úterý 26. července 2011

Červenec 2011


Matthew 11. července 2011

Obsah: Probouzení duší. USA se konečně stanou nezávislými. Odpadlíci od Illuminátů. Karmické ukončení třetí hustoty. Chemtrails. Umělé počasí. Telepatická spojení. Desinformace o nebeském tělese Elenin. Účinek strachu. Příprava na multidimensionalitu.

1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici k vám hovoří Matthew, aby se podělil o nadšení z toho, co se děje ve vašem světě. Před týdnem USA slavily svůj Den nezávislosti, a součástí oslav tohoto dne i jiných významných událostí jsou i ohňostroje. To, co pozorujeme nyní na Zemi, může být přirovnáno k vašim nejnádhernějším ohňostrojům – nesčetné záblesky světla, které neustále přicházejí ze Země do nebes – tato záře je tím nejradostnějším a nejvíce povzbuzujícím pohledem, na který můžeme hledět!

2.Velká množství duší již nepodřimují netečně, ale reagují na zesilující světlo doprovázející cestu vzestupu Země do vyšších vibrací a nových postavení vzhledem k ostatním nebeským tělesům. Nyní společně s ostatními pracovníky světla – s vámi, kteří víte, že jimi jste, i mnoha milióny těch, kteří se zatím za ně nepovažují – tyto nové „zářiče“ vyzařují své světlo ke všem lidem kolem sebe.

3.Odbočme nyní od tohoto tématu a promluvme něco více o USA a jejich zamýšleném významu v globálním měřítku. Tvůrci dokumentu vyhlašujícího, že tato země je státem nezávislým na britské politické vládě, si neuvědomovali, že jednají z Boží inspirace, nejen z vlastního přesvědčení o správnosti svého konání. Vyšším cílem této inspirace ke sjednocení kolonií bylo vytvoření nového státu, kde by byly neomezené příležitosti pro lidi ze všech zemí, stát, kde rozdíly by byly nejen respektovány, ale podporovány ve prospěch všech. Spojené státy se měly stát zemí, kde spojení umu, talentů, zdrojů a novátorských myšlenek všech obyvatel vedených moudrou a spravedlivou vládou mělo ukázat světu, jak svobodní lidé žijí v harmonii a prosperitě.

4.Avšak historicky vzato občané rodící se země byli svobodní pouze po prchavý okamžik. Záměrem Illuminátů, kteří vystavěli britské impérium, bylo zvětšit, nikoliv zmenšit základny svého vlivu, a nespravedlnosti, které daly vznik  revoluční válce, se prostě přesunuly do utajení. Již od doby, kdy se první roztroušené skupinky kolonistů usadily kdesi v zemi zvané Nový svět, chtěli ti, kteří měli temné srdce a mysl a později začali být zváni Illumináti, ovládnout západní kontinenty a tak si rozšířit svou cestu ke světové nadvládě. Protože Bůh musí respektovat Stvořitelův zákon o svobodné vůli, svobodná vůle těchto temných převládla a maják toho, co původně měly Spojené státy znamenat pro zbytek světa, se „nikdy nerozsvítil“.

5.Až nyní, více než dvě a čtvrt století po podpisu Prohlášení o nezávislosti, bude ve Spojených státech i v ostatních  zemích dosaženo svobody. Když světlo odhalilo temnotu, kterou způsobili a udržovali Illumináti, přitáhlo pozornost světa též k národům dlouho utlačovaným dynastickými a despotickými vládci. Až Země na konci příštího kalendářního roku dosáhne prahu svého Zlatého věku, každá duše na Zemi bude svobodná, a cestu k tomu ukazují stále rostoucí počty pracovníků světla.

