se se svými závažnými vnitřními problémy. Mezi ekonomicky nejvýznamnějšími státy je to právě Čína a USA, které mají nejrozsáhlejší vnitřní problémy. Čínská vláda, která je autoritativní povahy, avšak mírněna jasnou vizí, na vyřešení svých problematických oblastí pracuje. Aktivita v problémových oblastech v USA, kde je sice demokracie, avšak pokřivená, je ve srovnání s tím na mrtvém bodě.

Zde je vhodné místo, abychom se věnovali otázkám, které klade mnoho čtenářů: Jak může americký prezident Obama hájit Státní bezpečnostní agenturu NSA, která sbírá údaje ze soukromých telefonátů a internetových spojení občanů? Proč podepsal Zákon na ochranu Monsanta? Činy kongresu jso veřejně známy, ale není známo to, co se děje za zavřenými dveřmi, a my vám k těmto dvěma situacím řekneme něco důležitého.

President Obama hájil sbírání dat agenturou NSA, které bylo povoleno Vlasteneckým zákonem schváleným za úřadování George Bushe, z to hodnověrného důvodu, že vedlo k odhalení a zmaření mnoha teroristických plánů. Prezident však nemůže říci – a ani Bush by to nikdy neřekl – že nejrozsáhlejší teroristické činy, které selhaly, a většina menších spiknutí, které bylo zabráněno, byly akce připravované frakcí CIA pod kontrolou Illuminátů.

Obama nemůže odhalit ani to, že v NSA a dalších agenturách jeho země i v mnoha jiných pracují nepozemšťané. Ti sbírají a analyzují informace o všech aktivitách Illuminátů po celém světě, a používají je k tomu, aby oslabili jejich operace a získali důkazy pro stíhání. Až toto doslouží svému účelu – to jest dovede vládu Illuminátů ke konci – skončí i Vlastenecký zákon a Bezpečnost vlasti.

Pokud jde o Zákon na ochranu Monsanta, mluvčí Illuminátů řekli prezidentovi, že pokud ho bude vetovat, Kongres toho nebude dbát. Navíc zesílí své úsilí na zvrácení Zákona o dostupné zdravotní péči, zablokuje zákony, které by mohly vyřešit některé problémy s imigrací, a zničí pokusy o řešení mezinárodních konnfliktů racionálními diskusemi namísto válečné konfrontace.

To je ten „přízemní“ důvod, proč Obama zákon podepsal, ale je tu ještě jeden aspekt, o kterém nevědí ani Illumináti. Navzdory hrozbám Illulminátů prezident tento zákon podepsat nehodlal, a učinil tak proto, že mu to poradili nepozemšťané v jeho blízkosti. Jejich vyšší perspektivou bylo, že rozhořčení občanů nad tímto zákeřným zákonem je má motivovat, aby vyvíjeli tlak na jeho zrušení. Lidé musejí vykonávat svá práva a ujmout se své odpovědnosti, a požadovat, aby jejich zvolení zástupci ukončili svou tvrdošíjnou bezhlavou oddanost politickým stranám, aby dále nedovolili penězům lobbistů diktovat, jak mají hlasovat, a aby začali sloužit nejlepším zájmům své země.

V žádném případě to neplatí jen o Spojených státech! Vlády ve všech zemích musí začít sloužit zájmům svého lidu, protože je to ústředním bodem Zlatého věku Země a vývoje duše!

Jak bylo zmíněno v předešlém poselství, obyvatelstvo Země je co do umístění ve čtvrté hustotě, ale mnozí ještě nedosáhli této hustoty vědomě či duchovně. Právě tak jako byl předurčen Vzestup Země, je předurčen i její Zlatý věk, ale to, kdy tento Věk slavně a plně rozkvete, záleží na kolektivním myšlení lidí, na jejich citech a činech. Ani neumíme dostatečně silně zdůraznit, jak velice je potřeba vašeho světla, abyste pomohli vaší společnosti pokročit ve vědomí a duchovním uvědomění!

Univerzální zákon přitažlivosti je hlavní součástí tohoto pokroku. Tím, že se občané soustřeďují na nespokojenost s nespravedlnostmi vládnoucích systémů a jejich hanebné aktivity, vysílají energii, která prodlužuje nechtěné situace! Potřebují se dovědět, že když se soustředí na to, co chtějí, vytvářejí energii, která to zhmotní. Potřebují být soudní k informacím z různých zdrojů a ptát se uvnitř sebe, kde je pravda známa, zda něco je fakt nebo výmysl, pravda nebo lež.

O Baracku Obamovi jsme poprvé hovořili před primárními volbami ve Spojených státech v r. 2008. Od té doby jsme o něm hovořili mnohokrát, včetně rl. 2012, kdy jsme řekli, že zůstane v úřadu a proč. Pokaždé, když bylo zveřejněno některé z mnoha poselství zmiňující Obamu, byla má matka zaplavena emaily: obhájci ideologie Strany republikáů vehementně kritizují to, co vám o něm říkáme, a jeho podporovatelé chtějí vědět, zda dokáže překonat ohromnou opozici, které čelí. Někteří se ptají: Je ještě pořád světlem naplněnou bytostí? ANO, je!

Něco k tomu doplníme, ale nejprve to, že to byla právě politika, která způsobila celým generacím lidí na Zemi hrůzné množství úmrtí a ničení, a vytvořila nehorázně nevyrovnané rozdělení rozsáhlého bohatství vašeho světa. Nepřehlížíme roli náboženství, ale na bitevní pole vedli své stoupence ti, kteří vládli církvi A státu.

Po dlouhé věky bylo základem politických systémů vašeho světa šílenství dobývaní a prolévaní krve, korupce a klamání. Nakonec to vytvořilo takové množství negativity, že sám život Země byl v ohrožení. Gaia, duše vtělená jako vaše planeta, nechtěla, aby její tělo a všechny formy jejího života zemřely.

A tak v souladu s požadavkem Gaii a s Božím požehnáním vzdálené civilizace zaplavily planetu život zachraňujícím světlem a nejvyšší vesmírná rada vytvořila vzorový plán nové éry, známé jako Zlatý věk Země. Požádali duši z vysoce pokročilé civilizace, aby se ujala jednoho z nejobtížnějších úkolů – prezidentsví Spojených států, role, která široce přesáhne politiku na celém světě.

