úterý 27. listopadu 2012

20. listopad 2012


Obsah: Válka mezi Izraelem a Palestinou nebude; účinky vysokých vibrací na těla, prostředky k úlevě; prezidentské volby v USA; vibrační zarovnání; pomoc vesmířanů na planetě a mimo planetu; modlitba; účinky mylných informací; díkůvzdání.
1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Pociťujete fyzicky i emocionálně účinky nárůstu energií, ale zatím příliš nevnímáte jejich pozoruhodné účinky. My ale cítíme i vidíme velké tažné síly kupředu, které vzestup energie dal planetě a většině jejích obyvatel: Gaia, duše Země, se raduje, že její platenární tělo je již tak blízko prahu čtvrté hustoty. U lidí, jejichž životní podmínky jsou beznadějné, je obnovována naděje na lepší časy. A po celé Zemi jiskří nově probuzené duše.  
2.Na cestě k vám je svět plný dalších úžasných událostí, ale v těchto dnech má proudění vysokých vibrací také některé nevítané účinky, jako je rozbouření intenzity na negativním konci spektra duality. V tuto chvíli je to možná nejznatelnější v napjaté konfrontaci mezi Izraelem a Palestinou. Spěcháme, abychom vás ujistili, že čas pro plné vypuknutí válek je pryč, a dnešní nepřátelé se zapojí do mírových vztahů spolupráce, a bude nemyslitelné, aby kterákoli země vedla válku proti jiné zemi.
3.Na jiné frontě, ale rovněž způsobené narůstáním vysokých vibrací, mnozí z vás pociťují stavy jako slabost, desorientace, zapomnětlivost, únava, náhlé střídání nálad a další nezvyklé pocity. Ve zdravých tělech která absorbují světlo, je málo anomálií, a jsou krátké, protože krystalové buňky těchto těl se snadněji přizpůsobují kolísání energií než buňky založené na uhlíku v tělech obsahujících méně světla.  
4.Prosím, nepoužívejte žádné z těchto symptomů jako měřítko pro určení, jak mnoho světla je ve vás! Chronické nemoci a formy duševních nemocí stále ještě postihují těla v zemské atmosféře. I duše, které září světlem, mohou dále zažívat tyto nepříjemnosti, do té doby, než budou skutečně v silných léčivých vibracích čtvrté hustoty.
5.Pro snížení prudkosti a trvání těchto dočasných anomálií je třeba dostatečně spát, vyhýbat se stresujícím setkáním, pít hodně vody, co nejčastěji si dopřát klidu o samotě a moudře jíst. Obzvláště prospěšná je zelenina a ovoce, méně masa, škrobovité stravy a tuků ve stravě také pomůže pozvednout úroveň energie, snížit únavu a stabilizovat pozitivní životní postoj.   
6.Důrazně vám radíme, abyste se neuchylovali k antidepresívům či jiným lékům na předpis, ani k volně dostupným v lékárnách. Obzvláště při současných energiích mohou chemikálie v lécích potlačit náš vlastní uzdravující mechanismus. Pokud berete léky předepsané lékařem, domluvte se s ním na bezpečném snížení dávek.
7.Dalším efektem blízkosti Země ke čtvrté hustotě je, že lineární čas běží stále rychleji a rychleji. Pokud dojdete na konec dne a cítíte frustraci, protože jste neměli čas dostát všem povinnostem, nastavte si své priority a prosím nedělejte si starosti a vypusťte, co se nedá stihnout.
8.Převažující vibrační úrovně podstatně přispěly i k záležitosti jiného druhu. Illumináti, kteří se domnívali, že si nejen mohou udržet zbytky své moci, ale znovu vystavět svou původní základnu světové moci, nyní vědí, že jejich situace je beznadějná. Své naděje i peníze vložili do toho, aby se prezidentem USA stal Romney.
9.Lidé tohoto státu i zbytek světa se však byli svědky znovuzvolení prezidenta Obamy. Toho bylo velmi zapotřebí, ale jeho vítězství je více než jenom počet hlasů – je to projev vědění, odrazu energetických toků vesmíru. Prezidentova vize mírového světa obnoveného do původního zdraví a krásy a cíl jí dosáhnout jsou v souladu s vibračním polem Země. Cíle Romneyho jsou udržet světové zdroje a rozsáhlé majetky v několika málo stejných rukou, a to není v souladu s vibračním polem Země.
