Jak vznikly Matthewovy knihy a channelingy

Matthewův příběh


Večer 17. dubna 1980 si Suzanne Ward (Suzy) balila věci na několikadenní služební cestu, a vtom přišel telefonní hovor, který jí změnil život: její 17letý syn Matthew toho dne zemřel při autonehodě.

Ztráta dítěte  má na rodinu tak nezměrný vliv, že není ničím neobvyklým, že Suuzanne se dlouho zaobírala jeho smrtí. Snažila se vyrovnat se svým smutkem i tak, že požádala o pomoc ženu-médium, se kterou se seznámila tři roky předtím, když žily ve stejném městě, a zeptala se jí na syna. Médium jí řeklo, že její syn je „v hlubokém odpočinku“. Dále že dostane nepochybné znamení, až bude ochoten jí poslat vzkaz, a až ten čas přijde, že bude vedena důvěryhodným médiem.

Znamení přišlo o devět měsíců později, v jejím prvním snu o Matthewovi od jeho smrti, a v následujících měsících se dozvěděla o dalších médiích, ve Virginii, v Marylandu a v Delaware. Žádné z nich neznalo ani ji ani jejího syna, kromě jmen. A přesto všichno přesně popsali Matthewův fyzický zjev a osobnost. Řekli jí příčinu jeho smrti a o snadnosti jeho přechodu. Mluvili o jeho nových zájmech a aktivitách, někdy informace zpravovaly o pokroku, který činí ve vzdělání a hře na piano. A dali jí podrobné informace o jejím osobním životě, dokonce i detaily, které věděla jen ona sama. Mohli jí to říct, protože údajně pouze předávali to, co jim říkal sám Matthew – láska mezi ním a matkou byla neoddělitelným poutem, které mu umožilo sledovat její život.

Matthew také řekl všem jeho mluvčím – médiím, že až přijde čas, on a jeho matka budou komunikovat přímo. I když stejné ujištění jí podalo později další médium z Kalifornie, nemohla si pomoci a stále pochybovala, že Matthew s ní bude někdy mluvit. Proč by měl takový jedinečný dar jako je telepatická komunikace přijít právě k ní, k tak bezvýznamné osobě? K někomu, kdo nemá nic nadsmyslového, žádný trénink v New Age a žádné znalosti o duchovních vírách, k někomu, kdo opustil 35 let náboženské výchvy, protože duchovnost mu nikdy nepřinášela naplnění?

Ale stalo se to. Bylo to počátkem února 1994, téměř 14 let po Matthewobvě smrti, když začal hovořit se svou matkou. Nebyla to jenom její touha v tu chvíli, která to způsobila – zcela jistě se stalo něco neobyčejného! Po nějaký čas Suzy každé ráno zaznamenávala svůj rozhovor s Matthewem na počítači,  se zvláštním pocitem z tohoto úžasného vývoje, a bojovala s myšlenkou, že se zde vynořila nějaká zvláštní část její mysli. Brzy si uvědomila, že by její představivost pravděpodobně nedokázala vytvořit překvapující informace, které dostávala od svého syna, a vymyslet si bytosti, které jí představoval.

Nedlouho předtím Matthew začal mluvit o knihách z jejich přenosů, které by měla napsat. Řekl své matce, že to, že je novinářkou, není náhoda. Je to zkušenost, kterou potřebuje, aby mohla řádně pracovat s informacemi, které jí bude podávat on a další. Ale ona se neodvažovala přijmout tuto výzvu, která znamenala obrovskou práci s kontrolou, označováním, shrnování a organizováním sdělení, která po měsíce přijímala, takže nějakou dobu nedbala na synovo naléhání, aby „začala psát knihu“.

Nakonec jí řekl, že jejím prvotním posláním na tomto světě je publikovat informace o životě po pozemském životě, a nebeské rady a vedení, kterých je naléhavě třeba v tomto světě nebývalých planetárních změn. Nakonec odpověděl i na její otázku, proč zemřel v tak mladém věku: musel zemřít, aby jí mohl dávat tyto informace.

A tak se začaly psát Matthewovy knihy.

První ze série, Matthewe, vyprávěj mi o nebi, popisuje nádhernou říši, kam odcházíme, když skončí fyzický  život na Zemi. Druhá kniha, Odhalení pro novou éru, obsahuje mnoho příběhů z historie od zástupců našich vesmírných bratrů, rozsáhlých a mocných civilizací, které pomáhají naší planetě přežít během této doby momentálních změn. Třetí kniha, Osvícení pro novou éru, vysvětluje, proč násili, lakota a touha po moci jsou v lidské povaze po celá tisíciletí a jak budou nahrazeny mírem, láskou a harmonií. Kniha Hlasy vesmíru ukazuje, jak naše vlastní myšlenky, pocity a činy vytváření naše životy a současně ovlivňují celý vesmír.

Se svým manželem Bobem a svou rodinou adoptovaných psů žije Suzy ve venkovské oblasti Washingtonu. Její četné zdroje poskytují mnoho informací, které nás osvěcují a pomáhají nám v době, kdy se měníme na buněčné úrovni, abychom vstoupili do vyšší duchovní dimenze společně se Zemí.