Ano, Barack Obama je zcela určitě stejně tolik naplněn světlem, jako když souhlasil s přijetím poslání, aby napravil špatnosti ve své zemi a aby se stal předvojem světových mírotvorců! Během svého působení v úřadu pilně pracoval za scénou, aby rozložil síť umožňující Illuminátům ovládat vše, co ovlivňuje život ve vašem světě. Jejich síla mařit či zcela vykolejit jeho snahy byla úžasná a do značné míry úspěšná, ale až jejich vliv v Kongresu i mimo něj skončí, uvidíte pravdu našich slov o Obamovi.

Nyní se podívejme na negativitu v kontextu počasí a geofyzikálních událostí, které možná nepokládáte za důkazy změn, kterými jsou. Intenzívní světlo, které zachránilo život Země, jí dalo sílu, aby začala uvolňovat negativitu cestou silných zemětřesení, vulkanických erupcí a silných bouří, které způsobily mnoho obětí a destrukce.

Poslední ze „staré“ negativity byla uvolněna přibližně před šesti měsíci – a to umožnilo Zemi vstoupit do čtvrté hustoty. „Nová“ negativita způsobená probíhajícím násilím je uvolňována sérií zemětřesení v oblastech, kde může dojít k málo ztrátám na životech či destrukci, a totéž platí o sopečných erupcích. Další negativita je rozháněna v některých oblastech cestou bouří s přívalovými srážkami a v jiných přírodními požáry – voda a oheň jsou čistícími živly Přírody.

Negativita již se nikdy na planetě nenahromadí a nikdy nedojde k žádné předvídané celosvětové katastrofě! Temnota, která po dlouhé věky halila Zemi, je pryč, ale „zametání“ toho, co zůstalo v jejím důsledku, bude pokračovat, dokud Země nedosáhne rovin, kde neexistuje násilí. Nedostane se tam příští týden ani příští měsíc, ale je podporována silami světla uvnitř Země, na ní i mimo ni, a pohybuje se k těmto rovinám rychlostí, která je ve vesmíru jedinečná. Na této cestě se násilí bude zmirňovat a rovněž tak bouře, zemětřesení a sopečná aktivita.

K dalšímu tématu, na které se čtenáři ptají: radiační emise z jaderné elektrárny před časem poškozené v Japonsku byly neutralizovány natolik, že nepředstavují nová zdravotní rizika. Veškeré jaderné elektrárny, sklady odpadu a další toxické znečištění bude nakonec technologicky dematerializováno. Do té doby posádky na vaší obloze používají technologii na palubách svých lodí, aby zabezpečily jaderná zařízení, která jsou ještě používána.

Obavy z toho, že země s jadernými zbraněmi budou jednat neuváženě, že další země budou rychle vyvíjet a získávat tyto zbraně, a že dojde k náhodnému vypuštění, jsou zcela zbytečné. Rozhodnutím Stvořitele a svolením Boha budou civilizace se schopností předcházet svévolným či náhodným jaderným útokům pokračovat ve své činnosti.

Během konference Bilderberg Illumináti pravděpodobně stěží odhalí své prohlubující se obavy z toho, jak dlouho ještě mohou ovládat bankovnictví, půjčky a investice po celém světě – již téměř vyčerpali prostředky, jimiž jsou schopni udržovat své bohatství nedotčené. Jak bylo dříve zmíněno, jednotlivci uvnitř a vně NSA sbírají důkazy, že Illumináti získali toto bohatství nezákonně a neeticky; avšak dokud nebude veškerá dokumentace předložena soudům a pak spravedlivě rozhodnuta, zůstanou fondy v rukou Illuminátů.

S radostí jsme vyslechli přiznání existence jiných civilizací z úst kanadského ministra obrany! Zatím není známo, jak to může ovlivnit načasování přistání, a kdy se odhalí nepozemšťané žijící mezi vámi. Matko, vlož sem prosím Hatonnovy odpovědi na tuto otázku.

„I když je toto uznání povzbuzující, není to dost, abychom přistáli zítra. Nejprve musíte uvést svůj dům do lepšíh pořádku. Nikdo neočekává, že to uděláte sami – od toho tu jsme, abychom vám pomohli!“
„Suzy, přítelkyně, ty víš, že nehodláme převzít váš svět, ale mnoho lidí to neví. Jsou na nás zvědaví, ale nejsou přesvědčeni, že pokud přistaneme, bude to kvůli pomoci. Nemají ponětí, co děláme na Zemi už po staletí – spíše se ptají: Proč by se o nás nepozemšťané zajímali?“
„Až uvidí, že se věci ubírají dobrými směry a budou více důvěřovat tomu, co se mění, možná nebudou tak nedůvěřiví k návštěvě cizinců. Ale po Internetu pořád chodí propaganda Illuminátů, že nepozemšťané se mohou tvářit přátelsky, ale ve skutečnosti vás chtějí zotročit.“
Takže to zůstává na Bohu. On bude vědět, kdy budete připraveni nás přivítat a pak dá znamení, abychom šli. My se na to těšíme ještě více než vy, Suzy!“

Děkuji ti, matko, a prosím, vlož sem odkaz na krátké video, které dodává energii k přiblážení dne, kdy se setkáte se svými „vesmírnými dobrodinci“. Doufáme, že vás inspiruje k podpoře činnosti této skupiny a že se podělíte o informace. http://www.youtube.com/embed/b3RYMb9uoZ0

Naše milovaná pozemská rodino, miliardy duší si přejí to co vy, žít v mírovém světě, kde jsou zcela naplněny potřeby všech, kde jsou všichni vůdcové moudří a čestní, a život je v souladu s Přírodou. Ale nevědí, jak pomoci vytvořit takový svět – a vy to víte! Vy jste zde, abyste jim ukazovali cestu!