10.Stejně jako ostatní zdroje negativity, nízké vibrace chamtivosti a nadvlády jsou neslučitelné s vysokými vibracemi lásky, které proudí stále hojněji po celém světě a přivádějí Zemi zpět do stavu zdravé rovnováhy. Vyrovnávací energií je láska-světlo, a nic s nízkými vibracemi nemůže existovat v této nejmocnější ze všech energií ve vesmíru.
11.Fakt, že výsledek voleb byl v souladu s univerzálním proudem, jak již dávno věděli tvůrci mistrovského plánu Zlatého věku, nezmenšuje ani o kousek výběr občanů USA ze svobodné vůle. Každý volil ve shodě s jeho/reakcí na energii vycházející z kandidátů.
12.Chápejte prosím, že toto není ani kritika ani souzení voličů či kandidátů – je to vysvětlení výsledku voleb v kontextu zákonů, které vládnou životu v tomto vesmíru. Totéž platí pro volby do kongresu v této zemi a všechny volby v každé jiné zemy, kde občané mají volbu mezi kandidáty na vůdčí role.
13. Tyto zákony postihují nejen vlády států a vládnoucí orgány od úrovně vesnic nahoru – všude, kde se ještě drží negativita, způsobují vysoké vibrace otřesy, aby oddělily zrní od plev, jak se říká. Může se to týkat vašich blízkých, jako vašeho domu a rodiny, sousedů, spolupracovníků, i vzdálených, jako multinacionální korporace, vojenské síly, náboženství, vzdělávání, zákony a justiční systém, a informační toky po celé zeměkouli.
14. Vysoké vibrace překonávají nízké vibrace všeho, co nepříznivě ovlivnilo váš život ve vašem světě. To se musí stát, aby Země mohla znovuzískat svou rovnováhu, poté, co téměř zemřela po dlouhých letech nerovnováhy z důvodu lidské brutality vzájemné, vůči zvířatům a samotné planetě. Masívní nálev světla ze vzdálených zdrojů před 70. lety umožnil Zemi, aby nastoupila na cestu zpět k rovnováze udržující život – vy znáte tuto cestu jako vzestup.
15. Zde je vhodné místo k odpovědi na email, který byl nedávno poslán mé matce. „Právě jsem objevil váš web, ale o Odhalení vím už nějakou dobu. Co máme dělat, než se sem dostane vesmírná rodina, máme dál trpělivě čekat a doufat, že opravdu přijdou? Mohou se rozhodnout nepřijít? Pokud ano, znamená to, že je naší odpovědností ukončit války a násilnosti, napravit životní prostředí a vše ostatní, co je v našem světě špatného? Udělat něco takového bez jakékoli pomoci pokročilých civilizací se zdá nemožné.“
16. O tom se dá mnoho mluvit, ale kde začít? Možná bude nejlépe začít vesmírným zákonem, že žádná civilizace nemá odpovědnost a tím méně právo, jít do jiného světa a udělat změny, které jsou třeba, i kdyby to ohromně pomohlo obyvatelům tohoto světa. Civilizace s temným jádrem tento zákon porušují a zničily jiné lidi a jejich vlasti, ale na Zemi se to nikdy nestalo. Kdekoli blízko vaší sluneční soustavy jsou pouze světelné civilizace.
17.Takže ano, každá civilizace má odpovědnost napravit své vlastní chyby, ale dá se říci, že tu je úniková štěrbina. Podmínky ve vašem světě od těžce poškozeného životního prostředí až po neustálé válčení a nezodpovědně nevyrovnaná distribuce zdrojů jsou produktem válečnicví, chamtivosti, korupce, klamání, nedbalosti a zneužívání, které prováděly celé generace vaší civilizace. Náprava těchto chyb je vskutku ohromný podnik, a každé civilizaci třetí hustoty by se to zajisté zdálo jako nemožný úkol.
18. Není pochyb, že Bůh dovoluje pomoc civilizacím, které o to požádají. Gaia požádala o pomoc, aby její planetární tělo mohlo přežít, a odpovědí bylo to, co jsme zmínili výše: vlití životodárného světla od mnoha civilizací. Ale tato pomoc nebyla laskavě poskytnuta jenna žádost Gaii. Přání ve vašem kolektivním vědomí žít ve světě míru a harmonie s Přírodou je vaším požadavkem, který dovoluje toto naplnit.
19. Od první chvíle intenzívního proudění světla před mnoha lety pomáhají Zemi mnoha životně důležitými způsoby civilizace, o jejichž existenci nemá většina lidí na Zemi ani ponětí. Jejich pomoc tedy zřetelně není závislá nad „Odhalení“, čili na veřejném prohlášení vašich vlád o mimozemské přítomnosti.
