neděle 18. září 2011

Září 2011


Matthew 9. září 2011

Obsah: Stav Illuminátů. Pravdy vycházejí najevo. Nepohodlí. Vibrace. Zákon přitažlivost. Jak funguje modlitba. Data Zlatého věku. Hustota – dvě definice. Planeta a populace. Účinky zuvuku a slov.

1. Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Jak popsat váš svět z našeho pohledu? Výstižný popis je miliardy a miliardy prskavek, s nesčetnými záblesky světla zářícího od pracovníků světla a duchovně se probouzejících duší. Je to nádherný způsob i pro vás, jak přemýšlet o vašem světě a vizualizovat si ho, aby se zvedaly nížší vibrace těch, kteří ho vidí jako zmatený, protože nerozumějí probíhajícím změnám.

2.Illumináti, ti jim rozumějí, a se změnami se nevyrovnávají vůbec dobře. Je to, jako by byli na horské dráze, která vedla kdysi ve výšce, s několika drobnými propady, a najednou je cesta vratká a vede stále nízko.  Protože temná srdce a mysli jsou tvořeny strachem, potřebují strach, aby se udrželi – to je jejich palivo, a oni vědí, že pomalu dochází. Mnoho lídí, místo aby setrvávali při úzkostných pocitech, se stávají pevnými, novátorskými a důmyslnými, protože se vyrovnávají s obtížnými okolnostmi. Vyměňují si zboží a služby, sdílejí zdroje a obydlí, nebo přijímají jiné typy pomoci. Péče pomocníků a vděčnost příjemců vytváří oslnnivé světlo. 

3.Pokud jde o Illumináty, když porovnáme jejich bývalé železné sevření globální ekonomiky, nyní nemají ani zlomek zbylé manévrovací kapacity. Veškeré jejich velké teroristické pokusy od 11. září se nepodařily. Členové a jejich přisluhovači opouštějí jejich řady. I když mají ještě schopnost manipulovat počasí a působit zemětřesení, počet jejich obětí a devastace jsou snižovány posádkami vesmírných lodí a jejich technologií. Význam míru na celém světa roste a unavená vojska už nemají vůli bojovat. Požadavky na alternativní zdroje energie k náhradě ropy a jaderné energie nabývají na síle k velké hrůze Illuminátů, kteří šikovně profitují z těchto zdrojů energie. A nejhorší pro všechny temné je, že jejich věčný mstitel, světlo, stále zesiluje.

4..Illumináti, aby si udrželi křehké zbytky své bývalé moci, musejí hledat palivo, a jediným prostředkem k tomu je rozsévání strachuplných informací. Je smůla pro nevědomé, že Illumináti jsou v tom mistři. Stále mají dostatečnou kontrolu nad médii, aby zajistli, že o desátém výročí „9/11“ budete zaplaveni fotografiemi letadel narážejících do věží a dalšími obrázky spolu se srdceryvnými historkami, vše strategicky vybráno, aby hrotilo emoce hněvu a pomsty, aby pokračovalo násilí, a pravděpodobně rozšiřují i zprávy o možných teroristických útocích 11. září.

5.Vy už víte, jak se orientovat ve všech informacích z mainstreamových médií, internetových zpráv a telepatických přenosů, a kdykoli je k tomu možnost, upozorňujte prosím lidi na účel šířených informací založených na negativitě. Čím rychleji bude utišen strach, tím dříve nebudou mít vzpurní Illumináti jinou možnost než přijmout fakt, že dlouhá éra jejich sebeobslužného systému skončila.

6.Nejen že se boří jejich kdysi pevně ohrazené bašty, ale bylo jim sděleno, že jejich konec je nevyhnutelný. Jednotlivci z vysoce vyvinutých civilizací, kteří se objevují ve svých přirozených formách, takže nemůže být pochyb o jejich identitě a důvodu bytí na této planetě, je upozornili na následky, pokud budou nadále odmítat spolupracovat se silami světla. Avšak nikdo, kdo je ve světle, zatím nepodceňuje jejich výdrž a schopnost vytvářet zmatek ještě po nějakou dobu. Protože lakota a hlad po moci jsou tak hluboce zakořeněny v těch nejtemnějších z temných, že stále popírají, že jejich snahy udržet se budou marné.

