středa 14. prosince 2011

Prosinec 2011


9. prosince 2011
Vánoční poselství

1. Zde je Matthew, s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Každým rokem je toto období ve vašem světě obzvláště emocionální, ti šťastní se mohou těšit na dárky, výzdobu domů, návštěvu bohoslužeb, možná cestování za rodinou ke společným oslavám či očekávané návštěvy. Pro ně tato doba nabízí radost a veselí. Pro ty méně sťastné, kteří truchlí, jsou nemocní, osamělí, hladoví či bez domova, se násobí pocity smutku a beznaděje.

2.Tento rok je i mnoho šťastných postiženo zmatkem a obavami z nestabilní politické a ekonomické situace v zemi, a je více smutných a zoufalých duší než v lepších časech. Rok 2011 se blíží ke konci a my vidíme mnoho nešťastných duší.

3.Tolik si přejeme, aby každý mohl vědět, že příští rok bude Země na prahu svého Zlatého věku – bouřlivá přechodná období transformace vašeho světa skončí a všechna temnota bude poražena! Kéž jsou všechna srdce povzbuzena radostným očekáváním slavného světa, který jste již spolustvořili v kontinuu!

4.Respektujeme tento neobvykle rušný čas, kdy tolik věcí soupeří o vaši pozornost, a tak je naše poselství dnes krátké: stručná připominka osvícení, které byly již dříve sděleny. Prosím chápejte tento dárek tak, jak je míněn, k tomu, aby vám dobře posloužil, dodal důvěru, jistotu a nadšení, s nimiž přivítáte nový rok.

 • Světlo, stejná energie jako láska, je cestou k míru, harmonii a rovnováze uvnitř každého individua i ve vašem světě.
 • Světlo přijímáte tím, že jste laskaví, čestní, soucitní, odpouštějící a štědří, a světlo úsměvu má nezměrný efekt návaznosti.
 • K udržení či vytvoření rovnováhy vám pomůže meditace, uklidňující hudba, procházky v přírodě a společnost zvířat.
 • Máte vrozenou moudrost a duchovní sílu, abyste úspěšně zvládli vše, s čím se setkáte, a abyste pomohli těm, kteří jsou ochotni ji přijmout.
 • Každá duše k přijetí světla a duchovnímu vývoji tolik příležitostí, kolik potřebuje.
 • Energie lásky s vámi znovu spojí drahé lidi a zviřata, kteří odejdou.
 • Kličem k vytvoření toho, co chceme ve svém životě a ve svém světě, je soustředit se na to.
 • Všechno, co potřebujete vědět, je ve vás. Zeptejte se, setrvejte v tichu, a řiďte se vedením své duše – vědomím, instinktem, inspirací, aspiracemi.
 • V každém okamžiku vaší duchovní i fyzické cesty se vám dostává mnoha způsobů pomoci od světelných bytostí z celého vesmíru.

5. Naše bezpodmínečná láska a nekonečná požehnání vesmíru jsou s vámi při vašich přípravách na radostné přivítání velkého roku 2012.

S láskou a mírem
Suzanne Ward

středa 16. listopadu 2011

Listopad 2011

Matthew Ward –  5. listopadu 2011

Obsah: 
Vzedmutí  energie 11. 11. 11.; aktivity Illuminátů se zklidní; strach; původ a účel svobodné vůle a karmy; jak začala negativita; dodatky Stvořitele k jeho zákonu svobodné vůle; vysvětlení Boha; cíl všech duší; životní formy první a druhé hustoty; vzorové komunity.

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Společně s vámi pozorujeme stálý postup světla, tak jak se hnutí Occupy šíří po Spojených státech a dalších zemích, a duch svobody, který inspiroval „Arabské jaro“, pokračuje. Dokonce i lidé, kteří nevědí, že tyto důležité události jsou způsobeny vyššími frekvencemi na cestě Země k vzestupu si uvědomují, že váš svět se významně a rychle mění.

2.A brzy se ten pohyb ještě zvýší. V nebeském kalendáři jsou „časové kapsy“, které jsou obzvláště výhodné pro vzedmutí energie, a jedna taková kapsa bude za pár dní, 11.11.11. Vzedmutí, které bude pro Zemi tažnou silou vpřed na její cestě, ovlivní lidi různě. Ti, kteří jsou nevyrovnaní tím, že jsou ponořeni do nízkých vibrací, pocítí rozčilující fyzický a emocionální neklid. Pracovníci světla, včetně miliónů těch, kteří sami sebe mezi ně nepočítají, budou mít pocit povznesení, protože budou plynout ve zrychleném tempu vesmíru.

3.Pravdy a reformy budou katapultovány mezi vás, protože už nelze odkládat mistrovský plán nejvyšší vesmírné rady na osvobození vaší planety od tisíců let nadvlády temnoty. Proto snahy posílit Evropskou ekonomiku nezabrání hrozícímu kolapsu globální ekonomiky, která je dlouho ovládána Illumináty. Proto místní, státní, provinční a národní vlády přistoupí na požadavky občanů na zlepšení jejich života, a proto se války a jiná násilí zklidní.

4.Ještě nějakou dobu budou Illumináti klást odpor veškerému postupu ke dramatickým změnám takovými zábavami a rušením jako jsou jejich falšovaný terorismus, podfuky na burze, uplácení a vyhrožování politikům, omezené pokračování v chemtrails, řízení počasí, a samozřejmě desinformace naplněné strachem. Protože světlo na planetě nepřetržitě sílí, je logické, že se ptáme, proč pořád ještě pokračují. Odpovědí je strach.

5.Mnozí lidé, kteří se bojí toho, co se právě děje, i toho, co je před nimi, nevědomky pomáhají Illuminátům vyzařováním energie strachu, kterou temní potřebují, aby mohli udržet své bytí. S vědomím, že Zlatý věk na vašem blízkém horizontě již existuje v kontinuu, se můžete cítit klidní – nejen klidní, ale i nedočkaví! – a vysoké vibrace vašich pocitů budou vyzařovat do světa. Věčný vyrovnávající pohyb Země umožní vašemu světlu, aby dosáhlo i těch, kteří ho potřebují, aby překonali svůj strach.

6.Neochvějnost pracovníků světla, světlo těch, kteří se probouzejí, a pomoc naší vesmírné rodiny rychle oslabují poslední zbytky moci Illuminátů. V nadcházejícím roce jejich úžasné síly, které zabránily americkému presidentu Obamovi plně provést jeho světelnou misi, budou rozervány a budou odhaleny pravdy o rozsahu jejich mocenského bloku, který vykolejil nebo překroutil jeho reformní úsilí. To se stane známým, a stejně tak to, že za scénou spolupracuje s vyvinutými dušemi z jiných civilizací, a uvidíte jeho výkonnost při spolupráci s ostatními vůdci, aby nastolil stabilitu a harmonické vztahy mezi všemi národy.

7.Triumfující výsledek svobodného rozhodnutí Země vstoupit do čtvrté hustoty velmi krátce před či po konci roku 2012 je zajištěn od počátku jejího vzestupu ven ze třetí hustoty před 70 lety. Ve své lásce ke každičké duši by chtěla, aby ji doprovodili všichni, ale to je záležitostí svobodné volby každé osoby. Naše znalost individuálního a kolektivního vědomí obyvatel Země nám naznačuje, že většina z nich nechápe svobodnou vůli. Toto téma bylo dlouho námětem filosofických a teologických diskusí, ale bez znalosti původu a účelu svobodné vůle ji nelze pochopit.

8.Tento nedostatek poznání způsobil, že mé matce byly zaslány otázky a komentáře. Požádal jsem ji, aby nějaké vybrala a vložila na toto místo našeho poselství.

Jak může milostivý Bůh nechat své děti tak hrozně trpět? Proč dává Bůh přednost svobodné vůli temných nad svobodnou vůlí bytostí světla? Proč dovolí Bůh, aby se děly hrozné věci dobrým lidem, kteří si to nezaslouží? Bůh je všemocný a mohl by se zbavit veškeré temnoty, tak proč to neudělá? Svobodná vůle neexistuje – život je předurčen karmou, kterou hromadíme. Jestliže je Bůh opravdu milujícím Bohem, proč nezpůsobí, aby úsilí o mír na Zemi mělo úspěch? Možná že slova Bible o pomstychtivém Bohu jsou pravdivá, ale ne každý je neposlušný jeho zákonů, tak proč musí miliardy platit za to, co dělá pár lidí? A: Litanie hrůz pokračuje s nezmenšenou silou. Každý den slyšíme zprávy o dalších pobuřujících činech – manipulace lidské mysli, masové krádeže, invaze, věznění, záměrné vyhladovění, únosy, obtěžování dětí, otroctví, mučení, pokusy o genocidu. A „nejvyšší instance“ bouřlivě mlčí. Proč?

9.Vyjasnění svobodné vůle a karmy je životně důležité, nejen proto, že mnohé duše hledají odpovědi na tyto otázky, ale protože klíčem k vzestupu se Zemí anebo k jeho promeškání je právě pochopení kosmických principů, které řídí život v tomto vesmíru.

10.Povíme vám o svobodné vůli, o právu si zvolit, a jeho neoddělitelném komponentu manifestace, což je schopnost udělat cokoliv, co si lze představit; jak vstoupila temnota do toho, co mělo být nejvyšším darem všem duším; a o karmě, neomezených možnostech pro duši, aby dosáhla vyrovnané zážitky nutné pro intelektuální a spirituální vývoj.

11.Vše začalo s prvním sebevyjádřením Stvořitele – „Velkým třeskem“, který vytvořil vesmírné království a archanděly. Z nekonečné lásky Stvořitele pro své první duše jim dal do jisté míry svobodnou vůli a vrozenou schopnost spolutvoření – mohli používat energie lásky a světla z podstaty Stvořitele, aby manifestovali, na cokoli pomyslí. Na počátku pracovali v dokonalé čistotě. Archandělé zamýšleli udělat další království  andělských bytostí, a s užitím energie Stvořitele vytvořili duše, které tak jako oni sami byli pouze energií a vědomím světla a lásky.

12.Po neznámé době udělali archandělé bohy a bohyně, někteří z nich byli čistou energií jako jejich spolustvořitelé, a někteří měli potenciál formy. Tento potenciál umožňoval manifestaci materiálů s hmotou, nebo hustotou, která dovolila duším produkovat jakékoli formy, které si mohly představit, a tyto duše spoluvytvořily vesmíry, které tvoří kosmos. Stvořitel vybral bohy a bohyně jako vládce nad vesmíry, a jeden z těchto bohů, kterému mnozí z vás říkají Bůh, se stal vládcem tohoto vesmíru.

13. V průběhu těchto dlouhých věku spolutvoření byly veškeré manifestace, ať už z čisté energie (archandělové, andělé) – nebo ve formě (jiní bohové a bohyně a vesmíry) z podstaty čisté lásky-světla Stvořitele. A protože počátky všech duší jsou a věčně budou ve Stvořiteli, On chtěl, aby všechny duše v kosmu měly stejné privilegium jako ty první, a tak rozhodl, že vybraní bohové a bohyně mají právo a odpovědnost stanovit zákony řídící jejich příslušné vesmíry, ale že jsou zavázáni respektovat Jeho kosmické zákony, mezi něž patří svobodná vůle.

