středa 11. května 2011

Květen 2011

Matthewovo nové channelingové sdělení  z 8. května 2011 odhaluje důvody vyhlášení "smrti bin Ladena".

Matthew, 8. 5. 2011

Manipulace DNA

1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici k vám hovoří Matthew. Od počátku věků v lineárním čase byla buněčná stavba lidí křišťálová a měla 24 vláken. V průběhu času temní zmanipulovali tuto genetickou stavbu v některých populacích tím, že zredukovali světlo uvnitř buněk, takže se staly uhlíkovými a měly pouze dvě vlákna DNA. Temným se podařilo vyprodukovat civilizace s oslabeným imunitním systémem náchylným k veškerým nemocem, s omezenou délkou života, úplnou ztrátou duchovní jasnosti a vážně omezenou kapacitou mozku. Tato rozsáhlá redukce zdraví, délky života, duchovní bdělosti a inteligence byla po dlouhou dobu údělem lidí ve světech třetí hustoty.

2.Duše žijící v duchu toto vše vědí, tak proč by si opět a opět volily zrození v civilizaci třetí hustoty? Činí to proto, že v jiných inkarnacích spíše podlehly nekontrolovatelnému strachu, nevědomosti, klamům a válčení, které jsou základními kameny vlády temnoty, než by se z nich vymanily. Pokaždé si zvolily naplnit karmické lekce třetí hustoty v rolích domluvených se všemi ostatními, kteří chtěli sdílet jejich dobu života, aby dosáhly rovnováhy zkušeností a začaly stoupat duchovně i intelektuálně nahoru. A pokaždé  byly tyto duše přesvědčeny, že tentokrát si udrží světlo, s nímž přicházejí všechny děti.

3.Avšak opět a opět jejich odhodlání úspěšně manévrovat světem, kde se daří temnotě, se ušpinilo v realitě žití za podmínek třetí hustoty. A tak po tisíciletí byli obyvatelé Země nevědomky zajatci lží, páchaných a pokračovaných loutkami temných sil na planetě. Vždy bylo několik osob, které se řídily poselstvími na úrovni duše a mluvily pravdu, ale jejich hlasy byly umlčeny nebo jejich informace překrouceny, a z toho pocházející masívní negativita a lži nadále pokračovaly.

4.Asi před 70 lety vašeho času Země zavolala o pomoc a ukončení tohoto destruktivního cyklu. Jako odpověď vytvořila nejvyšší vesmírná rada plán pro její vystoupení ze třetí hustoty a návrat do páté, odkud pochází duše Země a kde stále zůstává, i když hromadění negativity způsobilo, že její tělo sestupovalo po spirále dolů. Plán obsahoval spojené úsilí vyvinutých bytostí z jiných civilizací a vybraných osob na Zemi, a časový plán, kdy bude Země venku ze třetí hustoty, tj. konec roku 2012. I když čas – což je ve skutečnosti převažující frekvence energie – den za dnem ubíhá rychleji, včasný vstup Země na práh toho, co bylo pojmenováno jako Zlatý věk, je jistý.

5.To neplatí pro obyvatele Země, kteří stále ještě zvyklí věřit a jednat ve shodě s čímkoliv, co jim řeknou „autority“. Počet těch, kteří jsou schopni přijímat světlo, stále vzrůstá; avšak mnozí jsou stále „v temnotě“, protože neznají pravdy. Ve své lásce k všem svým obyvatelům chce Země, aby ji všichni doprovázeli do čtvrté hustoty, ale aby se tak stalo, musí přijmout světlo, které jim umožní fyzické přežití ve vyšších frekvencích, do nichž se planeta rychle blíží. 

Klam o bin Ladenovi

6.Členové sil světla na planetě i mimo planetu, kteří jsou v první linii, vědí, že tento velký úkol musí být splněn rychle, se dohodli, že se musí začít vynořením pravd, tak, aby lidé požadovali změny, které musí být formulovány, aby mohlo být dosaženo transformovaného mírového světa. Členové se shodli, že nelze plýtvat časem při odhalování pravd, které Illumináti stále drží v tajnosti tím, že vraždí vědoucí osoby, nebo je zesměšňují tak, aby upadly do profesionálního zapomnění, a každého, kdo jim věří, označují nálepkou „konspiračního teoretika“.

7.Členové se také shodli, že je třeba něčeho dramatického, aby to upoutalo pozornost lidí; avšak protože je to váš svět, bylo na vašich vůdcích, aby se rozhodli, co to bude. Oznámení, že mezi vámi jsou členové jiných civilizací, vyžadovalo vyřešit předem mnoho problémů, aby to mohlo být řádně prezentováno, a návrh, aby byly všechny pravdy řečeny přímo, byl vetován, protože nedošlo ke shodě, co má být odhaleno nejdříve – v zásadě, kterou škvírku uvolnit jako první. Někteří se domnívali, že nejvíce bude dosaženo oznámením smrti Osamy bin Ladena, oficiálně prohlášeného za autora „9/11“. Domnívali se, že toto oznámení může být řízeno směrem k objasnění hrůzných událostí toho dne před téměř 10 lety, a že to odstraní strach v lidech, kteří věří tomu, co se jim často říká: Nikdo není v bezpečí, pokud je bin Laden naživu.

8.Když byl podán tento návrh, někteří ze členů včetně amerického prezidenta Obamy věděli jistě, že tento muž je již téměř deset let mrtev, a těchto několik vehementně kritizovalo tento návrh. Ale protože nikdo neměl žádný jiný nápad, který by přitáhl pozornost světa, většina hlasovala pro „zabití bin Ladena“ a pro pozdější veřejné vysvětlení, proč byla tato historka zveřejněna.

9.Je možno se dohadovat, zda lež za účelem pozitivního cíle je „lepší“ než lež za účelem negativního cíle. Není naším přáním ani záměrem kritizovat toto rozhodnutí, a ještě méně soudit ty, kdo ho udělali, ale chceme pouze sdělit informaci, kterou nám podali naši pozemští pozorovatelé z Nirvány. Nevědí, jak proběhne vysvětlení tohoto rozhodnutí, protože odpovědné strany stále ještě diskutují o strategiích dalších kroků.

10.Bez ohledu na to, jak to vše proběhne, ke konci příštího roku světlo přemůže veškerou temnotu na Zemi – to je zajištěno od počátku jejího vzestupu. Vy jako pracovníci světla můžete nejlépe posloužit tím, že nebudete ani sdílet ani odsuzovat historku o bin Ladenovi, ale spíše přidávejte světlo jejímu záměru – tím je urychlení odhalení všech pravd tak, aby mohly rychle přijít i reformy. A pro tyto vůdce, kteří vědí o velké naléhavosti, je záměrem, aby všechny osoby měly možnost přijmout světlo pravdy dříve, než bude pro ně příliš pozdě jít fyzicky společně se Zemí, pokud si tuto cestu zvolili ve svých smlouvách duše. 

Den matek

11.Dnes (8.5.) je v mnoha zemích světa Den matek. Připojujeme se k vám, abychom uctili tyto duše, které přijaly na sebe ty nejnáročnější a celoživotní odpovědnosti.

12.Láska všech světelných bytostí v celém vesmíru posiluje vaše světlo, a mnozí z Božích vyslanců kráčejí s vámi bok po boku.

S láskou a mírem
Suzanne Ward

Duben 2011 - 2. část

Lazarus: Jakou pomoc poskytují Zemi mimozemské civilizace
19.Matthew: Matko, další výklad pochází od dušepředstavující  Lazarovu energii, která je v celém vesmíru vysoce respektována. Tato obrovská  síla byla určena Bohem k tomu, aby redukovala ničivé důsledky negativity, která tolik znečistila Zemi, až téměř zabila její planetární tělo. Lazarus je zde a je připraven začít svůj výklad.

Lazarus:  Dobré ráno, paní Suzy. Jsme skupina duší, která je silnější než mnoho jemných duší , které měly  daleko méně životů k tomu, aby se vyvíjely, nežli my.

Jsem velmi rád, že s tebou zase mluvím, Suzy! Přesně jako řekl Matthew – ne těmito slovy, samozřejmě, protože on mluví mnohem vybraněji než já – vaši zlovolní vědci už zase řádí s „jejich“ technologií. Poslal jsem obraz slova „jejich“ v uvozovkách, protože oni je sami nevynalezli. Malí Šediváci jim je dali za to, co pokládali za dobrou výměnu prospěšnou pro ně i pro Zemi, ale jak víte od Matthewa, Šediváci z toho moc neměli a vy také ne, protože Illumináti používají tuto technologii pouze aby vám škodili.
My nemůžeme dosud zcela zamezit jejich snahám o manipulaci vašeho počasí, výrobu zemětřesení a erupce sopek – však víte o oné úmluvě se svobodnou vůlí – ale zajisté můžeme redukovat jejich snahy o rozsáhlé ničení a mnoho úmrtí. Klademe elektromagnetickou síť, která absorbuje kinetickou energii a přeměňuje ji v éter. Představete si to asi tak, jako když se hodí do rybníka kamínek a vytvoří vlnky. Samozřejmě my nemůžeme zcela ztišit vodu, ale můžeme zmenšit účinky toho, co udělá rybník, když se do něj hodí balvan. A přes naše tišící aktivity Země uvolní takové množství negativity, jaké potřebuje.

Suzy: Lazare, já spoléhám na vaši pomoc již mnoho let, a je dobré vědět, že ji stále poskytujete. Je to společné úsilí nebo některé vaše jednotky pracují samostatně?

Lazarus: Je to společné úsilí, něco jako otáčivé dveře, kdy každá z posádek určená k monitorování Země podnikne akci ve svém zvláštním sektoru ve chvíli, kdy je třeba vyrovnat a rozptýlit energii. Když je to síla jen asi tak velká jako vulkanický třes nebo malé podvodní zemětřesení, nemusí zasahovat, ale když má vypuknout něco většího, ostatní posádky se zapojí v tom stupni, jaký je potřebný. Nejsou to jenom geofyzikální události, do nichž se zapojujeme, ale také redukujeme sílu bouří , jako jsou vaše hurikány a tajfuny. Snižujeme jejich účinky natolik, nakolik můžeme, ale jakmile jsou tyto síly nad a pod zemí uvedeny do pohybu, ani naše nejpokročilejší technologie nemohou zabránit pohromě a úmrtím. 

Kdyby Matce Zemi bylo umožněno uvolňovat veškerou negativitu samostatně, udržela by ji v oblastech, kde by způsobila nejméně ničivé účinky a nepotřebovala by naši pomoc. Ale při umělých snahách lidských maniaků namířených  proti hustě obydleným oblastem je naše pomoc vhodná. Uveďme si jako příklad hurikán Earl. Matka Země začala uvolňovat negativitu z moře tam, kde by nezpůsobila žádné škody. Ale šílení vědci se do toho vmísili a zesílili větry na významnou bouři a nasměrovali ji na pevninu. Tak jsme se do toho pustili i my – snížili jsme sílu větru tak, abychom mohli bouři řídit na sever a aby nezasáhla pevninu. To byl jeden z nejdramatičtějších zásahů a naštval lidi, kteří si byli jisti, že nachystali obrovskou katastrofu. 

Suzy: Lazare, cítila jsem s jistotou, že jsme přitom měli spoustu pomoci od mimozemšťanů, a řekl to i Matthew. Děkuji vám a všem ostatním, že jste to udělali – za všechno, co pro nás děláte.  Do čeho jste ještě zapojeni?