7.Právě se vytvářejí nové systémy sloužící všem lidem; avšak mnoho této aktivity je zatím tajné, a to záměrně. Psychika třetí hustoty má omezenou kapacitu asimilovat dramatické rozdíly najednou, zejména ve spojení s tím, že bude odhaleno mnoho pravd:
 • Dnešní zmatek ve vašem světě je boj duality, světla a temnoty v duších.
 • Na planetě žije mnoho tisíc lidí z jiných civilizací, včetně reptiliánů. Většina je ve světle, někteří ne.
 • Zdroj-Stvořitel je nejvyšší bytostí v kosmu, Bůh je nejvyšší bytostí tohoto vesmíru, další bohové a bohyně vládnou nad jinými vesmíry.
 • Počátkem věčného života je äbsolutní energie světla-lásky Stvořitele a cílem každé duše v průběhu mnoha životů je vrátit se k této čisté esenci.
 • Každý člověk je bůh nebo bohyně, neodlučitelně a věčně spojen se Stvořitelem, Bohem a vzájemně.
 • Náboženství se vyvinula v kontrolu mysli mas, a v pozemském duchovním světě je nebe i peklo.
 • Každá duše prožívá homosexuální životy jako pokročilé stupně k androgynii, rovnováze ženské a mužské energie, kterou duše potřebují, aby se dále vyvíjely duchovně a intelektuálně.
 • Illumináti a jejich přisluhovači po celá tisíciletí nepříznivě ovlivňovali veškeré aspekty pozemského života.
 • Někteří z nejmocnějších jedinců na planetě jsou Illumináty klonování, někdy proti jejich vůli; v případě smrti nebo nahrazení živé osoby klonem je zachovávána kontinuita na vlivných pozicích.
 • Lineární čas existuje pouze na Zemi; skutečností je, že minulost, přítomnost a budoucnost je série událostí odehrávajících se současně v kontinuu.
 • Země je vysoce vyvinutá duše na rychlé cestě vzestupu, která se blíží do čtvrté hustoty, a bude dále pokračovat do svého cíle v páté hustotě.

8.Umíte si představit svou reakci, kdybyste náhle byli konfrontováni se všemi těmito pravdami i dalšími – jako např. o skutečných původcích 9/11 – a současně se ještě přizpůsobovali hlubokým změnám? I když budou důkazy uvolňovány a rovněž tak nové systémy zaváděny postupně v nadcházejících měsících, pro mnohé, kteří ještě nevědomě dřímají, to bude ohromná změna, a tak bude v příštích měsících potřeba vašeho uklidňujícího vlivu. Prostě tím, že zůstanete pevně ve světle, a vaše vrozená moudrost a duchovní síla vás povedou při veškerých snahách pomoci.

9.Víme, že mnozí z vás prožívají období značné nepohody mentální, emocionální i fyzické. Spěcháme vás ujistit, že ve většině případů, v souladu se smlouvami duše, jsou toto přirozené reakce na množství rozličných vibrací vyzařujících ze všeho, co se děje ve vašem světě. Vlastně ve vesmíru, kde dochází při boji světla s temnotou k masívním přesunům energie.

10.Protože Země je mikrokosmem vesmíru a každý z vás je mikrokosmem Země, jste nepatrně zasahování vesmírnými událostmi, protože všechno je všude spojeno. Avšak nezměrně více jste zasahování blízkými energiemi na planetě, kde jsou vysoké vibrace světla v konfliktu s nízkými vibracemi vydávanými temnými jedinci, jich zneužívání technologií, a mukami a fyzickým utrpením způsobovaným jejich aktivitami. Tento konflikt a vaše neklildné pocity se zmírní s tím, jak světlo bude dále vítězit nad temnotou.

