čtvrtek 25. října 2012

Srpen 2012


Matthew: poselství na srpen 2012

Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=151&z=2
2. srpna 2012
Překlad: Katka

Žádný terorismus na olympiádě; mimozemšťané se mohou objevit dříve, než bylo plánováno; účinky vibrací Země se střetnou s vyššími frekvencemi; strach a dualita; výpadek elektrické energie v Indii ; střelba v Coloradu, USA; mimozemšťané uznávají pracovníky Světla; příprava na Zlatý Věk

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici je zde Matthew. Kombinace vibračního vyzařování Země a energetických rovin, přes které planeta vzestupuje, vytváří různě silné účinky.

2. Budeme o nich mluvit a jako první zmíníme nádherný efekt – nesčetné jiskry jsou vystřelovány ze Země a každá znamená, že duše se probouzí a hledá vysvětlení toho, co se děje ve vašem světě. Ačkoliv populace neví, že zbraně jsou nefunkční a tisíce příslušníků naší pomáhající rodiny krouží na vašich nebích, je zde silný pocit že něco důležitého je v pohybu a někteří cítí, že je to dobré znamení pro svět.

3. Opravdu se to děje a my si přejeme, aby to věděl každý. Ačkoliv několik podpůrných faktů již vyšlo najevo, jsou překryty senzačními zprávami, konkrétně olympijskými hrami. V týdnech před zahajovacím ceremoniálem se šířily internetem zprávy o plánovaném teroristickém útoku a také mainstreamová média oznámila tuto zprávu – Ilumináti stále rozšiřují strachem naplněné informace. To ovšem neznamená, že mají v úmyslu provádět nějaké zlověstné činy, spíše to, že chtějí mít náskok ve vytváření strachu tím, že naznačí, co mohou „vytáhnout z rukávu“.

4. I když víme, že světlené bytosti z vyspělých civilizací nad a na planetě se snažily překazit „Black Ops“ plány, temní v nich pokračovali. Nebudou úspěšnější ani v průběhu olympijských her než dosud, ale jejich vytrvalost je pochopitelná. Živí se energií strachu a jejich jediným prostředkem, jak udržet naživu zbytky jejich bývalé nadvlády, je vytvářet všeobecný strach, který je udrží v chodu.

5. Z respektu ke svobodné vůli Země, aby vás nepostihly žádné další rozsáhlé teroristické činy, má naše vesmírná rodina oprávnění zabránit takovým pokusům a drží krok se vším, co Illumináti a jiní hanební jednotlivci podnikají.  Po mnoho let posádky lodí nepřetržitě komunikují se svými zástupci na Zemi a Nejvyšší vesmírnou radou, proto jsou všichni zúčastnění informováni o tom, co se děje, pokud jde o olympijské hry a všechny ostatní světové záležitosti.

6. V poslední zprávě jsme uvedli, že Rada považuje za vhodné počkat s přistáním posádek a ztotožněním členů vesmírné rodiny žijících mezi vámi až téměř do konce roku. Nic nebylo předem přesně dáno, takže setkání může začít dříve a narůstá potenciál, že se tak stane.

7. Ale nikoliv 4. srpna během olympijských her – to by způsobilo paniku! Jestliže Rada usoudi, že jsou ten den ideální podmínky pro ohromující objevení se, velmi pravděpodobně to bude vypadat jako nezaměnitelný přelet mimozemšťanů, nikoliv jako výmysl Illuminátů určený k tomu, aby to vypadlo jako vesmírná invaze. Ale nebuďte prosím zklamáni, pokud tento den přejde bez velkých světových událostí.

8. Možná se domníváte, že upřesnění data a místa je nerozumné, protože umožňuje Iluminátům vědět, kdy a kde vytvořit děsivé iluze nebo nebezpečné podmínky, čímž by došlo k odložení toho, co světelné síly plánují. Vzhledem k tomu, že telepatické „antény“ temných stále pracují, stejně jako ty patřící světelným silám, by věděli o plánu, i kdyby nebyl zveřejněn. Vhodné načasování nezvratné existence mimozemské přítomnosti na planetě je spjato s problémem strachu.

9. Konečným cílem temných je ovládnout duše, a strach je nejúčinnější nástroj, protože energie strachu tvoří bariéru mezi duší a vědomím, doslova udržují strachuplnou osobu „v temnotě“. To je důvod, proč na vás znovu a znovu naléháme, abyste nepodléhali těžkým předpovědím nebo prohlášením. Viděli jste sami, že načasování připisované těmto druhům událostí přišlo a proběhlo, aniž by se některá z těchto událostí uskutečnila.

10. Ale většina populace neví, jak je osobně strachuplné pocity ovlivňují nebo že kolektivní pocity vytvářejí celosvětové podmínky nebo že temní potřebují energii strachu, aby mohli pokračovat v podněcování pustošení a smrti. Síla strachu a masivní množství negativity, které vytváří, bylo vždy prvním hlediskem při rozhodování Rady o načasování „objevení se“ na planetě.

11. Události, či málo událostí, z důvodu dalších smíšených efektů vibrací planety a energetických rovin, kterými prochází, vybízí k serióznímu přehodnocení - počkat, dokud rok neskončí.

12. Velký počet lidí, včetně většiny neochvějných pracovníků Světla, zažívá různé nepříjemné fyzické, emoční a duševní podmínky – všechny tyto energie mají negativní náboj. Vibrace energetické roviny samy o sobě mohou způsobit anomálie, jak se těla lidí přijímajících světlo přizpůsobují změně z uhlíkových buněk do krystalických. Je důležité pít hodně vody a jíst lehčeji než obvykle, mít dostatek odpočinku a zdravý spánek a mít tolik klidné samoty nebo času stráveného v přírodě, kolik je možné.