Tím, že budete žít ze svého srdce, budete příkladem všem okolo, že LÁSKA je cestou, jak vytvořit svět, který chcete vy i oni. Pamatujte, že kontinuu již éra světového míru, radosti, krásy, laskavosti, vzájemné úcty, hojnosti a nádherného dobrodružství již existuje!
__________________

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.comstředa 13. března 2013

11. březen 2013

Matthew 11. března 2013
Překlad: OrgoNet
(Kdo je Matthew? Viz http://matthewcesky.blogspot.cz/p/matthewuv-pribeh.html)

Obsah:
Tempo společenského pokroku; zákon přitažlivosti; ego, vědomí; Barack Obama; Hugo Chavez, "strany" ve sporných otázkách; pracovníci světla; hustoty; právní a ekonomické záležitosti; NESARA


S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Jak velice si přejeme, abyste mohli vidět Zemi z naší perspektivy, abyste mohli spatřit, že její bouřlivá cesta je u konce a Země je v klidných vodách. Ale vy byste asi o vašem světě nepoužili výraz „klidný“, a spíše se ptáte: „A kdy už přijdou všechny ty zázraky Zlatého věku?“

Mnoho civilizací dostalo svolení od Boha, aby pomohly Zemi dosáhnout klidného přístavu v tomto bodě vašeho lineárního času, ale v průběhu procesu Vzestupu měli její obyvatelé provést sociální změny. To nemůže za vás udělat žádná jiná civilizace, protože Země je váš svět a je to takový svět, jaký vy kolektivně chcete.

Pracovníci světla, včetně duší, které to o sobě nevědí, ale žijí takovým způsobem, si vedli během extrémně obtížných desetiletí procesu vzestupu velice dobře. Vy všichni máte náš nejhlubší obdiv a respekt všech světelných bytostí v celém vesmíru.

Víme, jak dychtíte po tom, aby se projevily slíbené zázraky Zlatého věku, a že jste velmi sklíčeni, protože je o tom zatím jen málo důkazů. V podstatě mnoho věcí se děje v oblastech, které jsou ukryty za scénou, a mainstreamová média už dokonce oznamují zprávy, které naznačují povzbudivý trend kupředu. Ale obrovské změny nepřijdou tak brzy, jak byste chtěli.

Víte, že vše je energie vibrující na určité frekvenci, a protože energie je neutrální a nemá schopnost uvažovat, neumí rozlišit mezi tím, co je chtěné a co ne. Následkem toho, protože myšlenky a pocity lidí jsou vystřelovány do versmíru, vesmír poskytuje jednotlivcům okolnosti, které se energeticky shodují s energií toho, na co se soustřeďují – zákon přitažlivosti je v neustálém pohybu.

Ale většina duší vašeho světa neví, že energie a její vnitřní procesy spolutvoření takhle fungují. Soustřeďují se na situace, které nechtějí, aby pokračovaly, a tím jich vytvářejí více. Tak mnoho lidí vysílá energii smutných, zlostných a zoufalých myšlenek a pocitů ohledně situace ve světě, že vaše společnost jako celek je zasažena výsledkem: pomalým postupem změn.

Dalším důvodem, že věci se zdánlivě pohybují hlemýždím tempem, je také nedostatek znalostí. Protože většina lidí ve vašem světě je stále ještě v omezeném vědomí třetí hustoty, neumějí se tázat sami sebe uvnitř, kde jsou známy všechny pravdy. Bez těchto znalostí na úrovni duše vědomí zpracovává informace na úrovni ega, a protože ego podporuje osobní ideje a vnímání, které jsou často nastaveny zkostnatěle, proto je ego schopno jen vzácně uvidět situaci z jiných perspektiv, či rozlišit mezi pravdou a lží.

Můžeme vám dát příklad. My a mnozí další poslové světla jsme vám řekli pravdu o Baracku Obamovi, který je vysoce vyvinutou duší z civilizace daleko pokročilé v duchovnosti, inteligenci a starodávném vědění. Nejvyšší vesmírná rada ho požádala, aby opustil svou vlast a přijal poslání vést Spojené státy a váš svět do éry míru, prosperity a jednoty.

Vysvětlili jsme vám, že při tomto poslání, které celosvětově překračuje politiku, je opatřením Mistrovského plánu Zlatého věku, který je spjat s vizí, že obyvatelé Země budou žít v harmonii vzájemně i s přírodou. Pak bude planetární tělo Gaii a všechny její životní formy v rovnováze, v níž vše bude světlem. Požádali jsme vás, abyste posílali prezidentu Obamovi světlo, protože to uspíší den, kdy bude této rovnováhy dosaženo.

Rovněž jsme v předešlých vzkazech zmínili, že vytrvalost temných způsobila asi desetileté zpoždění ve vašem pokroku jako společnosti. Odklad ani o špetku neohrozil vzestup Země – její načasování bylo předem dáno – ale těžce omezil Obamovy možnosti naplnit své poslání, protože mocní jednotlivci mezi Illumináty stále měli moc, aby odvraceli, překrucovali a deformovali jeho snahy.

Velká část jejich úspěšnosti spočívala v tom, že lidé s třídimenzním vnímáním posílali a posílají energie „antiobamovských“ myšlenek a pocitů. Tyto energie živí temné jedince a umožňují jim silně bránit prezidentovým snahám pohonout světěm směrem ke Gaiině vizi.

Je přirozené se ptát, proč by jeho snahy měly obsahovat zabíjení, a mnozí to cítí tak, že Obamovo schvalování používání dronů ukazuje, že nepatří k silám světla. Tato perspektiva pomíjí jeden důležitý prvek: že cílem dronů je zabít co možná nejméně lidí, aby bylo současně možno co nejrychleji ukončit válčení.

Vojenské síly pozemských civilizací vždy operovaly na základě mentality třetí hustoty, která říká, že zničení nepřítele je vlasteneckou povinností, a musíte v něm pokračovat, dokud nezvítězíte. A tak po tisíciletí se obě strany vzájemně ve válkách ničily za použití běžných dobových zbraní. Nyní mezi ně patří drony, které jsou zacíleny na jednotlivce pokládané za hlavy terorismu a způsobují méně zranění, než by způsobily protahované pozemní bitvy.

Je vskutku politováníhodné, že tyto zbraně si vyžádaly životy žen, mužů i dětí, kteří nikomu neublížili. Je brutální skutečností války, že je zabito a zraněno mnoho civilistů společně s bojovými jednotkami – a to nepočítáme nezměrné psychické škody způsobené duším ve válečných zónách. Kéž vás pozvedne vědomí, že s tím, jak se budou dále otvírat srdce a mysli a lidí, žádná duše již dále nebude chtít zabít jinou, žádným způsobem a za žádným účelem.

