pátek 6. dubna 2012

Duben 2012


Matthew, duben 2012
Překlad: OrgoNet

Obsah:
Zdroje světla. Desinformace vyvolávající strach. Vážíme si pracovníků světla. Děje za scénou. Význam nedávných tragických událostí. Psychické poškození válkou. Účinky kolektivního vědomí. Obamovy poznámky. Diskuse o představení mimozemšťanů. Současná chybná pojetí Zlatého věku. Stíhání zločinců.

1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Účinky stále rostoucího světla ve vašem světě jsou daleko rozsáhlejší nežli zveřejňované otřesy a pády úplatných politiků v národních vládách a významných korporacích – děje se to i v obcích, od malých vesnic až po velkoměsta po celé zeměkouli. Výsledky jdou dále než přímá pomoc a dary lidem v hluboké nouzi na místní a mezinárodní úrovni, i stále rostoucí počty hlasů  za mír, ochranu zvířecího života a prostředí a mnohá další pozitivní opatření. Pokaždé, když je podepsána petice v nějaké prospěšné věci nebo za nápravu nespravedlnosti, energie záměru  podepsané osoby se smísí s energií tisíců, možná miliónů dalších, kteří také podpořili podpisem tuto věc, a stejné to je s každičkou láskyplnou myšlenkou, každým pocitem vděčnosti, soucitu a přání lepšího světa.

2.Kdybyste mohli vidět tuto záři z našeho pozorovacího místa, žasli byste. Ale vy nemůžete vidět tu hojnost světla z nesčetných zdrojů na planetě ani tu, která je vyzařována a Zemi ze vzdálených zdrojů. Místo toho vidíte stále utrpení a řinčení šavli válkychtivých, násilné činy, likvidační ekonomické potíže. My to také vidíme, a v naší bezpodmínečné lásce pro všechny duše je trvání těchto situací i v tuto pokročilou dobu pro nás nepopiratelně smutné. Avšak chápeme to ve vyšším kontextu: během těchto již ubývajících dní duality jednotlivci spěchají, aby naplnili své karmické prožitky třetí hustoty a dosáhli rovnováhy nezbytné pro vývoj duše.

3.Tato rovnováha NEZAHRNUJE vojenské akce proti Íránu ani na žádném jiném novém bitevním poli v žádné další zemi. Nezahrnuje poškozování planety tak ničivé, že by vesmířané museli všechny evakuovat a až byste se vrátili, museli byste žít ve Vnitřní zemi, protože povrch planety by byl neobyvatelný. Vesmířané nebudou provádět záchranu života lidí přemístěním na jiná místa planety před masívní destrukcí, protože k takové destrukci nedojde. Ani žádní členové naší vesmírné rodiny, kteří se představují jako dobří, nezradí vaši důvěru a nezotročí vás. Nebudou žádné naplněné vězeňské tábory ani aplikace nových či navrhovaných zlovolných zákonů, a nedojde ani k žádným jiným hrůzostrašně znějícím událostem. Podobné staré či nové zvěsti se stále objevují, a jsou šířeny jednotlivci, kteří mají pocit, že mají odpovědnost varovat druhé.

4.Ano, podobná ujištění jsme dali již v předchozích vzkazech, tak proč to činíme znovu? Protože i z nejoddanějších pracovníků světla se stávají šiřitelé strachu, kdykoliv se zdá, že je ohrožena fyzická bezpečnost vám drahých osob. Toto chápání a špatné situace stále zamořující váš svět vyvolávají pocity zastrašenosti a úzkosti, namísto radosti, kterou, jak si přejeme, byste měli nepřetržitě cítit, protože pozemský Zlatý věk nastoupí už za pár měsíců.

5.Milované duše, ani trochu vás neobviňujeme za přirozenou starost o své drahé – zcela naopak! My a další bytosti světla po celém vesmíru si vás nesmírně vážíme. S vnitřní silou, o níž jste nevěděli, nežli vyšla na povrch, se vyrovnáváte se zármutkem a vycházíte z beznaděje; překonáváte těžkosti s vynalézavostí a vytrvalostí; sdílíte své zdroje a pomáháte těm méně šťastným. Ani po zklamáních a překážkách jste nezakolísali ve svém odhodlání pokračovat; a i když neústupnost temných oddálila provedení extenzívních reform po celém světě, zůstává vaše pevné přesvědčení, že slíbené výsledky se dostavují. Zkrátka, prokazujete ty nejjemnější atributy lidství, spolu s chápáním skutečnosti, že jste mnohem více než „tato osoba“, kterou znáte. Mohli bychom to popsat prostě a lidově tak, že konáte ten nejúžasnější skutek tak, že stojíte jednou nohou na zemi a druhá se vznáší nahoře daleko a daleko nad tímto světem.