20. Ve shodě s univerzálními zákony a jako součást mistrovského plánu Zlatého věku – před narozením každý z vašeho světa znal detaily plánů a hlučně se dožadoval účasti – jsou všichni z naší univerzální rodiny, kteří vám pomáhají, ukazatelé cesty, nikoliv ti, kteří přebírají za vás zodpovědnost.
21. Mnoho tisíc jich žije na Zemi s vámi, pracují společně s vámi. Adaptovali se na vzhled, kterým se od vás neliší, a jejich vyšší inteligence a vysoce rozvinuté schopnosti jim dovolily vstoupit do oblastí, kde panovala temnota.
22. Někteří tiše pracují na výzkumu a dokumentaci pravd, které temnota před vámi skryla, a další, kterým říkáte křiklouni, tu pravdu říkají světu.
23. Jiní iniciují nebo ovlivňují reformy v různých oblastech jako je vláda, ekonomické a právní systémy, energie, doprava, zdravotnictví, sport, vzdělání, těžba nerostů, těžba dřeva, zemědělství, počítačové technologie, ochrana přírody, média, vědecký výzkum a metalurgie.
24. Pár jich je v oblasti zábavy, a když se na ně díváte, jejich výkony, které udivují, podněcují přemýšlení o tom, co leží za jejich mimořádnými schpnostmi. Jsou příkladem toho, co dokážete i vy, pokud rozvinete duchovní vnímavost a vnimavost vědomí.  
25. Mnozí bratři a sestry přišli z jiných světů, aby se spřátelili s jedinci, kteří s nimi sdílejí stejné civilizační předky, a aby jim dávali světlo, vedli a inspirovali je.
26. Lidem, jejichž životy jsou ohroženy illuminátskými lokaji, je poskytována ochrana neviditelnosti „zakrytím pláštěm“ nebo neproniknutelným štítem vesmírného božského světla.
27. Žádná z rozsáhle medializovaných pandemií neproběhla, protože členové vesmírné rodiny pracující v laboratořích neutralizovali toxiny ve vakcínách, určených k tomu, aby působily nemoc a smrt.
28. Poškození, které bylo způsobeno Zemi, je mnohem závažnější, než byste mohli sami zvládnout. I když jsou uvolňovány technologie dlouhodobě ovládané Illumináty, nejsou dostatečné, aby rychle poskytly rozsáhlou obnovující pomoc, kterou vyžaduje planeta, avšak technologie v blízkých vesmírných plavidlech, z nichž jsou některá řízena myslí, tuto schopnost mají.
29.Zatímco pasažéři a posádky čekají na přistání a práci s vámi na místě, po celou dobu pomáhají z oblohy. Zejména zabránili více než tuctu pokusů Illuminátů použít jaderné hlavice pro teroristické činy, kterými by způsobili více úmrtí a destrukce než „9/11“.
30. Radioaktivní úniky z poškozené japonské elektrárny by byly zabily či způsobily onemocnění miliónů lidí, kdyby posádky lodí dramaticky nesnížily hodnoty záření.
31. V Mexickém zálivu by nebyl přežil žádný podmořský život, kdyby posádky nepřetržitě nečistily unikající toxické komponenty ropy.
32. Rovněž tak snižují toxicitu zbraní, průmyslového odpadu, skladovaného jaderného odpadu, chemtrails a dalších znečišťujících látek na pevnině i ve vodách oceánů.
33. Posádky vzdálené i blízké rozkládají vliv nebo odvracejí dráhy nebeských těles a lidmi vytvořených trosek ve vesmíru, které by mohly způsobit závažné škody, kdyby narazily do planety.
34. Tím, že posádky rozložily nad Zemí elektromagentickou mříž, redukují účinky zemětřesení pokud jde o počet obětí a škody, ale umožňují uvolňování příslušného množství negativity.
35.Směrují prudké bouře pryč od pevniny, pokud cílové oblasti nepotřebují čištění, které poskytuje voda.
36. A tyto rozsáhlé, mocné a vzdálené civilizace i nadále budou mířit na Zemi intenzívní světlo, dokud nebude bezpečně ve čtvrté hustotě.
37. Umíte si představit stav vašeho světa a všech, kteří na něm žijí, kdyby nebyla podniknuta žádná z těchto opatření ze strany nesčetných množství příslušníků naší vesmírné komunity?
38. To nás přivádí k tomu, co bychom chtěli zdůraznit ohledně „trpělivého čekání“ na Odhalení. Milované duše, není to tak, že jenom čekáte! Máte vrozené vědění, že odpovědnost za vyčištění nepořádku je na vás, protože to je vaše vlast, a tak či onak jste všichni přispěli k jejímu stavu. To proto milióny z vás již léta slouží, abyste přivodili prospěšné změny, které vytvářejí světlo a pozvedají váš svět.
