čtvrtek 28. dubna 2011

Srpen 2010 - 1. část

Matthew: Channeling z 13. srpna 2010

Obsah: Účinky posledních stádií vzestupu; jak zmírnit symptomy; technologie na vytváření počasí; datum vzestupu; kdo půjde společně se Zemí; zvířata; 2012; ropná skvrna v Mexickém zálivu; Obama; zákon přitažlivosti; média; odhalení; odloženo přiznání přítomnosti mimozemšťanů; přistání; ekonomika.

1. Tady je Matthew a přináší láskyplné pozdravy od všech duší na této stanici. Začnu osobní poznámkou, proč tato sdělení byla přerušena. Energie a čas mé matky byly věnovány na ošetřování Boba v posledním stádiu jeho nemoci, a po jeho přechodu potřebovala čas na odpočinek. Obě tyto duše, mně tak drahé, se nyní mají dobře.

2. Obyvatelé Země nyní vnímají svůj svět tak bouřlivý jako nikdy předtím. Války pokračují, a právě tak chudoba, korupce, útlak a další zla, takže je pochopitelné, že lidé, kteří dlouho žijí v takových podmínkách, často cítí beznaděj. Vy víte, že se odehrávají tak velké změny jako nikdy předtím, a přece můžete mít pocity jako deprese, nespokojenost, netrpělivost, únava a fyzické nepohodlí. Můžete se cítit neklidní, bez vedení, bez jasného cíle či směru, nebo se vám zdá, že ve vašem životě se neděje nic významného, a nikde na Zemi.

3. Může to být proto, že transformace světa pokročila tak daleko, že mnozí mají jeden nebo více z těchto pocitů - jako mikrokosmy Země jste přirozeně zasaženi velikostí změn, kterými prochází. Vše ve vašem světě je v módu zrychlování a na cestě Země jsou časté vzestupy vibrační úrovně - možná se ještě přizpůsobujete nové úrovni, a už přichází další. Vibrace v energetických plánech, kterých dosáhla vaše planeta, způsobují, že je těžší a vyžaduje více úsilí udržet si  rovnováhu těla, mysli a duše. Když jste ve stavu nerovnováhy, vaše energie je otřásána a blokována, způsobuje špatnou funkci vašeho elektromagnetického systému a vytváří mnohé nepříjemné fyzické, mentální a emocionální pocity.

4. Dalším efektem vyšších vibrací je vnitřní neklid a nespokojenost s osobní situací. Jednotlivci, kteří se řídí intuitivními pocity ke změně místa či práce či vztahu, dělají lépe než ti, kteří odolávají vedení duše na své úrovni, aby šli po stopách karmických zkušeností, které si zvolili, aby naplnili své životní období ve třetí dimenzi.

5. Vibrace také zintenzívňují lidské vlastnosti a chování, dobré se stává lepším a zlé horším. Ušlechtilé osoby se dělí i o to poslední a ti, kteří mají vřelá srdce, slouží, kdekoliv je třeba pomoci. Lakotní berou stále více a nedávají nic, a bezcitní jedinci vytvářejí problémy pro ostatní. To vše na jediné světovém jevišti, lidé naplnění světlem duchovně rostou a aktivity světla se rozvíjejí co do rozsahu a pozitivních výsledků. Lidé, pro něž je charakteristická temnota a zlé činy, duchovně upadají a jejich záměry a snahy se postupně stávají marnými. Interakce s lidmi této skupiny může být skutečně stresující, protože vaše světelné tělo se brání proti jejich tělu.

6. Možným zdrojem neobvyklých pocitů a chování je to, že vzestup Země ji dává do nových vztahů s ostatními planetami a Sluncem.  I když vzájemné pozice nebeských těles vždy ovlivňovaly obyvatele Země, nyní je rozdíl v tom, že Země vykonává rychlý a stálý vzestup ven ze své třetí hustoty. Nejen vaše pocity, ale i postoje a reakce ostatních, které se zdají neuspořádané, neodpovědné či šokující, mohou pocházet částečně z nezvyklých nebeských vlivů. 