13. Navíc, protože všechno je energie pohybující se na různých frekvencích, mechanické, elektrické nebo elektronické zařízení a systémy jsou také ovlivněny – velmi nedávný příklad je široký výpadek proudu v Indii. I když tomu možná napomohli Illumináti, výpadek není neočekávaným výsledkem negativity, spojené s postavením planety tak blízko čtvrté dimenze.

14. Kombinace těchto efektů vytváří rozsáhlý strach, rozpaky, hněv a finanční těžkosti, a tyto negativní vibrace vytvářené těmito kolektivními reakcemi se sráží s energetickou úrovní, kterou planeta prochází. Jak Země pokračuje ve svém směru, budu srážky zesilovat a stejně tak i účinky.

15. Příčinou této situace je neústupnost temných srdcí a myslí. Kdyby se drželi svého souhlasu připojit se k silám Světla v určeném čase, asi před deseti lety, kdy byla planeta v mnohem nižších vibracích, k současným srážkám by nedocházelo. Přináší nám to pomalejší vývoj.

16. Nemusíme vám připomínat, že do konce tohoto roku, kdy bude všechna temnota z planety pryč, zbývá jen pět měsíců, v nichž musí být mnoho dosaženo. Zatímco došlo k povzbudivému pokroku v jednání mezi některými vašimi vůdci a vesmírnými silami, vrcholní členové Iluminátů jsou vzpurní jako vždy.

17. Občanské války stále zuří a tyrani v některých zemích stále panují. Neústupný rozkol v mnoha nespočetných otázkách pokračuje, nové vlády nejsou v pořádku a staré vlády jsou plné rozvracečů. Zbídačení způsobuje velké utrpení a smrt, zdá se, že není žádný konec korupce a mnoho národních ekonomik je v úzkých. Stručně řečeno, na povrchu se to jeví, že je to stejný stav jako vždycky, a toto běžné vnímání má za následek, že neosvícení lidé se obávají, co přinese budoucnost.

18. Strach a dualita stále ještě žijí a kladou odpor, a stále odkládají iniciaci důležitých reforem. Je to váš svět a vy jste odpovědní za směr toho, co chcete dosáhnout, ale tolik je toho potřeba stihnout v tak  krátké době, že je třeba udělat něco šokujícího, aby byla získána světová pozornost. Příchod jiných civilizací to může způsobit. Nemůžeme říct kdy, protože to ještě nebylo určeno, ale můžeme vás ujistit, že se tak stane v nejvhodnější chvíli tím nejbezpečnějším způsobem.

19. Za nevysvětlitelnou střelbou v Coloradu, ve Spojených státech, je skryto více, než se na první pohled zdá. Každý zúčastněný – střelec, osoby, které byly zabity nebo zraněny a všechny rodiny – každý prožívá to, co si vybral ve své smlouvě duše, nebo v narychlo pozměněných smlouvách o kolektivním souhlasu, že budou účastníky. A koneckonců fakta spojují tuto událost s Ilumináty.

20. Naše srdce jsou s osobami, které byly zraněny, s jejich rodinami a s rodinami a přáteli těch, kteří zemřeli. Jak moc jsme si přejeme, aby mohli vědět, že jejich blízcí žijí radostně v Nirváně a že všichni, jejichž duše souhlasily s prožitím této traumatické zátěže, pokročili ve vývoji.

21. Přejeme si, aby každý člověk, která trpí ztrátou milovaného člena rodiny nebo přátel, aby věděl o aktivním, rozmanitém a vzrušujícím životě těchto osob v Nirváně. Neví o tom, a místo toho aby se cítili povzbuzeni tímto vědomím, mají zlomené srdce.

22. Opět musíme zmínit, že i když vesmířané pomáhají Zemi při vzestupu a brání terorismu ve velkém měřítku, vy máte na starosti všechno ostatní kromě data jejich „příjezdu“. Pokud má nastat změna ve vášnivém sporu o snadnou dostupnost zbraní a válečné mentalitě společnosti, musí přijít od pracovníků světla. Není náhoda – žádné náhody nejsou – že nedávná tragédie se odehrála ve stejném malém městě, kde se odehrála již před několika lety. Je to nepochybným znamením toho, že pokud má skončit násilí, musí se pro to něco udělat.

23.V žádném případě tím nechceme říct, že jste neteční – toho jsme daleko. Máme Vás v nezměrné cti a respektu. Za tímto problémem zbraní a dalších nástrojů na zabíjení, stejně jako za vším, co plodí nenávist, násilí, pohrdání, nespravedlnost a smrt, stojí obrovská chapadla temnoty. Světlo je však daleko silnější a činy, které slouží světlu, jsou odpovídajícím způsobem silnější – to je důvod, proč jste získali vyšší postavení v této bitvě světla a temnoty. Pomyslete na všechny lži a podvody, které jste ukázali světu, a na pokrok, kterého jste dosáhli v řadě humánních a environmentálních problémů – pokračujte v této dobré práci!

24. Budeme se radovat s Vámi, až vyjdou najevo všechny pravdy o pokroku, kterého bylo dosaženo v nesčetných oblastech mimo zraky veřejnosti. Stejně jako všichni, kteří jsou do těchto činností zapojení, musíme být trpěliví, dokud ten správný okamžik nebude na dosah ruky, my i vy. A všichni jsme trpěliví, protože víme, že čas rychle utíká, a že odhalení a prospěšné změny přijdou již brzy.

25. Neinterpretujte, prosím, naše vysvětlení jako překážku pro Zemi – to rozhodně není! Zdržování pochází ze strany temných, a ti budou stále více odcházet. Je nesmírně důležité, abyste se jimi široce nezabývali, zejména ne trestem za to co udělali, ani se nezabývejte zdržením, které má tato gigantická show, než se dostane na vysokorychlostní silnici.