6.S radostí vám oznamujeme, že mezi novými „zářiči“ jsou přeběhlíci z řad Illuminátů, kteří „uviděli světlo“ a s nadšením ho přijali. I když někteří, kteří je opustili, tak učinili ze sobeckých důvodů – viděli, že Illumináti jsou ve smrtelné agónii a chtějí se jevit tak, aby nikdy nebyli spojováni s touto skupinou – přesto jsou výsledky pozitivní: tyto osoby již nejsou překážkami v oblastech, kde dříve zdržovali reformy nebo jim bránili, a je možné, že budou ochotni přijmout světlo.

7.Vrcholní členové Illuminátů, kteří dosud nejsou ochotni přijmout, že jejich moc byla narušena za hranici možného obnovení, stále mají dosti vlivu, aby zpomalovali síly světla, ale nemohou nikdy zastavit pokrok. I mnohé dobré duše stále vězí v mentalitě třetí hustoty, a netuší nic o realitě, že si zvolily aktivně se účastnit na této éře, která ve vesmíru nemá předchůdce.

8.Doufáme vřele, že veškeré duše přivítají světlo, protože staré systémy uvolňují místo novým a naše vesmírná rodina vám pomáhá obnovit Zemi v jejím původním zdraví a bývalé kráse. Avšak každá osoba má svobodnou vůli k přijetí světla, což si stanovila ve smlouvě své duše, nebo může opakovat zkušenosti z tohoto života v některém jiném světě třetí hustoty.

9.Bez ohledu na to, kolik lidí bude osvíceno ohledně jejich pravého já a neoddělitelných aspektů Boha a všech duší, dlouhé věky duality ve vaší civilizaci již téměř skončily. Dominantní mužské energie, které udržovaly po tisíciletí válku, brutalitu a tvrdost, jsou nyní vyrovnávány přílivem ženských energií, a rovnováha znamená pouze světlo.

10.Nyní je pro nás velmi uspokojující, že pracovníci světla, kteří byli dříve stresováni odkládání oficiálního uznání naší vesmírné rodiny, toto již dále nepotřebují jako důkaz o tom, že průběh vzestupu Země je stabilní a rychlý. Pro veřejné prohlášení o jiných civilizacích dosud nepřišel optimální čas, zejména proto, že některé z nich jsou již po léta mezi vámi, ani pro přistání posádek, jejichž stroje obklopují planetu. V tomto důležitém okamžiku je prvotní starostí, že mnoho lidí dosud úplně nevyřešilo karmu třetí hustoty, kterou si zvolili. V rozrušení z toho, že žijí a pracují s mimozemskými bratry a sestrami, by tito lidé mohli sejít ze své karmické cesty a promeškat příležitost k vývoji do čtvrté hustoty.

11.Nevíme tedy, kdy se vy a vaši dobročinní bratři a sestry vzájemně pozdravíte, ale s každým uplynulým dnem je tento velký čas stále blíže. Mezitím můžete cítit radost z pokroku v jiných významných oblastech.

12.I když nedávná prašná bouře v Arizoně byla způsobena lidmi, incidenty technologicky produkovaného počasí se významně snížily co do počtu i co do rozsahu. Neznamená to, že nejsou činěny pokusy, nebo že příští pokusy nebudou mít vůbec žádné účinky, ale nebude se opakovat žádná ze závažných událostí minulých let a měsíců. Matka Země uvolní svou zbývající negativitu způsoby, které umožní toho dosáhnout bez podobných závažných otřesů.

13. A ve většině oblastí, kde se dříve stále vyskytovaly chemtrails, je obloha nyní čistá. Když se někteří z pilotů, mechaniků a dalších zaměstnanců těchto letů dověděli o pravém účelu chemtrails – že toxické chemikálie nejsou určeny ke kompenzaci díry v ozonové vrstvě, ale k oslabování lidí nemocemi a znečišťování vzduchu, vody a země – odmítli pokračovat v práci. Jiní, kteří také poznali pravdu, však nadále pokračovali v práci odměňované dobrým platem, ale když finance vyschly, také opustili své zaměstnání. Ale nejvýznamnějším faktorem v této situaci je, že někteří jednotlivci, kteří nařizovali či financovali lety, patří mezi ty, kteří přijali světlo, a tak ti, kteří by chtěli, aby chemtrails nadále křižovaly naši oblohu, ztratili téměř všechny prostředky, aby v tom pokračovali.