39. Dáme vám několik příkladů: Místní a mezinárodní shromáždění a meditace za mír. Účast na různých opatřeních k ochraně přírody. Peněžní pomoc organizacím, které poskytují základní životní potřeby uprchlíkům a jiným, kteří byli okolnostmi zbídačeni. Obecní a jednotlivé snahy pomáhat těm nejpotřebnějším. Žádosti o spravedlnost a lidské jednání pro ty, kterým je odpíráno. Snahy chránit a zlepšovat životy domácích a divokých zvířat. Důvtipnost, vytrvalost a spolupráce při překonávání finančních problémů a dalších těžkostí.
40. A prosím nepodceňujte sílu svých modliteb! Modlitba neznamená odříkávání známých slov v kostele nebo osobních vzkazů Bohu, ať už tu nejvyšší bytost ve vesmíru nazýváte jakkoli. Modlitba je energie vysílaná každou vaší myšlenkou, pocitem a skutkem, a vy vysíláte energii „míru, prosperity, zdraví a harmonie“ velice hojně!
41. Chceme zmínit ještě další faktory, které patří k „trpělivému čekání“. V předchozích poselstvích jsme vysvětlili, co zabránilo masovému přistání v minulých deseti letech, a je velmi nešťastné, že vzniklo mnoho zmatků a zklamání díky tomu, že temné entity podávaly bezostyšně falešné informace prostřednictvím některých kanálů, které se vydávaly za dobře známé respektované zdroje. Temní to dělají především proto, aby způsobili negativní reakce, protože k přežití potřebují negativní energii, a tak ji musejí stále vytvářet.
42. Je škoda, že několik málo skutečných plánů na to, že se veřejně ukáže malý počet vesmířanů, muselo být odloženo – ujišťujeme vás, že rozhodnutí velitetele flotily byla učiněna moudře kvůli vaší i jejich bezpečnosti.
43. Kvůli tomu a kvůli mnoha svévolným lžím ohledně příletu vesmířanů a jejich záměrů, jako prohlášení o hrozící celoplanetární katastrofě, nás Hatonn požádal, abychom zopakovali jeho prohlášení z minulého poselství: „Pokud naše přistání bude důležité pro to, aby si Obama udržel svou pozici, učiníme to dosatečně dlouho před volbami. Pokud budeme vidět, že jeho pozice je jistá, ukážeme se brzy poté.
44. „My“ znamená členy mimoplanetárního kontingentu, který vyjednává s některými z vašich vládních představitelů a dalšími jako předvoj vydláždění cesty ke Zlatému věku. Tato skupina návštěvníků by byla představena ještě před příchodem naší rodiny, která přinese technologie a zůstane tak dlouho, jak budete chtít a budete potřebovat, aby s vámi spolupracovali.
45. Rozhodnutí o načasování tohoto významného dne je v kompetenci Nejvyšší vesmírné rady, a ta jedná z Božího mandátu. Až v této chvíli nejvyššího uvědomění mohou být známy smlouvy duše všech zúčastněných, individuální a globální karmická naplnění a reakce vaší populace.
46. Ještě je další aspekt tohoto „času očekávání“, jak říkáte. Zvířata, jejichž smlouvy duše poskytují dostatečně dlouhý věk, mají volný vstup do čtvrté hustoty spolu s planetou, ale lidé ne – vy si musíte svou jízdenku zasloužit, jak se říká. Ať je ve vaší smlouvě duše život ve Zlatém věku země, nebo si ho budete užívat jako pozorovatel z Nirvány, je rozumné využít tohoto času, abyste se duchovně připravili. Žijte ze srdce – láske je klíčem!
47. Pouze ve Spojených státech je každým rokem den, který je označován jako Den Díkůvzdání. Ale neměl by být každý den na celém světě dnem díkůvzdání?
48. Díky naší univerzální rodině, která je na vaší obloze, a všem, kteří vyzařují z dálky intenzívní světlo na vás a na váš svět.
49. Díky Gaie, že zavolala o pomoc, aby její tělo a všechny životní formy jejích obyvatel mohly přežít.
50. Díky Bohu za jeho bezvýhradnou lásku a za to, že nikdy nesoudí, co děláte či co neděláte.
51. A díky jeden druhému za to, že si poskytujete příležitosti, které potřebujete pro duchovní růst a růst vědomí.
52. Stále a všemi způsoby je s vámi láska světelných duší celého vesmíru, naše drahá pozemská rodino.
                                       ________________________
LOVE and PEACE
Suzanne Ward