No, třeba dáváme pozor na ty vaše darebáky, kteří se snaží poslat tam či onam své válečné hlavice, a už jsme jich pár nechali vypařit – těch hlavic, ne těch lumpů! Pak jsou tady menší cíle „černých operací“, jak jim říkáte, které jsme zastavili úplně nebo jsme vydatně snížili zamýšlené následky. Někteří z nás neutralizovali viry laboratorně vyrobených nemocí, takže ty silně propagované pandemie nikdy nepropukly, a všichni společně redukujeme co možná nejvíce toxiny v chemtrails, radioaktivitu ve zbraních a dalších škodlivých znečištěních. Ano, a taky jsme se podíleli na záchraně Mexického zálivu od smrti po výbuchu ropné plošiny.

A stále sledujeme meteory a další malá nebeská tělesa a zbytky, které k vám směřují – myslím, že byste žasli, jaký počet jsme jich od vás odvrátili. Nejsme v té práci sami. Téměř všichni z nás, kteří jsme v blízkosti, pracujeme na této ochraně už dlouhé věky, od doby, kdy Země  začala sestupovat do zranitelné zóny třetí hustoty. Řeknu vám ještě o relativně nedávé příhodě, asi rok před přelomem stoleti vašeho času. Moje oddíly se této akce neúčastnily, ale kromě vaší civilizace o ní vědí všichni ve vesmíru. Temné síly na vás namířily neobvykle velký a rychlý meteor – nebavilo je už dobývat vaši planetu pomalu a rozhodli se ji prostě zničit. Když naše vesmírné síly viděly, že tento meteor byl stažen ze své normální dráhy a přesměrován na Zemi, okamžitě vydaly výzvu a zavolaly síly Menty, která měla moc rozprášit meteor na malé zlomky, které shořely před vstupem do vaší atmosféry. 

Suzy: A my jsme o tom neměli ani tušení  - to je dobré! No, možná někteří astronomové na něco přišli. Pokud ano, museli se velmi divit, když se meteor rozplynul.

Kdyby ses mohla zeptat těch, kteří ho viděli, zjistila bys, že ho zpozorovali okamžik předtím, než se téměř rozplynul, a usoudili, že šlo o anomálii. Víš, že velmi málo vašich vědců věří tomu, že ve vesmíru existují inteligentní bytosti.

Suzy: Nedochází v tom k žádným změnám?

K významným ne, ale mohu zaručit, že se to změní náhle, v okamžiku, kdy se stane dostatečně bezpečným pro několik našich posádek, aby mohly přistát. 

Suzy: Existuje nějaký plán, kdy se to stane?

Jistě, jakmile to bude bezpečné pro vás a přistávající posádky. Mezigalaktická rada federace to koordinuje s těmi z nás, kteří pobývají na vaší obloze už nejméně 60 let. Někteří z nich jsou tu déle, a někteří MNOHEM déle – vaše Bible má spoustu omylů, ale má i některé odkazy na existenci ET. Dobře znáš Hatonna – jeho flotila se základnou na Plejádách je tu mnohem déle než většina ostatních, zejména těch v hlubokém vesmíru, kteří namířili své mocné světlo jako odpověď na volání Země o pomoc před několika desítkami let, a všichni z nás, kteří jsme relativně nablízku, jsme se také zapojili do činnosti a poskytujeme technologickou pomoc. Jedním z úkolů Hatonnovy flotily po dobu tak mnoha staletí, na kterou jsem zapomněl, je vytvářet ochranný štít kolem Nirvány, a ten se táhne až k zemi v době všech návštěv, když její obyvatelé navštěvují vás a vy je, ale téměř nikdo z vás si není vědom tohoto cestování duší. 

Suzy: Já o tom vím od Matthewa. 

Kromě představitelů Plejád budou prvími návštěvníky obyvatelé z Lyry, Arkturu, Siria a Vegy, protože jsou na blízkých lodích a protože jsou vašimi prvotními předky. Já vím o poselství Horrise, vím, že někteří z vás vědí, že mají reptiliánské předky,a některé z jejich osvícených duší přijdou také. Já říkám „přijdou“, ale vy víte, že mnozí z nich už tady jsou. Bude to velké nadšení, až odhalí svou pravou identitu, a někteří z vás vás budou skutečně šokovat!

Suzy: To myslíš třeba proto, že je dobře známe kvůli pozici, kterou zastávají?

Přesně tak.

Suzy: Nepředpokládám, že bys mi řekl, o koho jde. Nebo ano?

Ne, protože učinit to je jejich právem, nenáleží to mně. Vlastně možná některými nebudete tak šokováni, Suzy, a u toho zatím zůstaňme!

Suzy: Tak dobře, Lazare. Jsem tak zvědavá na to vše, až se to stane! Je Země na stálé oběžné dráze, nebo stále  potřebuje vaši pomoc?

Naše milovaná Gaia ... dovol mi, abych zde něco podotkl. Jméno duše vaší planety je Gaia, a starobylá jména jejího planetárního těla jsou Terra a Shan, ale my jí říkáme Země tak jako vy, i když se to liší jenom přidáním velkého písmena k zemi, po které šlapete, jak to udělala některá předchozí civilizace bez představivosti. Stejné to bylo se slovem Bůh, zřejmě proto, že je bůh a ne bohyně. V každém případě, Suzy, je to tak, Země už se pomocí přicházejícího světla z velké míry dostala do své původní síly, ale my ho stále ještě dodáváme, společně s naší technologií, abychom zajistili stabilitu. Ještě nejsou u konce všechny převraty spojené se zbavováním se negativity, víš, a nelze zatím snížit bdělost, dokud nebude zcela ve vibracích čtvrté hustoty. Pak všichni zvoláme Aleluja – naše práce bude u konce! A v tom okamžiku všichni poznáte své univerzální bratry a sestry.

20. Matthew: Děkuji, Matko. K tomu, co řekl Lazarus, přidávám ještě jednu významnou službu ve váš prospěch, a to, že všechny duše z Nirvány vám posílají silné světlo, a rovněž tak nesčetní další z ostatních duchovních světů.

21. A Matko, mám k tobě ještě jednu prosbu. Lazarus hovořil o Mentě.  Aby se čtenáři mohli dozvědět něco o této civilizaci a jejich pomoci vůči vám, vyber pro ně prosím několik vhodných pasáží z jejího výkladu a přidej je sem.

(Na překladu 3. části se pracuje.)

Duben 2011 - 1. část

Matthew, channeling zveřejněný 23. 4. 2011. Přijímá jeho matka. Suzanne Ward.
 
Obsah: Hatonn: Japonská jaderná elektrárna/radiace/pomoc; HAARP a podobné technologie. Matthew: Strach.
(Pokračování překladu bude následovat.)

1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici k vám mluví Matthew. Začneme tím, že vyzveme našeho přítele a kolegu Hatonna, abychom dostali odpověď na otázku, která nejvíce trápí vaši mysl: Může být situace kolem japonské jaderné elektrárny bezpečně vyřešena? Jaké bude mít dlouhodobé následky? Jak nebezpečná pro život je zvýšená úroveň radiace?

2.Zde je Hatonn, aby uklidnil vaše mysli. Ujišťuji vás, že situace může být a bude bezpečně vyřešena, a že nedojde k žádnému dlouhodobému poškození! V tuto chvíli je to všek záležitost zadržení. Naši vědci infiltrují do myslí pracovníků na jaderném zařízení i mimo ně, jakých akci je třeba, aby se zabránilo roztavení poškozených reaktorů – oni však nazvou tento infiltrační proces „svými myšlenkami“, nebo „svou inspirací“. Náš malý tým v blízkosti zařízení ve spojení s týmy mimo planetu maximálně redukují radiaci a technologie na vesmírných lodích pomáha minimalizovat aktivitu reaktorů.

3.Existuje další široce rozšířený nedostatek informací ohledně toho, co se děje. Vaši vědci nevědí, že Země obíhá na frekvencích, kde je radiace frakcionována a je méně silná než ukazují vaše měřící přístroje. Přirozeně nejsou kalibrovány na to, aby obsahovaly vám neznámé faktory. Navíc rozdíly v jejich citlivosti způsobují, že údaje se liší, a to vytváří zmatek ohledně toho, jak je radiace skutečně vysoká. Podle našich nástrojů, které berou v úvahu výše zmíněné frakcionování, jsou nejspolehlivější ty nejnižší údaje. Také většina lidí, kteří vědí, že jsme blízko, protože jsou jim často viditelné naše malé lodě, neví, že až bude na Zemi naše technologické vybavení, pak můžeme dematerializovat reaktory i jaderný odpad a vyčistit váš znečištěný vzduch, půdu i vodu. Sebeléčivé fenomenální síly Země také nejsou známy, takže nejsou zahrnuty ve vašich projekcích možných výsledků této nukleární situace.

4.Tato kolektivní nevědomost způsobuje mnoho strachu, a tento strach je jedinou skutečně znepokojující oblastí celé této záležitosti. Stejné přitahuje stejné, a negativní nátěr temných sil přitahuje přívažky temné energie vašeho strachu. Oni ho používají, aby posílili svou moc a vytrvalost, a aby nadále mohli bojovat proti silám světla, jejichž součástí jste i vy, bojovníci světla. Neupadejte do pasti tohoto strachu a rozptylujte strach ostatních, kdykoli můžete!

5.Někteří z vás jsou zbavení odvahy či zklamání, protože jsme nepřistáli, abychom vyčistili jednou provždy tuto jadernou elektrárnu. Ano, mohli bychom to udělat, kdybychom byli na Zemi, a to vědí i temné síly mezi vámi. Také vědí, že jakmile přistaneme ve velkém počtu, veškeré jejich temné aktivity náhle skončí. Proto žoldáci a jiné vojenské skupiny pod jejich kontrolou po celé planetě jsou v pohotovosti kvůli „útoku mimozemšťanů“ a jsou připraveni podniknout tvrdá odvetná opatření. My nemůžeme riskovat vaši bezpečnost či bezpečnost našich posádek tím, že bychom veřejně přistáli, dokud tu bude toto riziko. Nevíme, kdy to bude, protože je zde opět ta záležitost se strachem – dokud váš strach bude dále živit temnotu, toto riziko zde stále bude.

6.Vaše neustálé žádosti o bezpečnější zdroje energie ukončí vládu jaderné energie. Ta byla ve světech nižší hustoty vždy nebezpečná a ve vyšších hustotách není potřebná. Bezpečná a čistá technologie byla potlačena lidmi, kteří vydělávají majetky na jaderné energii a fosilních palivech – žádejte, aby tyto „nové“ zdroje energie byly uvedeny do používání.7. Kombinace vašich požadavků, našich technologií a vlastních schopností Země obnoví její zdraví v období měsíců, nikoliv staletí, v nichž počítáte „poločas rozpadu“ radioaktivních prvků. A nepodceňujte sílu svých myšlenek – nebo jim můžete říkat modlitby – za svůj svět, který je plný světla, zbavený veškeré temnoty. Velká část toho všeho musí být provedena do konce příštího roku. Proces bude daleko snadnější a radostnější, až bude energie strachu nahrazena silou světla.

8. Matthewe, rád bych využil této příležitosti a promluvil ještě o něčem jiném, na co se také hodně ptáte – proč nezastavíme umělá zemětřesení tím, že zneškodníme HAARP? I když HAARP je schopen vytvořit umělá zemětřesení, je chybné se domnívat, že pouze HAARP je odpovědný za tyto události. HAARP má mnoho funkcí v různých místech po celém světě, a jednou z nich je v kombinaci s ostatními technologiemi způsobovat zemětřesení, vulkanické erupce, silné bouře a záplavy. Tyto ostatní technologie jsou odvozeny od vynálezů Nikoly Tesly a objevů a informací dodaných Malými Šediváky. To bylo někdy před 70 lety. Veškeré tyto technologie pak převzali Illumináti a byly modifikovány k účelu dosžení jejich negativních cílů.