7. Vzrůst geofyzické aktivity je dalším zdrojem pocitů stresu, protože vaše těla jsou zasažena šokovými vlnami Země. Jinou úvahou je, že zemětřesení, vulkanické erupce, prudké bouře a záplavy uvolňují negativitu, která způsobila to, že planeta klesala po spirále dolů, a až do doby před 60-70 lety byla Země odsouzena strávit několik tisíciletí ve třetí hustotě. Zmenšení negativity má rovněž účinek na těla.

8. Odbočme nyní k odpovědi na často kladenou otázku: Do jaké míry jsou drastické počasí,  zemětřesení a jiné "přírodní" katastrofy vytvářeny člověkem? Nebude přeháněním, když řeknu: Všechny. Stejně jako přirozené zemětřesení, ani zemětřesení  vyvolané lidskou technologií nemůže mít jen izolovaný účinek - uvolnění energie spustí aktivitu v podobně zranitelných oblastech, a tam se vytvoří ještě větší zmatek. Totéž platí pro oblačnost a vítr. Matka Příroda však ví, jak udělat přestávku a uklidnit své země i moře, a umí znovu vytvořit rovnováhu, a šetří oblasti, které mají zůstat bezpečné. Ti, kteří manipulují počasí a vytvářejí geofyzikální katastrofy, se nestarají o ozdravné přestávky pro Zemi nebo o to, aby něco ušetřili zkázy, nezajímá je počet mrtvých ani utrpení. 

9. Vraťme se k možným příčinám nepříjemných symptomů, které možná zakoušíte, a nabídněme praktické rady, jak zmírnit jejich účinky a trvání. Únava není vaším spojencem - dostatečně odpočívejte a spěte. Pijte hodně čisté vody, což pomůže energii, aby snadněji proudila vaším tělem a umožnila lepší funkci vašeho elektromagnetického systému. Fyzikální a mentální cvičení, meditace, samota, pobyt v přírodě, pozitivní myšlení, kreativní plány, melodická hudba - to vše pomáhá při vyrovnávání energie.

10. Vaše těla potřebují potravu naplněnou světlem, abyste měli silný imunitní systém: jezte více čerstvého ovoce a zeleniny, méně masa a cukru. Nezákonné umělé drogy, chemikálie lécích na předpis a alkohol jsou nejen zábranami k absorbci světla, ale zhoršují podmínky, kterých se chcete zbavit, a mohou vytvořit nové typy nemocí. Vyhýbejte se za každou cenu nebo odmítejte setkání s hrubostí - energie, která se tam vytváří, dokáže dokonale odvrátit dosažení rovnováhy a pohodu. Pokud se přes tyto rady a další praktiky, které vám v minulosti pomohly, vaše symptomy zhorší a trvají, obraťte se prosím na důvěryhodného poradce v otázkách zdraví.

11. Při takové kombinaci širokého množství energetických vlivů, při běžném zmatku ve vašem světě a neuvědomování si, jak hluboké změny se odehrávají, není divu, že někteří věří na to, že "se blíží konec", a někteří interpretují stejně prosinec 1012, kdy končí mayský kalendář. Obě chápání jsou chybná, ale jeden konec se přece jen blíží: spolu s vzestupem Země do éry Zlatého věku skončí veškeré formy temnoty na této planetě.

12. Pokud jde o vzestup, je mnoho otázek a chybných výkladů o tom, kdo bude doprovázet Zemi, co se stane s lidmi, kteří s ní nepůjdou, a co očekávat ve vyšších hustotách. Za prvé, vzestup nemá naprosto nic společného s náboženskou "extází", takže se prosím nepokoušejte zavádět tento pojem do univerzální pravdy. Vzestup je proces Země, která opouští třetí hustotu a cestuje skrze čtvrtou do páté. Ale tento pohyb se děje v plánech postupně světlejší energie, nejde o progresívně vyšší kroky, jako když se leze po žebříku nebo na horu; i tak růst duše do uvědomělé bdělosti a duchovní jasnosti může být pokládán za vzestupný, takže vzestup je nejlepší termín vyjadřující tento pokrok.