neděle 4. listopadu 2012

21. říjen 2012


Matthew 21. října a 1. listopadu 2012
Překlad: OrgoNet

(Obrázek: Suzy Ward, Matthewova matka, která přijímá jeho channelingy.)

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici, toto je Matthew. Obzvláště mezi pracovníky světla, kteří vědí, že výstup Země ze třetí hustoty je blízko, panují starosti, protože zmatek se neuklidňuje, a v některých případech se zdá, že se zvětšuje. Chceme uklidnit vaše mysli ohledně toho, vysvětlíme vám, proč je situace světa taková, jaká je, a začneme od Počátků.  

2. Milovaní, to, co vy rozlišujete jako vědu a ducha, je jedno a totéž. Nelze to oddělit, protože původem a skladbou každé věci existující v celém kosmu je energie. Tato energie je čistou esencí lásky a světla od Stvořitele, Nejvyšší Bytosti kosmu, Zdroje, Všeho, co je, Celku, Já Jsem.  

3. Současně je každý z vás jedinečnou, nezávislou a neporušenou já-duší, v nekonečném a věčné propojenosti Všeho, každý obyvatel Země je mikrokosmem planety. Země je mikrokosmem našeho solárního systému, ten je mikrokosmem Mléčné dráhy, a naše galaxie je mikrokosmem tohoto vesmíru. Náš vesmír je mikrokosmem kosmu, jehož Počátky byly to, čemu vy říkáte „Velký třesk“, a od té chvíle žádná věc neexistuje sama o sobě a vše, co se kdekoli stane, ovlivní všechno, všude.

4. Po několik posledních desetiletí je Země centrálním jevištěm tohoto vesmíru z důvodu bezprecedentní rychlosti a rozsahu změn na planetě, které jsou přisuzovány vědě, i uvnitř lidí, a ty jsou přisuzovány duchu. Ano, všechny z probíhajících změn na Zemi a ve vás byly nastartovány před 70 lety, kdy jste takříkajíc dali energii nové směry.

5. Energie je neutrální, ale proudy energie mohou být nasměrovány jejich přívěsky myšlenkových forem. Tyto formy jsou skutečné substance, i když neviditelné vašim zrakům, a jsou vytvářeny každou myšlenkou, pocitem i činem každého existujícího života. Tyto přívěsky jsou povahou buď pozitivní nebo  negativní, a tento vesmír se hemží obojím.

6. Čím blíže jsou jakémukoli pohybu energie, tím hlouběji ho ovlivňují. Protože váš svět je zaplaven negativními komponenty duality – strachem, obavami, rozdělením, vztekem, nenasytností, klamem, zkažeností, chudobou a mimořádným násilím – jste v epicentru dynamického třesení a lomcování.

7. Nejenže jsou zde tyto negativní přívěsky zářičů vytvářeny, ale linou se i odsud ven. Skrze fyziku, která ovládá život v tomto vesmíru, energie vytvořená kdekoliv vystřeluje do prostoru, přitahuje a přivěšuje se na nejbližší podobnou energii, a jako bumerang se vrací posílena. Protože zemské zářiče s negativním pólem jsou odtud hojně vysílány, přitahují a přivádějí zpět přesně to, co vysílají ven. Tento neměnný zákon přitažlivosti způsobuje, že váš svět je stále ponořen do vřavy.

8. A proto vás naléhavě prosíme, abyste se soustředili na to, co chcete ve svých životech a ve vašem světě! Ti z vás, kteří se příliš zabývají myšlením na to, co nechtějí, svou úzkostí, zábranami, hněvem, smutkem a netrpělivostí ohledně těchto situací, vytvářejí ještě více téhož ve svých osobních životech i ve světě. Tyto způsoby myšlení a cítění jsou naplněny negativitou, která prodlužuje situace, které chcete ukončit!

9. Jediný způsob, jak zastavit tento kolotoč, je pomocí lásky, nejmocnější síly v kosmu. Láska – naprosto stejná energie jako světlo, pouze jinak pojmenovaná – je to, co světelné bytosti z celého tohoto vesmíru intenzívně vyzařují na Zemi již více než sedm desetiletí. Počáteční příliv světla zachránil Zemi život a dodal jí sílu, kterou potřebovala, aby se pozvedla z hluboké třetí hustoty a započala svou dráhu Vzestupu.

10. S tímto přílivem světla ho mohla Země nabídnout více všem svým obyvatelům, mikrokosmům své Bytosti, a její lidé, kteří otevřeli svá srdce a mysli, ho přijali, a vytvořili v hojném množství své vlastní světlo, svou pravou životní sílu. My se radujeme s každým z nich a za každého z nich! Nejen že jejich životy byly pozvednuty do osvícení duchovního i osvícení vědomi, ale jejich reakce vytvořila i pozitivní přívěsky zářiče energie, které dále přinášely prospěch Zemi a jejím dalším duším ochotným přijímat.