6.Takže nyní, po návalu aktivity – po nuceném odstranění četných individuí z vrcholných vedoucích pozic v hlavních světových bankách a uzavření některých illuminátských podzemních základen – to může vypadat, že pokrok dospěl k mrtvému bodu. Ale ne, milá rodino, není to task. Následné kroky po zatčení bankéřů probíhají skrze váš systém zákonů, tak aby vše proběhlo zákonně a eticky; další zatýkaní jsou v dohledu; technologie na palubách vesmírných plavidel zneškodňuje nuklelární válečné hlavice; a zbývající členové z řad Illuminátů utíkají pryč nebo jsou odstrašeni.

7.Promluvme o několika incidentech posledních týdnů, kterým se dostalo významné mezinárodní pozornosti. Nahlíží se na ně jako na tragédie, což skutečně znamenají pro postižené rodiny, ale tyto události, o nichž se zmíníme, se staly pro vyšší účel.

8.Ve Francii bylo mladým nežidovským Francouzem zastřeleno sedm Židů, včetně dětí, což zasáhlo srdce lidí po celém světě, a je to důrazný příklad, jak náboženský předsudek působí  utrpení a smrt nesčetným duším v celé vaší historii.

9.V USA byl zastřelen starším mužem jiné rasy černý teenager. Není na nás, abychom říkali, zda rasový předsudek byl motivujícím faktorem pro střelce či polici, která ho nezatkla, ale smrt chlapce přinesla pozornost celého světa k všudypřítomnému poškozování v „rasové profilaci“.

10.Tento incident také upřel pozornost na zákon o  „stání na své půdě“, který způsobil, že zabití bylo zákonné, takže střelec nemůže být volán k zodpovědnosti. Tento rozpor přichází ruku v ruce se zveřejněním neutěšené situace jedinců propuštěných z vězení, když se prokázala jejich nevina, avšak zákony neumožňují jejich kompenzaci za léta nespravedlivého uvěznění. Obě tyto situace kolem zákonů zvyšují vědomí, že nespravedlivé a kruté zákony kdekoli ve vašem světě musí být zrušeny.

11.Střelecké běsnění amerického vojáka, které způsobilo smrt 17 afghánských civilistů, včetně dětí. Co leží za činem seržanta, to není izolovaná reakce na psychologické účinky války – stres ze způsobování smrti a pohled na umírající kamarády i cizince proniká hluboko. Zabíjet, když nejde o záchranu svého života ani svých milovaných, nepatří do povahy lidstva. Je to naopak – složení každé duše je láska a světlo.

12.Zabíjení se musí člověk důkladně naučit, a to se právě stalo. Občané některých států jsou podporování svými vůdci, aby nahlíželi na válku patrioticky, jako obranu demokracie a svobody, a tato orientace je neustále posilována nejen médii a zábavnou scénou, ale i dětskými hrami. Některé části populace jsou učeny od dětství, že je jejich odpovědností pomstít genocidální masakry na jejich předcích, a v některých zemích jsou děti nuceny být vojáky.

13.Vojáci musí překonat povahu své duše a potlačit instinkt přežití, aby dosáhli nastavení mysli, které jim dovolí dobrovolně se nahrnout na bitevní pole, kde mohou jak sami zemřít, tak ukončit životy jiných. Avšak psyché nemůže uvést v soulad mentální bušení při přípravě na boj s vrozenou povahou, a tak když vojáci plní rozkazy „zabít nepřítele“, v jejich psyché dochází k hlubokým škodám. Tak dramatická situace, kterou jsme uvedli, upřela mezinárodní pozornost na bezprostřední a dlouhodobé účinky válčení, které pronikly celou vaší společností.


14.Každý, kdo byl přímo zasažen všemi těmito událostmi, jež jsme zde zmínili, souhlasil se svou účastí na nich tak, jak to učinil. To neznamená, že před narozením všichni přesně věděli, čemu budou čelit a kdy, ale každý z nich si zvolil, že bude „pachatel“ anebo „oběť“, anebo jeden z truchlící rodiny, aby naplnil svou karmu třetí hustoty. Smlouvy duše poskytují flexibilitu v okolnostech a načasování, kdy bude dosaženo stejných výsledků, a ve všech těchto případech účastníci chtěli být vašemu světu příkladem válečných hrůz a tragických výsledků rasových, etnických nebo náboženských předsudků, nebo krutosti nespravedlivých zákonů. Mnozí jiní si zvolili stejné role v generacích dávno dlouho těmito nedávnými incidenty, ale posloupnost temných u moci držela lidi tak, že žili a umírali v situacích vzniklých ze zastrašování a v nevědomosti vzniklé z klamu.