26. Místo toho se připravujte na život ve Zlatém Věku Země. Doporučujeme, abyste nepřemýšleli nad tím, zda jsou politici poctiví nebo kam investovat peníze – brzy dostanete odpovědi. Zbavte se triviálních zájmů a plytkých společenských norem. Kdykoliv to bude možné, vyhněte se setkání s konfrontačními lidmi a pokud to není možné, nenechte se vtáhnout do sporů – výdej energie v těchto věcech vede k negativním pocitům frustrace nebo marnosti. Věřte své intuici a respektujte svou duši.

27. Žijte dle svého srdce – jak řekl Bůh, „Srdce je sídlem duše“. Představujte si sebe ve světě, kde vládne mír, vzájemný respekt, spolupráce, poctivost, hojnost pro všechny a život v harmonii s přírodou. V kontinuu už tento pozoruhodný svět, který pomáháte vytvářet, existuje a podle lineárního času už tam téměř jste!

28. Po mnoho let jsme vám poskytovali duchovní osvícení, vedení a povzbuzení, a tato činnost byla naší výsadou a radostí. Naše spolupodílení už nebude dlouho nutné – komunikace vaší duše s vědomím vám poskytne všechny informace, které potřebujete. Možná se usmějete, až si uvědomíte, že všechno, co jsme Vám říkali, jste vlastně znali – my jsme vás jen lehce popostrčili do vaší paměti.
29. Cílem každého života je sebepoznání – nechat rozvinout toto naplňující dobrodružství ve správnou dobu je cesta k vaší nekonečné schopnosti milovat. Síla nepodmíněné lásky, tato nekonečná síla v kosmu, je klíčem ke vznešené nádheře Zlatého věku a dále.

30. Nyní Vás objímáme v nekonečné lásce, my a bezpočet dalších světelných bytostí, které vás doprovází k prahu čtvrté dimenze.


LOVE and PEACE

Suzanne Ward

Září 2012


Matthew: Poselství 1. září 2012
Překlad: OrgoNet

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici je zde Matthew. Ve vzduchu je velké vzrušení pro všechny osvícené duše – odpočítávání do prahu Zlatého věku Země je již v měsících a týdnech, ne v desetiletích, a pak v letech, která následovala počátek jejího vzestupu!

2.Zejména mezi nově probuzenými dušemi, ale i u některých dlouhodobě oddaných pracovníků světla jsou různá vnímání dvou aspektů této události, která je v tomto vesmíru jedinečná: sám vzestup a odhalení. Někteří vidí tyto věci jako jednotlivé, nespojené události, a jiní se zase domnívají, že vzestup je proces a odhalení je událost. My budeme mluvit o našem pohledu na tyto probíhající procesy jako o dvou stranách jedné mince, abychom tak řekli.

3.Na konci 30. let naložila ekonomická deprese na vaši společnost těžké břemeno a vzestup německé Třetí říše vedl k invazím do blízkých zemí. Gaia, duše Země, věděla, co se chystá v jejím potenciálním energetickém poli. Věděla, že její planetární tělo, které bylo téměř zbaveno světla, je příliš slabé, aby přežilo nevyhnutelnou druhou světovou válku a další násilnosti, které budou následovat z důvodu moci temnoty nad vědomím lidstva.

4.Proto tehdy zavolala o pomoc. Okamžitou odpovědí bylo masívní dodání světla od vzdálených civilizací, které umožnilo Zemi setřást ze sebe hlubokou třetí hustotu a pomalu začít vzestupovat na vyšší, i když stále velmi hustý energetickou úroveň.

5.Nyní se rychle přesuneme k tomuto roku. Během jeho posledních dní a počátečních dní roku 2013 bude planeta cestovat skrze nebeské okno mezi třetí a čtvrtou hustotou, kde se chuchvalce energie krátce smísí, a vstoupí do čtvrté hustoty, kde začíná Zlatý věk Země.

6.Ale tento slavný mezník není koncem její cesty. Vzestup bude pokračovat, dokud planeta nebude bezpečně v páté hustotě, kde Gaia ve starých dobách vznikla, a rovněž tak její planetární tělo. Po velmi dlouhé době strávené v nízkých hustotách, které byly odpovídající kolektivnímu vědomí po sobě následujících civilizací, se tělo Gaii navrátí domů.

7.A odchod Země z třetí hustoty bude slavnostně oznámen po celém osvíceném vesmíru! Avšak, víte-li, že tento úžasný proces bude pokračovat po následující roky, zabrání vám to v malomyslnosti, která postihne ty, kdo očekávají, že 21. prosince dojde k dramatické události. Když se toho dne ani následujícího nestane nic dynamického, bylo by smutné, kdyby ti, kteří počítají s tím, že dojde k něčemu pozoruhodnému, se na úrovni duše rozhodli, že se přidají k těm, kteří si také zvolili z různých důvodu nezůstat na planetě.

8.Nyní si povězme o odhalení. Protože je spojeno s oficiálním prohlášením o přítomnosti naší vesmírné rodiny, mnozí pracovníci světla se cítí zklamáni, protože už jsme tak blízko konci vašeho roku 2012 a stále žádné takové přiznání nepřišlo.

9.I když bývalá základna moci Illuminátů byla otřesena, stále mají v některých oblastech silný vliv, a jednou z nich jsou média. Potlačují informace, které nechtějí pustit na světlo, a zabraňují většině vaší populace dozvědět se, že kolem planety jsou tisíce lodí z duchovně a intelektuálně vyspělých civilizací a že pracují bok po boku s vámi, anebo žijí ve Vnitřní zemi. A tak většina lidí z vašeho světa vůbec neočekává, že by se setkala se členy naší vesmírné rodiny. V kolektivním vědomí je o nich naprostý nedostatek vědomostí a velmi málo myšlenek na jejich přivítání.