11. Protože my milujeme každou duši ve vašem světě, je pro nás smutné, že některé stále odmítají světlo, které by nahradilo jejich strach a úzkost uzdravením a radostí. Dokud měli temní váš svět pod kontrolou, cítili se mocní. Když se jejich moc před pár lety začala rozpadat, dostavil se strach. Nyní jsou Illumináti v beznaději, protože jejich pár posledních zbytků vlivu – média a segmenty vojenské síly a ekonomiky – mizí. Tyranští vládci také prchají ve strachu, protože jejich protějšky v několika jiných zemích byly svrženy občanstvem. A mnoho milionů žije ve strachu z důvodu aktivit těchto temných.

12. Strach je přehnaná emoce, která vysílá nejmocnější negativitu. I když strach, který je generován na Zemi, má účinky v celém vesmíru, jak jsme řekli, nejhlouběji ovlivňuje všechen život na planetě. Vzpomeňte si, kolikrát jsme zdůrazňovali důležitost posílání světla nejslabším článkům našeho rodinného řetězu duší, těm, kteří se stali zajatci temnoty.

13. Stvořitelův Zákon svobodné vůle jim dává právo odpírat si světlo, ale nemohou zastavit jeho kosmickou energičnost. Dráha Vzestupu Země dosáhla vibrační úrovně intenzívních energetických vzmachů a tyto blokují dráhy energetických zářičů bouřlivé negativity. Protože tyto zářiče se nemohou obrátit zpět, ani nemohou pokračovat do čtvrté hustoty, jsou donuceny samy sebe strávit, rychle a zuřivě.

14. To vytváří bouřlivost, kterou vidíte, a my spěcháme vás ujistit, že současné střety neskončí výbušně! Světlo od naší vesmírné rodiny kombinované s vaším vlastním je daleko silnější než negativita vířící kolem planety! A jasným znamením, že Země se s tím vypořádává opatrně, je to, že při nedávných zemětřeseních, což je její hlavní způsob, jak se zbavit negativity, bylo daleko méně mrtvých a daleko méně ztrát a škod na majetku než dříve. 

15. Prohlašujeme, že cílem našich poselství je osvětlit, dodat odvahy a poskytnout duchovní vedení během této doby bezprecedentní v historii vesmíru. Také říkáme, že jsme nepolitičtí – jako všechny ostatní duchovně vyvinuté bytosti jsme pokročili ve své povaze daleko za politický aspekt.

16. Tak proč vůbec mluvíme o politice? Vědět, jak se váš svět se stal nabitým negativitou, je základem pro pochopení vzestupu Země, a vysvětlení nemůže opominout její důvod vzestupu: osvobodit se od masívní negativity způsobené účinky politických ideologií.

17. Politická rozhodnutí ovlivňují životy lidí – občanská práva, zákony, vzdělání, zaměstnanost, druhy šířených informací, kulturní praktiky, ekonomické podmínky, daně, volby, lékařskou péči, náboženskou orientaci a označení „nepřátel“. Základním principem většiny vašich vlád na světě dlouho byla válka, korupce, klam a potlačování různého druhu, a to vše vytvořilo přebujelou negativitu.

18. Za celé věky bojechtivé vládnoucí orgány způsobily nekonečné krveprolití, které téměř zabilo vaši planetu. Proto se Gaia, duše Země, rozhodla, že její tělo vystoupí z třetí hustoty, kde kvete temnota, a postoupí do vyšších hustot, kde neexistují nemilosrdně polarizované politické ideologie a jejich tragické důsledky.

19. Rozhodnutí a činy vlády Spojených států jsou vlivné po celém světě, a proto nadcházející volby v této zemi jsou v centru globálního zájmu. Mluvili jsme o poslání prezidenta Obamy v kontextu mistrovského plánu pozemského Zlatého věku, což je ve shodě s přáním Gaii o mírovém světě, kde všichni žijí v harmonii s přírodou. Její přání a plán, který je ztělesňuje, přesahují politiku každého státu.

20. Obama, který prožil mnoho životů v pozici vůdce, přijal monumentální poslání přinést mír vašemu světu, a přišel sem s moudrostí, vizí, oddaností a morální a duchovní čistotou, aby vedl na této cestě. Nezměnil se ani on, ani jeho poslání.