9. Předpokládali, že zasahujeme do jejich snah o vyvolání masívních destrukcí a smrti, ale nebyli si jisti až do doby před pár měsíci, kdy jsme zmenšili sílu hurikánového větru a obrátili bouři na sever podél východního pobřeží USA.  Poté vaši vědci a inženýřil integrovali různé systémy tak, aby vaše energetické a komunikační systémy mohly být globálně přerušeny, kdybychom se pokusili z našich lodí zneškodnit jakékoliv jejich zařízení. Učinit to znamená složitý proces a lze to provést pouze na místě, abychom se vyhnuli závažným dopadům. Jakmile Illumináti dojdou svého konce, funkce HAARPu a Teslovy technologie budou použity k prospěšným účelům namístu destrukce.

10. Děkuji Ti, Matthewe, že jsi mi dal prostor pro toto vysvětlení.

11.Hatonne, to my ti děkujeme – vysvětlil jsi to za nás!

12. Jak právě řekl Hatonn, a my jsme vám to rovněž často připomínali, strach je mocný, a ve vašem světě je spousta strachu. Je to pochopitelné, lidé v Japonsku se obávají, protože zemětřesení tam nadále pokračují a oni jsou nejblíže k radiaci z reaktorů. Mnozí, kteří žijí v oblastech častého zemětřesení, a také lidé v zemích, kde probíhají války, i ti v těžkých finančních úzkostech i lidé zbavení svých domovů. Jiní se obávají globálního oteplování, nestabilni nebo otřesené ekonomiky ve svých zemích, ztráty zaměstnání, ceny paliva, rozpadajících se infrastruktur, a rovněž 3. nukleární světové války.

13. Kolektivní strach, který posiluje temnotu v myslích a srdcích, také maří prospěšné účinky světla, i když světlo se stále zesiluje s tím, jak Země stoupá na své cestě vzestupu. I když faktor strachu nemůže zpomalit stálý postup planety, umožňuje temným silám, aby mařily pokrok jednotlivců, například bojovníků za svobodu v různých zemích, těch, kteří pracují na ekonomických a vládních reformách, a mnoha těch, kteří již byli blízko „vidění světla“. Takže je zde, dá se říci, „pauza“ v osobním postupu vpřed ke Zlatému věku Země.

14. Spěcháme však dodat, že toto nemůže trvat o moc déle! Země je blízko vibračních úrovní, kde je světlo tak intenzívní, že všichni, kdo odmítají světlo – ti, o nichž mluvíme jako o temných prostě proto, abychom vyjádřili to, že postrádají světlo- zemřou. To může znít nepřiměřeně tvrdě, ale není to otázka nějakého „božího“ soudu či trestu – je to prostě fyzikální zákon řídící živto v tomto vesmíru, že těla s nedostatkem světla nemohou přežít v těchto vyšších vibracích. Krátce, ti, kteří způsobují podmínky strachu, zmizí.

15.Abych připomněl, co jsem řekl v předchozích poselstvích, mnohé duše odejdou z tohoto života v souladu se svou smlouvou duše, a vy nebudete vědět, zda je to z důvodu volby ve smlouvě či volby odmítmout světlo, která vede ke smrti. A opět vás naléhavě žádáme, nesuďte nikoho, ale posílejte světlo všem duším na světě. Když tak budete činit, posílíte světlo uvnitř vás a budete ho vyzařovat a pozvedávat ostatní. Země ví, kde je světlo nejpotřebnější, a šíří ho do těch oblastí prostřednictvím vyrovnávacího procesu. Jako nejmocnější síla ve vesmíru má světlo-láska zázračné účinky všude, kde je přijímáno!

16.Je zde ještě jeden zdroj strachu. Ten nebrání Zemi v rychlém postupu, ale může mít závažné důsledky pro jím zasažené jedince. Na rozdíl od zdrojů výše zmíněných, které mají podklad v současných okolnostech, tento zdroj strachu je skrytý, zakořeněný v lidech, kteří věří v to, že mimozemšťané jsou jen povídačky, nebo že jsou dobyvační, a v lidech, kteří věří zprávám, že na Zemi přistanou mimozemšťané vydávající se za přátelské a zotročí obyvatelstvo Země. Tito lidé uvidí příchod bytostí podivného vzhledu, protože nemyslitelné se stane skutečností.

17.My si velice přejeme, aby naše informace dosáhly ke všem, kdo zastávají tyto názory, ale možná bychom se „spokojili“ osvícením lidí, kteří vítají pozorování lodí, ale netuší, kdo jsou jejich pasažéři a posádky, a nevědí, že po dlouhé věky Země přijímá jejich pomoc. Doufáme, že také informace dosáhnou těch nevědomých jedinců, o nichž se zmiňoval Hatonn, těch kteří si myslí: My žádnou pomoc nepotřebujeme, my si všechno vyřešíme sami.

18. To, co nabízíme, nejen svědčí o mírové motivaci a různorodosti pomoci, která je a bude poskytována ostatním civilizacím, ale seznámí vás s osobou zástupce jedné z nich. Nedávno byla moje matka požádána, aby zrevidovala jednu z knih, dříve než vydá její dotisk, a aby použila pramenů, které zaktualizují původní materiál. Matko, prosím, přidej do knihy tu část, o které jsme diskutovali, a také do ní vlož moje představení Lazara.

 (Na překladu se dále pracuje.)

Březen 2011 25. 3.

Matthew 25. 3. 2011
Obsah: Šíření informovanosti o lidských zbraních vyvolávajících zemětřesení; manipulace počasí; radiace v Japonsku; pomoc mimozemských civilizací; Hatonn; problémy při odstraňování technologií ovládaných Illumináty; bojovníci za svobodu v arabských zemích; vyšší perspektivy Libye.

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici k vám hovoří Matthew o dvou obzvláště významných situacích vašeho světa. Protože váš pohled je omezen na osobní pozorování a zprávy médií, chceme vám dát povzbuzující zprávy viděné z naší lepší perspektivy.Všechny události probíhají v rámci všeobecného režimu zrychlení, o němž jsme vám již řekli, že způsobí velké množství rychle za sebou jdoucích změn, a vše nasvědčuje tomu, že to, co vypadá v těchto chvílích jako zmatek, povede k nutnosti sdělení pravd a nastolení reform.

2.Jako příklad dlouho skrývané pravdy, která do jisté míry již vyšla najevo, je to, čemu by před krátkou dobou většina lidí na světě nevěřila, a to, že nezvykle ničivá zemětřesení, prudké bouře a záplavy jsou způsobovány několika málo vědci. Váš Internet nyní přetéká informacemi o tom, co mohou vyvolat a také již vyvolaly lidmi vytvořené technologie, a i když většina lidí o tom možná ještě neví, zakrátko se to dozví.

3.Nejprve promluvme o tom, s čím se potýká Japonsko. Víme, že někteří pracovníci světla cítí, že naši mimoplanetární bratři a sestry určitě zasáhnou a zvládnou radiační situaci, která má potenciál k vytvoření velkého množství onemocnění a globálního poškození životního prostředí. V našem předchozím poselství jsme vám řekli, že naše vesmírná rodina redukuje co možná nejvíce úrovně radiace, a v jiných poselstvích jsme již uvedli, že naše posádky nemohou masově přistát do té doby, dokud pro vás i pro ně nebude zaručena bezpečnost, a ta dosud zaručena není. Takže pomoc u jaderného zařízení nemůže proběhnout s vědomím rozsáhlé veřejnosti; nicméně akce již jsou podniknuty.

4.Na žádost mnoha lidí moje matka kontaktovala mě a další prameny, a já jsem ji požádal, aby vám sdělila, co jí bylo řečeno.

5. (Suzy - Matthewova matka, která přijímá jeho poselství: Toto je úryvek z mého e-mailu z 18. 3. pro Hannah Beaconfield, která provádí channeling ze Světla Plejád.)

Před třemi nocemi mi zavolal Gen, japonský překladatel, který mi děkoval za Matthewovo poselství a ptal se, zda mám nějaké novější informace. Matthew mi řekl, že „oni“ slyšeli, že přistanou nějací mimozemšťané a pomohou snížit radiační situaci, ale tato informace nebyla ověřena. Další den byl bláznivý, takže bylo již velmi pozdě, když jsem se zeptala Boha, zda ví, co mi řekl Matthew. On řekl, že ano, a že to může potvrdit. Asi míli od jaderné elektrárny přistála malá loď a její posádka použila svého technologického vybavení ve spojení s rozsáhlejším vybavením lodí nad jejich hlavami; nikdo v elektrárně údajně neví, že tato posádka byla na zemi.
Toto jsem sdělila Genovi a on mi napsal dnes ráno: Únik radiace z těchto reaktorů byl nějakým způsobem zázračně potlačen pod kritickou úroveň. Domnívám se, že se v tom projevilo úsilí mimozemšťanů. Existují také videozáznamy ukazující malá UFO létající nad těmito místy.

6. (Suzy: Další e-mail zaslaný Jean Hudonové, která publikuje EarthRainbowNetwork):
Jean, myslím, že tě bude zajímat video, které jsme právě shlédla, a které mi dal Hatonn, abych ho sdělila Genovi, který mi sdělil spojení. On a jeho rodina jeli do Okinawy, kde založili organizaci obstarávající ubytování Japoncům, kteří přišli o své domovy, a teď jsou na Havaji.

„Zde je Hatonn. Nevzdávejte se naděje ohledně vaší rodné země! Na nejvyšší úrovni vesmírné rady probíhají diskuse o tom, jak rozložit tuto systémovou síť, a jak by mohla reagovat na různé naše technologie. Účelem je zabránit větší destrukci planety těmito ďábelskými prostředky.“

Hatonn řekl, že k tomu není žádná časová linie, ale že to poznáme, protože další zemětřesení a erupce budou řidčí a mírnější – většina negativity, kterou Země měla uvolnit, se již uvolnila. Řekl, že je to paradoxem užití HAARPu – ten je určen pro vytváření obrovského množství negativity, ale uvolňuje jí daleko více, než jí vytváří.

7.(Suzy: Následující úryvek je z mého e-mailu později téhož dne, kdy se mě přítel ptal, zda vím něco více o pomoci mimozemšťanů.)

Hatonn mi právě řekl, že Illumináti vědí o zásahu naší vesmírné rodiny, protože nedošlo k zamýšlené destrukci. Zřejmě se to domnívali, ale bezpečně to věděli poté, kdy onen hurikán se nad oceánem zeslabil, pak se obrátil a šel k severu, namísto aby zasáhl vnitřní území USA, což rozhodně nebylo záměrem Illuminátů.

Řekl, že technologie, které vyvolávají zemětřesení a manipulace počasí, byly v průběhu let zdokonaleny a intenzifikovány. Obrovské bouře byly obvykle produkovány jedním systémem a zemětřesení jiným, ale v důsledku zásahu mimozemšťanů illuminátští vědci začali používat kombinaci technologií, jako podporu pro případ, kdy by jeden systém nebyl tak účinný, jak si přáli, ale také proto, aby ztížili mimozemšťanům zásah současně na všechny zdroje energie.
Řekl, že v Japonsku byla použita jedna z několika kapacit HAARPu na různých místech, ve spojení s dalšími rozvinutými Teslovými vynálezy a objevy, tak, aby došlo k destrukci odshora i zespoda pod zemským povrchem. I když technologie mimozemšťanů jsou velmi vyspělé, není jednoduché rozrušit veškerá zařízení Illuminátů, aniž by byly narušeny základní zdroje energie a komunikace, které slouží i nám, nejen Illuminátům.  Proto se na nejvyšší úrovni vesmírné rady odehrávají diskuse o tom, jak to provést co nejlepším způsobem.

Matthew: Děkuji, matko.

9.V rostlinách, vodě a vzduchu v blízkosti elektráren skutečně jsou nebezpečné úrovně radiace a všude v Japonsku jsou nižší úrovně; veškeré tyto úrovně by byly mnohem vyšší bez zásahu naší vesmírné rodiny na planetě i mimo ni, což velice zredukovalo radioaktivitu na zařízení.