15.Toto se může stát pouze tehdy, když kolektivní vědomí odráží intenzívní touhu a odhodlanost civilizace žít v jednotě a harmonii namísto v rozdělenosti a zabíjení. Když vstoupila do tohoto vesmíru temnota a kolektivní vědomí některých civilizací kleslo po spirále, pouze prostřednictvím jedné sebedestruktivní éry za druhou byl svět třetí hustoty schopen uvolnit se ze svého temného kotviště a vydat se na cestu mírového spolupracujícího života. Vy všichni jste přišli, abyste pomohli na Zemi dláždit tuto cestu a být průvodci do nové, jiné éry, Zlatého věku.

16.Nyní promluvíme o úplně jiné významné záležitost, o rozmluvě mezi americkým prezidentem Obamou a ruským prezidentem Medvěděvem, která vyšla na veřejnost, protože byl ponechán zapnutý mikrofon. Nebyla to žádná náhoda ani nehoda! Vesmír funguje ve věčném synchronním pohybu, který stále otvírá dveře příležitostem, a toto byla jedna z nich. Zatímco političtí analytikové a členové republikánské strany měli volné pole pro kritizování těchto „otevřených dveří“ v negativním smyslu, tato krátká konverzace je náhledem na hovory za scénou dvou z několika světových vůdců, kteří chtějí kormidlovat své národy směrem k mezinárodní spolupráci a jadernému odzbrojení. Když velká většina civilizace chce mír místo války a smrtících arzenálů, kolektivní vědomí přivede tuto touhu k realizaci.

17.Na jiné mezinárodní frontě někteří z vašich vůdců a členů vysokých vesmírných rad stále diskutují, jak oznámit vašemu světu přítomnost jiných civilizací. Víme, že zpoždění je pro vás frustrující, jakož i pro členy naší rodiny zde na planetě i mimo ni, kteří čekáme již roky po vašem boku, abychom mohli s vámi otevřeně spolupracovat. Ale vědí, že všechny aspekty musí být pečlivě naplánovány, tak aby byly vřele přivítány, a ne vás vystrašily. I když schopnost Illuminátů ohrožovat bezpečnost vás i vašeho vesmírného bratrstva byla významně zmírněna, reakce veřejnosti na cizince s šokujícími technologiemi je třeba brát citlivě v úvahu. Je velmi důležité, aby nebyli chápáni tak, že berou záležitosti do svých rukou, tak, aby masy lidí přivítaly jejich pomoc, a nebraly je jako útočníky z vnějšího vesmíru, což je způsob, jak jsou mimozemci do omrzení vykreslováni v hrách a filmech. Prosím, uvědomte si, že vy máte znalosti a schopnost rozlišovat, což většina ostatních ve vašem světě nemá.

18.Je také třeba, abychom se vyjádřili k několika ideám o tom, co se stane na konci tohoto roku. V předchozích vzkazen jsme řekli, že mezi posledními dny prosince 2012 a prvními dny ledna 2013 nebude významný rozdíl; avšak někteří se domnívají, že nástup Zlatého věku se ohlásí náhlým posunem v masovém vědomí, a jiní se domnívají, že planeta se v tu dobu posune na své ose.

19.Posun vědomí byl a je postupný proces, který začal před 70 lety, když Země začala svůj vzestup – někteří to pochopili mnohem dříve než jiní, a mnozí stále ještě dřímají v nevědomosti. Pokud jde o planetu, posunuje se postupně v procesu vzestupu, aby se opravila a znovu získala přirozenou oběžnou pozici. Během tisíciletí, kdy byla v hluboké třetí hustotě, se Země oslabila natolik, že její oběžné vzorce byly tak těžce destabilizovány, že bez monumentálního přílivu světla ze vzdálených zdrojů by planeta odplynula ven do vesmíru k jisté destrukci.

20.V souvislosti s tím musíme opravit i další chybné pojetí, že strávíte tři dny v temnotě, než začne Zlatý věk. Je to součást jedné teorie o fotonovém pásu, že Země stráví tři dny v temnotě,, v „zóně nula“ na okraji pásu. Tato teorie dále říká, že Země sama vstoupí do pásu a bude s ním obíhat, a podle jiné teorie planeta vyjde později z pásu. Pouze nebeské trosky vstupují do pásu, poté co se stanou neživými těsnou blízkostí k obrovské síle pásu, který zabrání, aby z něj vyšlo cokoliv, co do něj vstoupí. Tento osud není plánem pro planetární tělo Gaii!