14.  Někdy během toho, když byly k dispozici materiály pro tvoření jak zvířat tak lidí, se svobodná vůle vymkla z ruky – znáte to jako příběh o Luciferovi a jeho skupině padlých andělů. Ti začali kombinovat tyto dva druhy materiálů, aby vytvořili inteligentní pololidská a polozvířecí stvoření, jako kentaury, satyry, mořské panny a hochy, a další, o nichž mluví vaše mytologie. Někteří byli určeni k tomu, aby dělali práce, které nemohli nebo nechtěli dělat lidé, jako například rychlé předávání vzkazů nebo práce pod vodou, a někteří byli uděláni prostě k tomu, aby byli krvelační, jako draci na souši i ve vodě. Protože tehdy nebylo naprogramování DNA pro stárnutí, tato inteligentní stvoření žila v trápení po tisíce vašich kalendářních let.

15. Čím více Lucifer a jeho následovníci se bavili ve vytváření těchto životních forem, tím více se vzdalovali od světla. Když si někteří uvědomili, že zneužívají svého daru svobodné vůle, vrátili se k manifestování ve světle. Někteří pokračovali ve vytváření kreatur dle svých deprivovaných idejí, vytvářeli stále hustší a hustší energie a jejich světlo sláblo, až na jedinou jiskru spojení se Stvořitelem, která jim zůstala jako životní síla. Negativita vytvořená jejich myšlenkami a skutky a strádání oněch kreatur, které udělali, vytvořila masívíní mocné silové pole nazvané „temné síly“.

16. Z tohoto zdroje všechny duše kdekoli v tomto vesmíru, které  mají sklon k chamtivosti, bezohlednosti, touhy po moci se staly loutkami této bídné temnoty. Nedávno se tento vědecký princip interakce, který je od Stvořitele, stal známým jako zákon přitažlivosti, neboli „stejné přitahuje stejné“. Energie temných myšlenek a tužeb duše přitahuje stejný druh energie v tomto rozsáhlém poli negativity a přináší ji do životů duší, do jejich světů a kolektivních vědomí jejich světů. Právě to se stalo na Zemi. Když byla osídlena, tato planeta, která byla kdysi známa po celém vesmíru jako ráj a jako jeden z oblíbených výtvorů Boha, byla pohlcena negativitou přinesenou těmito civilizacemi.

17. Pouze Stvořitel může opravovat své zákony a v případě svobodné vůle to učinil dvakrát. Ve starých dobách ty nejhustší a nejtemnější duše použily svou svobodnou vůli nejen k tomu, aby ovládly slabší duše, ale také usurpovaly svobodnou vůli těchto slabších duší. To vytvořilo takovou nerovnováhu mezi světlem a temnotou v celém kosmu, že Stvořitel, aby znovu nastolil rovnováhu důležitou pro udržení relativně stabilního pohybu všech těles, rozhodl, že nejtemnější duše musejí navrátit ovládaným duším jejich svobodnou vůli. Ony to učinily, ale tyto duše byly tak dlouho zbaveny používání svobodné vůle, a byly snadno manipulovány temnotou, dokud nezačaly přijímat nepřetržitě nabízené světlo.

18. Druhou výjimkou Stvořitele je to, že ve vesmírném prostoru nesmějí již nikdy být použity jaderné zbraně z důvodu, že to znamená velkou devastaci pro duše – ne pro těla, ale duše – a pokud se o to někdo pokusí, vládce vesmíru má právo tomu zabránit. Proto s Božím svolení naše vesmírná rodina v blízkosti Země zabránila od 11. září 2001 asi tuctu pokusům Illuminátů o nukleární terorismus.

19. Ve všech ostatních případech, kdy je svobodná vůle záměrně užívána pro vytváření zmatku, devastace, smrti a utrpení, není dovoleno vládcům vesmíru zasahovat. Takže, i když se může zdát, že Bůh dovolil, aby svobodná vůle temných převážila nad svobodnou vůlí světlých duší, není tomu tak! Chtěl by, aby život na Zemi byl v lásce a míru, ale nemůže zastavit ty, kteří jsou zaměřeni na práci proti takovému světu. A protože každá duše v tomto vesmíru je Jeho součástí, a On je bezpodmínečně miluje jako součásti Jeho duše, nestraní ani jednomu ani druhému.

20. Matko, prosím, najdi části svých textů, kde to Bůh vysvětluje a vlož je sem.

„V jednom stádiu mé Totality jsem byl čistým světlem a láskou. Pak části mých stvoření sestoupily do temnoty, o níž mluví Matthew, nicméně zůstaly neoddělitelnými částmi mého celku. A jimi zůstávají.“ ...
„Pokud jde o pokrok na Zemi, oplakávám každou duši, která trpí jakýmkoli způsobem, a těším se s každou duší, která cítí radost. Já jsem duší všech „nejhorších“ i „nejlepších“, takže nemohu být oddělen od „nejlepších“ ani od „nejhorších“. Jsem šťasten z toho, co se děje na Zemi? Pro ty, kteří jsou šťastni, jsem šťasten také. Pro ty, kteří si dělají starosti, že jejich tyranská moc se zmenšuje, si také dělám starosti.“ ...
„Máte starost, že se stavím na něčí stranu, nebo lépe řečeno, že se nemohu postavit na ničí stranu. Jak vám to nejlépe vysvětlit, mé dítě? Já jsem tolik jemnost a hledání na cestě světla, kolik si přeješ být ty, a přece je jedna má část, nemohu popřít, duše těch, jejichž zájmy, činy a motivy nazýváš zlem. Nejsem oddělen od této duše, a cokoliv tato duše učiní se všemi následky, ať to jakkoli pokládáš za „nebožské“, stane se to součástí mého celku a neoddělitelnou součástí mne. Takže, říci, že se stavím na něčí stranu, je prostě nevědecké, ne?“
„Jestli bych chtěl vidět CELEK života na Zemi v míru, lásce, sdílení, péči a vzájemné pomoci? SAMOZŘEJMĚ BYCH  CHTĚL! Ale copak mám moc lusknout prsty, aby se tak stalo? Víte, že NEMÁM! Posílám svou lásku a světlo všude, každé duši, a raději bych se také těšil v oázách světla než pobýval v oblastech temnoty a plakal, víte?“
(Úryvky jsou z „Hovorů s Bohem“ v knize Iluminace pro Novou Éru.)

Děkuji, matko.

21. Nejvyšším cílem každé duše je reintegrace s Bohem a Stvořitelem, a návrat k našim počátků vyžaduje rovnováhu. Stvořitel ve své nekonečné lásce pro všechny duše vynalezl prostředek, jak  získat rovnováhu, když je duše nevyrovnaná z důvodu voleb své svobodné vůle. Tento prostředek je znám jako karma. Je špatným pochopením, že karma je trest za to, že byl někdo „špatný“ nebo odměna, že byl „dobrý“. Karma je vědecký princip příčiny a následku, jímž může být dosaženo nebo znovu nabyto rovnováhy. Převaha negativity způsobuje drastickou nerovnováhu, a energie světla obnovuje rovnováhu, i když jde třeba jen o jednu duši.

22. Jako součást Boha každý z vás ovlivňuje rovnováhu Jednoty celku. A to nás přivádí k vysvětlení o mnohonásobných životech a kumulativní duši – neboli „rodičovské duši“, jak byste mohli říci – která je složeninou zkušeností ze všech fyzických životů, neboli že osobnost prožívá to, čemu říkáte reinkarnace. Každá osobnost je a vždy bude nezávislá, věčná, nepoškoditelná duše-já, a současně neoddělitelná součást kumulativní duše, a přitom volby svobodné vůle každé osobnosti ovlivňují všechny ostatní osobnosti. Když jejich kolektivní zážitky způsobí, že kumulativní duše se dostane ven z rovnováhy, karma je příležitost pro „budoucí“ osobnosti, aby vyplnily mezery nebo posílily slabá místa, tak, aby kumulativní duše a všechny její osobnosti mohly dosáhnout rovnováhy a vyvíjet se dále kupředu.

23. Po dlouhé věky, kdy celé planetární tělo Země a jeho sukcesívní populace byly zakotveny v negativitě, vládla dualita a rozdíly, a téměř všechny osobnosti procházely vážnými karmickými lekcemi. Například osoba která získala bohatství a postavení na úkor jiných odmítla pomoci těm, kteří zchudli; aby vyrovnala tento život, příští osobnost kumulativní duše si zvolila prožívat vážné deprivace. Stejný princip se aplikuje pro ty, kteří jsou válečnického a dobyvatelského nastavení mysli. Ale hluboká třetí hustota, kde kvete temnota, je těžkým místem pro plnění úkolů, a tak kumulativní duše musely procházet stovkami či více osobností a životů, aby se naučily překonávat silné energie chamtivosti, touhy po moci a kruté povahy.

24. Nyní si zasaďme svobodnou vůli, manifestace a karmu do tohoto jedinečného času ve vesmíru, kdy duše mohou splnit v pouze jediném životě to, na co by jich jinak potřebovaly mnohem a mnohem více. Miliardy duší chtěly využít výhody této bezprecedentní příležitosti, aby naplnily svou karmu ve třetí hustotě, a aby se mohly duchovně a intelektuálně vyvíjet do čtvrté hustoty, a zvolily si ve své smlouvě duše, že prožijí velké těžkosti, aby vyrovnaly ostatní životy. Několik jedinců stačí, aby poskytlo okolnosti, které umožní těmto masám duší, aby prožily své volby.

25.Dříve jsme popsali, že když tato masová karma bude naplněna, tito jedinci odmítnou naplnit smlouvu své duše, takže se už nebudeme k tomu vracet. Avšak protože je povzbuzující to vědět, říkáme vám opět, že mnoho miliónů těch, kteří vytrpěli více než si předem zvolili na úrovni duše, požádali, aby mohli odejít před dokončením jejich smluv, a žádostem bylo vyhověno. Tyto duše jsou brány jako ty, které splnily svou smlouvu, a duchovně se vyvíjejí společně se světelným zářením na planetu z Nirvány.

26. Svobodná vůle působí rovněž při okolnostech daleko méně hlubokých než si zvolily tyto duše. V své smlouvě před narozením, která je učiněna v bezpodmínečné vzájemné lásce, a je určena k dobru těch, kteří chtějí sdílet své životy, si volíte své rodiče pro své genetické dědictví – zdraví, inteligenci, talenty a další vrozené schopnosti – své předky, sourozence, stupeň výživy, kulturu, zeměpisné umístění, finanční prostředy, vzdělání. Vyberete si svého životního partnera nebo partnery, děti, prvotní učitele, přátele, odpůrce a blízké kolegy v práci. Sladění těchto mnoha duší má nejdůležitější vliv na váš život a je možné v kontinuu, kde všechny životy probíhají současně.