13. V bezčasém kontinuu nelze začátek a dokončení vzestupu Země datovat - ale dá se říci, že byl vždy znám. V lineárním čase začal proces vzestupu koncem 30. let minulého století, kdy krutosti páchané lidmi na sobě vzájemně dosáhly neuvěřitelné míry a téměř zničily světlo Země, které je životní silou pro její planetární tělo a pro těla jejích obyvatel.

14. Její výkřik o pomoc dorazil do vesmíru a Bůh ihned dovolil mnoha duchovně pokročilým civilizacím, aby pomohly vydáváním svého světelného paprsku do těla Země. Tento masívní příliv světla z těchto různých zdrojů stabilizoval její oběžnou dráhu a umožnil jí uvolnit se z pout negativity, začít vzestupovat ven ze své třetí hustoty a pokračovat až do svého cíle, páté hustoty. Její duše má původ v této vysoké úrovni a tam byla po celá tisíciletí. Pak její tělo spirálovitě klesalo dolů, protože bylo proléváno stále více lidské krve a prostředí stále více ničeno.

15. Vzestup je možný pro všechny, kteří absorbují světlo, a duše, které provázejí Zemi, tak budou činit ve svých fyzických tělech. Pokud tělo postrádá orgány nebo údy nebo má fyzické, emocionální a mentální choroby, výše na cestě vzestupu dojde k vyléčení všech nemocí a nahrazení chybějících částí těla, takže těla budou dokonalá a jejich mentální a emocionální zdraví bude perfektní. Ve čtvrté hustotě se těla starých lidí stanou mladistvými a budou žít mnohem déle, než je současná délka života, a život v páté hustotě může být desetkrát i více delší než nyní.

16. Neexistuje žádná komise k posuzování nebo rozhodování, kteří lidé mohou vzestoupit a kteří ne - je to zcela záležitostí vlastní volby a uvědomělosti duše. Světlo mění buněčnou strukturu třetí hustoty založenou na uhlíku na křišťálovou formu, která umožňuje tělům přežít ve vyšších frekvencích, neboli vibracích, čtvrté hustoty a výše. Proto lidé, kteří si zvolí žití ve světle, mohou vzestoupit se Zemí, a ti, kteří ulpí na svých temných cestách, nemohou. Po čase žití v duchu se tyto duše mohou inkarnovat do světa, který odpovídá energii jejich pozemského žití, a budou mít další příležitosti "spatřit světlo".

17. Ne všichni světlem naplnění lidé půjdou celou cestu do Zlatého věku - záleží to na jejich dohodě o délce života ve smlouvě jejich duše. Před narozením si mnozí z dnešní populace vybrali vstoupit do života v duchu ještě předtím, než Země dosáhne této éry, a jsou mezi nimi vysoce rozvinuté duše, jejichž světlo je tak jasné jako polední slunce. Ti, kteří přišli z vyšších civilizací, aby pomohli Zemi při jejím vzestupu speciálními způsoby, mohou rychle projít Nirvanou na své cestě do duchovního světa vyšší hustoty, většinou ti, kteří sloužili své původní vlasti, anebo mohou dostat nová těla a inkarnovat se v jiné civilizaci kvůli různým druhům zkušeností sloužících k růstu. Ostatní zůstanou nějaký čas v Nirvaně, která se stane duchovním světem Země a bude vystupovat současně s planetou. Duše, které naplnily karmické lekce třetí hustoty, si mohou zvolit další pobyt na Zemi anebo připojit se k jiné civilizaci čtvrté hustoty.
(Pokračování.)

Červen 2010

http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=122&z=2

Matthew 2. 6. 2010

1.Tady je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Chceme vám říci, že pláčeme s vámi nad nedávnými událostmi, které vyvolaly smutek, strach, hněv a těžké následky ve vašem světě. Chápeme účel toho všeho a jsme schopni vidět nadcházející velikost, ale v propojení všech duší cítíme váš hluboký smutek, ztrátu odvahy a pesimismus. Proto musíme tentokrát přijít.

2. Izraelský útok na loď s lidmi, jejichž cíle jsou humanitární; jiné případy nevyprovokovaného násilí; obnovené řinčení zbraní mezi dvěma korejskými národy; malý nebo žádný pokrok ve stabilizaci Iráku či při ukončení bojů v Afghánistánu; strach z toho, co bude následovat, jestliže Irán vyvine nukleární  zbraně a co se rozdmýchává v Pákistánu; narůstající případy anomálií počasí a seizmických událostí; pokračující  únik ropy v Mexickém zálivu; ekonomický kolaps šířící se Evropou; vlády v chaosu – to vše je skutečně politováníhodné a z vaší světské perspektivy je potenciálně hrozné.