10.Velice si vážíme odvahy japonských pracovníků v této lokalitě, jejichž dlouhodobé vystavení radiaci bude mít za následek smrt či vážné onemocnění. Ti, kteří přecházejí do Nirvány, budou přivítáni zástupy volajícími Bravo! a bude jim poskytnuta veškerá individuální péče, a jejich statečnost bude rovněž uznána velkým pokrokem ve vývoji jejich duše. Pokud jde o pracovníky, kteří jsou méně postiženi, pokud jejich smlouva duše zní na mnoho let života, jejich těla se mohou uzdravit, tak jak Země pokračuje ve svém vzestupu k vibračním úrovním, kde neexistují žádné nemoci.

10.V našem předchozím sdělení jsme uvedli, že všichni lidé, kteří zahynuli při zemětřesení a tsunami, obdrželi individuální péči, jaká byla třeba. To by mělo poskytnout útěchu jejich rodinám, když vědí, že jejich milované duše radostně žijí aktivním životem v duchu a vyzařují světlo, aby povzbudily své spoluobčany.

11.Nyní pomoc naší vesmírné rodiny, pokud jde o tuto jadernou situaci, může jít pouze tak daleko, protože to není jejich svět, ale váš, a vy musíte provést silnou akci, aby tato jaderná energie byla odstraněna jako hlavní zdroj energie. Musí zde být globální žádost, aby nebylystavěny žádné další reaktory, aby byla zastavena výstavba, která již začala, a aby aktivní  elektrárny byly zastaveny. Jaderná energie ve vaší fázi vývoje je od počátku riskantní, a přesto se rozšířila, protože je velmi výnosná pro těch několik málo, jejichž hrabivost dalece překračuje bezpečnostní zájmy.

12.Až budou moci přistát posádky ve větší míře, přinesou s sebou technologii, která dematerializuje veškerý nukleární odpad a odstraní veškeré nukleární znečištění ve vzduchu, vodě a půdě, a budou spolupracovat s vámi, aby vyčistily a omladily vaši planetu.

13.Další velmi významná situace, o niž chceme mluvit, je dění v arabském světě. V tom, co se jeví jako nákaza svobodou, jak tomu říkáte, jde o to, že lidé, kteří byli po dlouhou dobu utlačování despotickými vládci či dynastiemi, takto reagují na zvýšení světla, které  osvětluje jejich životy a ukazuje možnost změny a dodává jim odvahy, aby vykonali „moc lidu“. Opět je to součástí zrychlení, které postihuje vše ve vesmíru, a tyto reakce s ním drží krok. Bude mnoho krveprolití, než lidé ve všech zemích budou svobodní, ale nakonec budou triumfovat!

14.Jsme si vědomi protikladných názorů na koalici vojenských sil v Libyi, kterou vedou USA. My to vidíme tak, že zde dochází ke slavnému obratu v postoji národních vůdců, kteří zasahují do záležitostí jiné země. Poprvé ve vaší historii tento zásah není pro čistě sobecké účely, ale je vznešený – pomoci lidem, kteří bojují za svou svobodu. Bez této pomoci by diktátorem, jehož svědomí i mentální kapacity byly již dávno zničeny, bylo zavražděno mnohem více Libyjců.

15. Doba diktátorů skončila a rovněž doba podpory těchto diktátorů pro svoje sobecké účely. Čas, kdy mohli využívat bohatství Země bez ohledu na ničení životního prostředí, je již pryč, a rovněž tak čas, kdy bohatství světa bylo v rukou několika málo jedinců. Vše, co je založeno na temnotě, rychle dochází svého konce.

16. Bohužel se stále u vás vyskytují pověsti a dramatické předpovědi o masívních posunech země, moře a pólů. Ano, buďte pravdivě informováni, ale nevěnujte prosím svou energii žádným informacím, které jsou založeny na strachu. Zůstaňte pevně ve svém světle, buďte si vědomi, že nesčetné duše v těle i v duchu jsou s vámi, a povzbuzují vás na vaší cestě ke Zlatému věku Země.

V lásce a míru
Suzanne Ward

Březen 2011 12. 3.

Zprávy od Matthewa jsou pro mě vždycky posílením, a tak i tentokrát. Zatím jenom část sdělení. 

Matthew: Vzkaz na březen 2011
12. 3. 2011

Obsah: Zemětřesení a tsunami v Japonsku. Kolektivní posuny vědomí. Události, které leží před námi. Přecházející duše, individuální péče. 

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici k vám mluví Matthew. Zemětřesení na pobřeží Japonska, strategicky umístěné k vyvolání tsunami, nebylo dílem Matky Přírody. Jejím jediným podílem byly nevyhnutelné počáteční pohyby pevniny i vody poté, co illuminátští vědci rozpoutali zemětřesení. Naše vesmírná rodina dokázala překazit jejich záměr srovnat se zemí města, zaplavit ostrov a zabít většinu jeho obyvatel. Využít plnou sílu oceánu je totiž nad síly jejich technologie. Matka Příroda nezpůsobuje ani podezřelé množství následných otřesů, a vašim seismologům a geologům by mělo být zřejmé, že něco je silně v nepořádku.

2.Vrcholní členové skupiny Illuminátů vědí, že jejich ekonomická nadvláda je otřesena, a předtím, než úplně zmizí poslední cáry jejich kdysi neproniknutelné globální sítě, snaží se vytvořit masu negativity tím, že vytvářejí chaos, destrukci a vysoký počet mrtvých, kdekoli mohou. Pokud jde o devastaci oceánem a poškozenou jadernou elektrárnu, je to pro Illumináty  jen slabá výhra, protože plánovali úplně zničit Japonsko. V Tokyu došlo k minimálním škodám. Zemětřesení, následné otřesy a tsunami uvolnily velké množství negativity z planety. Mimoplanetární technologie snižuje působení radiace z jaderné elektrárny, a ostatní civilizace k vám směřují intenzívní světlo, které se přidává k modlitbám za japonský lid, jehož odolnost a dostatek zdrojů s pomocí jiných zemí obnoví tento národ.

3.Jelikož světlo nabývá stále na intenzitě, hanebné činy Illuminátů nebudou moci již dlouho sužovat Zemi. Právě tak jako vy, i my vidíme nepopiratelné důkazy masívního posunu kolektivního vědomí, a oni to vidí také, a vědí, že to ukončí veškerou temnotu na planetě. Světlo rozvinutého vědomí vede dlouho utlačovaný lid k pozvednutí svých hlasů za svobodu, a tento výkřik se bude šířit dále, dokud všechny národy vašeho světa nebudou svobodné.

4.V Libyi, v ostatních státech středního Východu i v jihovýchodní Asii a Africe přijde nakonec tvrdě získané vítězství. V zemích, kde proti sobě stojí politické skupiny s různými ideologiemi bez násilí, ustoupí extrémistické pozice sjednoceným vládám, které budou sloužit potřebám mas a nikoliv chamtivosti elity. Avšak bylo by bláhové očekávat hladkou kapitulaci tyranských vládců nebo zcela hladké přechody, protože nastolení nových státních vůdců proběhne s různými stupni nepokojů a různými tempy.

5.Smutek a těžkosti postihnou rodiny těch, jejichž milovaní členové zaplatí životem za reformy vlád, nebo kteří budou zasaženi v bojové linii. My si upřímně přejeme, aby všichni věděli, že každý člověk, který opustí svou životní dráhu buď podle původní nebo podle upravené smlouvy duše, se v duchovním světě má dobře. Prosím, připojte se k bytostem světla v celém vesmíru a vysílejte modlitby pro největší dobro všech. 

6.Myslím, že toto je vhodné místo na odpověď otázky čtenáře: Opouští duše tělo bez strachu? V tom, že duše a éterické tělo opouští fyzické tělo, není ani trochu strachu, ale psychika je zcela jiná záležitost. Když je duše uvolněna, psychika člověka, stejně jako jeho víra, vlastnosti a paměť, přicházejí do Nirvány tak, jak jsou v okamžiku smrti těla. Pokud někdo prožil život plný strachu nebo zemřel za okolností plných strachu, tento strach je zakořeněn v psychice. Tyto osoby přicházejí do speciálních portálů, kde speciálně trénované týmy pro přechod duší posilují éterické tělo a umístí osobu na klidné místo, kde je jim věnována stálá pozornost a léčba. 

7. Matko, prosím, abys sem okopírovala úryvek z knihy, kde jsem popsal tento výjimečný léčivý proces na příkladu vojáka, který zemřel v boji. Stejná pozorná péče bude věnována všem osobám, které zahynuly ve strachu při zemětřesení nebo tsunami – víme, že to poskytne útěchu všem, kteří je milovali a oplakávají jejich ztrátu. 
(Na překladu se dále pracuje.)

Únor 2011 - 1. část

Matthew: Poselství na únor 2011
Obsah: Egypt, Tunisko; pracovníci světla; žití ve světle; ekonomické systémy; nadcházející reformy; další oblasti změn; telepatická spojení; vedení; rozpoznávání; svobodná vůle; spřízněné duše.

1. Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Radujeme se z triumfu Egpťanů, a právě tak s občany Tuniska, a budeme se radovat i s občany všech ostatních zemí, kde se pozvedají v jednotě a míru hlasy za svobodu. Události posledních týdnů jsou jasným důkazem, že světlo proniká kolektivním vědomím, a náš svět vidí, jaká je moc lidí, kteří se sjednotí s určitým cílem. Nezastavitelná síla této radostné energie urychluje v poli zemského potenciálu příchod dne, kdy náš svět bude osvobozen od všech forem útlaku, potlačování a omezování. 

2. Protože se vše ve vesmíru stále zrychluje, bude se vám na té cestě z té rychlosti točit hlava, jelikož významné události budou přicházet jedna za druhou, anebo spíše současně. Illumináti, kteří vidí, že zbývající cáry jejich vlivu brzy skončí, se budou pokoušet přesvědčit lidi, že pravdy, které vycházejí najevo, jsou nepravdivé, a ti, kteří budou odolávat pravdám a uchovají si svá pevná přesvědčení, budou jejich bezděčnými spojenci. Například pokud jde o původ zemské civilizace. Neochvějní zastánci evoluce a právě tak neochvějní zastánci „velkého designu“: Jak snadno dokáží přijmout pravdu, že obě strany mají částečně pravdu a částečně se mýlí? A jak to bude těžké pro nábožensky přesvědčené lidi, až se vyjeví pravda o účelu náboženství a o klamech, které jsou základem křesťanství?

3. K těmto a k dalším odhalením dojde současně se zaváděním důležitými důležitých změn, což pro mnohé bude traumatem.  Vy pracovníci světla víte, že Zemi na cestě z její třetí hustoty doprovází zmatek a chaos, takže jste ideálně připraveni překonat příští měsíce a pomáhat těm, kteří se hroutí. 

4. Promluvme chvíli o pracovnících světla. Milióny jednotlivců se účastní mezinárodních meditací, modliteb a shromáždění za mír a svobodu. Mnozí lidé a skupiny jsou zapojeni do místních programů pomoci, a jiní aktivně pomáhají lidem ve vzdálených zemích nebo finančně podporují organizace zapojené do tohoto úsilí. Množství lidí po celé Zemi pracuje na zlepšení svých obcí, zemí, světa.

5. A relativně málo z těchto mnoha miliónů o sobě smýšli jako o pracovnících světla, jimiž jsou. Řídí se svými srdci a neuvědomují si zářící světlo vytvářené jednotou jejich duší, jednotou soucitu, pomoci, péči a sdílení – jednotou ve světle služby Bohu – a to zvyšuje vibrace na vašem světě a přidává energii Zemi pro její den vzestupu. A přesto tito pracovníci světla – což je ve skutečnosti rozsáhlá většina populace – nemají ani tušení o vzestupu či o Zlatém věku. Pilně pracují, aby zlepšili podmínky, ale rozsáhlost potřeb, jak se jim zdá, přesahuje jejich možnosti, a mnoho z těchto drahých duší si zoufá: Jaký svět po nás zdědí naše děti a vnoučata?