21.Prosím, nečekejte, že uvidíte všechny zázraky Zlatého věku na konci roku. Neříkáme, že eliminace veškerého znečištění a přeměna pouští v ráje, například, se nemůže stát za několik sekund. To by se skutečně dalo zařídit v okamžiku, POKUD by tato myšlenka byla ve vašem kolektivním vědomí, ale není, a proto říkáme, že takové změny přijdou postupně, avšak tak rychle, že se budete divit. Avšak během vaší cesty se Zemí skrze čtvrtou hustotu k jejímu cíli v páté hustotě se vaše vědomí bude dále rozvíjet; rozvinete svou vrozenou schopnost spolutvořit a inovovat, cokoliv si silně přejete a umíte představit.

22.Takže, co je rozumné očekávat na konci roku, když Země opustí poslední úchyty zářičů energie třetí hustoty? Všechno s temným záměrem – od náhodného násilí a korupce po laboratorně vytvořené viry a satanské uctívání – skončí. Podle zákonů fyziky, které řídí život v tomto vesmíru, nízké vibrace temnoty nemohou vstoupit do vysokých vibračních úrovní čtvrté hustoty. Protože jednotlivci, kteří vytrvale odmítali světlo, mají buňky založené na uhlíku, které nemohou přežít ve vysokých vibracích, zemřou, a jejich temné aktivity ustanou.

23.V prosinci nebude žádný masový exodus. Někteří z tábora temných již zemřeli, a během zbytku roku, společně s dušemi, které si zvolí nezůstat na planetě z jiných důvodů, odejde zbytek temných z důvodu stejných příčin, které všeobecně způsobují smrt. Někteří mohou žít dosti dlouho na to, aby byli stíháni za své zločinné skutky, a ano, jestliže některá osoba zemřela a její klon pokračuje, zákon bude platit na poslední klon, protože ten pokračuje v nezákonných a bezbožných způsobech, což bylo cílem klonování.

24.Až přijde ta doba, prosíme vás, abyste nepohrdali lidmi, ale spíše jejich činy proti lidskosti, a pak nechali odejít tuto negativní emoci. Nenávist, odpor a touha po pomstě jsou spjaty s nízkými vibracemi, zatímco odpuštění je tak naplněno světlem, že ti, kteří odpouštějí, učiní skoky v duchovním růstu. Všechno světlo poslané osobám, které se staly zajatci temnot, posiluje ty nejslabší v naší vesmírné rodině, a to umožňuje všem duším přiblížit se více k znovuspojení s Bohem.

25.A tak, i když ne všechna nádhera Zlatého věku bude sedět hned za jeho prahem, rozdíly mezi tímto dnem a oním dnem budou ohromující. Váš svět bude v míru. Pouze čestné, schopné a duchovně uvědomělé osoby budou zastávat pozice ve vládách, bankách, korporacích, vzdělávacích institucích, zdravotní péči, médiích, výrobě potravin – ve všech oblastech, které mají vliv na život ve vašem světě.

26.Ano, mnohé ještě zbývá vykonat. Poté, co budou zahájeny reformy, teprve začne nejdůležitější „vymetání“, a také uzdravování lidí a planety. Vysoké vibrace, které budou převažovat – energie lásky-světla – obnoví mír srdcí a myslí těch, jejichž životy probíhají v brutálních okolnostech. Technologie vyvinuté vašimi vědci, avšak monopolizované a zneužité Illumináty, budou přivedeny na světlo a společně s technologiemi zavedenými jinými civilizacemi obnoví Zemi k jejímu původnímu Rajskému já. Ano, postupně, ale v době, která se bude zdát zázračně krátkou.

27.Protože budou odhaleny dlouho skrývané pravdy, každý žijící ve Zlatém věku bude znát své neoddělitelné spojení jednoho s druhým a s Přírodou, s Bohem a veškerým ostatním životem v tomto celém vesmíru. Bude vědět, že sobecké duše, které podlehly temnotě, začaly a dále vedly etnické, náboženské, rasové, ideologické, kulturní a rodové předsudky, a každý bude jednat se všemi ostatními ve světle vyššího vědomí a duchovní jasnosti.

28.Milované duše, zůstaňte pevné a trpělivé, jak dny ubíhají, zatímco za zavřenými dveřmi se spěšně konají přípravy. Až se tyto dveře otevřou, a to bude brzy, prospěšné změny přijdou tak rychle, že je žádná cenzura neukryje před veřejnými zraky.

29.Světelné bytosti v celém vesmíru pějí na vás chválu, protože jste blízko cílové čáry této bezprecedentní mise, kterou jste horlivě začali, a kterou jste v kontinuu již splnili.

LOVE and PEACE
Suzanne Ward

Žádné komentáře:

Okomentovat