14.Může se zdát, že světlo a temnota jsou v mnoha dalších oblastech, kde je potřeba základních dramatických změn, na mrtvém bodě, jako například ve vládách, státních ekonomikách, ničení životního prostředí, znečištění, nerovnosti mezi bohatými a zchudlými, a v naději na vítězství pro bojovníky za svobodu v zemích, kde jsou lidé dlouho utlačováni. Relativně vzato, ukončení chemtrails a snížení ďábelského užívání technologií může provést pouhá hrstka jedinců, ale dosažení významných mezinárodních cílů si vyžaduje zapojení mnoha miliónů jedinců z vaší populace. I když je zde velmi významný pokrok, mnohé z něho se odehrává takzvaně za zavřenými dveřmi. Úspěch v globálním měřítku postupně přichází, i když pomaleji, než by vyžadovaly situace, které by měly být rychle zastaveny nebo zmírněny. S tím, jak vás Země v příštích měsících přivede do ještě vyšších vibrací, uvidíte další a další důkazy o tom, že vše, co je založeno na temných úmyslech, dochází svého konce.

15.Měřítkem pokroku světla, které je známo snad pouze jen osobám, na které to působí, je otvírání množství telepatických spojení. Připomínáme vám, že se s vámi chtějí spojit jak světlé, tak temné bytosti; ochraňujte se nebeským světlem a trvejte na tom, aby vás směly kontaktovat pouze bytosti světla. (Pro více informací a návodů k telepatii můžete použít index a hledání na Matthewových stránkách http://www.matthewbooks.com/ )

16.I když se mainstreamová média a zábavní průmysl stále hojně snaží odvracet pozornost od důležitého dění, pro osvícené mysli je zřejmé, že v těchto formách masové kontroly mysli jsou již trhliny. Na Internetu jsou nadále předávány nic netušícím osobám desinformace, takže dávejte pozor, které informace jsou pravdivé a které ne, a zejména nikdy se ničím nedejte zastrašit!

17.Jako příklad uvádíme nebeské těleso, které vaši vědci pojmenovali Elenin. To nepředstavuje pro vaši planetu vůbec žádné nebezpečí! Je to jen další pokus rozšířit strach tím, že se roztrušují „uniklé“ informace pod maskou „informací zadržovaných vládou“. To znamená, že se vašim vládcům nejde o informace o hrozícím nebezpečí, ale jejich zájem je zřejmý: vyvolat strach!

18.Matko, pro čtenáře, kteří možná nechápou plně účinky strachu a jakým způsobem drží lidi v otroctví, vlož sem, prosím, pasáž z jedné mé knihy.

--------------------------
Úryvek z knihy

Energie strachu vytváří bariéru mezi objektem nebo situací, jichž se bojíme, a energií světla. Ani světlo v duši bojící se osoby ani světlo jí poslané z jiného zdroje nemůže tedy dosáhnout jejího vědomí a rozptýlit moc, kterou má strach nad jejím životem. Bariéra funguje jako zeď vězení, izoluje osobu v jejím strachu a nedovoluje jí cestu ven. Strach je tak výraznou emocí, že dále posiluje blok vytvořený energetickou bariérou a intenzifikuje moc toho, čeho se obáváme.

Osoby naplněné strachem si znovu a znovu vytvářejí další strach nesoucí okolnosti, s nimiž je třeba se vyrovnávat. Prostřednictvím univerzálního zákona přitažlivosti neboli „podobné přitahuje podobné“, totiž proudy energie, které tito lidé vysílají, přitahují to, co má „podobné“ vyzařování, a tak stále obnovují své zdroje strachu.

