sobota 22. prosince 2012

Zvláštní sdělení ke střelbě v Newtownu


Toto sdělení bude možná pro méně obeznámené znít drasticky, ale je to tak ... Ve své smlouvě před narozením si některé duše mohou naplánovat i takovéhle oběti pro vyšší dobro, pro probuzení dalších duší ... A reakce světa je opravdu ohromná ...


Matthew: Zvláštní sdělení ke střelbě v Newtownu

15. prosince 2012

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew, aby k vám promluvil o nedávném střílení ve škole ve Spojených státech.

Pokládat ho za mimořádnou hrůznou událost znamená nepochopit cíl všech těch, kteří souhlasili se svou účastí – střelce, malých dětí a dospělých, kteří zemřeli, jejich rodin a celé obce.

Jejich smlouvy na úrovni duše k přijetí svých rolí byly pro vyšší dobro celého lidstva, a účastníci jsou nyní v Nirváně a radují se z úspěchu smlouvy.

Hluboké poselství masakru, nyní vštípené do kolektivního vědomí, je to, že lidská srdce a mysli již déle nemohou být přivykány neustálému zabíjení, zabíjení, zabíjení, a lidstvo už dále není ochotno ho snášet! Šok a smutek v Newtownu v Connecticutu otřásl celým světem a sjednotil lidi v toku modliteb za všechny postižené tragédií.

Po mnoho let je zaznamenáván v kolektivním vědomí narůstající odpor k podobným nevysvětlitelným skutkům násilí. Bylo potřeba silné události - střelby na malé děti ve škole – aby kolektivní touha ukončit jakékoliv nesmyslné zabíjení vykrystalizovala do pevného záměru.

A intenzita vysokých vibrací, které zasahují každého ve vašem světě, šíří tento záměr, aby obsáhl veškeré umírání, kterému lze zabránit – války mezi národy, genocidy, „zákonné“ popravy, umírání hladem a nemocemi ve zbídačelé populaci.

Vaši mimozemští pomocníci mají svolení vyzařovat světlo ke všem duším na Zemi, což zvyšuje duchovní uvědomění všech, kteří jsou vnímaví, ale nemohou zasahovat v situacích, kde je změna ve vašich silách, pokud si to přejete.

Vy máte schopnost i touhu zabránit umírání z výše uvedených příčin. A nyní je zde i kolektivní záměr tak učinit, a tak uvidíte, že zabíjení a životy beroucí zbídačení bude brzy skončeno a po celém světě zavládne mír a hojnost.

My a všechny ostatní bytosti světla v tomto vesmíru přidáváme lásku-světlo k vašemu, abychom pomohli utěšit všechny, jejichž srdce jsou zlomena, nejen v Newtonu, ale i všude jinde na Zemi, kde rodiny teskní po svých milovaných, kteří byli zabiti.

Láska je klíčem k uzdravení celého vašeho světa.