27- Abyste naplnili to, co jste si vy a ostatní účastníci zvolili ve smlouvě, někteří z nich hrají kruté nebo zraňující role, aby vyrovnali své prožitky současně s tím, že poskytnou vám či ostatním účastníkům smlouvy příležitost prožít to, co vy a oni potřebují k dosažení rovnováhy.Osoby, které se zdají nepochopitelně přísné, tvrdohlavé, zatvrzelé, nebo neférové, pravděpodobně do písmene naplňují tuto roli.

28. Bez ohledu na to,  jakou roli každý účastník přijme, vzkazy duše do vědomí – vědomí, instinkt, intuice, inspirace, aspirace – jsou vždy spjaty s individuální smlouvou duše, která je součástí opatření smlouvy. Ignorování těchto vzkazů způsobuje menší či větší odchýlení osoby od smluvené role. Nikdo neví, co je v jeho vlastní smlouvě, ani ve smlouvě jiného, ale své „neznámé“ volby můžete dodržet tím, že budete jednat a reagovat podle vedení těchto vzkazů.

29. Když toto pochopíte, nemusíte cítit odpor, hořkost, hněv, nebo soudit – emoce, které vysílají nízké vibrace způsobující nerovnováhu. Můžete cítit trpělivost, vděčnost a odpuštění. Nejenže tyto kvality předávají světlo, které pomáhá, abyste zůstali v rovnováze nebo ji znovu získali, ale jejich vysoké vibrace dosáhnou těch lidí, a možná zjemní jejich chování a postoje – možná, že to je právě to, co jste si zvolili ve smlouvě. Abychom použili vašeho výrazu, je to situace, z které máte prospěch všichni.


30. Nyní se budeme zabývat jiným druhem otázek ohledně svobodné vůle a pak dotazy na jiná témata. Samozřejmě že v Nirváně existuje svobodná vůle! Zákon Stvořitele se vztahuje na každou duši, bez ohledu na to, kde je v kosmu umístěna, zda je ve fyzické civilizaci či v duchovním světě. Obyvatelé Nirvány mají výhodu v tom, že znají svou kumulativní duši, a protože cílem všech osobností jsou vyrovnané zkušenosti, volby svobodné vůle ve smlouvách jejich duší jsou založeny na této znalosti.

31. Ovládá nás temnota i po smrti? Temnota nás nikdy neovládá, pokud ji nepozveme! Experimentování s temnými idejemi, jako jsou satanské praktiky, odevzdávání se pokušení chtivosti a nečestnosti, snaha o stále větší moc a její získání tyranií jsou široce otevřenými pozvánkami pro temnotu. Je to něco zcela jiného než když duše v prenatální smlouvě souhlasí s tím, že bude hrát tvrdou či zraňující roli.

(Pozn. Orgonet: Odstavec č. 32 v originálu chybí nebo je chybně číslováno.)

33. Ne, vzestup se Zemí nevyžaduje vědět, z jaké civilizace jste nebo jak vyvinutá je vaše duše.

34. Ano, smlouva duše může být pozměněna pro delší fyzický život, než bylo původně zvoleno. Duše obvykle žádá čas navíc pouze tehdy, když vidí zvýšenou možnost duchovního vývoje; a protože všechny tyto žádosti jsou činěny na úrovni duše a jsou přiznány či odmítnuty na této úrovni, osoby nemohou vědět, zda žijí déle, než bylo původně zvoleno.

35. Budou moci i oblíbená zvířátka jít s lidmi do Zlatého věku? I zvířata mají smlouvu duše, a některá mají stanoveno, že jejich život skončí před vstupem Země do čtvrté hustoty. Ale všeobecně je čistota ducha všech pozemských zvířecích bytostí jejich vstupenkou ke společné cestě. V jejich přirozenosti dochází ke zřetelnějším změnám než u lidí, z nichž mnozí stále vězí v dualitě. Je stále více případů přátelství mezi zvířecími druhy, a dokonce i zvířata, které pokládáte za lovce a kořist, se začínají přátelsky setkávat, když není právě extrémní hlad. Kdysi žila všechna zvířata přátelsky mezi sebou i s lidmi, a tak tomu bude opět ve Zlatém věku.

36. Životní formy první hustoty nejsou viditelné ve světech třetí hustoty, ale formy druhé hustoty na Zemi můžete vidět, pokud nejde o primitivní formy v hlubinách moří. Často jsou to malé druhy hmyzu, jejichž život je extrémně krátký, ale během té doby poslouží v potravním řetězci. Pro duše na nejnižší úrovni v Nirváně, které přijaly nepřetržitě vysílané světlo – a to je přesně řečeno, protože tyto duše mají intenzívní strach ze světla – může být malý krátce žijící hmyz vynořením z formy první hustoty. Vývoj přes tyto nižší hustoty může trvat mnoho tisíc let v lineárním čase, a ve druhé hustotě je vývoj často přes říši hmyzu, kde vyšší řády mají velmi překvapivý rozsah instinktivních schopností.

37. Před vstupem Země do Zlatého věku nebudou tři dny temnoty. Tato třídenní perioda je spojovaná s teorií, že planeta vstoupí do fotonového pásu, ale vaše planeta nebude v žádné b
blízkosti tohoto pásu.

38. Kdy budou hotovy vzorové komunity? Protože se toho musí tolik stát v měsících předcházejících konci roku 2012, včetně ekonomické obnovy po tak hlubokém pádu, jak bude dosažitelné, je pravděpodobné, že nebudou do doby Zlatého věku hotovy žádné velké komunity. Mnoho jednotlivců i skupin po celém světě je inspirováno k vytvoření duchovně založených komunit. Ty, které plánují být soběstačné, budou mít vše potřebné k ideálnímu životu, od výchovy přes zdravotní péči a farmaření až po kulturní zdroje.

39. Nebudeme odpovídat na jednotlivé otázky ohledně prognóz, ale sdělujeme vám, že se neuskuteční žádné katastroficky znějící předpovědi a prognózy. Projevit se mohou pouze ideje, plány a aktivity, které energeticky odpovídají převládající intenzitě světla.

40.Kdybychom přesně věděli, kdy přistanou posádky, které brázdí vaše nebe, s velkou radostí bychom vám to řekli. Ale protože to v tuto chvíli nemůžeme udělat, s jistotou vám aspoň můžeme říci, že to nebude dlouho trvat – během příštího roku se musí stát mnoho věcí a jejich součástí je naše přítomnost na místě. Členové naší rodiny nad hlavou i ti mezi vámi jsou ve stálém kontaktu a pilně slouží, aby vám pomohli přivést ke konci dlouhou éru vlády Illuminátů.

41. Vaše vytrvalost ve světle stále přibližuje tento den setkání a pozdravení se s bratry a sestrami. Pak uvidíte sami, jak velice jste jimi milováni a ctěni – i všemi dalšími světelnými bytostmi v tomto vesmíru – a uvidíte rychlost, s níž bude Země obnovena na sám Zemský ráj. Měsíce, které leží před námi, budou radostně dynamičtější, než si umíte představit!

S láskou a mírem
Suzanne Ward

Světová vizualizace pro průlom – prosím, přidejte se k nám! http://galacticchannelings.com/english/visualization_action.htmlúterý 25. října 2011

Říjen 2011


Matthew: říjen 2011
(Překlad: Orgonet)

Obsah: Vzkaz od Gaii; „Arabské jaro“; Nezastavitelný pohyb změn; Soustřeďte se na Pro, ne Proti; Kolektivní vědomí; Sdílení poznání jako ukazatel cesty; Život ve Zlatém věku; Sebeobjevování; Planetární sestava; Těla ve čtvrté hustotě a po ní; Návod pro nové telepaticky komunikující.

1.Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Když se moje matka účastnila podzimní globální meditace v den rovnodennosti a vizualizovala Zemi zářící ve zlato-bílém vesmírném světle, slyšela: „Prosím zaznamenej moje slova.“ Ta s velkou radostí nyní s vámi sdílíme.

Já jsem Gaia, duše planety, kterou nazýváte Země. Právě tak jako vy mohu cítit tíhu nebo lehkost srdce. Po dlouhé věky jsem plakala, když můj duch byl zlomen. Moji lidé byli plni nenávisti k sobě navzájem a moje tělo bylo prosáklé jejich krví. Ale už nepláču, protože je tolik věcí, z nichž mohu cítit radost a být vděčná.
Moje světlo ještě není v plné síle, moje tělo ještě není vyrovnáno. To je proto, že některé z mých dětí jsou stále plné nenávisti k druhým. Některé z nich jsou bez lásky, bez soucitu, bez pochopení, že rozdíly mohou být absolutně nádherné, když srdcem proudí harmonie a respekt.
Ale přesto mám radost, protože jsem na cestě, kterou nevykonala dosud žádná jiná duše v tomto vesmíru. Jdu domů, a vy, kteří chováte světlo, které mi pomáhá stále a rychle se pohybovat vpřed, jdete se mnou. Umíte si představit větší poctu, než je tato cesta, kterou sdílíme? Můžete si představit větší vzrušení než je náš vzestup? Já ne!
Požádala jsem, abych v tento den mohla promluvit a vyjádřit vám všem svou vděčnost. Byli jste vybráni z velkého počtu duší, který byl třikrát větší, než počet těch, kteří se mohli vtělit a účastnit se. Tato úroveň světelné služby nebyla dříve nikdy podniknuta. Hrajeme roli v největším představení, které se kdy odehrálo v tomto vesmíru. Cítím pokoru, která se mísí s nejvyšším uspokojením z dobře vykonané práce – v kontinuu je naše práce již vykonána.
Jak naše cesta pokračuje, čekají nás mnohé divy pro vás a tento náš svět. O mnoha z nich už vám bylo řečeno, takže můžete na ně myslet a těšit se na ně, ale v podstatě žití ve slavné době, která brzy přijde, je nad vaše představy.
Všechny bytosti v tomto vesmiru sledují, jak se to rozvíjí, víte to? Neumím si představit větší publikum! Všechny duše světla pro nás jásají, takže budeme pokračovat a ukazovat jim dobré představení, zkušenost hodnou i božího potlesku. Sdílím své srdce s vámi a má láska k vám přetéká.

2.Gaiino  poselství pro vás má výjimečnou hodnotu i pro nás. My si nanejvýš ceníme této milované duše, stejně tak jako všechny ostatní bytosti světla po celém vesmíru. Známe její neochvějnou odvahu a bezpodmínečnou lásku pro její střídající se generace obyvatel po dobu temného věku, které jí způsobily nesnesitelné emocionální utrpení. Můžeme vidět, že její tělo dosud není v rovnováze, jak řekla, ale také vidíme, že její duch stoupá, a je to vskutku radostný pohled!