21. Avšak během jeho úřadu byly jeho snahy podrývány Illumináty – těmi, kteří jsou v Kongresu, a jsou podporováni těmi, kteří tam nejsou. Příkladem jejich kombinovaného díla, které znáte, je často kritizovaná „Obamacare“ (Obamův systém zdravotní péče), který je pouze polámanou kostrou Obamova záměru. Aby dosáhl jakékoli z reform, které chtěl pro lid své země, neměl jinou volbu než změnit některá ustanovení a přidat či vynechat jiná, aby Kongres schválil Zákon o dostupné zdravotní péči.

22. Brzy všichni jedinci, jejichž činy jsou motivovány nenasytností a mocí, nebudou již kolem něho. Pak uvidíte, proč nejvyšší vesmírná rada vybrala duši zrozenou jako Barack Obama, aby naplnila jednu z nejdůležitějších roli ve vašem dnešním světě. Bylo by to bývalo evidentní i v době jeho prezidenství, nebýt houževnatosti temných.

23. Navzdory tomu, že dokázali oddálit významné postupy reforem, Země se svým předvojem osvícených duší pokračuje rychlým tempem ke čtvrté hustotě. Už to bude trvat jen několik týdnů, a zakrátko uvidíte, že se současná pozdvižení a konflikty začnou vyvíjet k jednotné touze po svět v míru a nastolení pozemského Zlatého věku.

24. Promluvme si nyní o nejranějších stádiích života v tomto Věku. V našem posledním poselství jsme vyjmenovali prioritní projekty, které budou zahájeny. Nyní vám popíšeme, co můžete očekávat pokud jde o obecnou povahu společnosti.

25. Jak jsme dříve uvedli, ne všechny krásy Zlatého věku budou stát hned na jeho prahu. Ani tam nevstoupí zcela odlišná či osvícená společnost. Jak Země, tak Nirvána, budou i nadále vynikajícími školami pro duše, aby se vyvíjely v androgynní bytosti – ty, které mají ideálně vyrovnané ženské a mužské energie – a nejvíce potřebují vyrovnání emoce, protože ty ovlivňují postoje a volby akce a reakce.

26. Prostý vstup do Nirvány nezmění povahu osoby, a prostý vstup do Zlatého věku také ne. Nemluvíme o těch, kteří nedodrželi smlouvu duše – každý, kdo se závažně odchýlil od své smlouvy, ignoroval vedení vědomí a svévolně si zvolil temné cesty – už zde nebude, ale máme na mysli rysy osobnosti, zájmy, ideje, standardy, aspirace, dovednosti a talenty.

27. Například pesimista se nestane optimistou, ani ten, kdo má tendenci k lenosti, se nestane pilným. Plaší jedinci se nestanou družnými, ani naopak. Někdo, kdo analyzuje dlouze situace, nezačne jednat spontánně, a osoba zvyklá dělat práci průměrně nebude perfekcionistou. Nadšenci pro basebal a fotbal nepřepnou na výtvarná umění, ani umělci nezačnou trénovat na Olympiádu. Farmáři nezmění své zaměstnání, ani učitelé, ošetřovatelky, mechanici, obchodníci, šéfové, architekti, truhláři, programátoři, ani nikdo jiný, jehož práce je naplňující.

28. Zkrátka, vaše vlastnosti, postoje, zaměstnání, koníčky, a tak dále – všechno, co obsáhne jedinečný jedinec, jímž je každý z vás – nebudou odlišné, dokud si nezvolíte jinak. Trochu to upřesníme: jedinci, kteří mají rádi lov a rybolov, rychle přejdou z těchto forem rekreace na jiné uspokojující záliby, které respektují veškerý život v říši Přírody.

29. Velkým rozdílem, který všichni přivítají, je ochota začít vidět situace z perspektivy druhých, přijímat postoje, které vedou k harmonickým diskusím a rozhodnutím, a postupovat cestami, které co nejlépe slouží potřebám všech. Budete žít ve vibracích lásky a světla, které plodí tyto přístupy, a inspirují činy v souladu s nimi.

30. Fyzikální zákon „stejné přitahuje stejné“ také spojuje osoby, které jsou duchovně spřízněnými dušemi. Vztahy – v rodinách, na pracovištích, aktivity v obcích nebo státní organizace, které jsou založeny na tomto základě, budou trvat, ty, které nejsou, nepřetrvají. Budete chápat, že cílem všech duší je duchovní růst a vědomá bdělost, a tak se dokážete vlídně dohodnout, když rozdělení cest nabídne příležitosti pro tento pokrok.

31. Vážné zdravotní stavy se budou měnit postupně, ale chronické nemoci skončí naráz. Jakmile budete ve vibracích čtvrté hustoty, začnete se cítit významně osvěženi na těle, mysli i duchu. Po mnoho let jste byli napadáni množstvím toxinů, které si vybraly na lidstvu těžkou daň. Ve čtvrté hustotě není žádný z těchto toxinů, a jak se budete pohybovat do vyšších, silnějších vibrací, těla budou obnovena k dokonalosti.