6. Vy, kteří víte, že jste pracovníky světla, se můžete nechat povzbudit masami těch, kteří vytvářejí světlo, aniž tuší, kdo jsou, a snažit se dosáhnout za své okruhy osvícených lidí. Můžete rozptylovat negativitu a beznaděj lidí, kteří jsou neinformováni, prostě tím, že budete žít podle svého světla. Tím nemyslíme, že máte kázat a pronášet předpovědi, myslíme tím, abyste žili s tak zářícím duchem, že vaše energie, radost a důvěra se bude dotýkat každého kolem vás. Takže ať vaše světlo svítí v celé své slávě – to je to nejvýznamnější a nejvíce naplňující životní poslání!

7. Nemyslete si, prosím, že byste měli své vědění udržovat pod pokličkou. Znáte členy rodiny, přátele, sousedy i kolegy, kteří odmítají přijímat cokoliv, co nezapadá do jejich názorů a domněnek – respektujte to, protože víte, že i oni budou mít příležitosti „uvidět světlo“. Pro duchovně hledající však bude velmi posilující mít někoho, s nímž mohou sdílet svou intuici a přesvědčení, a tak když někteří jednotlivci s otevřenou myslí naznačí, že by přivítali diskusi, poskytněte jim tolik, kolik jsou ochotni poslouchat. I když se budou zdát poněkud skeptičtí, alespoň zasejete sémě, které může vzejít do plného květu. Na Zemi je stále intenzívnější světlo, více než si kdokoli z vás může uvědomit, a proto se otvírají mysli a právě tak srdce lidí. 

8. V řadě vlád jsou nyní již patrné změny, a některé vlády již iniciují reformy, aby zlepšily životy svých spoluobčanů. Další viditelné kroky proběhnou ve státních a mezinárodních ekonomických systémech. I když nové systémy a noví manažeři již jsou připraveni, změna ze starého na nové nemůže proběhnout bleskovou rychlostí. Finanční síť Illuminátů musí být zcela odstraněna, aby přechod na měnový systém založený na cenných kovech mohl být proveden co možná nejsnáze. Musí být provedeny regulace k zabránění „obvyklému byznysu“ v bankovnictní a poskytování půjček a k vyrovnání hodnot státních měn. 

9. Multinárodní korporace, které kontrolují vlády, musí být zákonně potlačeny, jejich taktiky lobbismu ukončeny a uzavřeny možnosti daňových úniků. Státní dluhy způsobené vychytralými prostředky – přejímáním zdrojů cizími kapitalisty, a tím, že peníze na zahraniční pomoc jdou elitě, namísto aby byly použity na stavbu nebo přestavbu infrastruktury státu - budou vynulovány, až budou u moci morálně a duchovně čistí muži a ženy, a přílivem prostředků a další pomoci budou ukončeny životní podmínky holého přežívání. Musí být nastaven spravedlivý základ pro zdaňování jednotlivců a podniků, uprchlíci se musí vrátit do svých zemí, bezdomovcům musí být poskytnuto bydlení a vyřešena situace s majetky. 

10. Musí být vytvořeny pracovní příležitosti tak, aby se uchazeči o zaměstnání mohli vrátit do práce ve svém oboru, nebo aby se přeškolili na jiné obory a profese, a odměňování za zboží, služby, dovednosti a další schopnosti musí být spravedlivé. Všechny děti i dospělí musí mít přístup ke vzdělání, a motivovaným studentům musí být dostupná výuka ve všech oblastech umění.

11. Zemědělství musí být v souladu s Přírodou, zacházení se zvířaty humánní, a pro každou duši na planetě musí být hojnost výživné potravy. Musí být zavedeny zdroje volné energie a ukončeno užívání fosilních paliv, a řádná zdravotní péče se musí stát právem všech lidí. Musí být reformován systém zákonů, soudů a trestů, napraveny nespravedlnosti, ukončeny všechny typy otroctví, a ženy musí být ctěny, a nikoliv degradovány na vlastnictví. Musí skončit kontrola médií, a rovněž průmysl drog a pornografie, všechny typy znečišťování a ničení životního prostředí.

12. Zmiňujeme tyto oblasti, které si žádají akci, ne proto, že by to pro vás mělo být něco nového, ale abychom vás ujistili, že tyto situace, které „musí nastat a nastanou“, a nesmírně zlepší život ve vašem světě, jsou již v různých stádiích řešení od plánů až k naplňování. Tento monumentální úkol – nic menšího nežli transformace světa třetí hustoty a duchovní obnova jeho civilizace! -  se děje s nevídanou rychlostí a podporou, která je jedinečná nejen na Zemi, ale i ve vesmíru. Vy znáte sílu svých myšlenek – vytrvalost v pozitivním myšlení přinese rychle uskutečnění obrovských změn.

Leden 2011

Matthew: opět kus naděje. Co se týče pólů a úhynů, říká Matthew totéž co LG (sorry, mám málo času, snad brzy dojde i na její video).

Matthew: sdělení na leden 2011
15. 1. 2011
Obsah: Střelba v Tucsonu v Arizoně; masové úhyny ptáků a ryb; lidské zásahy do počasí; vliv Wikileaksu; Haiti; posun pólů; klonování lidí; smlouvy duší; chybná pojetí a realita r. 2012 a Zlatého věku

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici k vám mluví Matthew o událostech ve vašem světě, jak je vidíme my  z naší výhodnější  pozice. Mnozí se ptají zejména na dvě věci, které jsou velmi důležité, proto začneme s nimi.

2. Střelba v Tucksonu v Arizoně byla, jak bylo oznámeno, pokusem mentálně labilního mladého muže o zabití členky kongresu Giffordsové a co nejvíce jejích příznivců, ale nebyl to „šílený čin“, jak je často uváděno. Střelec jednal pod kontrolou mysli a všichni, kteří byli zabiti nebo zraněni, se buď drželi své původní smlouvy duše, v níž si zvolili účastnit se události s „vyšším cílem“, nebo těsně před střelbou změnili svou smlouvu tak, aby zahrnovala tento incident ze stejného důvodu.

3. I když to bylo na úrovni vědomí bezpochyby obrovské trauma pro ty, kteří byli zraněni, i jejich rodiny, a byla to tragédie pro ty, kteří byli zabiti, na úrovni duše účastníci dobrovolně posloužili k tomu, aby byla věnována větší pozornost stále hrubší rétorice v této společnosti, která si zvykla na tento druh projevu i na násilí. Toto všudypřítomné jednání mělo být vyneseno do popředí  státní i mezinárodní pozornosti jako požadavek na ukončení hrubého a násilného chování, které má změnit kolektivní vědomí vaší civilizace, která široce přijímá tento druh chování jako vrozený aspekt lidské povahy.

4. Toto chování NENÍ vrozený aspektem lidské povahy – je naučené! Duše jsou stvořeny z čistého světla, což je totéž jako láska, a je to nejmocnější síla ve vesmíru. Násili, oddělenost, nenávist jsou záměrně zaváděny prostřednictvím mnoha vlivů, které ovlivňují život na Zemi. A protože to, co tvoří vaše kolektivní vědomi, je tím, co vytváří váš svět, je velmi důležité, aby tyto vlivy byly vyneseny na světlo, aby mohlo v důsledky střelby v Tucsonu dojí k léčení a sjednocení ducha, nejen pro životy  zasažené touto střelbou, ale pro životy všech duší, které pomáhají čistit váš svět od temnoty. Ani trest ani odplata nikdy nepřinesou mír a harmonii – pouze LÁSKA může ukončit iluzi oddělenosti a umožnit dětské nevinnosti a čistotě, aby znovu vstoupila do srdcí a myslí.

5. Světelné bytosti po celém světě uctívají duše, které souhlasily s tím, že budou „obětmi“ v Tucksonu. Ti, kteří zemřeli, byli s láskou a milostí uvítáni v Nirváně, a k jejich truchlícím rodinám a přátelům neustále intenzívně proudí paprsek světla, a ti, kteří se léčí z ran, mají andělské pomocníky, kteří asistují lékařským týmům. Avšak ani na okamžik nepodceňujte důležitost a sílu množství modliteb a srdečných citů v tomto ohledu.

6. Projev presidenta Obamy k uctění památky obětí byl přenášen ze Země na naše monitory v Nirváně. Známe duši tohoto muže, lépe než ji zná on sám, a který, aniž je si toho vědom, dobrovolně opustil svou duchovně vyvinutou civilizaci, aby sloužil v první linii mistrovského plánu Zlatého věku. Jeho slova při této memoriální příležitosti byla z jeho srdce a duše, v souladu se všemi nebeskými hostiteli.

7.Velice bychom si přáli, abychom vám mohli říci, že tento vražedný pokus byl posledním svého druhu, ale nemůžeme to vědět – s výjimkou Stvořitele ohledně nukleárních výbuchů ve vesmíru musíme my, všichni jeho vyslanci, dodržovat jeho zákon svobodné vůle. Ale víme, že následky střelby, šok, hrůza a city plné modliteb, následující poté, vytvořily mnoho energie usmíření a obrovskou sílu k pohybu kupředu. I když v příštích týdnech a měsících mohou následovat další násilné skutky, a válčení a tvrdohlavé politické boje budou pokračovat,  tak jak dobíhá dualita v lidském rodě, energetický potenciál  směrem k mírové koexistenci je už natolik silný, že nemůže být sveden ze své cesty , a jeviště pro odhalení dlouho skrývaných pravd je již připraveno. Bez ohledu na připravenost jednotlivců přijmout či odmítnout tyto pravdy nadcházející odhalení a z toho plynoucí změny budou pohánět Zemi do své éry lásky, míru a harmonie.

8. Další znepokojení do myslí mnoha lidí přináší záhadná náhlá úmrtí miliónů ptáků a ryb v různých místech po celém světě. Příčina není jedna jediná, ale je to tzv. „poslední kapka“. Malá tělíčka těchto živočichů jsou vnímavější  než lidská těla k mnoha formám toxického znečištění ve vašem vzduchu, vodě a půdě, takže jejich imunitní systémy byly závažně oslabeny již předtím, než byli zasaženi výbojem nízkofrekvenčních vibrací z elektromagnetických sítí vyrobených člověkem.

9. Pokud se ptáte, proč naše vesmírná rodina nepoužila svou technologii, aby zabránila takovému výboji, je to proto, že by to překračovalo jejich kompetence. Avšak mají povolení neutralizovat nebo odvracet škodlivé radiové vlny zaměřené na lidi, a to také udělali; bez jejich zásahu by mnoho lidí onemocnělo nebo zemřelo společně s masovým úhynem ptáků a ryb.

10. K dalším otázkám: Je naprosto pochopitelné, že byste chtěli mít „předpovědi“: Kdy bude oficiálně oznámena přítomnost mimozemských civilizací, kdy přistanou vesmírné lodě, kdy se srovná ekonomika a kdy začne nový systém hladce fugovat, kdy se přestanou užívat chemikálie a geneticky upravedné potraviny, kdy budou odhaleny pravdy o 11. září, kdy skončí potlačování zdrojů volné energie a přírodních léčebných postupů. To jsou primární otázky ve vaší myslí, a my je jasně vidíme, ale právě tak jasně vidíme vaše světlo, které září  tak jasně jako pole diamantů ve slunečním světle.