10.To v kombinaci s úporným lpěním temných na některých vojenských sektorech může znamenat riziko pro vás i přistávající stranu, a oddaluje to oznámení a přistání ve větším počtu. Ale je naprosto jisté, že to ani o trošičku nezmenšuje probíhající pomoc vašich bratrů a sester!
11.Zásadní pokrok na zemi pokračuje skrytě a posádky lodí nadále užívají technologii na palubách ke snižování toxického znečištění a k blokování funkce silných zbraní. Vyrovnávají účinky zemětřesení, snižují rychlost větru a směrují velké bouře pryč od hustě osídlených oblastí, přičemž umožnňují uvolnění velkého množství negativity. Stálá koordinace mezi zpravodajstvím ze země a z oblohy maří pokusy Illuminátů o „černé operace“, jako je organizovaný terorismus, vleklé výpadky energie a přerušování komunikačního systému.

12.Abyste si nesnižovali své osobní světlo negativními pocity, protože „odhalení“ neproběhlo včas, žádáme vás, abyste rozšířili jeho definici - prozrazení či zveřejnění - o pojem „vyjít na světlo“. To je přesně to, co se děje od doby, co Země nastoupila na svou dráhu vzestupu!

13.V nejranějších letech vzestupu nebyly žádné důkazy, že se děje něco neobvyklého, ale s postupem Země se zvyšovala intenzita světla, a začaly být odhalovány opovrženíhodné aktivity, které předtím byly známy pouze zlovolným pachatelům a těm, kterých se přímo týkaly. Když dlouhodobě pevně usazená temnota vycházela na světlo, lidé, aniž by si uvědomovali, že reagují na vibrace světla, začali otevírat svá srdce a mysli.

14.Všimněte si světově rozšířených změn v postoji k válce. Jednota ducha spojených sil během 2. světové války – je vlastenecké zabíjet a čestné umírat – se vyvinula v globální mírová shromáždění a meditace. Všimněte si, jak mnoho informací vyšlo na světlo ohledně korupce ve vládách od státní po komunální úroveň, a v multinacionálních korporacích a finančních institucích. Byli identifikování pedofilové mezi kněžstvem a v organizacích, které byly pokládány za ráj pro vaše děti, a jedinci dříve pokládaní za učitele či idoly padli, protože byly odhaleny jejich temné charaktery.

15.Nyní si dejte tato odhalení a všechna ostatní do jejich správného kontextu – je to nedílná součást vzestupu Země. Jak planeta cestovala skrze stále vyšší energetické roviny, vycházelo na světlo stále více oblastí zločinu a hrůzných okolností, které byly dříve skryty. To bylo nezbytně nutné, aby lidé viděli, jak temnota ovládala jejich životy, a aby ve světle tohoto poznání byli motivování k prospěšným změnám.

16.Světelná energie rostoucího uvědomění, tužeb a činů vaší civilizace během postupu Země pozvedla kolektivní vědomí. Před pouhými 70 lety byla ve smrtelných křečích! Její přechod z hluboké třetí hustoty k bodu blízkého vstupu do čtvrté hustoty je vesmírným úspěchem, který nemá předchůdce co do rychlosti ani co do rozsahu!

17.Budete-li chápat odhalení jako základní a neoddělitelnou součást procesu vzestupu, nemusí docházet k žádnému zklamání nebo ztrátě odvahy, i když stále ještě nedošlo k oficiálnímu uznání přítomnosti naší rodiny. Buďte si jisti, že k němu dojde! Jejich veřejné přijetí konkrétními světovými představiteli bude završením celého procesu odhalení, a my, stejně jako vy, žádostivě čekáme na tento významný den!

18. Chápeme, že vědět „Kdy?“ (Kdy dojde k odhalení mimozemských civilizací, poznl Org.) je pro vás velmi důležité, a zeptám se Hatonna, jestli nám k tomu může poskytnout bližší informace.


Hatonn:
Děkuji, že ses mě zeptal, Matthewe. Nejprve chci říci, že se s tebou shoduji ve všem, co jsi již řekl o Odhalení a o tom, proč se oficiální oznámení dosud odkládá. A děkuji také, že jsi vysvětlil, že naše posádky v lodích dělají vše, co mohou, aby vám pomohly, zatímco čekají na možnost přistát, a naše posádky na Zemi také dělají vše, co mohou. Jsme v pohotovosti již deset let, abychom pomohli na svět téhle show!


Ale vraťme se k tomu, kdy budeme „ohlášeni“: problémem je samozřejmě stále bezpečnost, ale novým klíčem jsou listopadové prezidenstské volby v USA. Je podstatné, aby pokračovalo prezidentsví Obamy. Nemá to nic společného s politikou v té zemi ani v žádné jiné! Je to pouze a jen kvůli mistrovskému plánu Zlatého věku!


Plán se řídí tím, co chce Gaia, duše Země. Ta chce mírový svět, na kterém bude mít každý rovný podíl a všichni budou respektovat její říši Přírody. Nejvyšší vesmírná rada určila jako hlavního hráče duši s vysoce rozvinutým stupněm duchovnosti a se zkušenostmi s vedením světa v mnoha předešlých životech. Tou duší je Barack Obama.

Narodil se s Gaiinou vizí světa a udržel si ji, a má jak inspiraci, tak kvalifikaci, aby jí dosáhl. Jeho znovuzvolení je naprosto nezbytné pro pokračování plánu, protože jeho oponent není schopen ani nemá zájem provést změny, které plán vyžaduje.

Jsme naprosto apolitičtí a nesnižujeme Mitta Romneyho! Jde o to, že ani on ani ti, kteří sdílejí jeho stanoviska, nemají motivaci změnit status quo, pokud jde o peníze, ani o onu obrovskou nerovnost, kdy pár lidí vlastní mnoho miliard a miliardy lidí mají málo či nic, a tento stav nemůže a nebude pokračovat. Země nedovolí, aby tato nerovnováha trvala nadále.