Také se chceme zmínit o Hugo Chavezovi, nedávno zesnulém prezidentu Venezuely, kterého mainstreamová média v USA vykreslila jako zlého hocha, který pracoval proti zájmům jejich státu. Proti čemu pracoval Chavez, byl temný vliv Illuminátů v USA, v jeho zemi a ostatních zemích Latinské Ameriky, a podařilo se mu dosti úspěšně je vyhnat z Venezuely.

Chavez se nemýlil, když se domníval, že rakovinu nedostal přirozeným způsobem. Média pod kontrolou Illuminátů ho označila jako „konspiračního teoretika“, protože již bylo dosaženo stavu, že vše, co označí touto nálepkou, budou lidé brát jako nesmysl. Chavezova odhodlanost zbavit svou zemi pout Illuminátů a zlepšit život lidí se nehodila programu temných. Cítili, že veřejné zavraždění by mohlo vyvolat bouři, a znemožnit jim znovuzískání kontroly nad hojným přírodním bohatstvím Venezuely, a protože mají prostředky, jak vyvolat rakovinu, použili jich. A jeho tělo to nevzdalo tak rychle, jak očekávali.

My známe pravdu o těchto dvou mužích, které třídimenzionální mysli vnímají přinejlepším jako kontroverzní postavy, a řadí se mezi jejich politické a ideologické příznivce či oponenty. Ale toto „stranictví“ se nikterak neomezuje na vůdce států – týká se všech problémů, které rozdělují váš svět! Pravicové a levicové vnímání každé situace stále poskytuje živné látky oběma stranám – horké city jsou zesilovány a nerovnováha slepých uliček se prodlužuje.

Uvažte toto: Vlády se zásobou nukleárních zbraní říkají ostatním vládám: my je můžeme mít, ale vy ne, protože my vám nevěříme. Vlády, kterým se říká Vy je nesmíte mít, musí tedy věřit motivům vlád, které mají tyto zbraně?

Kdyby se nejhlasitější mluvčí ve státech „majících zbraně“ setkali se stejně tvrdošíjnými státními vůdci, kteří je chtějí vyvíjet, mohli by začít racionálně diskutovat své „nenapadntelné“ perspektivy. Pouze tímto způsobem by se obě strany mohly pohnout kupředu ze svých zastávaných pozic a dostáhout společného závěru, že celkové jaderné odzbrojení je jedinou cestou, jak zajistit, že těchto zbraní nebude nikdy použito.

Zejména v USA je horkým tématem násilí s použitím zbraní. Strana, která chce zakázat zbraně a munici, je stejně neústupně zakořeněna ve svých názorech, jako ti, kteří papouškují „právo druhého odstavce ústavy“ o tom, že každý může mít tolik zbraní a kulek, kolik chce. Obě dvě strany potřebují diskutovat o svých odlišných názorech, aby mohly postoupit od společného přání ke skutečnému snížení úmrtí způsobených střelbou.

Ani jeden z těchto dvou problémů nebude vyřešen přes noc, ale dojde zde k počátečnímu bodu, od něhož se nakonec dospěje k zákazu zbraní všeho druhu. Pamatujte, že svět, který stále spolutvoříte v lineárním čase, již v kontinuu existuje, přesně tak, jak ho chcete mít, a jak uvidíte, vaší volbou je, že ve Zlatém věku Země zbraně nemají žádné místo.

Dalšími otázkami, kde se názory široce různí, jsou potraty, trest smrti, řízení státní ekonomiky, nezaměstnanost a bezpečné zdroje energie.

To, že tyto a mnohé další životně významné problémy na světě způsobují závažné nepokoje, neznamená, že je vyvolávají temní! Někteří z nich již odpadli z řad Illuminátů a stali se pracovníky světla. Někteří zemřeli, a ti, kteří během prosincového slunovratu absorbovali dostatek světla, aby jejich těla mohla přežít, buď budou dále přijímat světlo, nebo zemřou. Avšak ti, kteří dříve byli schopni způsobovat rozsáhlý chaos, již byli odstraněni ze svých pozic, nebo je jejich vliv nulový.

Stále zuří občanské války, protože obě strany se zarputile domnívají, že jejich věc je spravedlivá. V některých případech byla nutnost mstících útoků vštípena bojovníkům, když byli ještě malé děti. Právě tak silné city dávají sílu lidem, kteří bojují za svobodu od tyranských vládců, a ti nahlížejí na bojovníky jako zrádce destabilizující zemi. Jiní jedinci bojují, aby udrželi svou vizi náboženství, i když deformovanou, aby nebyla svržena nevěřícími. Postupně tyto halasné strany v různých situacích budou motivovány k jednání a spolupráce pro vzájemný užitek.

Ostře rozdílné názory jsou také na to, jak spravovat státy, které nedávno získaly nezávislost po dlouhé dynastické vládě, ale opět to není tak, že by v srdcích občanů byla temnota. Prostě, samovláda, či demokracie, je něco nového a lidé se snaží najít způsoby správy, které by sloužily nejlepším zájmům všech.

Ani ty nejvíce neústupné osoby na obou stranách v záležitostech, které jsme zmínili, nemají temné úmysly. Účastní lidé „lpějí na svých zbraních“ nikoli ve zlé vůli vůči těm, kteří s nimi nesouhlasí. Jako všechny ostatní mysli fungující ve vědomí třetí hustoty, i oni jsou v moci ega, spoutáni svými názory, a chtějí, aby jejich strana vyhrála za každou cenu.

Naše milovaná pozemská rodino, neříkáme, že všechny duše ve vašem světě musí mít na vše stejné názory, aby mohly skončit boje. Říkáme však, že před vyřešením konfliktů musí předcházet ochota vzájemně si naslouchat a chápat svá přesvědčení. A to přijde!

Země neustále stoupá do stále vyšších vibrací, které povedou ke světlu – osvícení! - toho, čemu říkáte „lidská přirozenost“. Postoje na obou stranách se postupně změní od vehementně bojovných až k rozumným, a nastolí základ pro harmonické diskuse, které povedou k tomu, že „součásti problému“ se stanou „součástmi řešení“, pro dobro všech.

A proto jste vy pracovníci světla potřební nyní právě tolik jako předtím! Vaše světlo, které tvoříte prostě tím, že JSTE, vyzařuje do vašeho světa a dotýká se všech ostatních životů. Tím, že se soustřeďujete pouze na to, co podpořuje život ve vašem světě, šíříte světlo do kolektivního vědomí a urychlujete projevení veškeré nádhery Zlatého věku.