11. Kdybychom vám mohli dát odhadované časy k těmto otázkám, které mnohé zajímají, velmi rádi bychom to učinili. Avšak protože temní v posledních bojích zuřivě bojují o poslední pozice, zemské potenciální pole je v takovém pohybu, že by bylo pošetilé nabízet i „možné odhady“. Takže vám říkáme, že VÍME s absolutní jistotou, že odměna za vaši trpělivost a setrvání ve světle překoná vaše nejvelkolepější představy.

12. Ano,  neobvykle drsné počasí v mnoha částech světa, včetně velkého množství sněhu, záplav a teplotních extrémů, je způsobováno člověkem. Vědci, kteří realizují snahy Illuminátů, ani nemusejí iniciovat každou událost zvlášť – jakmile jsou živly v atmosféře silně rozvířeny, zavládne dominový efekt. Když se podmínky začnou uklidňovat, protože energie se rozplyne, technologové ovládání počasí provedou další akci k rozpoutání, a stejné je to i s výbuchy sopek a zemětřesením. Vaši bratři mimo planetu činí vše, aby redukovali škodlivé efekty veškerého manipulovaného dění,a přitom umožňují, aby došlo k plnému uvolnění negativity. Proč Illumináti ovládají počasí a vytvářejí „přírodni“ katastrofy“? Aby vytvářeli negativitu, která zvyšuje úmrtnost, smutek, strach, chaos, rozsáhlou destrukci, nemoci, ekonomické pohromy a beznaděj.

13. Není v naší moci, abychom odhadli, jak světlé či temné důvody leží za zveřejněním tajných dokumentů prostřednictvím Wikileaks, ale můžeme říci, že celkový výsledek je blahodárný. I když potlačované informace byly zatím uvolněny pouze v minimálním množství, mohou zmenšit šok občanů, když se zveřejní důkazy, do jaké míry je jejich vláda klamala prostřednictvím svých illuminátských člebnů a tech, kteří podlehli výhrůžkám či úplatkům této mezinárodní skupiny.

14. Na rekonstrukci Haiti bylo již věnováno tolik peněz, a už je rok po zemětřesení, proč je tato země stále oblastí katastrofy? Protože tyto prostředky byly ukradeny Illumináty poté, co jejich technologie způsobila zemětřesení – kvůli této krádeži bývalí prezidenti USA Bill Clinton a Bush tak rychle po zemětřesení spěchali na Haiti.

15. Obavy z posunu zemských magnetických pólů a z toho, kam to může vést, jsou zbytečné. Tento probíhající posun je korektivní opatření, které začalo před 60 lety, kdy planetární tělo Země bylo tak hluboko zahrabáno do třetí hustoty, že chyběl jen vlásek, aby se odchýlila od své planetární dráhy k jisté destrukci. Bůh dovolil mocným vzdáleným zdrojům, aby zaměrily masívní paprsky světla ke stabilizaci oběžné dráhy Země, a tento stabilizační proces bude pokračovat, dokud Země nebude ve čtvrté hustotě.

16. Když klon spáchá zločin, jak to ovlivní karmu skutečné osoby a její životní záznam? Karmu to neovlivní vůbec, a v životním záznamu je to pouze faktický skutek, který se odehrál v době fyzického života. Lidé na Zemi jsou klonováni, aby si udrželi své mocenské pozice v přírodě přirozené smrti či vraždy, a protože jsou to obvykle jednotlivci z řad Illuminátů, kteří jsou klonováni, je to konáno dobrovolně.

17. Jakmile klonovací proces „stáhne“ všechny charakterové rysy osobnosti, vzorce chování a znalosti, klon pokračuje v bezohlednosti a podvodech té osoby, a to vede ke kriminalitě stejné jako před vytvořením klonu. Totéž platí pro následné klony; avšak s každým „stažením“ do následného klonu dochází k dalšímu mentálnímu a fyzickému úpadku, a jestliže je osoba klonována poté, co propukla chronická nemoc nebo po letech požívání drog či alkoholu, i stav prvního klonu je problematický a často se nahrazuje. Příkladem je bývalý americký preziden George W. Bush – proto jeho prezidentský úřad v podstatě vykonával klonovaný viceprezident Cheney.

18. Duše si mohou zvolit, zda vstoupí do klonu se záměrem změnit negativní charakterové rysy a vzorce chování na pozitivní, ale je to zřídka úspěšné. Častěji duše vstupují do klonů lidí, kteří se stavěli na odpor a byli zabiti, tak jako papež Jan Pavel a bývalý americký prezident Jimmy Carter. Duše, které vstoupily do jejich klonů, byly úspěšné ve svém záměru nepodlehnout požadavkům Illuminátů a osoby se staly respektovanými jednotlivci, jak je znáte.

19. Ne, Barack Obama není klonovaný, a ani nebude.

20. Prosíme, nebuďte zklamání, že pokusy manifestovat silná zdravá těla nebo vysoké úrovně energie nedaly dosud toužené výsledky. Schopnosti manifestování ve třetí hustotě nejsou dostatečně rozvinuty tak, aby slabé tělo mohlo být proměněno do zářícího zdraví, nebo nízká úroveň energie zvýšena v okamžiku. Ale veškerými prostředky pokračujte v tom, abyste sami sebe viděli v těchto primárních stavech – pozitivní myšlenky o zdraví přitáhnoou energii podobných myšlenkových forem a zvýší vaše naděje na úspěch. S tím, jak pokračuje cesta vzestupu Země, vyšší vibrace zlepší zdravotní stav a posílí vaše schopnosti projevu společně s vaší vírou, že skutečně máte tu moc.

21. Děláme smlouvy duše, abychom se duchovně vyvíjeli, ale nepamatujeme si, co je v nich, a to nedává žádný smysl. Kdybychom věděli, jaké je naše poslání, život by byl mnohem snadnější. Už bychom nedělali velké chyby a plýtvali dobou života pokusy, jak žít správně. 

22. Kdybyste si pamatovali veškerá ustanovení smlouvy, k jakému účelu by pak sloužil váš fyzický život? Jaký by mohl být pokrok v duchovní jasnosti, v aplikaci vesmírných zákonů a užívání svobodné vůle, kdybyste se prostě pouze řídili rozhodnutími udělanými předem, a věděli byste, s jakými okolnostmi se setkáte v průběhu celého života?


23. Smlouvy duše obsahují základ a významné hráče odpovídající volbám zkušeností duše, ale jsou zapomínány, což umožňuje osobě doplňovat detaily tak, jak se život rozvíjí. Zapomenutelnost neslouží k tomu, aby někoho utopila v celoživotním moři zmatku, a ani k tomu nedochází, pokud lidé věnují pozornost vedení na úrovni své duše, které je tak zřetelné jako gigantický blikající ukazatel. Řídíme-li se těmito ukazateli, máme vědomí, inspiraci, instinkt atd., které spojí vědomá rozhodnutí s volbami zakotvenými ve smlouvě.   

24. Avšak to nevylučuje svobodnou vůli k odchýlení se od smlouvy, když se naskytne příležitost k růstu. Smlouvy nejsou rigidní, ale spíše umožňují flexibilitu, protože i různé jiné situace mohou přinášet stejnou míru učení – vlastně nejde o učení, ale vzpomínání na to, co vaše duše zná. Duchovní růst je série vlastních objevů, které přecházejí z jednoho života do dalšího, a každá smlouva je vytvořena tak, aby poskytovala příležitosti ke stálému vývoji.  

25. Být si vědom „poslání“ – to je termín, který označuje primární cíl duše při vtělení – se nevynoří v okamžiku náhlého poznání (Aha!), ale přichází jako smysluplné skutky, které dodávají pocit naplnění. Žádný život není nikdy promarněn! To, co považujete za „chyby“, protože to vede k situacím, s nimiž se obtížně vypořádáváte, není promarněním, pokud se z nich poučíte. A také mohou být součástí vaší smlouvy – ne všechny životy mohou být snadnou procházkou, jinak by nedošlo k pokroku ve vývoji duše. Vývoj vyžaduje rovnováhu, a získání rovnováhy vyžaduje zacházení se stresovými situacemi, jakožto i užívání si ideálních okolností. Vtělení poskytuje velké množství možností a pravděpodobností, ale žádné jistoty, které by vám zabránily v mnohých volbách, díky nimž se každý život stává jedinečným dobrodružstvím učení. 

26. Bůh to vysvětlil stručněji ve své odpovědi mé matce, když se ptala, proč lidé nemohou vědět vše, co ví jejich duše.
Kdyby vše bylo absolutně známo, kdyby nic nevyžadovalo nezávislé myšlení, rozhodnutí či aktivitu, proč bychom potom potřebovali mnohonásobné zkušenosti? Co by zde bylo k učení? Proč by byl život vůbec potřebný? To bychom mohli pouze rychle spět ke Konci, který je i Počátkem, a ponechat veškeré životy všech dob na tomto výchozím bodě Bytí.

27. Nyní, když vaše sváteční myšlenky skončily a vy jste zpět u svých rutinních povinností, vrátily se opět různé chybné výklady roku 2012. Objevují se názory, že zásadní reformy potřebné k převedení Země do Zlatého věku nemohou být dokončeny v krátké době zbývajících dvou let, a rovněž názor, že temnota bude pokračovat až do konce roku 2012, a pak náhle zmizí. Je tu názor, že začátek Zlatého věku bude uveden třemi dny temnoty nebo jinou dramatickou událostí. Názory, že vstup Země do čtvrté hustoty budou předcházet významné geografické změny. Názory, že z tohoto procesu vzejdou dvě Země. Názory, že přejít společně se Zemí do Zlatého věku je vrcholem duchovního růstu. Názory, že po roce 2012 se už dále nebude měnit. 

28. Protože vaše názory vytvářejí vaši realitu a kolektivně tyto názory vytvářejí váš svět, je třeba, abyste znali univerzální realitu toho, co se děje a co se chystá. Abychom rozptýlili vaše názory pramenící z chybného pojetí, nejprve vás chceme ujistit, že všechny zásadní reformy k odstranění temnoty z vašeho světa budou dokončeny ve správnou dobu a postupně, nikoliv nárazově na konci kalendářního roku 2012. 

29. Bezprostředně před vstupem Země do Zlatého věku se nestane nic zásadního. Poslední dny roku 2012 budou podobné jako provní dny roku 2013.

30. Některá pobřeží se postupně posunou mírně do vnitrozemí a některé nízko ležící ostrovy budou postupně zaplaveny, ale k nedojde k žádným dramatickým změnám na souši ani na moři.

31. Země je duše sídlící v planetárním těle a nepotřebuje žádné druhé podobné tělo.

32. Duše budou nadále pokračovat ve svém vývoji, dokud se opět nesjednotí v kosmické jednotě se svým Stvořitelem, tudíž platí „nesmrtelná duše“ a „věčný život duše“.

33. A nic v tomto vesmíru není statické – neměnnost odporuje vědeckým zákonům, které řídí veškerý život ve vesmíru. 

34. Promluvme něco málo o tom, co nás čeká. Je to tak, že do úplného výstupu Země ze třetí hustoty zbývá relativně málo lineárního času – proto přechodná fáze, do níž vstupujete, bude bouřlivá, s častými a rychlými změnami. Budete mezi lidmi, kteří jsou plni strachu, protože všechny jim známé systémy jsou v chaosu a hroutí se. Vy víte, že je to součást transformace světa a že vy jste tady, abyste pomáhali v tomto procesu: tím, že se klidně vyrovnáváte s nadcházejícími událostmi, můžete zmírnit těžké obavy těch, kteří nechápou, že zmatek vede k „lepšímu světu“, který si přejí.