Myslím, že zde je třeba obsažnějšího vysvětlení. V mistrovském plánu stojí, že někteří jednotlivci mají dát mnoha a mnoha duším příležitost odkroutit si svou karmu ve třetí hustotě a vyrovnat zkušenosti z jiných životů, aby mohli vzestoupit spolu se Zemí. Když byla asi před deseti lety tato část plánu splněna, měli se tito jednotlivci přidat k silám světla. Ale neučinili to, a proto stále pokračují války, předsudky, korupce, chamtivost, oddělenost, terorismus a další podmínky typické pro třetí hustotu.

Podle původního plánu už v tuto dobu mělo být to vše dávno pryč. Bylo záměrem, aby Obama, až se stane prezidentem, poskytl širokou podporu pro sjednocení lidí všech států a aby vedl váš svět do Zlatého věku. Podle toho plánu jsme se vy i my měli spojit již před deseti lety a pracovat společně, abychom uklidili nepořádek na vaší planetě způsobený chamtivými a bezcitnými hráči o moc.

Nu, na to stále čekáme, a Obamovy snahy dosáhnout reforem jsou stále blokovány jeho nepřáteli v Kongresu či zámožnými jednotlivci, kteří ovládají většinu jeho členů. Prostřednictvím hrozeb smrtí jeho rodině či blokovým hlasováním byl Obama donucen k rozhodnutím, která jsou proti jeho svědomí a jeho vizi světa. Poté, co se dozvěděl, že on i jeho rodina mají naši ochranu, se jeho mysl zbavila této hluboké starosti, ale stále ještě se musí vypořádávat s neústupným stranictvím a nehorázným lhaním či překrucováním faktů.
To je to, co se odehrává na hlavní scéně v USA právě teď, a co by se tam mělo odehrát, aby tento stát mohl spolupracovat s ostatními zeměmi na nápravě žalostného stavu, v němž se nachází váš svět! Pokud naše odhalení bude klíčovým pro to, aby si Obama udržel svou pozici, učiníme to dostatečně dlouhou dobu před volbami. Pokud budeme vidět, že jeho zvolení je jisté, objevíme se brzy poté.

Znovu opakuji, nejde o nic politického! Až se objevíme, politické rozdíly nebudou v žádné zemi významným tématem. Tím bude odhalení pravdy o nás a o mnohých dalších situacích.
Matthewe, tohle je asi tak vše, co mohu říci o tom, kdy „vyjdeme na veřejnost“. Děkuji ti za možnost o tom promluvit.

19. Hatonne, my ti děkujeme za tak jasné vysvětlení situace a za ujištění, že ať to již bude před volbami či po volbách, oficiální přivítání naší vesmírné rodiny bude brzy! To ukončuje naše obavy, že duše by se mohly rozhodnout odejít, pokud se 21. prosince neodehraje nic dynamického – ono pozoruhodné drama přijde s představením naší vesmírné rodiny!

20. Milí pracovníci světla, víme, že při vašem pocitu naléhavosti veřejného uznání ostatních civilizací jde o více než jen zvědavost. Jde o vaši upřímnou touhu, aby byly ukončeny války, rozsáhlé utrpení a činy mimořádného násilí.

21.Jak jsme prohlásili v předchozích sděleních, pokračování těchto okolností je způsobeno zejména panujícími vibracemi, které zesilují vlastnosti a chování v dualitě - „dobré“ se stává lepším, „zlé“ se stává horším. A v souladu s tím, co řekl Hatonn o načasování v mistrovském plánu, je žádoucí, aby se dále „dobré stávalo lepším“.

22.Roky temnoty, které máte navíc, způsobily mnoha lidem obrovská neštěstí, ale důležitější je, jak byly ovlivněny jejich duše. Pokud krátký život, trauma a vážné těžkosti nebyly součástí životních plánů některých duší, božská milost jim dala vyspělý duchovní stupeň, a pro pachatele hrůzných činů to znamenalo, že pokud jejich činy byly mimo jejich smlouvu duše, jejich duchovní stupeň se snížil. To znamená, že cyklus věčného života duše během těchto let temnoty navíc nebyl nepříznivě ovlivněn, a mnoho a mnoho duší učinilo velké skoky vpřed duchovně i intelektuálně.

23.Cítíme, že je třeba opět připomenout, že je zbytečné cítit strach z čehokoli. Viděli jste, že obavy z terorismu na Olympijských hrách byly zbytečné. Naléhavě vás žádáme, abyste zařadili i všechny ostatní strachuplné zprávy a předpovědi do stejné kategorie – že u vás neprojdou! To neznamená, že Illumináti nemají v úmyslu šířit strach. Ale znamená to, že právě tak jak se jejich předešlé pokusy nezdařily díky zásahům naší vesmírné rodiny, i jejich ostatní plány stihne tento osud, dokud nebude přemožena veškerá temnota. A to bude už brzy!

24.Pokud jde o vzestup Země, ani strach mnoha jednotlivců nemůže oddálit její plynulý postup ani odvrátit ji z její dráhy, ale může oddálit či zvrátit růst jednotlivců v duchovní a vědomé bdělosti. My vás všechny objímáme bezpodmínečnou láskou, tou nejmocnější energií v tomto vesmíru. Stačí, když ji pouze přijmete, a můžete být beze strachu z toho, co je před vámi, a radostně a vzrušeně se těšit na zbývající dny tohoto roku a všech roků, které přijdou. Ach, tady se musíme opravit – v kontinuu, ke kterému se rychle blížíte, není žádné lineární uspořádání času - takže řekněme, že na všechny životy, co přijdou.