3. Je obtížné i pro ty nejsrdnatější pracovníky světla hledět na tyto situace a všechny ostatní, které způsobují rozsáhlé utrpení, protože pro lidi a státy, které postihují, znamenají osobní a národní tragédie. Soucit je přirozeným citem osvícených duší, a společně s modlitbami a fyzickou a finanční pomocí tam, kde je to možné, vysoké vibrace soucitu pomáhají pozvednout ty, kteří trpí.  Pobouření a obviňování za krutosti a svévolné ubližování  jsou také přirozenou reakcí v postižené populaci, a budeme o tom hovořit později.

4. Bylo by medvědí službou říkat vám, že všechny problematické věci budou šťastně vyřešeny bez vážných následků, protože nějaké následky budou, ale ne tak závažné, jak si některé mysli představují. Co vám  nabízíme v tomto krátkém sdělení, abychom ulehčili těžkým srdcím ohledně všech vrtkavých, tísnivých a srdcervoucích situací, je to, že jejich účel je vyšší v kontextu vzestupu Země.

5. V našem posledním poselství jsme uvedli, že nezbývá mnoho času na vše, co musí být – a bude dokončeno, nežli Země dosáhne univerzálního „okna“  k vystoupení ze třetí hustoty, a že houževnatost temných myslí a srdcí mění původní plán pro Zlatý věk. Ten původně požadoval postupné odhalování pravd a z toho plynoucí změny, ale v současných proudech energie se vyčištění posledních zbytků temnoty se stává zhuštěným a rychlým,  a dlouhodobé konflikty mezi jednotlivci, skupinami a zeměmi musí vyvrcholit v poměrně krátkém intervalu. S mizením „lineárního“ času ve vibračních rovinách, které planeta dosahuje, se vše ve vašem světě zrychluje nejen den za dnem, ale minutu za minutou.

6. Převažující vibrace, které zvyšují pozitivní i negativní pocity a chování, přeměňují negativitu na světlo, které pohání vaši planetu ven z temnoty a do světla – právě to je vzestup pro každou duši. Při transformaci takové velikosti jsou nevyhnutelné smrt, ničení a beznaděj, protože energie lakoty, nemilosrdnosti a touhy po moci, které řádily na Zemi a mezi jejími obyvateli po tisíciletí, dobíhají do svého posledního stádia, a temnota kolem sebe rozdává zuřivě rány ve strachu, že ztratí své malé zbytky, nad nimiž má globální kontrolu. Z lásky ke všem duším přejeme, aby proces přechodu nebyl bouřlivý; avšak v posledních stádiích nelítostné civilizace nemůže být jiná cesta, než odhodlaný boj k povznesení z hloubi třetí dimenze a k vývoji do čtvrté.

7. Dokončení tohoto je příčinou, proč jste právě tam, kde jste. Z mnoha duší, které chtěly být součástí této dosud nevídané změny nejen na planetě,  ale i ve vesmíru, jste mezi těmi, kteří byli vyvoleni, protože máte starodávnou moudrost, duchovní sílu a vrozené schopnosti vyrovnat se s hlubokými změnami. Nepochybujte o svém mocném já ani na okamžik!

8. Berte si sílu v poznání, že na vašem světě je daleko a daleko více světlem naplněných lidí než těch temných, a na úrovni duše jsou ochotni hrát svou roli na cestě Země ven z násilí, zmatků, klamu a korupce. Na vědomé úrovni však  ví relativně málo z nich to, co vy – že vy všichni jste bohové a bohyně s neomezeným potenciálem vytvořit cokoliv, na co se záměrně soustředíte.