Lidé na Zemi musejí opustit veškerou sebestřednost pramenící z ega i úzkoprsou perspektivu a musejí začít žít ze srdce. LÁSKA, nejmocnější síla v kosmu, je klíčem k ukončení rozdělenosti, nenávisti, chudoby, nevědomosti a násilí, které drží váš svět v nerovnováze. Láska je klíčem k míru, hojnosti, jednotě ducha a vývoji duše.

Logicky se ptáte: Země dosáhla čtvrté hustoty, tak jak to, že většina jejích obyvatel je ještě ve třetí? Vědecky vyjádřeno, jsou dva druhy hustoty. Jedna se týká hmoty a umístění hmoty – Země je na dolním okraji čtvrté hustoty a bude nadále vzestupovat, až dosáhne svého postavení v páté hustotě.

Druhá hustota se vztahuje na vývojové stádium duše – to jest, úroveň dosažené bdělosti ducha a vědomí, a tyto dva aspekty mají velmi mnoho variant. Některé civilizace, které jsou daleko pokročilé ve vědomí, čili v úrovni inteligence, nemají ani špetku duchovní uvědomělosti.

Populace Země se dnes ve vývoji duše řadí od třetí hustoty až po sedmou. Oddaní pracovníci světla jsou duchovně ve čtvrté – jsou stabilně na duchovní cestě – ale někteří vědomě zůstávají pozadu: pracují ještě na tom, aby přestali soudit, odpustili sami sobě i ostatním vnímané špatnosti, aby překonali vinu, výčitky, žárlivost a další city, které vydávají nízké vibrace. V páté hustotě a vyšších je poměrně málo duší, jsou to ty, kterým říkáte křišťálové či indigo, nebo jsou členy jiných civilizací žijících s vámi.

Nyní jsme promluvili o základních faktorech ovlivňujících tempo změn ve vašem světě, ale jsou i další. Například, veškeré právní záležitosti musí proběhnout normální cestou dle vašich zákonných a soudních systémů, a nemusíme vám říkat, že to nejde jako po másle.

Některé právní situace mají základ v ekonomice, a přechod ze starých systémů na nové je záměrně zpomalen, aby se předešlo strachu a chaosu. Tento dalekosáhlý proces neobsahuje jen zpětné získání obrovských majetků, které si nakradli Illumináti, a jejich rozdělení zbídačelým miliardám lidí, ale také jde o přechod ke globální ekonomice založené na cenných kovech, vytvoření celosvětových regulací bankovnictví a nastolení spravedlivosti v obchodě, tarifech, daních, mzdách a platech.

Ekonomických záležitostí se týká právní dokument NESARA, zkratka pro National Economic Security and Reformation Act (Zákon o státní ekonomické bezpečnosti a reformaci), ale není vždy správně chápán, a není divu. Webová stránka americké vlády, kde má NESARA označení jako National Economic Stabilization and Recovery Act (Zákon o ekonomické stabilizaci a obnově), je totální desinformací, a channelovaná poselství od temných entit, které se vydávají za úctyhodné posly světa, též obsahují nepravdy.

Nepochopení je i v tom, že Dokument nepředstavuje celou NESARU. To je úplně špatně! NESARA není nic menšího než transformace světa a duchovní obnova – je to mistrovský plán pro Zlatý věk Země.

Také jsou různé interpretace některých pojmů v poselstvích od zdrojů světla, jako například „balíčky prosperity“, nebo podobné pojmy z ekonomických aspektů NESARY. K chybným interpretacím patří to, že všem lidem na celé planetě budou rozdány velké sumy peněz, že budou rozdány obrovské sumy některým jednotlivcům na financování konkrétních projektů, a že budou vymazány veškeré dluhy jako mávnutím kouzelného proutku.

Část NESARY se vskutku týká zrušení lichvářských úroků, snížení některých půjček a zrušení jiných, zejména půjček MMF, a odebrání velkých bankovních účtů ze „správy“ Illuminátů. Ale ekonomickým podnětem Dokumentu je ukončení hanebné nerovnosti mezi těmi, kdo ve vašem světě „mají“ a „nemají“. Tato nerovnováha bude napravena, jakmile nezákonně získané majetky Illuminátů budou použity na co nejrychlejší odstranění tíživé situace ožebračených lidí, a jejich opětné „postavení na nohy“.

Opatření z NESARY, vyzývající k rezignaci celou vládu USA, již není platné. Tento zákon byl napsán před více než 12 lety, když prezident patřil mezi vrcholné Illumináty – a je nyní mezi odpadlíky, kteří se stali aktivními pracovníky světla – a téměř každý člen Kongresu byl buď členem Illuminátů nebo pod jejich kontrolou zvenku. Těšte se s námi z toho, že již tomu tak není!

Matko, pro čtenáře, kteří se chtějí dovědět více o zákonu NESARA, a možná i o tom, proč tento rozsáhlý plán transformace světa začal jako zákon USA, sem prosím přidej odkaz na poselství, které podává obšírné informace. [August 13, 2006, Special NESARA Edition;http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=61&z=2] Díky.

Opakujeme svá mnohá ujištění, že cokoli nepříznivě ovlivňuje život ve vašem světě, postupně zmizí. Zanikne otrocká práce a útisk žen; nespravedlivé zákony a politická opatření, regulace a kruté kulturní zvyky, veškeré formy znečištění z průmyslových zdrojů, chemtrails a chemikálie v potravě, pornografie i kontola mysli, včetně monstrózních obrazů jinozemců v zábavných programech, korporátní monopoly, bezdomovectví, lživá uvěznění. Cokoli je škodlivé pro vaši mysl, tělo či ducha, zanikne, protože vaše společnost bude zbavovat svět všeho neslučitelného s životem ve Zlatém věku.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás mají v nejvyšší úctě za vaši nezdolatelnou odvahu, vynalézavost, trpělivost a oddanost práci se světlem. Nikdy jste ve vašem úsilí nebyli sami – stále vám pomáhají členové vesmírné rodiny žijící mezi vámi i ti, kteří jsou na vaší obloze. Do té doby, než se posádky budou moci k vám připojit, používají technologii svých lodí, aby vám pomáhaly mnoha různými způsoby, jak již bylo řečeno v předchozích poselstvích.