25.Po celé dlouhé cestě tohoto života cestujeme v duchu s vámi, a těšíme se z každého kroku, který vás přivádí blíže k vašemu vítěznému vstupu do pozemského Zlatého věku.

LOVE and PEACE 
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

Říjen 2012


Matthew: Poselství na říjen 2012
Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=153&z=2
24. září 2012
Překlad: Katka
Obsah:
Původní mistrovský plán Zlatého věku; nejzákladnější reformy přijdou současně; následující změny; Odhalení; svobodná vůle; mimoplanetární omezení světelných bytostí; Gaiina vize Země; násilí v severní Africe a Středním východě; doklad o Ježíšově manželce; zdraví ve čtvrté hustotě; přerozdělování bohatství; vzestup Země do páté hustoty.
1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Pohled z našeho místa s dobrou vyhlídkou by mohl být přirovnán ke globálnímu hurikánu s miliony očí, klidnými oblastmi v rámci masivní bouře: násilí probíhající v severní Africe a na Blízkém východě, jinde akty náhodného násilí, národní ekonomiky slábnou či bankrotují, nestabilní vlády, tyranské režimy stále u moci, rostoucí počty uprchlíků.
2.Přestože je smutné, že naší milovanou pozemskou rodinu stále souží tyto podmínky, není to v této pozdní fázi Vzestupu ze třetí dimenze nic neočekávaného. Její cesta v minulých 70 letech vedla přes stále vyšší vibrační úrovně a nyní dosáhla stavu dualitních pozitivních i negativních extrémů. V tomto kritickém bodě podle původního mistrovského plánu Zlatého věku měly na planetě být pouze zbytky negativity, pokud by vůbec nějaká existovala.
3.Plán však musel být znovu a znovu revidován v souladu s převládajícími podmínkami na Zemi. Mluvili jsme v předchozích zprávách – zejména Hatonn tak učinil v poslední zprávě – o desetiletém zpoždění zahájení rozsáhlých opatření, která měla zbavit váš svět násilí, chamtivosti, korupce, podvodu, rozpolcenosti, strachu a nemocí, což vše produkuje nesmírné množství negativity.
4.Desetiletý odklad byl proto, že duše, které kdysi dávno souhlasily s tím, že budou hrát „temné“ role, které by poskytly masám příležitost dokončit karmu třetí hustoty, splnily tuto část. Nesplnily však další část, že budou pak pracovat se světelnými silami na přípravě Země a lidstva pro Zlatý věk.Nebylo by zde žádné násilí, zmatek, chudoba nebo dokonce bouřlivé počasí dneška, pokud by tyto duše dodržely svůj závazek ukončit své temné aktivity a připojit se k pracovníkům světla. To se však nestalo. Místo toho tyto duše pokračovaly v pustošení planety a vytváření další negativity.
5.Proces, při němž staré systémy dávají průchod novým, by byl proběhl před deseti lety s relativní jednoduchostí, protože tehdy měly nižší vibrace mnohem méně výrazné účinky na lidi a okolnosti. Současné mnohem vyšší vibrace však velice zintenzívňují e založené na negativitě, protože energie dosahuje svého vrcholu. Nemůže tomu být jinak – tato energie se musí rychle vybít, protože se nemůže zarazit uprostřed proudu ani nemůže vstoupit s planetou do čtvrté dimenze.
6.Dalším účinkem zpoždění je to, že se karmický kolotoč třetí hustoty točí stále dál. Mnoho duší, které se inkarnovaly v posledních deseti letech, přišlo na Zemi kvůli neobvyklé životní šanci na dokončení karmických lekcí třetí hustoty. Vybraly si velmi drsné životy, aby mohly dosáhnout vyrovnání a mohly fyzicky doprovázet Zemi do Zlatého věku, nebo přejít do Nirvány ve vývojovém stavu čtvrté hustoty.
7.Pokud tyto dvě situace můžeme nazývat špatnými zprávami, pak dobrou zprávou je, že nic z toho ani o píď nezpomalilo rychlost Země, ani nevychýlilo její stabilní dráhu. Je správně zaměřena na cíl opustit třetí hustotu krátce před nebo po skončení letošního roku a nechá za sebou všechnu negativitu.
8.Tento neuvěřitelný výkon probíhá z velké části díky milionům „klidných očí v globální bouři“, jejichž světlo září oslnivě navzdory zmatkům kolem nich. Všechny světlé bytosti ve vesmíru vzdávají čest vám, kteří víte, že jste pracovníky Světla, i milionům, které jsou stále „nevědomé“, že jejich „zbožný“ způsob života pomáhá Zemi stoupat. Vaše kolektivní vytrvalost ve světle, obětavosti, trpělivosti, odvaze a vytrvalosti jsou v tomto vesmíru nepřekonatelné!
9.Je přirozené se ptát, jak může nepořádek, ve kterém se váš svět nachází, být vyčištěn v tak krátké době, která zbývá do nastolení Zlatého věku. To není možné. Všechna nádhera tohoto skvělého Věku vás nikdy ani neměla vítat již na jeho prahu, ale vzhledem k desetiletému zpoždění nebudou velké změny ani v prvotních stádiích, jak si původně představovali mistrovští plánovači.
10.Proto „vyčištění“, abych tak řekl, bude mít pozdější start. Nicméně, s vymaněním vašich vlastních technologií z kontroly Illuminátů a za asistence ostatních civilizací a jejich technologií může úsilí začít na více frontách současně.
11.Primární prioritou je poskytnout podmínky k přežití pro obyvatele ve válkou zmítaných oblastech a uprchlických táborech a domorodým obyvatelům a kočovným kmenům v úzkých.