9. A ať se to zdá jakkoli podivné, to, že postrádají toto poznání, bude výborným příspěvkem do uvedení země do Zlatého věku. Aniž znají své pravé počátky či cokoliv o Zlatém věku, či o desetiletích pomoci od jiných civilizací, nebo že mezi vámi žijí mimozemšťané, nebo že další z nich k vám brzy přijdou, aby vám pomáhali novými způsoby – tyto nevědomé duše stoupají na výzvu uzdravující se Země a zachovají ji pro příští generace. Směřují energii „pobouření a obviňování“ do spuštění změn, které, i když si je neuvědomují, právě v této chvíli spoluvytvářejí svět harmonické koexistence všeho lidstva a přírody na Zemi s dušemi v jiných světech. Mohli byste říci, že základní hnutí, které roste po celé zeměkouli, nyní také stoupá k nebi s tím, jak se připravujete zaujmout své pravé místo v naší univerzální rodině.

10. Ne každý může být v čele vývoje nebo zavádění dlouho potlačovaných technologií, nebo být vůdcem v jiných oblastech reformy,a není ani potřeba být v této pozici. Prostě BUĎTE světlem, kterým jste, a to posílí a pomůže lidem rozpoznat své vlastní světlo, a zvyšující se vydávání světla poroste exponenciálně. Připomeňte si, že láska a světlo je táž energie, pouze jinak vyjádřená, a protože čistá esence Stvořitele je nejsilnější energií v kosmu, můžete vidět, jak je LÁSKA klíčem k opuštění chaosu a přesunu do radosti.

11. Rozsáhlé změny ve vašem světě, v kontinuu již naplněné, přijdou rychle i podle výpočtů ve vašem lineárním čase. Toto období přechodu do Zlatého věku pro všechny, kteří zůstávají vytrvale ve světle, je pro ně dvojí odměnou, dá se říci: radost z toho, že pomáhají Zemi vymanit se z hlubokých tenat temnoty, a skoky v růstu duše z účasti na tomto obrovském a nádherném dění.

12. Naši milovaní bratři a sestry, stále si představujte svět, jaký ho chcete mít, a vězte, že ho spoluvytváříte každou svou myšlenkou a každým skutkem. Velká množství světelných bytostí vás doprovází v duchu i ve fyzickém světě na celé vaší triumfální cestě.

13. S nekonečnou láskou a požehnáním vesmíru se s vámi prozatím loučíme.
LÁSKU a MÍR
Suzanne Ward

Květen 2010

Matthew 19. 5. 2010

Výtok ropy do Mexického zálivu; přechod do Zlatého věku.

1. Zde je Matthew, s láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici. Pohovořme o něčem, co postihlo nejen Spojené státy, ale i lidi na celém světě, o úniku ropy do Mexického zálivu. Známe různé spekulace, co způsobilo tuto vážnou ekologickou situaci: práce korporátních sabotérů; další z tajných operací Illuminátů pro oddálení oficiálního uznání přítomnosti vesmírných bytostí; viníkem je nějaká temná civilizace; někteří se ptají, jestli v tom nemá prsty Bůh, ve smyslu silné výzvy k probuzení; jiní to chápou jako Boží trest pro hříšníky.

2. Hlavním důvodem je mechanické poškození, které zcela jistě nebylo „nehodou“. V průběhu minulých desetiletí se zvyšoval počet seismických událostí, a těžba ropy z hloubky jedné míle pod mořským dnem si rozhodně říkala o pohromu – nešlo o to, jestli se to stane, ale kdy dojde k tomu, že silné pohyby planety naruší mechanické operace v této hloubce.

3. Podstatou tohoto ekologicky ničivého účinku je záměr několika myslí s mimořádným sklonem k chamtivosti, aby udržely náš svět v závislosti na ropě, a k tomuto účelu potlačují i rozvoj volných energií, které by ukončily jejich zdroj mamutích zisků. Neúnavná snaha o penežní bohatství zničila jejich svědomí, takže naprosto neuvažují o možných následcích znesvěcení životního prostředí. Také nechápou, že Země je vysoce vyvinutou duší, bytost s cítěním, jejíž krví jsou tekutiny v jejím planetárním těle.

4. Nemůžeme přesně říci, kdy budou pokusy o ukončení úniku ropy úspěšné, ale tato lidmi vytvořená katastrofa si žádá řešení od lidí. Víme, že si vizualizujete mořský život v bezpečí v původních vodách a modlíte se, aby ropa nedosáhla pobřeží. Pokračujte za každou cenu – nikdy nepodceňujte svou moc změnit jakoukoli situaci!