35. Pokud jde o počátek Zlatého věku, dá se říci, že ne všechny jeho krásy čekají hned za jeho dveřmi. Ano, všechno , co pochází z temných záměrů, ustane s příchodem Zlatého věku – takže už žádné války či jiné násilí, žádné zbídačování nebo nemoci, žádné znečišťování, kontrola mysli či korupce. Všechny nezbytné pravdy budou odhaleny a budou reformovány vlády, ekonomika, soudnictví a zákony, energie, vzdělávání, komunikace a doprava. To je jen částečný seznam velkých změn, které jsou na cestě, a na konci roku 2012 nebude žádná z nich úplně dokončena. Zdokonalování bude pokračovat ve všech těchto oblastech, a rovněž další pokroky, a jak budete růst duchovně a intelektuálně, budete se těšit ze všech kroků vpřed. (Všem, kteří posílají otázky o specifických aspektech života ve Zlatém věku: Přečtětě si prosím „Esej o roce 2012“, napsaný 31. prosince 2007, v Matthewových sděleních. http://www.matthewbooks.com/
 
36. Nyní se s vámi loučíme, ale pouze v tomto sdělení, protože nikdy nejsme od vás vzdáleni duchem. Jsme s vámi při každém vašem kroku na vaší cestě do Zlatého věku, a již vás vidíme, jak radostně žijete v novém velkolepém světě

S láskou a mírem
Suzanne Ward (Matthewova matka, která přijímá jeho channelingová sdělení, pozn. Org.)
 

Prosinec 2010 - 2. část

Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=128&print=yes

21. Jak bude ve čtvrté hustotě vyřešena nezaměstnanost a nedostatek zaměstnání? Ani jedno do čtvrté hustoty nepatří. Vy jste zvyklí chápat zaměstnání jako práci, za kterou dostáváte plat, zatímco toto slovo znamená prospěšné využití času, nástrojů či služeb, a právě to budete dělat ve čtvrté hustotě.

22. Mnohé druhy práce, které jsou ve třetí hustotě běžné, ve čtvrté hustotě neexistují. Není zde například průmysl spojený s válkou, není zde chemická výroba, těžba ropy nebo zemního plynu, těžba dřeva, zpracovatelské a těžební podniky, jak je znáte. Mnohonárodní korporace v těchto vyšších vibracích neexistují, a neexistují ani nemoci, takže není potřeba lékařských ordinací, psychiatrických poraden, farmacie nebo pohřebních zařízení. Nejsou žádné nudné monotónní práce či papírování; žádná práce od 9 ráno do 5 odpoledne, žádné víkendové pracovní dny či práce na směny; žádné dojíždění do práce a dopravní zácpy; žádné obavy o ztrátu zaměstnání.

23. Pokud vaše odbornost a zkušenost je v oboru, který není součástí čtvrté hustoty, nedělejte si starosti! Existuje rozsáhlá šíře zaměstnání i akademických studií a učení na všech úrovních. Můžete si zvolit práci v kterémkoli oboru, který vás zajímá, jako komunikace, výchova, plánování cest, navrhování oděvů, zábava, sport, architektura, stavebnictví, vytváření krajiny, farmářství, služby spojené s jídlem, péče o zvířata, knihovny, všechny druhy uměleckých a kulturních činností, akcí, publikování, obchod a administrace. Volnočasné aktivity zahrnují vše, co vás baví, s výjimkou zabíjení zvířat pro sport a soupeření, které způsobuje tělesné poškození. 

24. Tyto druhy zaměstnání nebudete postrádat, ani zmíněné druhy trávení volného času, ani cokoliv jiného škodlivého pro život a životní prostředí, protože čtvrtá hustota poskytuje mnohem více! Vibrace umožňují větší využití mozkových schopnstí, delší a zdravější život, uspokojivější produktivitu, významnější vztahy a vyšší aspirace a cíle, než si můžete představit. Naučíte se manifestovat, cokoliv si budete přát, vizualizací, a tím vyloučíte nutnost opravovat či nahrazovat přístroje, které se porouchají. Nejsou žádná finanční pouta, žádná potřeba pojištěí, žádné hypotéky a další typy zadluženosti.

25. Mnoho otázek se týká toho, jak do toho zapadá NESARA. Hojnost záměrně falešných i nevinně nesprávných informací o NESARA způsobilo již mnoho zmatku. Stručně řečeno, je to Bohem svěřené společné úsilí členů vaší civilizace a duchovně vyvinutých civilizací dosáhnout transformace světa a duchovní obnovy, a jeho naplněním je Zlatý věk. Na úrovni duše to víte, a důvodem, proč jste se chtěli vtělit zde a v tomto čase je to, že jste chtěl být součástí těchto převratných globálních změn. Matko, prosím, vlož sem poznámku o poselství, které podrobně vysvětluje NESARA (speciální vydání 11. září 2006). 

26. Děkuji. A nyní odpovědi na různé otázky, o které jsem byl požádán.

27. Jaký vliv budou mít dokumenty zveřejněné Wikileaks na to, jaký pokrok byl udělán „v zákulisí“ směrem ke světovému míru? Ani sebemenší!

28. Jiní rovněž vyjádřili zájem o účinky Wikileaks, ale mnohem více z vás si dělá starosti, že namísto toho, aby bylo znatelné mírové stabilizační úsilí uvnitř národů i mezi nimi, zdá se, že je to opačně, například obnovení násilí u Irů, kteří se chtějí osvobodit od britského vlivu, severokorejský výpad do Jižní Koreje, volby drží u vlády kruté režimy, Izrael pokračuje v útlaku Palestinců, nepokoje v Africe pokračují či se zvyšují, bojovnost Iránu, a zdalipak Pákistán představuje nukleární hrozbu? Tyto situace a všechny další, které umožňují pokračovat ve válkách, útlaku ze strany vlád, akcích černé operace, ve věznění a vraždách protestujících, to vše vše dokládá temnou stránku duality uvnitř lidstva, která se takto projevuje.

29. Někteří se ptali na vládní kontrolu Internetu, urážlivá letištní bezpečnostní opatření,  regulace FDA (Úřad pro potraviny a léky) týkající se přírodních léků a potravinových doplňků, proces získávání přírodního plynu, prodej veřejné vody, podmínky v Mexickém zálivu, mrtvé body ve stranické politice, toxiny v chemtrails, drogovou válku v Mexiku, biologické zbraně, ničení deštných lesů, bezohledné zabíjení mořských i pozemských zvířat, geneticky modifikované potraviny a osivo. Pro tyto vznikající či trvající situace i pro mnohé jiné, které jsou prováděny v temném úmyslu pro nepříznivé ovlivnění zdraví, životního prostředí a svobod, budou uspokojivá řešení.

30. Avšak vidíte-li nesmyslné násilí, legální bezprávní, mnohonárodní korporace ovlivňující vlády, znečištění a masovou bídu způsobovanou válkou a zbídačováním, a přitom se vám říká: „To vše skončí“, samozřejmě jste zvědavi, kdy. My vám nemůžeme říci přesné doby, protože zemské energetické pole potenciálů je rozrušené, ale můžeme vám slíbit, že se dočkáte pozitivních změn s tím, jak zesiluje světlo. Zůstanete-li neochvějně ve světle, pomůže vám to udržet si vyrovnanou energii a uspíší to den, kdy vláda temnoty na planetě úplně skončí.

31. Je možné, že to, že na světě mluvíme mnoha jazyky, přispívá  významně ke světovým problémům? Jak se s touto bariérou porozumění vyrovná Zlatý věk? Je pravda, že mnoho jazyků způsobuje problémy – a to bylo záměrem temných sil, které zmanipulovaly lidskou genetickou výbavu. Vyřadili schopnost každé duše pro telepatickou komunikaci a vložili myšlenkové vzorce pro rozličné způsoby vyjádření, které se staly různými jazyky. Výsledek je v souladu s temným plánem – poškozená komunikace, která způsobuje v nejlepším případě nedorozumění , a v nejhorším je to úrodná půda pro záměrné překladatelské omyly ve svůj prospěch.

32. Mluvené slovo bude pro vás nadále důležité, a s vysoce rozšířenou možností využití mozku ve čtvrté hustotě se budete moci snadno učit nové jazyky, budete-li si přát. Avšak jistě oceníte spontánnost, jasnost a absolutní poctivost komunikace od duše k duši, a často si zvolíte tento způsob komunikace.  Této komunikaci je vlastní automatický systém, který překládá simultánně dva i sto jazyků do univerzálního jazyka, kterému rozumí všechny duše. Tato mnohojazyčná schopnost bude využívána pro mezinárodní setkání, kde jsou nyní nutní individuální překladatelé. Rovněž vás ujišťujeme, že spolu s rozšířenou kapacitou mozku má telepatie i ten rys, že zaručuje naprosté soukromí v konverzaci dvou osob, a totéž platí o konferenčních hovorech, kde se účastní několik stran.

33. Přidáváme poznámku o opatrnosti. Telepatická spojení se otvírají, a vy musíte být bdělí, protože temné entity jsou právě tak dychtivé napojit se na vás jako světelné bytosti. Proste o ochranu Božím světlem a žádejte, aby s vámi mohly mluvit jen světelné bytosti. Prosím, nedomnívejte se, že slovo „Boží“ je nevhodné, protože patří do křesťanského náboženství. Tak to není. Boží světlo, které je totéž jako láska, je čistou esencí Stvořitele a nejmocnější síla v kosmu. Vyzařuje z Kristovy říše, což je Stvořitelovo první vyjádření Sebe v duších – tato říše nejbližší Stvořiteli je původem archandělů. Jakmile budete ve čtvrté hustotě, budete schopni komunikovat telepaticky bez jakéhokoli zásahu temných entit, protože jejich husté energie nemohou dosáhnout těchto vysokých frekvencí.

34. Byli Roswellovi mimozemšťané lidmi cestujícími zpět v čase, aby upravili budoucnost? Ne. Čtyři členové posádky jedné z civilizací, které pomáhají Zemi, byli v malém vesmírném vozidle na výzkumné misi v té oblasti. Dva byli zabiti při pádu. Jeden ještě krátce žil, druhý, který nebyl vážně zraněn, byl  převezen Air Force do nemocnice na základně a brzy poté poslán na základnu na Středozápadě, kde žil více než rok. I když mu nebyl o nikdy ublíženo, věděl, že již nikdy neuvidí svou rodina a vlast, a tak se dá říci, že zemřel na zlomené srdce.

35. I mainstreamová média oznámila, že vakcíny proti chřipce obsahují neúmyslně živé viry. Byly tyto viry zničeny a jsou nové vakcíny bezpečnější? Ne, to v žádném případě. Illumináti zřejmě zakázali zprávy o této kontaminaci, která byla záměrná; ale ve světle rostoucího odporu proti veškerým očkováním toto přiznání mělo svůj cíl – uklidnit veřejnost, aby uvěřila, že nové prověření učinilo všechny vakcíny bezpečnými.  Ale zcela proti zájmům temných sil – aby vakcíny nikoliv chránily, ale infikovaly – technologie našeho vesmírného bratrstva učinily živé viry neškodnými, zneškodnily i další toxiny, jak jen to bylo možné. Avšak vakcíny stále představují nebezpečí pro osoby, které mají těžce oslabený imunitní systém. Byla doba, kdy vakcíny byly čisté a s dobrým záměrem, ale jako do všeho, co bylo vytvořeno pro dobro,  do toho vstoupila temnota a obrátila nástroje určené pro prospěšné účely v nástroje působení zla. 

36. Pokud existuje domov, který jsem opustil před tisíci let, pamatuje se tam ještě někdo na mě? „Tisíce let“ je lineární čas, který existuje pouze na Zemi. Realita je taková, že vesmír je neustálý pohyb v bezčasovém kontinuu, kde vaše minulost, přítomnost a budoucnost jsou série událostí, odehrávajících se současně. Takže „někdo tam“ si vás nemusí „pamatovat“, oni vás znají a vy znáte je. Není možné, abyste chápali tyto nastávající vztahy, protože je nemáte ve vědomé paměti,  ani žádný referenční rámec, abyste chápali život v kontinuu, ale ve čtvrté hustotě to budete umět.