3.Vidíme i další velký a nádherný pohled – vaše duše. Dlouho jste čekali na důkaz, že jsou v běhu mnohé hluboké změny, a pokud vnímáte dění v kontextu vzestupu Země, víte, že vaše trpělivost bude odměněna. Avšak je přirozené, že mnozí lidé si vykládají události z perspektivy třetí hustoty a v kontextu jejich zkušeností a světové historie, kterou pozorují a kterou byli učeni. ¨

4.Jako příklad, mnozí vidí „zásah“ cizích států do „Arabského jara“ jako snahu o ovládnutí zásob ropy ve svém zájmu a jako rozpínání vojenských a multinacionálních korporátních zájmů. Toto skutečně může být myšlenka některých chamtivých myslí hladových po moci, ale není to vyšší cíl a nebude součástí výsledku. Těm, kteří bojují, aby se zbavili jařma utlačitelské vlády prostě proto, že bez pomoci by poslání statečných bojovníků nemohla být úspěšná, jak je vesmírem určeno. Jejich inspirace povstat proti statu quo a rozhodnutí pomoci jim jsou pozitivní reakce na vibrace v energetických plánech, kterými Země prochází.

5.Tento zářič energie je pouze jedním z mnoha, s nezastavitelnou setrvačností k transformaci světa. Dalšími jsou globální ekonomika, která  balancuje na okraji a dostala se již za schopnost Illuminátů manipulovat jí ve svůj prospěch. V důsledky požadavků lidu jsou vlády, které potřebují být v pozdvižení, v něm jsou. Pracuje na tom několik vládních těles, která se potřebují stabilizovat. Ve Spojených státech roste hnutí Occupy Wall Street. Stále narůstá důraz na mírové projednávání státních i mezinárodních konfliktů. Po celé zeměkouli kolují petice za čistou energii a další opatření pro zachování životního prostředí a za ukončení nespravedlností, kde lid dříve cítil bezmocnost něco změnit. Vůdcové komunit, skupin a  rodin pomáhají svým nejpotřebnějším členům, a výměna zboží a služeb pomáhá mnohým překonat překážky a vypořádat se s těžkostmi.

6.Za vši touto aktivitou leží to, že lidé, kteří sami sebe pokládají za „obyčejné“, dělají neobyčejné věci. Možná někteří z nich chápou, co se děje na celém světě a vesmíru, ale velká většina se prostě řídí svou vnitřní potřebou jednat proti celému spektru korupce a nerovností, a inspirovaní jednostlivci otvírají masám cesty, jak na to.

7:Energie vytvářená účastníky ve všech reformních aktivitách, společně se energií všech, kteří srdcem a myslí podporují tyto snahy, je pozorovatelná jako světlo, které září stále jasněji. To je skutečně důvod k jásání, ale prosím, nemyslete si, že není nezbytné že uchovávat si trvalé světlo teď, když se významné změny již nepopiratelně odehrávají. Vaše světlo je právě tak nezbytné a cenné a podstatné jako vždy!

8.Energie přání všech, kteří aktivně protestují proti podmínkám založeným v negativitě, je naplněna světlem a registrována v energetickém poli potenciálu Země. Mnozí účastníci jsou však motivováni hněvem, frustrací a záští, a i když je to pochopitelné, energie jejich myšlenek týkajících se našich podmínek je registrována v poli potenciálu Země jako negativní. Výsledkem je, že energie vytvářená lidským soustředěním pozornosti přitahuje „podobnou“ energii, která prodlužuje to, proti čemu protestují.

9.A ne všichni sdílejí vaše a naše nadšení z mnoha pohybů směrem ke změně, které se šíří jako očistný lesní oheň vaším světem. Vzdorní Illumináti budou dále vzdorovat tomu, aby se vzdali zbytků moci, na kterých lpějí stejně tvrdohlavě, jako se pokoušejí udržet si své nezákonně získané nepředstavitelně rozsáhlé bohatství. I při jejich vytrvalém odmítání je jim stále nabízeno světlo, ale žijí v temnotě, kterou si sami vytvořili, a ta jim nedovoluje uvidět to, co budou již brzy muset přiznat: Jejich snahy byly zbytečné. Jejich doba skončila.

10.I jiní tvrdohlavě otálejí, pokud jde o přijetí světla. To jsou ti, kterým se dobře vedlo při starých způsobech podnikání, a jsou uvězněni v povrchnosti a trivialitě  toho, co pokládají za sociální, profesionální a finanční úspěch. Již dávno ztratili kontakt se spiritualitou, a budou proti změnám, které zasahují do jejich pohodlného životního stylu.

11.Takže ještě po nějakou dobu bude v kolektivním vědomí negativita pocházející z různých zdrojů, jako mocné energetické pole myšlenek, pocitů a činů obyvatel Země, které vytváří vše, co se děje ve vašem světě.

12.Po tisíce let umožňovalo kolektivní vědomí, aby temnota snadno ovládala život na Zemi. Ale před sedmi či osmi staletími se kolektivní vědomí začalo oživovat, protože začal masívní příliv světla od vzdálených civilizací a inspiroval v lidech nové myšlenky a pocity. Postupně se obrátili od přijímání a schvalování moci k tomu, aby zpochybnili moc a motivy „autorit“. To vedlo k rostoucímu odhodlání pozvednout svůj úděl v životě a pomoci ostatním, kteří chtějí to samé. Všechna z těchto přirozených stádií byla nutná, aby přivedla lidi k tomuto bodu vědomé bdělosti a činů.

13.Vysoké vibrace, umožňující, aby dlouhodobé statické podmínky podlehly hluboké změně, otvírají mysli více než kdy předtím. Avšak masy ještě nedosáhly duchovní jasnosti, k níž patří znát moc myšlenek a pocitů. Nevědí, že mohou vytvořit to, co skutečně chtějí, pokud nejsou zaujati tím, co nechtějí.

14.Mnozí z vás posílají mé matce dotazy: Jak mohu pomoci Zemi, když nevím, jaké je moje poslání? Jen málo z vás se stane vůdci, ale milióny z vás se již staly učiteli, kteří ukazují cestu. Prožíváte-li své světlo, energie, kterou vyzařujete, se dotkne duší kolem a dá jim impuls, aby zpochybnily své vědomí; sdílejte své poznání s těmi, kteří ukazují, že hledají odpovědi. Ne kázáním nebo obracením na víru, což má odpuzující účinek, ale nabízením informací, pokud lidé ukazují zájem, a velmi důležité je, aby vaše myšlení a cítění bylo pozitivní, namísto negativního.

15.Vizualizace je možná známější technika než zákon přitažlivosti, a mohla by být účinnější k poskytování příkladů, jako například, když nechcete válku, soustřeďte se na mír. Když nechcete další korupci ve vládě, soustřeďte se na vůdce, kteří mají moudrost a morální čistotu. Když nechcete šíření chudoby, soustřeďte se na to, jak k vám plyne hojnost.

16.Samozřejmě slova představit si, zobrazit si, vidět, myslet na něco, mají stejný účinek jako soustředit se, a mohou být nápomocné i rady, že člověk si má vizualizovat to, co skutečně chce. Například, dobrý život pro všechny: představte si davy lidí zdravého vzhledu, usměvavých, všeho věku, všech barev pleti, jak se procházejí v krásných parcích, smějící se děti, které si hrají na barevných hřištích. Představte si svěží zeleninové zahrady a stoly naložené jídlem, krásné obytné čtvrti se stromy a kvetoucími keři, školy a univerzity plné dychtivých studentů.

17.Pro záchranu přírodního prostředí a obnovu poškozené země a moří si představte Zemi s kříšťálově čistou oblohou a vodami, zelenou půdu tam, kde bývaly pouště, krásně rostoucí lesy.

18.Chcete-li humání zacházení se všemi zvířaty, vykreslete si zvířata všech druhů pasoucí se na lukách a mírumilovně se mísící navzájem i s lidmi.

19.Pokud lidé ukazují zájem, řekněte jim, že toto vše a mnohé další krásné věci jsou součástí Zlatého věku Země, a že právě kolektivní myšlenky, přání a činy jejiho lidu vytvářejí tento Věk.

20.Budou čisté a bezpečné zdroje energie; spravedlivé a rovné zákony; stabilní globální ekonomika a rovnoměrné rozložení hojného bohatství svět; nové formy dopravy, komunikace a staveb.

21.Budou od základu přestavěny infrastruktury všech států. Cestování z jedné země do jiné nebude omezeno. Všichni, kteří chtějí být zaměstnáni, budou zaměstnání, a pro každého bude více času na obnovu sil. Zdanění bude spravedlivé, a právě tak platy a mzdy. Ve školách se bude učit skutečná historie vašeho světa a univerzální zákony. Vzděláni na všech úrovních bude dostupné všem a rovněž návštěvy muzeí, galerií, divadel, koncertů a sportovních událostí. Techologie se budou rozvíjet mílovými kroky.

22.Všechna tato zlepšení a mnohá další nesmírně pozvednou život ve vašem světě, a projevují se již v kolektivním vědomí, a pokud jde o Zemi, jsou ve stavu plánů nebo uskutečňování. (Detaily o životě ve Zlatém věku najdete v poselství ze 31. prosince 2007, „Esej o roce 2012“, na Matthewových stránkách, http://www.matthewbooks.com/ )

23.Ještě hlubší zážitky vás čekají na osobní úrovni. Budete cítit své věčné spojení s Bohem, či jak jinak nazýváte Nejvyšší bytost tohoto vesmíru, a zaujmete své správné místo v naší vesmírné rodině, jako bratři a sestry, jimiž jste.

24.Zažijete život v kontinuu, kde se všechny časy odehrávají současně, a budete cestovat tam i zpět mezi Zemí a světy s kompatibilními energetickými úrovněmi. Budete telepaticky komunikovat s dušemi v duchu i ve fyzických civilizacích, jak si budete přát, a budete manifestovat své myšlenky do forem.

25.Budete vědět, že jste mocné multidimenzionální bytosti a že poznání a tyto schopnosti jsou složkami vaší duše. Nevyžadují esoterická studia a vnější instrukce – tyto samovolné objevy přijdou automaticky, až budete stále žít ve svém světle a duchovně se rozvíjet.

26:Nyní vám řekneme, co NEBUDE součástí života ve Zlatém věku: strach, jakékoli znečištění, náboženská dogmata, násili, hrdelní tresty a vězení, nadřazenost mužů, společenský kastovní systém, krutost k jakékoli formě života, chudoba, kontrola mysli a uzavřená mysl, chamtivost, závist, žárlivost, podvod, předsudky, korupce, škodlivé chemikálie a drogy, politické hašteření a byrokratické zbytečné procedury, zhýralé sebeničení, zdravotní postižení, hněv, bezohlednost, dělení na strany, sebesoustředěnost a egoismus, nečestnost, vojenská mentalita, záliba ve zbraních, závislosti, pornografie, bezdomovectví, obchod s otroky, kontrola médií, korporátní monopoly.

27.Tato chování a charakterové rysy a okolnosti, které kvetou ve třetí hustotě, zmiňujeme jen proto, abychom potěšili vaše srdce tím, že vbrzku zmizí – ve světě čtvrté hustoty, který již je na obzoru, nemohou existovat jejich nízké vibrace. A nyní vám říkáme, pokud vaše myšlenky setrvávají na některém z těchto postojů či podmínek, které způsobují mnoha lidem utrpení, přepněte se myšlení na to, co chcete, a jednejte podle toho – lásku, harmonii, laskavost, soucit, zdraví, hojnost, vzájemný respekt, velkorysost, ochotu pomáhat, radost, spolupráci, čest, odpuštění, vděčnost, nebojácnost.