5. Někteří z vás prosí naši vesmírnou rodinu, aby sestoupila a zachránila vás, někteří jsou zklamáni, ba zarmouceni, že tam již není. Nepřistáli jsme masově jen proto, že pro vás ještě nebude bezpečné, pokud to uděláme, ale opravdu pomáháme! Udržujeme mírný průtok proudů tak, aby ropa nedosahovala k pobřeží, a pozorně sledujeme ty, kteří by mohli způsobit bouře nebo seismické nepokoje v Zálivu. Děláme, co můžeme, abychom zmenšili toxické účinky ropy na hladině a pod hladinou. Ale k úplnému vyčištění ropy znečišťující záliv může dojit teprve tehdy, až se na planetě budou používat naše technologie.

6. Jak vy říkáte, každý mrak má stříbný okraj, takže se dá říci, že tento mrak je obkloen jasem, který se rozlévá až za vaši oblohu. Ropná skvrna vyvolá zesílení požadavků zajištění toho, aby taková katastrofa již nikdy neohrozila vaši přírodu. Velké ropné společnosti už nebudou moci zadržet rostoucí vlnu lidí omezujících spotřebu benzínu a hledajících náhrady za ropné produkty.

7. To bude impulsem pro vytvoření „zeleného světa“ prostřednicvím obnovitelných energetických zdrojů; pro čistou výrobu; pro ukončení znečišťování ze všech zdrojů; pro rozvoj recyklace a zastavení plýtvání; pro ochranu deštného pralesa, které jsou důležité nejen jako obydlí zvířat, ale pro vaše dýchání. Nedávné a šířící se aktivity tohoto druhu jsou slibné, a to je správné. Přejeme vám také, abyse mohli vidět, jak osvícené bytosti v celém vesmíru radostně vítají hnutí „návratu ke kořenům“, které se objevují v mnoha směrech.
8. Spolu s rostoucím důrazem na tyto základní oblasti je zde ještě silnější volání po ukončení korporátní kontroly vlád; po řešení problémů jednáním, nikoliv válkou; po ukončení masívního zbídačování; po ukončení vlády chemikálií; po zásahu proti korupci a klamu, kde jsou viditelné pouze špičky ledovce.

9. Původně hlavní plán na vytvoření Zlatého věku vytvořený nejvyšší radou vyzýval k postupnému odhalení mnoha pravd během procesu transformace světa a duchovní obnovy. Avšak houževnatost mnoha temných duší tomu zatím brání, takže musí přijít ještě hluboká odhalení, aby každý z lidí věděl, že jsou mocnými bohy a bohyněmi, neoddělitelnými součástmi univerzální rodiny duší.

10. I když na pochopení této základní pravdy je dostatek času, bylo by pro mnohé obtížné, snad i nemožné jí uvěřit. Tato realita a mnohé další věci šokující povahy budou proto muset být odhaleny během krátké doby, aby četné změny o rozsahu, který si můžete jen ztěží představit, mohly být naplněny, a všechny tyto změny shromažďují sílu. Časový rozpis Země pro rok 2012, aby vyšla z temnoty třetí hustoty je mnohem méně, než znamenají dva a půl roku ve vašem kalendáři. Čas, jak ho vnímáte, se bude nadále zrychlovat, jak se budete blížit ke kontinuu, v němž minulost, přítomnost a budoucnost lineárního času se odehrávají současně v různých energetických rovinách.

11. Naše milovaná Země je přímo na cestě vzestupu, o tom vás můžeme ujistit, ale nevíme, kdo si zvolí vidět světlo univerzální pravdy a kdo ne. Světlo přináší duchovní jasnost a mění buněčnou strukturu od uhlíkové podstaty na krystallinovou formu, která umožňuje tělům přežít ve vibračních úrovních Zlatého věku. Ti, kteří si zvolí světlo, budou fyzicky doprovázet Zemi, a ti, kteří ne, půjdou do jiných světů, kde budou mít tolik příležitostí, kolik potřebují, k „spatření světla“.