Strach je nejen vysoce nakažlivý, ale díky jeho intenzívní moci lidé vyzařující pocity strachu působí jako magnet, který přitahuje ty druhy energetických interakcí, které opomíjejí zdravý rozum, racionální myšlení, zdravý úsudek a moudrá rozhodnutí. Strach je tak zákeřný, že může přesvědčit lidi, že jediná cesta, jak mu uniknout, je branami, které vedou hlouběji a hlouběji do strachu, a někdy až do temnoty. Strach plodí předsudky, tyranii, lakoty, agresivitu, podvod, nečestnosti, nenávisti a trápení bezmocných zvířat – to vše jsou charakteristické vlastnosti psychik, které jsou zdeformovány a mučeny strachem.

Každá fyzická forma je energie vibrující na určité frekvenci a každá forma sama sebe udržuje přitahováním „podobné“ energie. Ti, kteří mají temná srdce a mysli, jsou tvořeni energií strachu, takže je zákon přitažlivosti přitahuje k energii vytvářené vystrašenými jedinci, kteří nevědomky poskytují palivo, jež potřebují temní, aby sami sebe udrželi.

Strach je také nejúčinnější zbraní proti světlu, a pro temné je velkou výhrou, když vyvolají strach. Tatáž energie, která oslabuje a drží v zajetí bojácné jedince, nejen dodává palivo temným, ale lidé, kteří žijí ve strachu, jsou snadno ovládáni, klamáni a bojí se ozvat proti autoritativním figurám, jejichž záměry a činy jsou založeny na temnotě.

Strach je tedy vskutku mocný, ale nejmocnější silou v kosmu je světlo, a lidé, kteří žijí ve světle, se nikdy nepotřebují ničeho bát! A co lidé, kteří se bojí smrti? Při tom, co nazýváte smrtí, duše přechází rychlostí světla z těla do Nirvány, což je svět duší přicházejících ze Země, kterému mnozí z vás říkají nebe. Ve světle této nádherné říše se lidé, jejichž uplynulý život byl poznamenán strachem, učí být silnějšími a méně zranitelnými ve svém příštím fyzickém životě, v příštím evolučním kroku ve věčném životě jejich duší.
--------------------------
19.Odpočet vstupu Země do Zlatého věku přichází stále větší rychlostí, a vaše lineární pojetí času ubíhá rychleji a rychleji. Využijte moudře zbývajícího času! Uznejte své božské já a důvěřujte a nechte se vést svou intuicí, poselstvími vaší duše vašemu vědomí. Zbavte se triviálních myšlenek, zájmů a aktivit, které nemají místo v životě čtvrté hustoty, kde je hojnost nádherných divů.

20. Pomoc naší univerzální rodiny budete mít tak dlouho, dokud bude potřeba – hojnost světla z mocných zdrojů v této galaxii i z jiných, technologickou pomoc od posádek v lodích na vaší obloze a těch, které brzy budou na zemi, a rostoucí vliv našich dobročinných bratrů a sester žijících mezi vámi.

21.Když se připravujete zaujmout své správné místo jako multidimenzionální bytosti v Jednotě všeho, věřte, že ve své duši máte všechny informace a schopnosti, které budete kdy potřebovat. Nebudete se dále ptát externích zdrojů, jako jsme my a další poslové světla, protože vaše vrozená znalost univerzálních zákonů a vaše skryté schopnosti vám budou dobře sloužit. Možná se budete usmívat, když si uvědomíte, že osvícení a vedení, které jsme vám po léta poskytovali, bylo vašimi vlastními znalostmi, a všechno, co jsme udělali, bylo, že jsme vás jemně postrkovali, abyste si na to vzpomněli.

22.Z mnoha a mnoha miliard duší, které se chtěly účastnit této nejvíce vzrušující doby v celém vesmíru, jste byli právě vy poctěni, abyste byli mezi vyvolenými. Radujte se z tohoto privilegia a odpovědnosti  a vězte, že nekonečná, věčná a bezpodmínečná láska všech bytostí světla v tomto vesmíru je s vámi při každém kroku na této vaší cestě.

S láskou a mírem
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com