středa 14. prosince 2011

Prosinec 2011


9. prosince 2011
Vánoční poselství

1. Zde je Matthew, s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Každým rokem je toto období ve vašem světě obzvláště emocionální, ti šťastní se mohou těšit na dárky, výzdobu domů, návštěvu bohoslužeb, možná cestování za rodinou ke společným oslavám či očekávané návštěvy. Pro ně tato doba nabízí radost a veselí. Pro ty méně sťastné, kteří truchlí, jsou nemocní, osamělí, hladoví či bez domova, se násobí pocity smutku a beznaděje.

2.Tento rok je i mnoho šťastných postiženo zmatkem a obavami z nestabilní politické a ekonomické situace v zemi, a je více smutných a zoufalých duší než v lepších časech. Rok 2011 se blíží ke konci a my vidíme mnoho nešťastných duší.

3.Tolik si přejeme, aby každý mohl vědět, že příští rok bude Země na prahu svého Zlatého věku – bouřlivá přechodná období transformace vašeho světa skončí a všechna temnota bude poražena! Kéž jsou všechna srdce povzbuzena radostným očekáváním slavného světa, který jste již spolustvořili v kontinuu!

4.Respektujeme tento neobvykle rušný čas, kdy tolik věcí soupeří o vaši pozornost, a tak je naše poselství dnes krátké: stručná připominka osvícení, které byly již dříve sděleny. Prosím chápejte tento dárek tak, jak je míněn, k tomu, aby vám dobře posloužil, dodal důvěru, jistotu a nadšení, s nimiž přivítáte nový rok.

  • Světlo, stejná energie jako láska, je cestou k míru, harmonii a rovnováze uvnitř každého individua i ve vašem světě.
  • Světlo přijímáte tím, že jste laskaví, čestní, soucitní, odpouštějící a štědří, a světlo úsměvu má nezměrný efekt návaznosti.
  • K udržení či vytvoření rovnováhy vám pomůže meditace, uklidňující hudba, procházky v přírodě a společnost zvířat.
  • Máte vrozenou moudrost a duchovní sílu, abyste úspěšně zvládli vše, s čím se setkáte, a abyste pomohli těm, kteří jsou ochotni ji přijmout.
  • Každá duše k přijetí světla a duchovnímu vývoji tolik příležitostí, kolik potřebuje.
  • Energie lásky s vámi znovu spojí drahé lidi a zviřata, kteří odejdou.
  • Kličem k vytvoření toho, co chceme ve svém životě a ve svém světě, je soustředit se na to.
  • Všechno, co potřebujete vědět, je ve vás. Zeptejte se, setrvejte v tichu, a řiďte se vedením své duše – vědomím, instinktem, inspirací, aspiracemi.
  • V každém okamžiku vaší duchovní i fyzické cesty se vám dostává mnoha způsobů pomoci od světelných bytostí z celého vesmíru.

5. Naše bezpodmínečná láska a nekonečná požehnání vesmíru jsou s vámi při vašich přípravách na radostné přivítání velkého roku 2012.

S láskou a mírem
Suzanne Ward