11.Navíc máte schopnost si pomoci sami v ohledu vibrací. Je pochopitelné, že neutěšená situace mnoha miliónů lidí a zvířat je extrémně stresující pro citlivé a starostlivé jedince, ale nedovolte prosím svým emocím, abyste byli pohlceni jejich traumaty. Nízké vibrace strádání kvůli úzkosti, beznaději a zejména strach ruší rovnováhu, kterou potřebujete, abyste si udržovali stálé světlo, a toto porušení nepomůže ani oněm mnoha miliónům ani vám.

První část překladu zde.

12. Podle zákonů fyziky, které vládnou životu v tomto světě, nízké vibrace vytvářejí více nízkých vibrací: vymrštěny do vesmírné polévky vám vrátí zpátky více vibrací stejného druhu. Stejné zákony platí na vysoké vibrace soucitu a lásky, samozřejmě, a to v daleko větším měřítku, protože světlo v těchto emocích je mnohem mocnější než negativita v nízkých vibracích.

13. Představte si elektrický větrák, o co efektivněji pracuje, když je nastaven na nejvyšší stupeň. Emocionální vibrace pracují také tak, s tím rozdílem, že větrák musí být spuštěn, a emoce jsou okamžité reakce na myšlenky. Myšlenky také vydávají vibrace, a proto změna myšlení z negativního na pozitivní automaticky pozvedne vašeho ducha – začnete vibrovat „na nejvyšší stupeň“.

14.To není jenom cvičná myšlenka, která vám může pomoci, abyste se cítili lépe, je to věda. Všechno přichází z – a je – energie, která je neutrální, nestranná a nemá schopnost uvažování. Bez schopnosti rozlišovat „dobro“ od „zla“, energie prostě plní instrukce, které jí dáváte prostřednictvím svých myšlenek a pocitů, a právě tady působí fyzikální zákon přitahování, čili podobné přitahuje podobné. Vyšlete energii vysokých vibrací lásky a exaktně sklidíte velkou sklizeň toho, co jste zaseli.

15.I když modlitba za sebe nebo jiného člověka nebo za mnoho lidí či za Zemi samotnou je asi nejběžnější způsob, jak vyjadřujete svůj zájem a starostlivost, modlitba není správně chápána. Je to pro vás jakási formální petice, jako je Otčenáš, nebo zvláštní žádost, aby se stalo něco dobrého pro vás nebo ostatní, nebo slovní děkování, jako žehnání při jídle. To vše jsou samozřejmě aspekty modlitby, protože každá vaše myšlenka, pocit, motiv a konáni jsou modlitbou – váš celý život je modlitbou.

16.Jako vše ostatní, co existuje, je modlitba energií a směřuje tam, kam ji vyšlete; avšak nevyvolá nutně výsledky, které chcete. I když je život každé duše intenzívně osobně Bohu cenný, přesto je každý ovládán universálními zákony.

17.Řekněme, že se modlíte za uzdravení někoho milovaného, a protože nemoc je vážná, obáváte se, že zemře, a naléhavě prosíte, aby nezemřel. Vstupují do toho dva faktory, a tím důležitějším je osobní smlouva duše, která má vždy přednost. Protože nevíte, co si ta osoba zvolila ve své smlouvě, nejprospěšnější je modlit se za její nejvyšší dobro. Vy neznáte ničí smlouvu, ani tu svou, a tak je vždy nejprospěšnější taková modlitba, která nemá omezení. Druhým faktorem je to, že naléhavost ve vaší modlitbě láme vaši energii. To snižuje vaši vibrační úroveň, a protože vaše myšlenky a pocity jsou namířeny na osobu, kterou milujete, posíláte jí také nízké vibrace, což je přesně opak toho, co chcete.

18.Vibrace lásky a světla jsou identické, protože je to stejná energie, jen jinak vyjádřená, a jen pro zjednodušení v řeči obyčejně říkáme světlo neboli láska. Jako čistá esence Stvořitele-Zdroje je tato energie nejmocnější silou – nejvyššími vibracemi - v kosmu, a přirozeně i v našem vesmíru. Když myslíte na někoho, koho milujete, vaše myšlenky jsou „adresou“, na niž je posílána energie lásky, a dosahuje nejen k oné osobě, ale plyne dál do světa a dotýká se životů, kdekoli je potřeba vysokých vibrací lásky. Vesmír je automaticky používá v nepřetržitém aktu vyrovnávání, tak, aby hojivá síla lásky byla dostupná všem přístupným duším.