12.Soupeření bude zanecháno, ale mnoho následků bude třeba zahladit. Budování nebo „ přestavění“ infrastruktury zemí, komerčních center a domů bude provedeno rychle, nejen pro stávající obyvatele, ale také pro uprchlíky, aby se mohli vrátit do vesnic a měst, kde budou obydlí, nemocnice, školy a budou fungovat dodávky čisté vody a potravin.
13.K odstranění korupce ve světové ekonomice a politice dojde najednou, a tak tyto oblasti s prvořadým vlivem ve vašich životech začnou fugovat s pracovitostí a poctivostí, která je vlastní morálním a duchovním vůdcům.
14.Vaše voda, půda a vzduch budou vyčištěny a toxický odpad, včetně radioaktivních materiálů, bude zničen. Budou vyčištěny oblasti, kde se díky nehygienickým podmínkám zbídačelých mas daří nejrůznějším nemocem.
15.Další reformy, které budou rychle zahájeny, zahrnou ukončení kulturních praktik a zvyků, které jsou nespravedlivé, škodlivé či dokonce smrtelné, a zrušení všech nespravedlivých zákonů a předpisů. Miliony lidí, kteří jsou dnes uvězněni na základě falešných obvinění, za menší přestupky nebo v důsledku toho, že se nacházeli ve válce na „špatné“ straně, budou propuštěny. Ano, bude snadné určit nevinné.
16.To bude patřit mezi první změny, protože současný stav takto postižených lidí je neúnosný. Utrpení mnoha milionů zvířat – ohrožených druhů a zvířat, která jsou součástí vaší stravy – je další situace, která bude se vší vážností řešena.
17.Jako první bude vytvářeno prvotní zázemí, zejména ubytování pro ty, kteří jsou bez domova ve vlastní zemí nebo vykořeněni v důsledku násilí ve své zemi, a budovy pro zdravotní péči a školy. Tak rychle, jak to bude možné, budou tyto provizorní stavby nahrazeny precizně zbudovanými.
18.Volná energie a obnovitelné zdroje energie postupně nahradí stávající závislost na ropě a zemním plynu. Další opatření budou následně realizována tak, aby pomáhala Zemi v jejím vlastním úsilí v obnově oblastí s nejzávažnějším poškozením životního prostředí tak, aby plodiny mohly být pěstovány v dostatku, lesy mohly být obnoveny a řeky mohly téci tak, jak Příroda zamýšlela.
19.Podle původního mistrovského plánu Zlatého věku by bylo toto obrovské zlepšení ve vašem světě nastalo již nyní. Globální síť korupce, která tak dlouho umožnila Temným kontrolovat národy, by již byla skončila a dlouho skryté pravdy by vyšly najevo postupně, aby lidstvo mělo čas snadněji přijmout novou realitu.
20.Jak se přibližujete ke kontinuu, kde již není dalších vašich lineárních 10 let na všechny etapy úprav, opatření musí proběhnout s co největší rychlostí a efektivitou. Proto bude zmatek nevyhnutelný kvůli spěchu, aby proběhly všechny podstatné změny, ale bude to relativně krátce. Temné mysli a srdce, které by snažily vytvořit chaos a zabránit těmto změnám, již více na planetě nebudou a budou zde jen lidé milující, ochotných a spolupracujících povah.
21.Moje matka obdržela řadu dotazů, vyvolaných zejména komentáři Hatonna o načasování uvedení naší vesmírné rodiny a prezidentských volbách ve Spojených státech a také vyvolaných vašimi úvahami o těchto věcech. Jsme rádi, že na ně můžeme odpovědět.
22.Členové naší vesmírné rodiny nemohou a ani nechtějí „jen přijít a uvádět věci na správnou míru“. Načasování přistání a ztotožnění bratrů a sester nastane rozhodnutím nejvyšší vesmírné rady, která jedná v rámci Božího vedení. Jen tento vrchol osvícení může stanovit nejvýhodnější načasování pro blaho všech zúčastněných.
23.Účel toho, co běžně označujeme jako „odhalení“ nemá naprosto nic společného s jakýmkoliv politickým systémem. Účelem je ukázat to, co bylo vládami ignorováno nebo popřeno – ve vesmíru je mnoho vyspělých civilizací a některé z nich jsou mezi vámi.
24.Je velmi pravděpodobné, že nastane značné pozdvižení, až lodě přistanou, ale někteří vaši vůdci a mimozemšťané žijící mezi vámi, se budou snažit předejít „masové hysterii“. Můžete pomoci připravit rodinu a přátele tím, že jim řeknete o mnoha pozorování kosmických lodí v průběhu let ukazujících, že lidé z jiných civilizací jsou mírumilovní – kdyby ne, už by vás dávno napadli.
25.Podle zákona Stvořitele, který řídí život v tomto vesmíru, nemají bytosti Světla dovoleno zasahovat do svobodného rozhodnutí jiných osob. To zahrnuje i naše osobní rodinné příslušníky žijící na Zemi, kteří mají tendenci k rozhodnutím, kterými by si přivodili těžké útrapy, které si nevybrali ve svých smlouvách.
26.Jedinou výjimkou ze zákona o respektování svobodné vůle je Stvořitelova vlastní vůle – svobodné rozhodnutí nesmí být použito k odstartování jaderné války. V souladu se svobodným rozhodnutím Země učiněným ihned po 11. září nemůže být úspěšná žádná velká teroristická snaha. V obou případech je Boží povinností zabránit těmto pokusům. Stvořitel dovolil několika civilizacím s preventivní technologii, aby naplňovaly tato oprávnění, a ony tak učinily ve více než tuctu příležitostí.
27.Co však mají všechny bytosti světla povoleno – a dělají to s radostí - je vysílání paprsků láskyplné světelné energie všem duším na Zemi, aby jim pomohla zvyšovat jejich vědomí a nabývat duchovní jasnosti. Dosažení vyššího povědomí duchovně a vědomě je to, po čem všechny bytosti v celém vesmíru na úrovni duše touží.