28.Až bude moc lásky, či světla, protože to je naprosto stejná energie tvořit vaše kolektivní vědomí, ó, jaká nádhera bude ve vašich životech a ve vašem světě!

29. Nyní odpovíme na některé otázky ve vašich myslích.
Nejprve vás naléhavě žádáme, abyste se přestali strachovat ohledně: dlouhodobých účinků radioaktivity z poškozených jaderných reaktorů v Japonsku, geneticky upravených potravin, vakcín a toxinů z různých druhů znečištění. Buňky všech osob, které absorbují světlo, jsou proměňovány na krystalinovou formu, která "odstíní" vše, co má nizké vibrace, zabraňující tělu, mysli i duchu zdravě fungovat.

30. V předchozích sděleních jsme se zmínili o četných předpovědích a prognózách, které se nesplní. Nyní mluvíme o dalších situacích, které nastaly nebo vyvstaly na povrch a jsou nyní zdrojem obav - nestane se tedy ani nic z tohoto: vojenské puče stejně utlačovatelské jako zkorumpované vlády, které vystrnadily; železniční vozidla přepravující tisíce lidí do internačních táborů; biologické zbraně; holografická zobrazení invaze mimozemšťanů jako důvod pro nastolení stanného práva; lidmi způsobené geofyzikální události, které zničí tisíce mil pobřeží; tak vážný nedostatek potravin, že bohatí budou hromadit potravu a zbytek světa umírat hladem; kontrola nad pitnou vodou.


31.Uvědomte si prosím že plán je jedna věc a uskutečnění jeho zamýšleného záměru je něco úplně jiného. Šarvátky, nahodilé násilí, politické hašteření a deprivace budou pokračovat, protože dualita v lidském rodě dohrává svůj poslední akt, ale nic nemůže zabránit Zemi, aby koncem příštího roku vyšla ze své třetí hustoty. Mezitím odejde velký počet lidí – všichni, kteří naplnili ustanovení ve své smlouvě duše, všichni, kdo odmítají světlo, a mnozí další, kteří raději odejdou, než by se přizpůsobili obrovským nadcházejícím změnám nebo uvěřili pravdám, které budou stále vycházet na povrch. Všechny tyto duše budou mít tolik příležitostí, kolik potřebují, aby mohly růst duchovně i intelektuálně.

32.Možná jste slyšeli, že byly zničeny dvě rozsáhlé podzemní prostory, které ukrývaly Illumináty ovládané laboratoře, vozidla, zbraně, skladiště a obytné čtvrti, ale bylo to bezpečnými prostředky, nikoliv nukleárními; a někteří z tábora Illuminátů byli odstaveni od moci, ale nikoliv zabitím. Jako obranná i útočná opatření používají síly světla pouze moc světla a technologie, které nemají škodlivé dodatečné následky. Vědí o plánech Illuminátů, a pokud je v nich podvrtání mostů výbušninami, které mohou být dálkově odpáleny, mají povolení tomu zabránit. I když se to může zdát jako porušení Stvořitelova zákona o svobodné vůli, není to tak – je to respektování svobodné vůle Země. Po 9/11 se Země rozhodla, že bude zabráněno každému dalšímu pokusu o terorismus v tomto měřítku, a s Božím svolením překazila naše vesmírná rodina úspěšně mnohé pokusy.

33.I zvířata „jdou do nebe“! Ne proto, že mají duši, ale proto, že jsou duše. Vše, co má úroveň vědomí, je duše, protože je to stvořeno ze Stvořitelovy podstaty lásky-světla, z životní síly všeho ve vesmíru. Také zvířata se vyvíjejí, tak jako ostatní duše. (Pokud vás zajímají rozsáhlejší informace o zvířatech, napište „zvířata“ do vyhledávače na Matthewově webu http://www.matthewbooks.com/ )

34.Všechny osoby, které doprovodí planetu do její čtvrté hustoty a na další cestě, tak učiní ve svých „dnešních“ tělech, nedostanou „nová“ těla, ale jejich těla budou postupně obnovena, omlazena „zbavena věku“. Těla postižená nemocemi jakéhokoli druhu se budou postupně uzdravovat – patří sem slepota, hluchota, snížená mentální kapacita, chronická bolest a degenerativní nemoci – a postupně také dojde k nárůstu chybějících končetin a zubů. Dávky léčby budou stanoveny stejnými prostředky jako nyní, po krátkou dobu, dokud bude léčba nutná. Během své cesty bude u všech osob obnoveno maximální fyzické, mentální i emocionální zdraví.

35.Víra či nevíra ve vzestup Země nemají co činit s tím, zda těla budou ovlivněna kombinací stále vyšších světlejších úrovní energie na cestě vzestupu a nízkými frekvencemi vydávanými zneužíváním technologií na planetě. Všechna těla jsou ovlivněna, ale účinky se liší podle současného zdravotního stavu, vědomí procesu vzestupu a reakce na bouřlivé situace ve světě. Absorpce světla pomáhá tělům, aby zůstala v relativní rovnováze a neulétla z dobrého stavu; totéž platí o emocionálním a mentálním fungování během tohoto období, ve vesmíru jedinečného, zejména v tomto pozdním stádiu, kdy se Země blíží do čtvrté hustoty.
36.Znečištění všeho druhu může být snadno vymýceno technologiemi vyvinutými ve vašem světě, ale dlouho potlačovanými a zneužívanými, ve spojení s pokročilými technologiemi naší vesmírné rodiny, a ty naučíme vaše vědce a inženýry.

37.Ne všechny mimozemské civilizace jsou dobrotivé, ale ty, jejichž posádky jsou na vaší obloze, ano. Nesvětelné bytosti z jiných civilizací, které žijí na planetě, brzy odejdou, protože jejich těla nemohou přežít vibrační úrovně, k nimž planeta nyní cestuje. Ano, mnozí bývalí obyvatelé Atlantidy se speciálně vrátili, aby pomohli zabránit opakování kataklysmické destrukce, která postihla jejich civilizaci; tyto duše mají také moudrost a schopnost vést, získanou z mnoha životů v duchovních světech a jiných fyzických civilizacích.
38.Postavení planet ve vašem slunečním systému má výrazné účinky na chování a postoje, zejména když je vzájemné postavení planet a Slunce zralé pro vzestupy energie. Ke vzestupům dochází stále častěji kvůli zrychlenému pohybu Země systémem, a až bude správně ve čtvrté hustotě, bude zde znatelný pocit stability, protože zde již nebude soupeřící negativita. Žádné nebeské těleso se nesrazí se Zemí, ani nepřijde tak blízko, aby to mělo znatelné následky.

39.Pro ty, kteří se ptají, zda by v této hektické době bylo užitečné získat astrologické tabulky pro vedení, říkáme, že tabulky připravené duchovně vyvinutými moudrými astrology by byly pomocným nástrojem; ale bylo by bláznivé nechat se při rozhodování vést pouze vnějšími zdroji a ignorovat poselství od své vlastní duše. Důležitým aspektem vývoje duše od třetí ke čtvrté hustotě je spojení duše a vědomí, které je určeno k tomu, aby vás drželo na cestě spojené s volbami ve vaší smlouvě duše.

40.Nemůžeme dát instrukce, „jak“ otevřít telepatické komunikační kanály, protože se otvírají, když přijde vhodný čas pro každou osobu, a načasování se liší, tak jak se lišíte vy mezi sebou. Avšak můžeme dát nějaké rady pro nové komunikátory, a protože telepatické kanály se otvírají stále častěji, tak jak převažují vyšší vibrace, jsme rádi, že můžeme zopakovat tyto rady.

41.Než budete zaznamenávat přenos nebo konverzovat, požádejte o ochranu vesmírné světlo, a trvejte na tom, aby se s vámi mohly spojit jen bytosti světla. Nepokoušejte se komunikovat, když jste nemocní, emocionálně či mentálně stresováni, nebo cítíte strach či hněv – všechny tyto stavy snižují vaši energetickou úroveň a usnadňují nízkým entitám, aby se s vámi spojily. Sebepochybování je zpočátku přirozené, a i to je pozvánka pro bytosti nízké úrovně; pokud se cítíte nejistí ohledně informace z nějakého zdroje nebo máte nepříjemný pocit, přerušte spojení a pokuste se opět, až budete odpočatí. S praxí si začnete věřit, ale čiňte tak s pokorou – nízké vibrace egoismu vás zcela jistě spojí s temnými zdroji.

42.Veškerá temnota bude pryč, až Země ke konci vašeho kalendářního roku 2012 vstoupí do čtvrté hustoty, ale ne všechny slávy Zlatého věku budou hned na prahu. Úžasné změny se budou rozvíjet ve vašem světě, včetně radostných setkání s milovanými dušemi, které jste znali v tomto životě, a vzpomenete si i na jiné. Jak řekla Gaia, „mnohé divy čekají vás i tento náš svět.LOVE and PEACE
Suzanne Ward.

neděle 18. září 2011

Září 2011


Matthew 9. září 2011

Obsah: Stav Illuminátů. Pravdy vycházejí najevo. Nepohodlí. Vibrace. Zákon přitažlivost. Jak funguje modlitba. Data Zlatého věku. Hustota – dvě definice. Planeta a populace. Účinky zuvuku a slov.

1. Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Jak popsat váš svět z našeho pohledu? Výstižný popis je miliardy a miliardy prskavek, s nesčetnými záblesky světla zářícího od pracovníků světla a duchovně se probouzejících duší. Je to nádherný způsob i pro vás, jak přemýšlet o vašem světě a vizualizovat si ho, aby se zvedaly nížší vibrace těch, kteří ho vidí jako zmatený, protože nerozumějí probíhajícím změnám.

2.Illumináti, ti jim rozumějí, a se změnami se nevyrovnávají vůbec dobře. Je to, jako by byli na horské dráze, která vedla kdysi ve výšce, s několika drobnými propady, a najednou je cesta vratká a vede stále nízko.  Protože temná srdce a mysli jsou tvořeny strachem, potřebují strach, aby se udrželi – to je jejich palivo, a oni vědí, že pomalu dochází. Mnoho lídí, místo aby setrvávali při úzkostných pocitech, se stávají pevnými, novátorskými a důmyslnými, protože se vyrovnávají s obtížnými okolnostmi. Vyměňují si zboží a služby, sdílejí zdroje a obydlí, nebo přijímají jiné typy pomoci. Péče pomocníků a vděčnost příjemců vytváří oslnnivé světlo. 

3.Pokud jde o Illumináty, když porovnáme jejich bývalé železné sevření globální ekonomiky, nyní nemají ani zlomek zbylé manévrovací kapacity. Veškeré jejich velké teroristické pokusy od 11. září se nepodařily. Členové a jejich přisluhovači opouštějí jejich řady. I když mají ještě schopnost manipulovat počasí a působit zemětřesení, počet jejich obětí a devastace jsou snižovány posádkami vesmírných lodí a jejich technologií. Význam míru na celém světa roste a unavená vojska už nemají vůli bojovat. Požadavky na alternativní zdroje energie k náhradě ropy a jaderné energie nabývají na síle k velké hrůze Illuminátů, kteří šikovně profitují z těchto zdrojů energie. A nejhorší pro všechny temné je, že jejich věčný mstitel, světlo, stále zesiluje.