Nyní s s vámi loučíme v bezpodmínečné lásce, tak jako vždy předtím i nadále.

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com 

Klonování lidí


V souvislosti s tím, že jsme se z Matthewova posledního poselství dověděli, že papež je klon, a moc si to neumíme představit, jistě zaujme kapitola "Klonování lidí" z Matthewovy knihy "Překvapující odhalení pro novou éru".

Klonování lidí

Suzy: Možná víš, že nedávno byla klonována ovce, a někteří lidé říkají, že by to mohlo vést k pokusům o klonování lidí. Co tomu říkáš?

Matthew: Matko, divila by ses, co o tom všechno mohu říci! Klonování je na Zemi relativně nový proces, ale jinde ve vesmíru se užívá už po celé věky k tomu, aby civilizace nevymřely. A navíc klonování ve vašem světě není tak nové, jak se vám veřejně říká – už po nějakou dobu jsou tímto procesem reprodukovány dospělé osoby.

18. únor 2013: Papež je klon


Matthew: Poselství  18. února 2013
18. února 2013
Překlad: OrgoNet

Obsah:
Moc; odpovědnost za světové změny; rezignace papeže Benedikta; historie Vatikánu; severokorejský jaderný test; náklady na válku; náhodné násilí; produktivita; přechod k míru; status žen a gayů; sedm desetiletí pokroku.

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Od prosincového slunovratu se většina obyvatel Země věnuje svým obvyklým povinnostem a obvyklým zájmům. Ti, kteří věřili v teorii dne zkázy, spojovanou s koncem Mayského kalendáře, si připadají trochu pošetilí, ale po pravdě řečeno se jim ulevilo.

úterý 1. ledna 2013

29. prosinec 2012


Matthew, 29. prosinec 2012 
Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=158&z=2 
Překlad: OrgoNet

Obsah: Reakce na 21. prosinec a jeho skutečné účinky; názory vytvářejí realitu; co způsobila temnota; vyčištění "trosek"; očekávání; Bůh má na starosti příchod vesmířanů; naše zdroje informací; od nynějška bude vzestup hladší; duše a věda mají stejnou energii. 

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. 21. prosinec, datum dlouho nadšeně očekávané a debatované ohledně toho, co se stane, přišel a odešel.

Individuální zkušenosti byly toho dne tak osobní a jedinečné, jako je jedinečná každá duše. Nicméně většina pocitů pociťovaných pracovníky světla může být popsána pro některé jako momenty zvýšeného duchovního naladění, pro jiné jako příjemný pocit klidu a míru, a pro ty, kteří očekávali okamžité změny, jako zklamání. Všeobecná reakce zbytku pozemské populace, aspoň trochu se zajímající o Mayský kalendář (mimo zastánců konce světa) byla: Já jsem věděl, že se nic mimořádného nestane.

Naše milovaná pozemská rodino, ale ono se něco naprosto mimořádného stalo! Každý ve vašem světě by se s nám i radoval, kdyby věděl, jak mocná energie byla na Zemi zakotvena v den Slunovratu a osvítila mnoho miliónů duší. Jsou mezi nimi i ti, kteří vůbec nevěděli o vzestupu Země, i ti, kteří váhají mezi oběma stranami, nebo ti, kteří mají sklon k temným způsobům. Třebaže nevědomky, všichni z nich posílili v kolektivním vědomí touhu a rozhodnutí napravit špatnosti vašeho světa.

Vy to nemůžete vidět z naší perspektivy, samozřejmě, ale účinky tohoto masívního nálevu energie světla a lásky uvidíte. Více než kdy předtím lidé na celém světě hluboce pociťují soucit s těmi, kteří jsou v šoku a smutku po masovém či náhodném střílení, kteří bojují a umírají za osvobození z tyranie, nebo jsou bez domova a hladoví.

Vždy tu byli jedinci, kteří výrazně pomáhali ostatním jakýmkoli způsobem. Ale nové je to, že Jednota všech, která je na úrovni duše, stoupá i do vědomí, kde se jemně vynořuje pocit spojitosti se všemi, kteří trpí.

Nedávný přísun světla vytvořil na úrovni duší jednotný záměr, že ve vašem světě musí být ukončeno násilí a zlepšen osud zbídačelých mas. Protože se myšlenky i činy v souladu s tímto záměrem spojují do kolektivního názoru, že je možno toto provést, budou provedeny rázné kroky k dosažení tohoto stavu.

Víte, že v kontinuu je to už hotovou věcí. Ale většina lidí na Zemi je ještě v různých stupních vědomí třetí hustoty, a na této úrovni jsou možnosti omezeny smysly, schopnostmi a naučenými znalostmi třetí hustoty,

Jejich srdečná tužba po mírovém a dobrém světě je reálná, ale omezenost jejich názorů vytvořila pochyby, že by se to kdy mohlo stát realitou. Všeobecně není známo, že vesmírný zákon, že názor vytváří realitu, ovlivňuje život každého člověka, a tak je pochopitelné, že dosud byl názor v převážné části vaší civilizace takový, že většinu hrozných situací ve vašem světě není možno vyřešit. Nyní uvědomělost na úrovni duše přesunuje myšlenky z „to je nemožné“ na „snad je to možné – zkusme to“!

Země právě prochází nebeským oknem, kde těch posledních pár obláčků třetí hustoty je tak slabých, že jsou stěží viditelné, vedle jasnějších a silnějších oblaků čtvrté hustoty, kam temnota nemůže vstoupit. Zatímco všechny bytosti světla se radují z tohoto slavného úspěchu, který nemá obdoby v předchozí historii vesmíru, neznamená to, že Země bude náhle přeměněna v ráj.

Tak jako prudká bouře zanechá za sebou smrt a destrukci, totéž platí i o temnotě. Ale bouře trvá jen několik hodin a neudeří celosvětově. Temnota ovládala život na Zemi po celá tisíciletí, a stav vašeho světa dnes odpovídá stavu po dlouhodobé devastaci způsobené temnotou. Ta zanechala po sobě škodu způsobenou planetě i vliv, který měla na mnoho duší.

Víme, že někteří z vás si myslí, že k vyčištění trosek zanechaných temnotou může dojít až tehdy, když bude na místě naše vesmírná rodina. Ale i když ta si velice přeje přinést vám svou technologii a pracovat s vámi, roli hraje to, že taková pomoc je zapsána do kolektivního vědomí málo silně. Pozitivním aspektem v tomto případě je, že na vaší planetě jsou duše, a velmi brzy jich bude více, které se chopí iniciativy, aby změnily, co je třeba změnit.