_______________________

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

pondělí 10. prosince 2012

10. prosinec 2012


Matthew 10. prosince 2012
Překlad: OrgoNet

Obsah:
Emoce v tomto období; pozitivní řešení současných nepokojů; vlivy 12. a 21. prosince; proces Vzestupu Země; „partnerské“ duše potomků; přípravy na Zlatý věk.
S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Toto období různých náboženských zvyků a oslav ve vašem světě vždy přináší intenzívní a smíšené emoce. Ti, kterým se daří dobře, cítí vděčnost za požehnání ve svém životě a vesele si užívají s rodinou a přáteli; ti, kteří jsou osamělí či ve smutku či hladoví a bez prostředků ještě intenzívněji pociťují svůj osud. Je pro nás radostné, když vidíme, že v tomto období „dobrých vln pro všechny“ tolik laskavých a srdečných duší jedná, aby pomohly těm, kdo jsou v nouzi.
V tomto povznášejícím aspektu tento rok není jiný než předešlé; avšak energie jsou naprosto odlišné od tohoto období v minulých letech. Ty nejvyšší vibrace, které váš svět zná již věky, zasahují každého, a zatímco mnozí jich využívají ku svému prospěchu, masy lidí nejsou v příznivém postavení. S tím, jak se odvíjejí dny roku 2012, negativní extrémy duality naposledy silně lapají po dechu, než dojde k jejich blízkému konci.
Hlavními starostmi jsou nepokoje na Středním východě s hrozbou chemických zbraní v Sýrii, vývoj plutonia v Íránu, povstání v Egyptě, pokračující nepřátelství Izraele a Palestiny. Severní Korea připravuje vypuštění rakety, stav mnoha státních ekonomik je špatný, v některých afrických státech se stále válčí a dochází k útlaku, stoupají počty uprchlíků, po celém světě se objevují násilné činy, korupce ve vládách a multinacionálních korporacích.
Tyto situace týkající se celého světa však nezmiňujeme proto, abychom kazili vaši sváteční náladu, ale abychom vás ujistili, že ve VŠECH případech přicházejí pozitivní řešení! Ohledně největšího nebezpečí, chemických zbraní, pokud by mělo dojít k jejich použití, technologie naší vesmírné rodiny zabrání jejich funkci.
12. prosinec a 21. prosinec jsou dávno považovány za klíčová data pro planetu. Pro jistotu jsou vysílána k Zemi z důvodu planetárního zarovnání obrovská kvanta energie, která představují významnou pohonnou sílu, avšak Země je na dráze Vzestupu skrze stále vyšší vibrační stupně a stoupá již po více než 70 let. To bude pokračovat i během její cesty skrze čtvrtou hustotu až do jejího cíle v páté hustotě, kde vznikla planeta a Gaia, duše ztělesňující tuto planetu.
Proto nepohlížíme na 21. prosinec jako na závažnou událost, která by byla stejně hluboká pro všechny na celém světě. Každý jednotlivec je jedinečnou bytostí a prožije jedinečnou osobní reakci na tento den, tak jak také každý jedinečně prožíval pokrok během vzestupu Země. Někteří jedinci mohou mít mocnou energetickou reakci, a jiní možná neucítí nic neobvyklého.
Milované duše, prosím, nepociťujte zklamání, když nezažijete nic dramatického! Intenzita světla na Zemi se zvyšuje, a s ní i vaše vědomé a duchovní uvědomění, a vaše těla se přizpůsobují buněčným změnám z uhlíkových na křišťálové. Nepotřebujete žádnou šokující událost ani pocit, abyste cítili radostnou náladu z blížícího se prahu Zlatého věku Země!
Těšte se s námi z nedávného pokroku ve vašem lineárním čase, pokud jde o velké počty duší, které mohou fyzicky doprovodit Zemi do tohoto Věku! Bůh vyhovuje žádostem duší předků na úrovni duše, aby mohly být partnery svých potomků, kteří se statečně snaží zbavit emocí, které snižují množství absorbovaného světla.
Tyto emoce, které nemají kořeny v temnotě a nikoho nezraňují kromě jich samých, jsou intenzívní a či dlouhodobé tesknění, výčitky, vina, souzení, beznaděj a problém zbavit se falešných názorů, které byli naučeni. Všechny tyto emoce mohou být přeměněny v světlo s pomocí soustředěné energie duchovně více vyvinutých partnerských duší. Některé žijí mezi vámi a jiné inspirují své potomky, kteří jsou zde, aby směrovali lásku-světlo na ty, kteří potřebují tuto podporu navíc, aby mohli překonat své bolestné city.
Ať je účinek této bezpodmínečné lásky jakkoli zázračný, víme, že jste dychtiví, abyste již uviděli, jak se naplňují dlouho slibované změny. Na úrovní duše víte, že transformace vašeho světa probíhá s neuvěřitelnou rychlostí a objemem, ale ve svém vědomí jste netrpěliví a dokonce občas máte pochyby. Pochopte prosím, že i když nízké vibrace vydávané temnotou nemohou vstoupit do Zlatého věku, důsledky tisíců let činnosti temnoty nemohou být napraveny, dokud Země nebude cestovat uvnitř světlem naplněných vibrací čtvrté hustoty.
Je již provedeno mnoho základních prací směrem k obnovení a reformám. Oficiální média odhalují korupci v mnoha oblastech a snahy vyvíjené za scénou již brzy vejdou ve veřejnou známost. Mezi nekterými vašimi představiteli a zástupci naší vesmírné rodiny jsou projednávány situace životně důležité pro mír. Budou zahájeny projekty v životním prostředí, a rovněž tak budou provedena prioritní opatření, která jsme vyjmenovali v nedávném sdělení (24. září 2012). A Nejvyšší vesmírná rada již čeká na boží pokyn „Jděte!“, aby mohli být oficiálně představeni členové naší vesmírné rodiny.
Moji milí, víme, že byste rádi měli lineární časový rámec, a kdybychom vám ho mohli dát, s radostí v srdci bychom tak učinili, ale my nevíme. Vše, co můžeme udělat, je opakovat naše ujištění, že v kontinuu je vaše spolutvoření původního láskyplného mírového ráje na Zemi, kde všichni žijí v harmonii s přírodou a znají jednotu všeho, již „hotovou věcí“.
Milovaná rodino, již jste TAK blízko koncové čáře třetí hustoty – to je triumf, který nemá v tomto vesmíru obdoby! Jste milováni a nanejvýš ctěni všemi světelnými bytostmi kdekoli.

                                      ______________________
LOVE and PEACE
Suzanne Ward