19.Láska je klíčem ke všemu! Prosím, mějte to na paměti především tehdy, až budou identifikováni ti, kteří jsou dosud skryti za svými temnými činy. Netlumte své světlo tím, že se soustředíte na jejich potrestání, ale raději na ně myslete tak, že jsou nejslabšími články v řetězu Jednoty, a posílejte jim léčivou energii, kterou potřebují, aby se pozvedli a posílili řetěz pro všechny duše.

20.Nyní dejme tyto univerzální zákony do kontextu kolektivního vědomí, kde je jejich síla nevypočitatelná. Zejména v těchto posledních stádiích vzestupu Země, kdy rychlost změny od starého k novému bude pro mnohé zneklidňující, můžete zvýšit jejich vibrace stálými myšlenkami na svět, jaký si přejete pro své děti a jejich děti, a tak přispějete významně ke světlu, které vede do Zlatého věku Země.

21.Vynořila se různá „startovní data“ tohoto Zlatého věku, a každý tvrdí, že to jeho je správné. Vzestup Země z hluboké třetí hustoty je jedinečným vesmírným podnikem, nemajícím obdoby v míře a rychlosti, a na její cestě jsou některá stádia, která jsou příznivější pro prudké zvýšení energie než jiná. Parametry nebeského okna mezi třetí a čtvrtou hustotou mají flexibilitu, a vstup planety do čtvrté hustoty nemusí být spojen s nějakým specifickým datem ve vašem kalendáři.

22.Jsou také různé názory na to, v které hustotě jste právě teď, a není divu. Podle našeho číslování hustot vyjadřujícího postup to zní, jako by nějaká hustota náhle skončila a v tom bodě začala jiná. Tak to není. Mezi hustotami není konečná dělící linie – proudění energie nemůže být ostře odděleno nebo rozděleno na části. Protože Země stoupá v „posledním“ závanu energetických proudů třetí hustoty, které se mísí s „prvními“ proudy čtvrté hustoty, nezaznamenáte dynamický rozdíl ze dne na den. Dá se říci, žádná ceremonie „stříhání pásky“ nebude.


23. Nejasnosti kolem hustoty se zvyšují tím, že to slovo má dvě definice. Jedna je „hmota“ neboli vyjádření hmoty jako opaku nehmotnosti – bez těla či formy – jako uvažujete o duších v duchu. Nemůžete nás vidět, i když stojíme vedle vás, protože naše éterická těla vibrují ve frekvencích, které třetí hustota nemůže odhalit, tak jako nemůžete vidět lopatky větráku, když se točí plnou rychlostí. Ale i éterická těla mají svůj stupeň hmoty, který snižuje svou hustotu, když duše pokračují v duchovním vývoji.

24. A to nás přivádí k druhému významu hustoty, který znamená stav duchovního vývoje duše. Zemská planetární hmota začala svůj spirálový sestup ze své roviny vzniku v páté hustotě kvůli negativitě nahromaděné v kolektivním vědomí svých starých civilizací. Sestup planety pokračoval ve shodě se sníženým stupněm vývoje obyvatel, protože v jejich myšlenkách, motivech a činech narůstala temnota, a tak planeta skutečně dosáhla hluboké hustoty ve hmotě a její populace se snížila na tuto hustotu v duchovní úrovni.

25.Avšak po ona tisíciletí, kdy tělo Země a kolektivní vědomí jejích lidí byly v bahně této nízké hustoty, Gaia, duše Země, zůstávala v mnohem vyšší energetické rovině, kde bylo stvořeno její planetární tělo. I některé duše, které se inkarnovaly na Zemi během těchto tisíciletí – Boží poslové a někteří vizionářští filozofové, vědci a umělci – byli duchovně a intelektuálně vysoce vyvinutými dušemi.