37. Brzy si budete připíjet na poslední hodiny roku 2010 a první den roku 2011. Protože budete svědky velkých odhalení v tomto novém roce, pamatujte na své propojení se všemi ostatními dušemi v Jednotě, a nechte svou bezpodmínečnou lásku být majákem pro ty, kteří se hroutí, aby mohli vidět vaše světlo a nalézt jistotu v síle pravdy a lásky.

38. Světlo již vítězí, vítězství je vaše! Když toto objevujete pro sebe samé, všechny osvícené duše v tomto vesmíru budou s vámi a budou oslavovat váš velkolepý triumf.

LÁSKU A MÍR posílá
Suzanne Ward (Mathewova matka, která přijímá jeho channelingová sdělení).

Prosinec 2010 - 1. část

Matthew, channeling 5. 12. 2010
Obsah: Intenzívnější emoce v tomto období; přítomnost andělů; cíl – vzestup; změny, které mají brzy přijít; jednota ve vyšších hustotách; domácí zvířata a jejich vzestup s rodinou; zaměstnání ve Zlatém věku; Wikileaks; telepatická komunikace; vztahy v kontinuu.

1. Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Toto období, kdy různé víry tradičně slaví své svaté dny a svátky s rodinami a přáteli, je obzvláště emočním časem. A tento rok ještě více. Vibrace, kterých Země dosáhla při svém vzestupu, zintenzívnily všechny city, a oba extrémy radosti i smutku podle osobní situace jsou silnější než kdy předím.

2. Přejeme si, aby každá duše měla důvod pociťovat pouze radost, a v poměrně krátké době ji všichni ti, kteří jsou naplněni světlem, také budou pociťovat. Hojnost světových zdrojů bude spravedlivě rozdělena; duše na Zemi budou moci navštěvovat své milované v Nirváně a naopak; a štěstí, zdraví a naplňující životy budou údělem  všech, kdo budou pokračovat na své fyzické cestě se Zemí.

3. Ale v tuto chvíli velmi mnoho duší trpí. Prosím postarejte se o ty, kteří jsou nemocní nebo truchlí po ztrátě svých milovaných, mějte soucit a pomáhejte těm, kdo jsou bez domova či hladoví, modlete se za ty, kteří trpí bídou ve vzdálených zemích. Poskytněte útěchu těm, kteří mají obavy o stav světa, sdělte jim, že v nedaleké budoucnosti všichni lidé budou žít v míru a harmonii s přírodou.

4. Toto období je také dobou vzdávání díků za požehnání ve vašem životě. Mnozí z vás budou poslouchat nebo zpívat vánoční koledy, kde se zpívá o andělích, a protože tato hudba je opravdu strhující, umisťuje anděly do této zvláštní doby roku a do doby dávno minulé, velmi vzdálené od vašeho denního života. Nic není vzdálenějšího od pravdy! V první řadě byste měli vzdávat díky andělům, které můžete právem chápat jako boží paže, které vás láskyplně objímají.

5. Tyto kolektivní energie světla mají jako poslání ochranu, pomoc a vaši útěchu, jsou stále bdělé, a tak mohou okamžitě odpovídat na vaše potřeby. Anděl strážný, nebo strážce brány, je ustanoven jako váš stálý neviditelný a tichý ochránce, pomocník a průvodce; ale většina andělů jsou volní činitelé, stále k dispozici jako posila pro strážného anděla, kdykoli je to třeba. Na anděly se můžete kdykoliv obrátit o pomoc, ale i když v ně nevěříte, nebo nepomyslíte na to, abyste je požádali o pomoc, energie vašich předem tušených potřeb dosáhne Boha, a v božském komunikačním systému jeho vyslanci okamžitě vědí, jak reagovat. 

6. Mnozí lidé v život ohrožujících situacích byli zachráněni zásahem andělů, ale pokud následky zlých okolností patří do zkušeností duše, zvolených dle smlouvy před narozením, andělé nemohou zasáhnout. Avšak je jim dovoleno ulehčit extrémní mentální či emocionální úzkost. Bez tohoto andělského nárazníku mezi jasným myšlením a zoufalstvím, moudrým chováním a iracionální činností, nebo při chybné kalkulaci a jejích výsledcích, mnohé fyzické životy by byly mnohem kratší než si duše zvolila ve své smlouvě.

7. Přes obecné mínění a umělecká zobrazení andělé nemají křídla. Mají schopnost je manifestovat, když chtějí, a někdy to dělají. Avšak v život ohrožujících situacích je energie tak intenzívní, že někteří jednotlivci mohou vidět éterická těla andělů. Pokud věří, že andělé mají křídla, vidí je, i když neexistují – to je důkaz, jak silně vaše víra vytváří vaši realitu.

8. Někdy se andělé mohou zjevit v tak pevné podobě jako vaše těla. Mohou pracovat prostřednictvím entit v lidské formě, ale s nadlidskými schopnostmi, a duše z nižších andělských říší mohou trávit život v pozemské hustotě. Projevují se v lidské formě a s velkou pečlivostí a něžností slouží, kdykoliv vidí, že je toho potřeba – pokud si myslíte, že někdo je anděl, pravděpodobně máte naprostou pravdu.

9. Další andělskou službou je vytváření hudby, která se nazývá „zvuky sfér“ nebo „andělské chóry“. Vibrace jejich majestátních tónů k vám dosahují na úrovni duše a pozvedají unaveného ducha a pomáhají hojit zlomená srdce.

10. I když andělé nejsou našimi jedinými neviditelnými pomocníky – duchovní průvodci a jiné duše v duchu nebo fyzických říších jsou také božími vyslanci k vaší dispozici – jsou velebeni všemi ostatními, a právem. Jako spolustvoření archandělů a Stvořitele jsou jedinými dušemi, které se nikdy neoddělily duchovně od Jednoty. Mají takovou čistotu, která je mimo jejich vlastní říše velmi vzácná, a jejich láska k lidskému rodu je bezpodmínečná. Takže i když skončí doba posvátných dní a svátků a začne nový rok, buďte vnímaví a vděční za neustálou přítomnost andělů ve svém životě. 

11. Nyní se podíváme na otázky ohledně Zlatého věku.

12. Bude všech prospěšných změn v našem životě dosaženo předtím, než Země dosáhne čtvrté hustoty, nebo budou změny probíhat ještě ve Zlatém věku? Veškeré změny do doby, než Země vstoupí do čtvrté hustoty, budou vskutku prospěšné, ale vývoj duše, a tak i vaše četné životy, budou pokračovat „po věčnost“, to můžeme bezpečně říci. Cesta duše k sebeobjevení bude pokračovat i ve Zlatém věku a ještě dále, dokud všichni nedosáhnou návratu k Prameni Stvořitele. Můžeme vám slíbit, že zázračné dobrodružství bude stále napínavější!

13. Proč se všechno, co označujete jako důležité pro vzestup Země do Zlatého věku, za pouhé dva roky, hýbe tak pomalu? Co se stane, když všechno nebude dokončeno do konce roku 2012? Vzestup je evoluční proces, ne revoluční, a přechodná stádia si vyžadují důkladnou přípravu, aby všechny reformy proběhly v rámci právních systémů, které jsou spravedlivé, a aby nic nebylo přehlédnuto nebo podceněno. Buďte ujištěni, že vše, co je důležité, bude skutečně dokončeno!

14. Jak jsme zmínili v předchozích poselstvích, houževnatost Illuminátů drží v tajnosti pravdy, které musí vyjít veřejně najevo, tak, aby důležité změny, které se odehrávají „v zákulisí“, mohly vyjít na veřejnost. Proto, oproti původnímu hlavnímu plánu, který chtěl uvést pravdy a reformy progresívně, aby se lidé mohli přizpůsobit každé změně, než přijde další, tempo musí být rychlé. Protože mentalita třetí hustoty neumí snadno asimilovat nové pravdy či vědomě přijmout velké rozdíly, příští měsíce budou rušné, protože mnoho „dobrých“, ale neosvícených lidí se bude vzpírat přicházejícím změnám.

15. Proto vyzýváme vás, kteří víte, co se děje a proč, abyste to řekli těm, kteří jsou schopni to přijmout – vaše nezlomnost ve světle se jich dotkne a může ulehčit jejich obavám. Pokud osoby, které jsou vám obzvláště drahé, nemohou přijmout pravdy, ctěte jejich svobodnou vůli beze smutku a lítosti. Nejen že budou mít příležitost překonat omezení třetí hustoty a pokročit ve vývoji duše, ale vaše svazky lásky jsou věčné a znovu vás spojí na úrovni duše ve všech kompatibilních energetických úrovních.

16. Co se stane se současnou empirickou vědou? Právě tak jako po celá staletí se věda bude dále vyvíjet. Velký rozdíl bude v tom, že bez váhání či odporu vaši vědci pochopí realitu vesmiru a zákony, které vládnou životu v něm. 

17. Jeden čtenář se ptá na objev obrovských „bublin energie“ ve středu Mléčné dráhy. Vaše teleskopy a vědci nemají schopnost pravdivě identifikovat většinu zázraků, které existují ve vesmíru, kde vše je fluktuace energie na té či oné úrovni. Nebeská hmota se vskutku může vyskytnout ve formě bubliny, ale není to tak, že energie se vznáší kolem jako mýdlové bubliny.

18. Jaký je rozdíl mezi manželstvím ve třetí dimenzi a duševním vztahem ve vyšších dimenzích? Opravdu velký! Manželství na Zemi nejsou vždy z lásky, ale spíše z pragmatických důvodů, jako dohody z důvodu dětí, neplánovaná těhotenství, upevnění majetku, udržení „královských“ rodin, mladí lidé unikají z nešťastného rodinného života, i pouhá vášeň. Žádné z těchto důvodů ve výše vyvinutých civilizacích neexistují, je tam pouze hluboké přátelství, kompatibilita, vzájemný respekt a láska vedou k dlouhodobé věrnosti, která je ctěna všemi, kdo znají pár. Zákonnost v těchto svazcích nehraje žádnou roli. 

19. Mohou domácí zvířata doprovázet jejich rodiny, které se dle naplnění světlem kvalifikují pro život ve Zlatém věku? Odpovědí je kvalifikovaní „ano“. Zaprvé říkáme, že světlo není jedinou kvalifikací pro přechod do Zlatého věku spolu se Zemí – mnozí světlem naplnění jedinci si ve svých smlouvách duše zvolili ukončit fyzický život před koncem roku 2012. Totéž platí pro vyšší řády zvířat. Nevinnost zvířat – včetně těch, která považujete za predátory, kteří zabíjejí jen kvůli potravě a opět se stanou vegetariány, kterými kdysi byli – jim automaticky umožňuje přechod, pokud jejich smlouva duše požádá o tuto délku života v těle. Takže členové rodiny a jejich milovaná zvířata, která si zvolila životy přesahující do Zlatého věku, vstoupí do této slavné éry společně. 

20. Někteří vyjadřují obavy, že pocit tíže srdce kvůli pozemským záležitostem sníží jejich světlo natolik, že nebudou schopni žít ve vibracích čtvrté hustoty. Je přirozené cítit soucit pro všechny, kteří trpí – lidi, zvířata, matku Zemi samotnou – a protože tyto emoce mohou způsobit, že cítíte těžké srdce, uvnitř soucitu je světlo. Ale sebelítost je úplně jiná věc, takže neupadejte do této temné pasti. Pro osvětlení těžkých srdcí posílejte uzdravující světlo celému světu; pamatujte, že milióny, které trpí, naplňují své zvolené karmické úděly; pociťujte vděčnost, ne vinu, za veškeré požehnání ve svých životech; a vizualizujte si pozemský Zlatý věk, kde je pouze mír, láska, spolupráce a radost – tento svět se stále více blíží!

(Na překladu se ještě pracuje - celkem 38 odstavců.)