28.Ti, kteří obdrží světlo, otevřou svoji mysl a srdce a to vede k moudřejším rozhodnutím a laskavějšímu chování. Ale každý jedinec má svobodnou vůli rozhodnout se, zda to udělá nebo ne – není v působnosti světelných bytostí uplatňovat jiný vliv než posílat čistou láskyplnou podstatu Stvořitele.
29.Množství světla posílaného na Zemi jinými civilizacemi nemůžete změřit, proto není žádný důvod domnívat se, že pokud bychom toto množství zvýšili, všechna temnota by byla eliminována. Taková myšlenka zapomíná na svobodnou vůli rozhodnut se, kterou každý má, vyjma dvou výše uvedených situací.
30.Gaia, duše Země, touží, aby všechny formy života žily a vzkvétaly v hojnosti, míru, lásce a harmonii na jejím planetárním těle. Nastávající fáze vstupu Země do Zlatého věku a manifestace Gaiini vize přesáhne všechny aspekty třetí hustoty, ať už jsou založeny na politickém, ideologickém, kulturním, společenském, ekonomickém nebo náboženském separatismu.
31.Pokud chcete, aby vaše děti a vnoučata zdědily svobodný svět bez temnoty, sdílejte Gaiinu vizi. Pokud chcete, aby vůdci na všech úrovních politiky od komunální po národní a mezinárodní spolupracovali na zdokonalení všech lidí, sdílejte její vizi. Pokud chcete vidět svou vlastní planetu obnovenou jako ráj pro všechny, kterým kdysi byla, sdílejte její vizi. Pokud chcete, aby láska, upřímnost, laskavost, štědrost a spravedlnost převládly v celém lidstvu, sdílejte její vizi. Pokud chcete respektovat duši zvířat a žít s Přírodou v harmonii, sdílejte její vizi.
32.Nyní se budeme stručně zabývat dalšími dotazy.
33.Ilumináti opravdu stojí za propuknutím násilí v zemích severní Afriky. Jejich celosvětová mocenská základna se rozpadla, ale jejich „black ops“ agenti stále provokují, rozdmychávají neklid a snaží se zarazit klín. Z popudu zveřejnění provokativního, iracionálního filmu agenti snadno manipulují s pobouřením mezi muslimy, zatímco většina muslimů vyjadřuje politování nad násilnými reakcemi. To je příklad toho, jak vysoké vibrace zintenzivňují charakter a chování – dobré je ještě lepší a špatné horší.
34.Nedávný objev části starověkého záznamu, který zmiňuje Ježíšovu manželku, není jen „náhoda“ - nic se neděje náhodou! To „vyšlo najevo“ jako první krok, který nabádá křesťany, aby byli vnímaví k pravdě o Ježíšově dlouhém životě s milovanou Máří Magdalenou a jejich dětmi. (Pozn. Orgonet: informace o nálezu česky zde.)
35.Přestože každý případ bude brán jako jedinečný, tak jak každá osoba je, obecně se dá říci, že chronické případy nemocí nebudou vyléčeny okamžitě po vstupu postižených osob do čtvrté dimenze, spíše tyto podmínky povedou ke snadnějšímu dosažení pevného zdraví. Proces zastavení stárnutí bude pozvolný, stejně jako růst nových orgánů, končetin a zubů.
36.Současné léčebné postupy a terapie se na konci tohoto roku nezmění náhle, ale prospěšné terapie a látky nyní zakázané se stanou znova dostupnými. Ano, to zahrnuje i marihuanu a lidé se rozhodnou ji používat s rozvahou. Ilumináti ve farmaceutických společnostech, které mají velký vliv na rozhodnutí Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA), Americké zdravotní asociace (AMA) a Centra pro kontrolu chorob a prevenci (CDC), prohlásili za ilegální vše, co by zasahovalo do jejich zisků, ale už do toho dále nebudou moci mluvit.
37.Nepřiměřené rozdíly mezi bohatými a chudými skončí, ale ne tím, že by se vzaly peníze lidem, kteří je vydělali a předaly se chudým. Neznáme podrobnosti přerozdělovacích procesů, ale můžeme vás ujistit, že to proběhne spravedlivě a peníze nebudou upřeny tomu, kdo si je vydělal poctivě. Záměrem je získat zpět nezměrné jmění, které bylo bezohledně a ilegálně nahromaděno, a použít tyto prostředky k povznesení života chudých lidí na celém světě. Toto přerozdělení je odděleno od nového měnového systému založeného na drahých kovech a přerozdělení světových přírodních zdrojů, které mají pod kontrolou Ilumináti.
38.Nevíme, jak dlouho bude trvat, než planeta přejde čtvrtou hustotu a vstoupí do páté – záleží na kolektivním vědomí obyvatel Země. Mějte prosím na paměti, že přechod planety z hluboké třetí hustoty a vstup do čtvrté v méně než 80 letech je v tomto vesmíru unikátní. Některé civilizace strávily tisíce let, než toho dosáhly, ale žádné jiná neobdržela tolik rozsáhlé, intenzívní a stálé pomoci jako Země.
39.Bylo by také nerealistické myslet si, že cesta přes čtvrtou hustotu a vstup do páté proběhne „mrknutím oka“. Jakmile bude planeta pevně ve čtvrté dimenzi a všechny hluboké změny po celém světě budou dokončeny, vysoce vyvinuté bytosti, které přišly pomoct s těmito úspěchy, se budou chtít vrátit domů. Po zbytek cesty do cílového místa v páté hustotě bude Země odkázána sama na sebe a tempo vzestupu bude závislé na kolektivním vědomí lidí, které nebude více zahrnovat tyto pokročilé bytosti.
40.Naše milovaná pozemská rodino, život v nepodmíněné lásce je jedinečné štěstí. Naším přáním pro každého z vás je, abyste to co nejdříve také zažili.