26.V tomto kritickém bodě ve vzestupu Země dosáhlo její planetární tělo ve své galaxii vysokého postavení ve třetí hustotě. Protože těla mnohých jejích obyvatel jsou také, co se týče hmoty, v této hustotě, těla osob, která přijala světlo, jsou měněna na buněčné úrovni na čtvrtou hustotu.

27.V duchovním vývoji se obyvatelé řadí od druhé hustoty po sedmou, a někteří se v tomto životě snížili až k první hustotě kvůli temnotě jejich svobodných voleb a kvůli vytrvalému odmítání světla, které je k nim nepřetržitě vyzařováno. Téměř všichni pracovníci světla, kteří se inkarnovali, aby naplnili karmicky zkušenosti třetí hustoty, tak úspěšně učinili a duchovně dosáhli čtvrté hustoty. Většina duší, které opustily svůj domov v pokročilých civilizacích, aby pomohly méně vyvinutým pozemským duším, si uchovala svou duchovní a intelektuální úroveň páté, šesté nebo sedmé hustoty.

28.Proč se Země zastaví v páté hustotě, místo aby pokračovala do vyšších úrovní? Až dosáhne páté, odkud pochází její planetární tělo, bude zpět v rovnováze a spokojeně bude obíhat tímto prostorem.

29.Je třeba říci ještě něco více o vibracích. Vibrační úrovně zvuku ovlivňují pozitivně či negativně mentální, emocionální, fyzická a duchovní těla. Hluk otřásá celým naším energetickým systémem. Hluk výstřelu, auta nebo hromu například mají vliv krátkodobý; hluk z večera chraptivé disonanční hudby nebo den práce s hlučícími stroji má exponenciálně delší a nepříznivější účinky.

30.Když je takový hluk nevyhnutelný, jeho účinky mohou být poněkud zmírněny, když dotyčná osoba bude setrvávat v samotě a klidu, jak jen může. Jemné tóny melodické hudby, zvuk tekoucí vody a energetické vyzařování stromů jsou extrémně účinné na regeneraci a pomáhají znovu obnovit rovnováhu světla.

31.To se týká i zvuku slov: i slova mají své vibrace. Když rodiče láskyplně promlouvají  něžnými slovy ke svým dětem, pomáhá jim to dosáhnout rovnováhy.  Naopak, řvaní hrubých slov na děti – i na kohokoliv jiného! – ničí jejich rovnováhu i rovnováhu těch, kteří řvou, a když se vzpomínky na tyto okamžiky vybaví v paměti, vrátí se i nízké vibrace. Psaná slova také vydávají vibrace, i když nižší intenzity, takže vybírejte slova pečlivě, aby prospěla tomu, komu píšete, i vám samým, a ke čtení si vybírejte materiál, který osvítí vaše srdce i mysl.

32.Právě vysoké vibrace způsobují, že se spojujete se spřízněnými dušemi, a způsobují neochotu trávit čas s některými jedinci, jejichž vibrace jsou nízké. Pokud se nelze vyhnout setkáním s těmito jedinci, udržujte si pozitivní myšlenky, které vám pomohou zůstat v rovnováze, a světlo v rovnováze pomůže zvednout vibrace všeho kolem.

33.Doufáme, že naše poselství odpovídá na mnohé vaše otázky, vyjasňuje zmatky a opravuje nesprávná chápání, ale pokud jsme něco přehlédli, dejte nám prosím vědět a my se k tomu vyjádříme v příštím poselství. Vaše porozumění toho, co umožňuje vývoj duše, je pro vývoj nedocenitelné!

34. Naši milovaní bratři a sestry, vaše odvaha, moudrost a duchovní síla z mnoha předchozích životů daleko přesahuje vaše vědomé uvědomění, a částečně je tento nedostatek poznání  pokorou, která je esencí všech pracovníků světla. Tento aspekt sama sebe si udržíte i tehdy, až uvidíte sami sebe tak, jak vás stále vidíme my, a až to nastane, všichni se budeme společně radovat v rodinném spojení.

S láskou a mírem Suzanne Ward