32. Víme, jak jste dychtivi slyšet, kdy budou oficiálně mezi vámi přivítáni členové naší vesmírné rodiny. Náš dobrý přítel Hatonn nám říká, že vše je připraveno, že pouze čekají na signál z nejvyšší vesmírné rady, která jedná pod vedením Boha.

33. Opravdu se stabilizuje ekonomika, nebo jenom Illumináti manipulují tuto iluzi? Globální ekonomika, která je produktem podvodných kouzel, abychom použili vašeho výrazu, je neopravitelná. Pod starý systém byly vpraveny základy nového, takže až přijde jeho kolaps, nové základy již budou dobře zavedené. To umožní přechod ze starého systému na nový bez „protržení hráze“, jak se říká.

34. Příslušné změny v měnách, bankovnictví, půjčkách, daních, obchodě a investování budou nastoleny rychlým tempem, aby byl minimalizován zmatek, ale ekonomickou prioritou je odpuštění dluhů v případě půjček MMF zemím, kde peníze nikdy nedošly ke zbídačelým masám, a prioritou je i poskytnutí základních potřeb, které jsou nutné pro tyto milióny lidí. Prioritami jsou i vyřešení vaší neradostné zaměstanosti a situace uprchlíků.

35. Drahým duším, které posílají mé matce otázky osobní povahy – jako kdy a kam se přestěhovat, jaké je vaše poslání, zda je vaše světlo dostatečné, abyste šli spolu se zemí, zda se dá vyléčit vaše nemoc – my nemáme odpovědi, které hledáte. Ale vy ano – všechno, co je pro vás důležité, je známo uvnitř vaší duše!

36. V mnoha poselstvích jsme vás důrazně žádali, abyste se přestali spoléhat na vnější zdroje poskytování odpovědí, a místo toho abyste šli dovnitř. Zklidněte svou mysl, odpoutejte ji od „žvanění“ třetí dimenze, a nechte poselství své duše přicházet tak, jak chodí – intuicí, instinktem, touhou a vědomím, což je vedení které vás udrží ve stopě toho, co jste si zvolili ve své smlouvě duše.

37. Avšak ohledně poslání, zopakujeme to, co jsme řekli: je poměrně málo těch, kterých je potřeba k naplnění vedoucích pozic. Většina z vás si zvolila být ukazateli cesty tím, že vyzařujete své světlo, a tuto roli naplníte prostě tím, že budete žít jako Bytost, kterou jste, jako jedno z milovaných božích dětí, příbuzné všech ostatních v Jeho rodině, kterou je veškeré pozemské lidstvo, zvířectvo, říše rostlin a neocenitelné duše v říších Dévů.

38. Je důležité být soudným ohledně informací o světových událostech, protože v mainstreamových médiích, na Internetu a v soukromých publikacích je stále plno desinformací, a to i v channelingových poselstvích. Opět vám říkáme, abyste dávali pozor, jaký pocit k vám přijde. Pokud informace plyne snadno, je velmi pravděpodobně pravdivá. Pokud cítíte jakýkoli odpor, velmi pravděpodobně je falešná. Avšak nižší úroveň vědomí uzavřené mysli způsobí, že osoba bude odmítat veškeré informace, které nepotvrzují její zkostnatělé názory.

39. Především se nenechte vtáhnout jakoukoli děsivou informací – není čeho se bát! Je čas, abyste cítili radost, vzrušení a vítězství! Jste jenom maličký úsek lineárního času od cílové linie největšího triumfu, jaký kdy byl v tomto vesmíru, a v kontinuu jste již přešli cílovou linii, již jste zvítězili!

40. Vzdáváme vám čest za vaši statečnost a vytrvalost ve světle. Vzdáváme vám čest za vaši neochvějnost a důvtipnost v překonávání všech překážek, které vám do cesty postavila temnota, a za vaši trpělivost při zpožděních. Ctíme vás za to, že vedete váš svět do nové éry lásky, míru a harmonie s veškerou Přírodou. Prosím, važte si sami sebe tak, jak si my vážíme vás!

1. listopad 2012: Dodatek k poselství 21. října

Bouře jménem Sandy, která zaplavila severovýchodní pobřeží USA, nebyla vytvořena lidmi. Matka Země se čistila uvolňováním negativity, která byla obzvláště hluboko usazena v a kolem New Yorku a Washingtonu DC, a proměnila ji ve světlo. Illumináti již nemají přístup k technologii, kterou mnoho let zneužívali k vytváření zemětřesení a velkých bouří.