4..Illumináti, aby si udrželi křehké zbytky své bývalé moci, musejí hledat palivo, a jediným prostředkem k tomu je rozsévání strachuplných informací. Je smůla pro nevědomé, že Illumináti jsou v tom mistři. Stále mají dostatečnou kontrolu nad médii, aby zajistli, že o desátém výročí „9/11“ budete zaplaveni fotografiemi letadel narážejících do věží a dalšími obrázky spolu se srdceryvnými historkami, vše strategicky vybráno, aby hrotilo emoce hněvu a pomsty, aby pokračovalo násilí, a pravděpodobně rozšiřují i zprávy o možných teroristických útocích 11. září.

5.Vy už víte, jak se orientovat ve všech informacích z mainstreamových médií, internetových zpráv a telepatických přenosů, a kdykoli je k tomu možnost, upozorňujte prosím lidi na účel šířených informací založených na negativitě. Čím rychleji bude utišen strach, tím dříve nebudou mít vzpurní Illumináti jinou možnost než přijmout fakt, že dlouhá éra jejich sebeobslužného systému skončila.

6.Nejen že se boří jejich kdysi pevně ohrazené bašty, ale bylo jim sděleno, že jejich konec je nevyhnutelný. Jednotlivci z vysoce vyvinutých civilizací, kteří se objevují ve svých přirozených formách, takže nemůže být pochyb o jejich identitě a důvodu bytí na této planetě, je upozornili na následky, pokud budou nadále odmítat spolupracovat se silami světla. Avšak nikdo, kdo je ve světle, zatím nepodceňuje jejich výdrž a schopnost vytvářet zmatek ještě po nějakou dobu. Protože lakota a hlad po moci jsou tak hluboce zakořeněny v těch nejtemnějších z temných, že stále popírají, že jejich snahy udržet se budou marné.

7.Právě se vytvářejí nové systémy sloužící všem lidem; avšak mnoho této aktivity je zatím tajné, a to záměrně. Psychika třetí hustoty má omezenou kapacitu asimilovat dramatické rozdíly najednou, zejména ve spojení s tím, že bude odhaleno mnoho pravd:
 • Dnešní zmatek ve vašem světě je boj duality, světla a temnoty v duších.
 • Na planetě žije mnoho tisíc lidí z jiných civilizací, včetně reptiliánů. Většina je ve světle, někteří ne.
 • Zdroj-Stvořitel je nejvyšší bytostí v kosmu, Bůh je nejvyšší bytostí tohoto vesmíru, další bohové a bohyně vládnou nad jinými vesmíry.
 • Počátkem věčného života je äbsolutní energie světla-lásky Stvořitele a cílem každé duše v průběhu mnoha životů je vrátit se k této čisté esenci.
 • Každý člověk je bůh nebo bohyně, neodlučitelně a věčně spojen se Stvořitelem, Bohem a vzájemně.
 • Náboženství se vyvinula v kontrolu mysli mas, a v pozemském duchovním světě je nebe i peklo.
 • Každá duše prožívá homosexuální životy jako pokročilé stupně k androgynii, rovnováze ženské a mužské energie, kterou duše potřebují, aby se dále vyvíjely duchovně a intelektuálně.
 • Illumináti a jejich přisluhovači po celá tisíciletí nepříznivě ovlivňovali veškeré aspekty pozemského života.
 • Někteří z nejmocnějších jedinců na planetě jsou Illumináty klonování, někdy proti jejich vůli; v případě smrti nebo nahrazení živé osoby klonem je zachovávána kontinuita na vlivných pozicích.
 • Lineární čas existuje pouze na Zemi; skutečností je, že minulost, přítomnost a budoucnost je série událostí odehrávajících se současně v kontinuu.
 • Země je vysoce vyvinutá duše na rychlé cestě vzestupu, která se blíží do čtvrté hustoty, a bude dále pokračovat do svého cíle v páté hustotě.

8.Umíte si představit svou reakci, kdybyste náhle byli konfrontováni se všemi těmito pravdami i dalšími – jako např. o skutečných původcích 9/11 – a současně se ještě přizpůsobovali hlubokým změnám? I když budou důkazy uvolňovány a rovněž tak nové systémy zaváděny postupně v nadcházejících měsících, pro mnohé, kteří ještě nevědomě dřímají, to bude ohromná změna, a tak bude v příštích měsících potřeba vašeho uklidňujícího vlivu. Prostě tím, že zůstanete pevně ve světle, a vaše vrozená moudrost a duchovní síla vás povedou při veškerých snahách pomoci.

9.Víme, že mnozí z vás prožívají období značné nepohody mentální, emocionální i fyzické. Spěcháme vás ujistit, že ve většině případů, v souladu se smlouvami duše, jsou toto přirozené reakce na množství rozličných vibrací vyzařujících ze všeho, co se děje ve vašem světě. Vlastně ve vesmíru, kde dochází při boji světla s temnotou k masívním přesunům energie.

10.Protože Země je mikrokosmem vesmíru a každý z vás je mikrokosmem Země, jste nepatrně zasahování vesmírnými událostmi, protože všechno je všude spojeno. Avšak nezměrně více jste zasahování blízkými energiemi na planetě, kde jsou vysoké vibrace světla v konfliktu s nízkými vibracemi vydávanými temnými jedinci, jich zneužívání technologií, a mukami a fyzickým utrpením způsobovaným jejich aktivitami. Tento konflikt a vaše neklildné pocity se zmírní s tím, jak světlo bude dále vítězit nad temnotou.

11.Navíc máte schopnost si pomoci sami v ohledu vibrací. Je pochopitelné, že neutěšená situace mnoha miliónů lidí a zvířat je extrémně stresující pro citlivé a starostlivé jedince, ale nedovolte prosím svým emocím, abyste byli pohlceni jejich traumaty. Nízké vibrace strádání kvůli úzkosti, beznaději a zejména strach ruší rovnováhu, kterou potřebujete, abyste si udržovali stálé světlo, a toto porušení nepomůže ani oněm mnoha miliónům ani vám.

První část překladu zde.

12. Podle zákonů fyziky, které vládnou životu v tomto světě, nízké vibrace vytvářejí více nízkých vibrací: vymrštěny do vesmírné polévky vám vrátí zpátky více vibrací stejného druhu. Stejné zákony platí na vysoké vibrace soucitu a lásky, samozřejmě, a to v daleko větším měřítku, protože světlo v těchto emocích je mnohem mocnější než negativita v nízkých vibracích.

13. Představte si elektrický větrák, o co efektivněji pracuje, když je nastaven na nejvyšší stupeň. Emocionální vibrace pracují také tak, s tím rozdílem, že větrák musí být spuštěn, a emoce jsou okamžité reakce na myšlenky. Myšlenky také vydávají vibrace, a proto změna myšlení z negativního na pozitivní automaticky pozvedne vašeho ducha – začnete vibrovat „na nejvyšší stupeň“.

14.To není jenom cvičná myšlenka, která vám může pomoci, abyste se cítili lépe, je to věda. Všechno přichází z – a je – energie, která je neutrální, nestranná a nemá schopnost uvažování. Bez schopnosti rozlišovat „dobro“ od „zla“, energie prostě plní instrukce, které jí dáváte prostřednictvím svých myšlenek a pocitů, a právě tady působí fyzikální zákon přitahování, čili podobné přitahuje podobné. Vyšlete energii vysokých vibrací lásky a exaktně sklidíte velkou sklizeň toho, co jste zaseli.

15.I když modlitba za sebe nebo jiného člověka nebo za mnoho lidí či za Zemi samotnou je asi nejběžnější způsob, jak vyjadřujete svůj zájem a starostlivost, modlitba není správně chápána. Je to pro vás jakási formální petice, jako je Otčenáš, nebo zvláštní žádost, aby se stalo něco dobrého pro vás nebo ostatní, nebo slovní děkování, jako žehnání při jídle. To vše jsou samozřejmě aspekty modlitby, protože každá vaše myšlenka, pocit, motiv a konáni jsou modlitbou – váš celý život je modlitbou.

16.Jako vše ostatní, co existuje, je modlitba energií a směřuje tam, kam ji vyšlete; avšak nevyvolá nutně výsledky, které chcete. I když je život každé duše intenzívně osobně Bohu cenný, přesto je každý ovládán universálními zákony.

17.Řekněme, že se modlíte za uzdravení někoho milovaného, a protože nemoc je vážná, obáváte se, že zemře, a naléhavě prosíte, aby nezemřel. Vstupují do toho dva faktory, a tím důležitějším je osobní smlouva duše, která má vždy přednost. Protože nevíte, co si ta osoba zvolila ve své smlouvě, nejprospěšnější je modlit se za její nejvyšší dobro. Vy neznáte ničí smlouvu, ani tu svou, a tak je vždy nejprospěšnější taková modlitba, která nemá omezení. Druhým faktorem je to, že naléhavost ve vaší modlitbě láme vaši energii. To snižuje vaši vibrační úroveň, a protože vaše myšlenky a pocity jsou namířeny na osobu, kterou milujete, posíláte jí také nízké vibrace, což je přesně opak toho, co chcete.

18.Vibrace lásky a světla jsou identické, protože je to stejná energie, jen jinak vyjádřená, a jen pro zjednodušení v řeči obyčejně říkáme světlo neboli láska. Jako čistá esence Stvořitele-Zdroje je tato energie nejmocnější silou – nejvyššími vibracemi - v kosmu, a přirozeně i v našem vesmíru. Když myslíte na někoho, koho milujete, vaše myšlenky jsou „adresou“, na niž je posílána energie lásky, a dosahuje nejen k oné osobě, ale plyne dál do světa a dotýká se životů, kdekoli je potřeba vysokých vibrací lásky. Vesmír je automaticky používá v nepřetržitém aktu vyrovnávání, tak, aby hojivá síla lásky byla dostupná všem přístupným duším.

19.Láska je klíčem ke všemu! Prosím, mějte to na paměti především tehdy, až budou identifikováni ti, kteří jsou dosud skryti za svými temnými činy. Netlumte své světlo tím, že se soustředíte na jejich potrestání, ale raději na ně myslete tak, že jsou nejslabšími články v řetězu Jednoty, a posílejte jim léčivou energii, kterou potřebují, aby se pozvedli a posílili řetěz pro všechny duše.

20.Nyní dejme tyto univerzální zákony do kontextu kolektivního vědomí, kde je jejich síla nevypočitatelná. Zejména v těchto posledních stádiích vzestupu Země, kdy rychlost změny od starého k novému bude pro mnohé zneklidňující, můžete zvýšit jejich vibrace stálými myšlenkami na svět, jaký si přejete pro své děti a jejich děti, a tak přispějete významně ke světlu, které vede do Zlatého věku Země.