Prosíme, nepřehlížejte změny, které se již nějaký čas dějí. Již vyšlo najevo velké množství korupce a podvodů, a v několika zemích již občané povstali, aby shodili jho útlaku. Tam, kde zvolené vlády nenaplňují potřeby občanů, narůstá hnutí obyčejných lidí k prosazení změn. Lidé těžce zasažení zničenou ekonomikou vynalezli důmyslné způsoby, jak se nejen vypořádat s těžkostmi, ale jak ji překonat.

Je pravda, že mimozemšťané žijící mezi vámi vám v těchto záležitostech pomáhají, ale prosím, nesnižujte svou roli. Vaše božské činy a neochvějnost ve světle jsou nezbytným atributem! Síla vašich modliteb, vizualizace zářivé Země, dělení se s potřebnými, podpora organizací zabývajících se ochranou životního prostředí i další cenná úsilí, jsou neocenitelné!

Vskutku je ještě třeba vykonat velmi mnoho, a s pokračováním úsilí a s rychlým šířením světla uvidíte, jak se plány a záměry naplňují. Odpor a válečné snahy se vyvinou v jednání, spolupráci a jednotu ducha, s tím, jak se bude váš nový rok rozvíjet v souladu s vaší tužbou žít v míru a harmonii s Přírodou.

Během cesty dojde k návalům a útlumům aktivity, pokusům, omylům a chybným krokům, ale ty, spíše než by odradily od pohybu vpřed, posílí kolektivní rozhodnutí zůstat ve zvoleném kurzu směrem k vytvoření mírového, zdravého a krásného světa, který chcete.

Pro jistotu se k vám budou připojovat další členové vesmírné rodiny, ale je to váš svět a odpovědnost je na vás. Zatímco někteří pracovníci světla jsou nebo brzy budou ve vedoucích pozicích, většina z vás jsou ukazatelé cesty pro probouzející se duše a pro ty, kteří ještě toho bodu nedosáhli, a prostý život ve světle, jímž jste, je dostačující.

Převažující vibrace, které jsou na úrovních na planetě se nevyskytujících po věky, odpovídajícím způsobem zvýšily i vaše vibrační stupně, a světlo vaší pravé podstaty vyzařuje s větší intenzitou než kdy předtím. To příznivě ovlivňuje myšlení a cítění lidí, jejichž životů se dotýkáte, a plyne tak, aby pomohlo proměnit ve světlo zbytky negativity, ať jsou kdekoli.

Vaše zářivost povznese vaše spřízněné duše, které byly deprimovány, protože jejich očekávání 21. prosince nebyla naplněna. To jest, že se situace na světě výrazně nezměnila.

Pojďme si říci něco o očekáváních. Vraťme se zpět k univerzálnímu zákonu, že názor vytváří realitu, a dodejme, že tento zákon má podmínku: Názor musí být realistický v rámci svého prostředí.

Například, někdo si může myslet, že i když vidí několik yardů před sebou rychle jedoucí vlak, může bezpečně přejít koleje. To ale nemůže v prostředí Země, kde kolektivní vědomí neobsahuje názor, že nebezpečí může být odvráceno dematerializací či translokací. Tyto nejsou ve vašem světě ani realitou ani schopností.

Totéž platí o nenaplněných očekáváních 21. prosince. Převážná většina vaší populace až nyní začíná věřit, že by mohlo být možné udělat svět lepším místem. Do jejich názorového systému nepatří, že by ve vašem světě proběhly v nějaký určitý den hluboké změny, a tak to není ani v kolektivním vědomí, a kolektivní vědomí je kreativní silou civilizace. Takže, v prostředí Země není realistické očekávat v určitý den významné celosvětové změny.

Pokud jde o názory těch, kteří věří v „konec světa“, ty jsou zcela „mimo“, a nejen pokud jde o kolektivní vědomí. Názor, že se planeta sama zničí nebo bude zničena, je pravým protikladem Gaiiny vize Zlatého věku pro její planetární tělo a pro všechny její formy života, a Bůh ctí toto její přání.

Proto jsme v předešlých sděleních mohli s jistotou tvrdit, že den předcházející 21. prosinci bude zcela podobný jako sám 21. prosinec, i jako den následující. Žertem jsme zmínili, že nebude žádné „slavnostní přestřižení pásky“, až Země dosáhne počátku čtvrté hustoty, což, jak známo, mělo nastat kolem tohoto data, lineárně viděno. [9. září 2011: Protože Země vzestoupí skrze „poslední“ vanoucí zářiče energie třetí hustoty, které se budou mísit s „prvními“ zářiči čtvrté hustoty, nezpozorujete ze dne na den dynamický rozdíl. Jak se říká, nebude žádné „slavnostní přestřižení pásky“.]

Je tu ještě jeden element navíc, k účinkům kolektivního vědomí na civilizaci, a to je náhled na příchod naší rodiny z jiných světů. Vy dychtivě očekáváte přistání prostorových lodí a setkání se členy, kteří žijí mezi vámi.

Avšak nejenže toto vaše nadšení není sdíleno rozsáhlou většinou vaší společnosti, ale skutečnost, že „mimozemšťané“ přicházejí na pomoc nebo již žijí na planetě, není v jejich názorovém systému. Navíc většina má o mimozemšťanech představu, že jsou to obludné bytosti přepadající váš svět, tak jak je to vykresleno ve filmech.

Jak jsme zmínili v předešlých sděleních, původně byla za příchod a představení odpovědná Nejvyšší vesmírná rada, ale nyní to má na starosti Bůh. Bůh zbavil Radu těžké zodpovědnosti rozhodnutí, kdy budou lidé Země psychicky připraveni, aby uviděli vesmírné lodě přistávající ve velkých počtech, a aby přivítali nezvykle vyhlížející bytosti. To Bůh řekne TEĎ!, až setkání bude vítáno, beze strachu, a těší se na tuto radostnou událost právě tak jako my všichni, kteří víme, že se blíží.