21.Vynořila se různá „startovní data“ tohoto Zlatého věku, a každý tvrdí, že to jeho je správné. Vzestup Země z hluboké třetí hustoty je jedinečným vesmírným podnikem, nemajícím obdoby v míře a rychlosti, a na její cestě jsou některá stádia, která jsou příznivější pro prudké zvýšení energie než jiná. Parametry nebeského okna mezi třetí a čtvrtou hustotou mají flexibilitu, a vstup planety do čtvrté hustoty nemusí být spojen s nějakým specifickým datem ve vašem kalendáři.

22.Jsou také různé názory na to, v které hustotě jste právě teď, a není divu. Podle našeho číslování hustot vyjadřujícího postup to zní, jako by nějaká hustota náhle skončila a v tom bodě začala jiná. Tak to není. Mezi hustotami není konečná dělící linie – proudění energie nemůže být ostře odděleno nebo rozděleno na části. Protože Země stoupá v „posledním“ závanu energetických proudů třetí hustoty, které se mísí s „prvními“ proudy čtvrté hustoty, nezaznamenáte dynamický rozdíl ze dne na den. Dá se říci, žádná ceremonie „stříhání pásky“ nebude.


23. Nejasnosti kolem hustoty se zvyšují tím, že to slovo má dvě definice. Jedna je „hmota“ neboli vyjádření hmoty jako opaku nehmotnosti – bez těla či formy – jako uvažujete o duších v duchu. Nemůžete nás vidět, i když stojíme vedle vás, protože naše éterická těla vibrují ve frekvencích, které třetí hustota nemůže odhalit, tak jako nemůžete vidět lopatky větráku, když se točí plnou rychlostí. Ale i éterická těla mají svůj stupeň hmoty, který snižuje svou hustotu, když duše pokračují v duchovním vývoji.

24. A to nás přivádí k druhému významu hustoty, který znamená stav duchovního vývoje duše. Zemská planetární hmota začala svůj spirálový sestup ze své roviny vzniku v páté hustotě kvůli negativitě nahromaděné v kolektivním vědomí svých starých civilizací. Sestup planety pokračoval ve shodě se sníženým stupněm vývoje obyvatel, protože v jejich myšlenkách, motivech a činech narůstala temnota, a tak planeta skutečně dosáhla hluboké hustoty ve hmotě a její populace se snížila na tuto hustotu v duchovní úrovni.

25.Avšak po ona tisíciletí, kdy tělo Země a kolektivní vědomí jejích lidí byly v bahně této nízké hustoty, Gaia, duše Země, zůstávala v mnohem vyšší energetické rovině, kde bylo stvořeno její planetární tělo. I některé duše, které se inkarnovaly na Zemi během těchto tisíciletí – Boží poslové a někteří vizionářští filozofové, vědci a umělci – byli duchovně a intelektuálně vysoce vyvinutými dušemi.

26.V tomto kritickém bodě ve vzestupu Země dosáhlo její planetární tělo ve své galaxii vysokého postavení ve třetí hustotě. Protože těla mnohých jejích obyvatel jsou také, co se týče hmoty, v této hustotě, těla osob, která přijala světlo, jsou měněna na buněčné úrovni na čtvrtou hustotu.

27.V duchovním vývoji se obyvatelé řadí od druhé hustoty po sedmou, a někteří se v tomto životě snížili až k první hustotě kvůli temnotě jejich svobodných voleb a kvůli vytrvalému odmítání světla, které je k nim nepřetržitě vyzařováno. Téměř všichni pracovníci světla, kteří se inkarnovali, aby naplnili karmicky zkušenosti třetí hustoty, tak úspěšně učinili a duchovně dosáhli čtvrté hustoty. Většina duší, které opustily svůj domov v pokročilých civilizacích, aby pomohly méně vyvinutým pozemským duším, si uchovala svou duchovní a intelektuální úroveň páté, šesté nebo sedmé hustoty.

28.Proč se Země zastaví v páté hustotě, místo aby pokračovala do vyšších úrovní? Až dosáhne páté, odkud pochází její planetární tělo, bude zpět v rovnováze a spokojeně bude obíhat tímto prostorem.

29.Je třeba říci ještě něco více o vibracích. Vibrační úrovně zvuku ovlivňují pozitivně či negativně mentální, emocionální, fyzická a duchovní těla. Hluk otřásá celým naším energetickým systémem. Hluk výstřelu, auta nebo hromu například mají vliv krátkodobý; hluk z večera chraptivé disonanční hudby nebo den práce s hlučícími stroji má exponenciálně delší a nepříznivější účinky.

30.Když je takový hluk nevyhnutelný, jeho účinky mohou být poněkud zmírněny, když dotyčná osoba bude setrvávat v samotě a klidu, jak jen může. Jemné tóny melodické hudby, zvuk tekoucí vody a energetické vyzařování stromů jsou extrémně účinné na regeneraci a pomáhají znovu obnovit rovnováhu světla.

31.To se týká i zvuku slov: i slova mají své vibrace. Když rodiče láskyplně promlouvají  něžnými slovy ke svým dětem, pomáhá jim to dosáhnout rovnováhy.  Naopak, řvaní hrubých slov na děti – i na kohokoliv jiného! – ničí jejich rovnováhu i rovnováhu těch, kteří řvou, a když se vzpomínky na tyto okamžiky vybaví v paměti, vrátí se i nízké vibrace. Psaná slova také vydávají vibrace, i když nižší intenzity, takže vybírejte slova pečlivě, aby prospěla tomu, komu píšete, i vám samým, a ke čtení si vybírejte materiál, který osvítí vaše srdce i mysl.

32.Právě vysoké vibrace způsobují, že se spojujete se spřízněnými dušemi, a způsobují neochotu trávit čas s některými jedinci, jejichž vibrace jsou nízké. Pokud se nelze vyhnout setkáním s těmito jedinci, udržujte si pozitivní myšlenky, které vám pomohou zůstat v rovnováze, a světlo v rovnováze pomůže zvednout vibrace všeho kolem.

33.Doufáme, že naše poselství odpovídá na mnohé vaše otázky, vyjasňuje zmatky a opravuje nesprávná chápání, ale pokud jsme něco přehlédli, dejte nám prosím vědět a my se k tomu vyjádříme v příštím poselství. Vaše porozumění toho, co umožňuje vývoj duše, je pro vývoj nedocenitelné!

34. Naši milovaní bratři a sestry, vaše odvaha, moudrost a duchovní síla z mnoha předchozích životů daleko přesahuje vaše vědomé uvědomění, a částečně je tento nedostatek poznání  pokorou, která je esencí všech pracovníků světla. Tento aspekt sama sebe si udržíte i tehdy, až uvidíte sami sebe tak, jak vás stále vidíme my, a až to nastane, všichni se budeme společně radovat v rodinném spojení.

S láskou a mírem Suzanne Ward

úterý 26. července 2011

Červenec 2011


Matthew 11. července 2011

Obsah: Probouzení duší. USA se konečně stanou nezávislými. Odpadlíci od Illuminátů. Karmické ukončení třetí hustoty. Chemtrails. Umělé počasí. Telepatická spojení. Desinformace o nebeském tělese Elenin. Účinek strachu. Příprava na multidimensionalitu.

1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici k vám hovoří Matthew, aby se podělil o nadšení z toho, co se děje ve vašem světě. Před týdnem USA slavily svůj Den nezávislosti, a součástí oslav tohoto dne i jiných významných událostí jsou i ohňostroje. To, co pozorujeme nyní na Zemi, může být přirovnáno k vašim nejnádhernějším ohňostrojům – nesčetné záblesky světla, které neustále přicházejí ze Země do nebes – tato záře je tím nejradostnějším a nejvíce povzbuzujícím pohledem, na který můžeme hledět!

2.Velká množství duší již nepodřimují netečně, ale reagují na zesilující světlo doprovázející cestu vzestupu Země do vyšších vibrací a nových postavení vzhledem k ostatním nebeským tělesům. Nyní společně s ostatními pracovníky světla – s vámi, kteří víte, že jimi jste, i mnoha milióny těch, kteří se zatím za ně nepovažují – tyto nové „zářiče“ vyzařují své světlo ke všem lidem kolem sebe.

3.Odbočme nyní od tohoto tématu a promluvme něco více o USA a jejich zamýšleném významu v globálním měřítku. Tvůrci dokumentu vyhlašujícího, že tato země je státem nezávislým na britské politické vládě, si neuvědomovali, že jednají z Boží inspirace, nejen z vlastního přesvědčení o správnosti svého konání. Vyšším cílem této inspirace ke sjednocení kolonií bylo vytvoření nového státu, kde by byly neomezené příležitosti pro lidi ze všech zemí, stát, kde rozdíly by byly nejen respektovány, ale podporovány ve prospěch všech. Spojené státy se měly stát zemí, kde spojení umu, talentů, zdrojů a novátorských myšlenek všech obyvatel vedených moudrou a spravedlivou vládou mělo ukázat světu, jak svobodní lidé žijí v harmonii a prosperitě.

4.Avšak historicky vzato občané rodící se země byli svobodní pouze po prchavý okamžik. Záměrem Illuminátů, kteří vystavěli britské impérium, bylo zvětšit, nikoliv zmenšit základny svého vlivu, a nespravedlnosti, které daly vznik  revoluční válce, se prostě přesunuly do utajení. Již od doby, kdy se první roztroušené skupinky kolonistů usadily kdesi v zemi zvané Nový svět, chtěli ti, kteří měli temné srdce a mysl a později začali být zváni Illumináti, ovládnout západní kontinenty a tak si rozšířit svou cestu ke světové nadvládě. Protože Bůh musí respektovat Stvořitelův zákon o svobodné vůli, svobodná vůle těchto temných převládla a maják toho, co původně měly Spojené státy znamenat pro zbytek světa, se „nikdy nerozsvítil“.

5.Až nyní, více než dvě a čtvrt století po podpisu Prohlášení o nezávislosti, bude ve Spojených státech i v ostatních  zemích dosaženo svobody. Když světlo odhalilo temnotu, kterou způsobili a udržovali Illumináti, přitáhlo pozornost světa též k národům dlouho utlačovaným dynastickými a despotickými vládci. Až Země na konci příštího kalendářního roku dosáhne prahu svého Zlatého věku, každá duše na Zemi bude svobodná, a cestu k tomu ukazují stále rostoucí počty pracovníků světla.

6.S radostí vám oznamujeme, že mezi novými „zářiči“ jsou přeběhlíci z řad Illuminátů, kteří „uviděli světlo“ a s nadšením ho přijali. I když někteří, kteří je opustili, tak učinili ze sobeckých důvodů – viděli, že Illumináti jsou ve smrtelné agónii a chtějí se jevit tak, aby nikdy nebyli spojováni s touto skupinou – přesto jsou výsledky pozitivní: tyto osoby již nejsou překážkami v oblastech, kde dříve zdržovali reformy nebo jim bránili, a je možné, že budou ochotni přijmout světlo.