To, že se Bůh ujímá kormidla, je změnou oproti tomu, co jsme řekli v dřívějších sděleních. I na vrcholu vesmíru dochází ke změnám, právě tak jako ve vašich životech! Takže to neznamená, že vám dáváme zavádějící informace a pak je musíme stáhnout – říkáme vám to, co je známo v době našich sdělení, a pokud později dojde k významné změně, oznámíme to.

Někteří z vás se ptají, kde získáváme své informace. Něco z nich je vědění na úrovni naší duše, které se vynořilo samoobjevením, či vzpomínáním, a dalo by se to nejlépe a nejstručněji označit jako „univerzální vědění“. Nemáme o nic více vědění než kterákoli jiná duše; prostě vývojem ducha a vědomí jsme pouze měli oproti méně vyvinutým duším více příležitostí si vzpomenout, co je v zásobárně vědění.

Naše informace o dění se Zemí a na Zemi pocházejí z mnoha zdrojů, a pokud informace z několika zdrojů souhlasí, pak se o ně s vámi podělíme.

Jedním zdrojem je Bůh, který nám řekl to, co jsme vám právě sdělili, že sám oznámí Vesmírné radě, kdy mají velitelé zavelet k přistání. Dalším zdrojem je Rada, a také náš dobrý přítel Hatonn, který je velitelem intergalaktické flotily a ředitelem komunikací mezi Zemí a ostatním vesmírem. Také jsme v kontaktu s jednotlivci v Nirváně, kteří sledují aktivity na Zemi a s civilizacemi, které jsou tak vyvinuty duchovně, intelektuálně a technologicky, že i na této stanici se jeví jak kouzelníci.

Máme přístup k záznamům Akáši, což je masové vědomí vesmíru a kolektivní vědomí Země, a víme, co je v potenciálu pozemského energetického pole. Právě v tomto poli se možnosti stávají pravděpodobnostmi a pravděpodobnosti se stávají jistotami, což závisí na množství energie vašeho kolektivního myšlení, cítění a činů v konkrétním potenciálním dění.

Od nynějška bude postup Země hladší než v průběhu několika minulých měsíců, kdy přirozené změny v seřazení planet způsobovaly silné vzmachy energie ve vaší sluneční soustavě. Během těchto vzmachů, které posouvaly Zemi skokově vpřed, jak potřebovala, aby dosáhla brány čtvrté hustoty, pociťovali mnozí z vás rozlaďující fyzické, emocionální či mentální anomálie, protože se vaše těla přizpůsobovala stále vzrůstajícím vibracím.

Nadále bude kombinace křišťálové buněčné struktury a zesilující světlo podél dráhy vzestupu Země umožňovat vašim tělům, aby zůstala vyváženější. A budete schopni v jakýchkoli situacích jednat s vyrovnaností, sebedůvěrou a vrozenou moudrostí.

S několika málo výjimkami vaši vědci již vidí světlo v kontextu astrofyziky a technologie, a náboženství vidí lásku jako obor duše. Stane se známým, že světlo vědy a láska duše jsou jednou a touž energií, a to nejsilnější silou v kosmu. Nyní, když ve vašem světě energie proudí hojněji než kdy předtím, od doby, když byla stvořena Božskou dokonalostí Gaia a její planetární tělo, mohou být zahojeny rány jejich obyvatel i samotné Země.

Vstupte do roku 2013 s vědomím, že světelné bytosti po celém tomto vesmíru jsou, vždy byly a budou vašimi neviditelnými pomocníky a asistenty. Jaká to bude radost, až budete moci pocítit k nám tutéž bezpodmínečnou lásku, jakou my cítíme k vám!

___________________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward

www.matthewbooks.com

sobota 22. prosince 2012

Zvláštní sdělení ke střelbě v Newtownu


Toto sdělení bude možná pro méně obeznámené znít drasticky, ale je to tak ... Ve své smlouvě před narozením si některé duše mohou naplánovat i takovéhle oběti pro vyšší dobro, pro probuzení dalších duší ... A reakce světa je opravdu ohromná ...


Matthew: Zvláštní sdělení ke střelbě v Newtownu

15. prosince 2012

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew, aby k vám promluvil o nedávném střílení ve škole ve Spojených státech.

Pokládat ho za mimořádnou hrůznou událost znamená nepochopit cíl všech těch, kteří souhlasili se svou účastí – střelce, malých dětí a dospělých, kteří zemřeli, jejich rodin a celé obce.

Jejich smlouvy na úrovni duše k přijetí svých rolí byly pro vyšší dobro celého lidstva, a účastníci jsou nyní v Nirváně a radují se z úspěchu smlouvy.

Hluboké poselství masakru, nyní vštípené do kolektivního vědomí, je to, že lidská srdce a mysli již déle nemohou být přivykány neustálému zabíjení, zabíjení, zabíjení, a lidstvo už dále není ochotno ho snášet! Šok a smutek v Newtownu v Connecticutu otřásl celým světem a sjednotil lidi v toku modliteb za všechny postižené tragédií.

Po mnoho let je zaznamenáván v kolektivním vědomí narůstající odpor k podobným nevysvětlitelným skutkům násilí. Bylo potřeba silné události - střelby na malé děti ve škole – aby kolektivní touha ukončit jakékoliv nesmyslné zabíjení vykrystalizovala do pevného záměru.

A intenzita vysokých vibrací, které zasahují každého ve vašem světě, šíří tento záměr, aby obsáhl veškeré umírání, kterému lze zabránit – války mezi národy, genocidy, „zákonné“ popravy, umírání hladem a nemocemi ve zbídačelé populaci.

Vaši mimozemští pomocníci mají svolení vyzařovat světlo ke všem duším na Zemi, což zvyšuje duchovní uvědomění všech, kteří jsou vnímaví, ale nemohou zasahovat v situacích, kde je změna ve vašich silách, pokud si to přejete.

Vy máte schopnost i touhu zabránit umírání z výše uvedených příčin. A nyní je zde i kolektivní záměr tak učinit, a tak uvidíte, že zabíjení a životy beroucí zbídačení bude brzy skončeno a po celém světě zavládne mír a hojnost.

My a všechny ostatní bytosti světla v tomto vesmíru přidáváme lásku-světlo k vašemu, abychom pomohli utěšit všechny, jejichž srdce jsou zlomena, nejen v Newtonu, ale i všude jinde na Zemi, kde rodiny teskní po svých milovaných, kteří byli zabiti.

Láska je klíčem k uzdravení celého vašeho světa.

_______________________

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com