7.Vrcholní členové Illuminátů, kteří dosud nejsou ochotni přijmout, že jejich moc byla narušena za hranici možného obnovení, stále mají dosti vlivu, aby zpomalovali síly světla, ale nemohou nikdy zastavit pokrok. I mnohé dobré duše stále vězí v mentalitě třetí hustoty, a netuší nic o realitě, že si zvolily aktivně se účastnit na této éře, která ve vesmíru nemá předchůdce.

8.Doufáme vřele, že veškeré duše přivítají světlo, protože staré systémy uvolňují místo novým a naše vesmírná rodina vám pomáhá obnovit Zemi v jejím původním zdraví a bývalé kráse. Avšak každá osoba má svobodnou vůli k přijetí světla, což si stanovila ve smlouvě své duše, nebo může opakovat zkušenosti z tohoto života v některém jiném světě třetí hustoty.

9.Bez ohledu na to, kolik lidí bude osvíceno ohledně jejich pravého já a neoddělitelných aspektů Boha a všech duší, dlouhé věky duality ve vaší civilizaci již téměř skončily. Dominantní mužské energie, které udržovaly po tisíciletí válku, brutalitu a tvrdost, jsou nyní vyrovnávány přílivem ženských energií, a rovnováha znamená pouze světlo.

10.Nyní je pro nás velmi uspokojující, že pracovníci světla, kteří byli dříve stresováni odkládání oficiálního uznání naší vesmírné rodiny, toto již dále nepotřebují jako důkaz o tom, že průběh vzestupu Země je stabilní a rychlý. Pro veřejné prohlášení o jiných civilizacích dosud nepřišel optimální čas, zejména proto, že některé z nich jsou již po léta mezi vámi, ani pro přistání posádek, jejichž stroje obklopují planetu. V tomto důležitém okamžiku je prvotní starostí, že mnoho lidí dosud úplně nevyřešilo karmu třetí hustoty, kterou si zvolili. V rozrušení z toho, že žijí a pracují s mimozemskými bratry a sestrami, by tito lidé mohli sejít ze své karmické cesty a promeškat příležitost k vývoji do čtvrté hustoty.

11.Nevíme tedy, kdy se vy a vaši dobročinní bratři a sestry vzájemně pozdravíte, ale s každým uplynulým dnem je tento velký čas stále blíže. Mezitím můžete cítit radost z pokroku v jiných významných oblastech.

12.I když nedávná prašná bouře v Arizoně byla způsobena lidmi, incidenty technologicky produkovaného počasí se významně snížily co do počtu i co do rozsahu. Neznamená to, že nejsou činěny pokusy, nebo že příští pokusy nebudou mít vůbec žádné účinky, ale nebude se opakovat žádná ze závažných událostí minulých let a měsíců. Matka Země uvolní svou zbývající negativitu způsoby, které umožní toho dosáhnout bez podobných závažných otřesů.

13. A ve většině oblastí, kde se dříve stále vyskytovaly chemtrails, je obloha nyní čistá. Když se někteří z pilotů, mechaniků a dalších zaměstnanců těchto letů dověděli o pravém účelu chemtrails – že toxické chemikálie nejsou určeny ke kompenzaci díry v ozonové vrstvě, ale k oslabování lidí nemocemi a znečišťování vzduchu, vody a země – odmítli pokračovat v práci. Jiní, kteří také poznali pravdu, však nadále pokračovali v práci odměňované dobrým platem, ale když finance vyschly, také opustili své zaměstnání. Ale nejvýznamnějším faktorem v této situaci je, že někteří jednotlivci, kteří nařizovali či financovali lety, patří mezi ty, kteří přijali světlo, a tak ti, kteří by chtěli, aby chemtrails nadále křižovaly naši oblohu, ztratili téměř všechny prostředky, aby v tom pokračovali.

14.Může se zdát, že světlo a temnota jsou v mnoha dalších oblastech, kde je potřeba základních dramatických změn, na mrtvém bodě, jako například ve vládách, státních ekonomikách, ničení životního prostředí, znečištění, nerovnosti mezi bohatými a zchudlými, a v naději na vítězství pro bojovníky za svobodu v zemích, kde jsou lidé dlouho utlačováni. Relativně vzato, ukončení chemtrails a snížení ďábelského užívání technologií může provést pouhá hrstka jedinců, ale dosažení významných mezinárodních cílů si vyžaduje zapojení mnoha miliónů jedinců z vaší populace. I když je zde velmi významný pokrok, mnohé z něho se odehrává takzvaně za zavřenými dveřmi. Úspěch v globálním měřítku postupně přichází, i když pomaleji, než by vyžadovaly situace, které by měly být rychle zastaveny nebo zmírněny. S tím, jak vás Země v příštích měsících přivede do ještě vyšších vibrací, uvidíte další a další důkazy o tom, že vše, co je založeno na temných úmyslech, dochází svého konce.

15.Měřítkem pokroku světla, které je známo snad pouze jen osobám, na které to působí, je otvírání množství telepatických spojení. Připomínáme vám, že se s vámi chtějí spojit jak světlé, tak temné bytosti; ochraňujte se nebeským světlem a trvejte na tom, aby vás směly kontaktovat pouze bytosti světla. (Pro více informací a návodů k telepatii můžete použít index a hledání na Matthewových stránkách http://www.matthewbooks.com/ )

16.I když se mainstreamová média a zábavní průmysl stále hojně snaží odvracet pozornost od důležitého dění, pro osvícené mysli je zřejmé, že v těchto formách masové kontroly mysli jsou již trhliny. Na Internetu jsou nadále předávány nic netušícím osobám desinformace, takže dávejte pozor, které informace jsou pravdivé a které ne, a zejména nikdy se ničím nedejte zastrašit!

17.Jako příklad uvádíme nebeské těleso, které vaši vědci pojmenovali Elenin. To nepředstavuje pro vaši planetu vůbec žádné nebezpečí! Je to jen další pokus rozšířit strach tím, že se roztrušují „uniklé“ informace pod maskou „informací zadržovaných vládou“. To znamená, že se vašim vládcům nejde o informace o hrozícím nebezpečí, ale jejich zájem je zřejmý: vyvolat strach!

18.Matko, pro čtenáře, kteří možná nechápou plně účinky strachu a jakým způsobem drží lidi v otroctví, vlož sem, prosím, pasáž z jedné mé knihy.

--------------------------
Úryvek z knihy

Energie strachu vytváří bariéru mezi objektem nebo situací, jichž se bojíme, a energií světla. Ani světlo v duši bojící se osoby ani světlo jí poslané z jiného zdroje nemůže tedy dosáhnout jejího vědomí a rozptýlit moc, kterou má strach nad jejím životem. Bariéra funguje jako zeď vězení, izoluje osobu v jejím strachu a nedovoluje jí cestu ven. Strach je tak výraznou emocí, že dále posiluje blok vytvořený energetickou bariérou a intenzifikuje moc toho, čeho se obáváme.

Osoby naplněné strachem si znovu a znovu vytvářejí další strach nesoucí okolnosti, s nimiž je třeba se vyrovnávat. Prostřednictvím univerzálního zákona přitažlivosti neboli „podobné přitahuje podobné“, totiž proudy energie, které tito lidé vysílají, přitahují to, co má „podobné“ vyzařování, a tak stále obnovují své zdroje strachu.

Strach je nejen vysoce nakažlivý, ale díky jeho intenzívní moci lidé vyzařující pocity strachu působí jako magnet, který přitahuje ty druhy energetických interakcí, které opomíjejí zdravý rozum, racionální myšlení, zdravý úsudek a moudrá rozhodnutí. Strach je tak zákeřný, že může přesvědčit lidi, že jediná cesta, jak mu uniknout, je branami, které vedou hlouběji a hlouběji do strachu, a někdy až do temnoty. Strach plodí předsudky, tyranii, lakoty, agresivitu, podvod, nečestnosti, nenávisti a trápení bezmocných zvířat – to vše jsou charakteristické vlastnosti psychik, které jsou zdeformovány a mučeny strachem.

Každá fyzická forma je energie vibrující na určité frekvenci a každá forma sama sebe udržuje přitahováním „podobné“ energie. Ti, kteří mají temná srdce a mysli, jsou tvořeni energií strachu, takže je zákon přitažlivosti přitahuje k energii vytvářené vystrašenými jedinci, kteří nevědomky poskytují palivo, jež potřebují temní, aby sami sebe udrželi.

Strach je také nejúčinnější zbraní proti světlu, a pro temné je velkou výhrou, když vyvolají strach. Tatáž energie, která oslabuje a drží v zajetí bojácné jedince, nejen dodává palivo temným, ale lidé, kteří žijí ve strachu, jsou snadno ovládáni, klamáni a bojí se ozvat proti autoritativním figurám, jejichž záměry a činy jsou založeny na temnotě.

Strach je tedy vskutku mocný, ale nejmocnější silou v kosmu je světlo, a lidé, kteří žijí ve světle, se nikdy nepotřebují ničeho bát! A co lidé, kteří se bojí smrti? Při tom, co nazýváte smrtí, duše přechází rychlostí světla z těla do Nirvány, což je svět duší přicházejících ze Země, kterému mnozí z vás říkají nebe. Ve světle této nádherné říše se lidé, jejichž uplynulý život byl poznamenán strachem, učí být silnějšími a méně zranitelnými ve svém příštím fyzickém životě, v příštím evolučním kroku ve věčném životě jejich duší.
--------------------------
19.Odpočet vstupu Země do Zlatého věku přichází stále větší rychlostí, a vaše lineární pojetí času ubíhá rychleji a rychleji. Využijte moudře zbývajícího času! Uznejte své božské já a důvěřujte a nechte se vést svou intuicí, poselstvími vaší duše vašemu vědomí. Zbavte se triviálních myšlenek, zájmů a aktivit, které nemají místo v životě čtvrté hustoty, kde je hojnost nádherných divů.

20. Pomoc naší univerzální rodiny budete mít tak dlouho, dokud bude potřeba – hojnost světla z mocných zdrojů v této galaxii i z jiných, technologickou pomoc od posádek v lodích na vaší obloze a těch, které brzy budou na zemi, a rostoucí vliv našich dobročinných bratrů a sester žijících mezi vámi.

21.Když se připravujete zaujmout své správné místo jako multidimenzionální bytosti v Jednotě všeho, věřte, že ve své duši máte všechny informace a schopnosti, které budete kdy potřebovat. Nebudete se dále ptát externích zdrojů, jako jsme my a další poslové světla, protože vaše vrozená znalost univerzálních zákonů a vaše skryté schopnosti vám budou dobře sloužit. Možná se budete usmívat, když si uvědomíte, že osvícení a vedení, které jsme vám po léta poskytovali, bylo vašimi vlastními znalostmi, a všechno, co jsme udělali, bylo, že jsme vás jemně postrkovali, abyste si na to vzpomněli.

22.Z mnoha a mnoha miliard duší, které se chtěly účastnit této nejvíce vzrušující doby v celém vesmíru, jste byli právě vy poctěni, abyste byli mezi vyvolenými. Radujte se z tohoto privilegia a odpovědnosti  a vězte, že nekonečná, věčná a bezpodmínečná láska všech bytostí světla v tomto vesmíru je s vámi při každém kroku na této vaší cestě.

S láskou a mírem
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com