čtvrtek 28. dubna 2011

Červen 2010

http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=122&z=2

Matthew 2. 6. 2010

1.Tady je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Chceme vám říci, že pláčeme s vámi nad nedávnými událostmi, které vyvolaly smutek, strach, hněv a těžké následky ve vašem světě. Chápeme účel toho všeho a jsme schopni vidět nadcházející velikost, ale v propojení všech duší cítíme váš hluboký smutek, ztrátu odvahy a pesimismus. Proto musíme tentokrát přijít.

2. Izraelský útok na loď s lidmi, jejichž cíle jsou humanitární; jiné případy nevyprovokovaného násilí; obnovené řinčení zbraní mezi dvěma korejskými národy; malý nebo žádný pokrok ve stabilizaci Iráku či při ukončení bojů v Afghánistánu; strach z toho, co bude následovat, jestliže Irán vyvine nukleární  zbraně a co se rozdmýchává v Pákistánu; narůstající případy anomálií počasí a seizmických událostí; pokračující  únik ropy v Mexickém zálivu; ekonomický kolaps šířící se Evropou; vlády v chaosu – to vše je skutečně politováníhodné a z vaší světské perspektivy je potenciálně hrozné.

3. Je obtížné i pro ty nejsrdnatější pracovníky světla hledět na tyto situace a všechny ostatní, které způsobují rozsáhlé utrpení, protože pro lidi a státy, které postihují, znamenají osobní a národní tragédie. Soucit je přirozeným citem osvícených duší, a společně s modlitbami a fyzickou a finanční pomocí tam, kde je to možné, vysoké vibrace soucitu pomáhají pozvednout ty, kteří trpí.  Pobouření a obviňování za krutosti a svévolné ubližování  jsou také přirozenou reakcí v postižené populaci, a budeme o tom hovořit později.

4. Bylo by medvědí službou říkat vám, že všechny problematické věci budou šťastně vyřešeny bez vážných následků, protože nějaké následky budou, ale ne tak závažné, jak si některé mysli představují. Co vám  nabízíme v tomto krátkém sdělení, abychom ulehčili těžkým srdcím ohledně všech vrtkavých, tísnivých a srdcervoucích situací, je to, že jejich účel je vyšší v kontextu vzestupu Země.

5. V našem posledním poselství jsme uvedli, že nezbývá mnoho času na vše, co musí být – a bude dokončeno, nežli Země dosáhne univerzálního „okna“  k vystoupení ze třetí hustoty, a že houževnatost temných myslí a srdcí mění původní plán pro Zlatý věk. Ten původně požadoval postupné odhalování pravd a z toho plynoucí změny, ale v současných proudech energie se vyčištění posledních zbytků temnoty se stává zhuštěným a rychlým,  a dlouhodobé konflikty mezi jednotlivci, skupinami a zeměmi musí vyvrcholit v poměrně krátkém intervalu. S mizením „lineárního“ času ve vibračních rovinách, které planeta dosahuje, se vše ve vašem světě zrychluje nejen den za dnem, ale minutu za minutou.

6. Převažující vibrace, které zvyšují pozitivní i negativní pocity a chování, přeměňují negativitu na světlo, které pohání vaši planetu ven z temnoty a do světla – právě to je vzestup pro každou duši. Při transformaci takové velikosti jsou nevyhnutelné smrt, ničení a beznaděj, protože energie lakoty, nemilosrdnosti a touhy po moci, které řádily na Zemi a mezi jejími obyvateli po tisíciletí, dobíhají do svého posledního stádia, a temnota kolem sebe rozdává zuřivě rány ve strachu, že ztratí své malé zbytky, nad nimiž má globální kontrolu. Z lásky ke všem duším přejeme, aby proces přechodu nebyl bouřlivý; avšak v posledních stádiích nelítostné civilizace nemůže být jiná cesta, než odhodlaný boj k povznesení z hloubi třetí dimenze a k vývoji do čtvrté.

7. Dokončení tohoto je příčinou, proč jste právě tam, kde jste. Z mnoha duší, které chtěly být součástí této dosud nevídané změny nejen na planetě,  ale i ve vesmíru, jste mezi těmi, kteří byli vyvoleni, protože máte starodávnou moudrost, duchovní sílu a vrozené schopnosti vyrovnat se s hlubokými změnami. Nepochybujte o svém mocném já ani na okamžik!

8. Berte si sílu v poznání, že na vašem světě je daleko a daleko více světlem naplněných lidí než těch temných, a na úrovni duše jsou ochotni hrát svou roli na cestě Země ven z násilí, zmatků, klamu a korupce. Na vědomé úrovni však  ví relativně málo z nich to, co vy – že vy všichni jste bohové a bohyně s neomezeným potenciálem vytvořit cokoliv, na co se záměrně soustředíte.

9. A ať se to zdá jakkoli podivné, to, že postrádají toto poznání, bude výborným příspěvkem do uvedení země do Zlatého věku. Aniž znají své pravé počátky či cokoliv o Zlatém věku, či o desetiletích pomoci od jiných civilizací, nebo že mezi vámi žijí mimozemšťané, nebo že další z nich k vám brzy přijdou, aby vám pomáhali novými způsoby – tyto nevědomé duše stoupají na výzvu uzdravující se Země a zachovají ji pro příští generace. Směřují energii „pobouření a obviňování“ do spuštění změn, které, i když si je neuvědomují, právě v této chvíli spoluvytvářejí svět harmonické koexistence všeho lidstva a přírody na Zemi s dušemi v jiných světech. Mohli byste říci, že základní hnutí, které roste po celé zeměkouli, nyní také stoupá k nebi s tím, jak se připravujete zaujmout své pravé místo v naší univerzální rodině.

10. Ne každý může být v čele vývoje nebo zavádění dlouho potlačovaných technologií, nebo být vůdcem v jiných oblastech reformy,a není ani potřeba být v této pozici. Prostě BUĎTE světlem, kterým jste, a to posílí a pomůže lidem rozpoznat své vlastní světlo, a zvyšující se vydávání světla poroste exponenciálně. Připomeňte si, že láska a světlo je táž energie, pouze jinak vyjádřená, a protože čistá esence Stvořitele je nejsilnější energií v kosmu, můžete vidět, jak je LÁSKA klíčem k opuštění chaosu a přesunu do radosti.

11. Rozsáhlé změny ve vašem světě, v kontinuu již naplněné, přijdou rychle i podle výpočtů ve vašem lineárním čase. Toto období přechodu do Zlatého věku pro všechny, kteří zůstávají vytrvale ve světle, je pro ně dvojí odměnou, dá se říci: radost z toho, že pomáhají Zemi vymanit se z hlubokých tenat temnoty, a skoky v růstu duše z účasti na tomto obrovském a nádherném dění.

12. Naši milovaní bratři a sestry, stále si představujte svět, jaký ho chcete mít, a vězte, že ho spoluvytváříte každou svou myšlenkou a každým skutkem. Velká množství světelných bytostí vás doprovází v duchu i ve fyzickém světě na celé vaší triumfální cestě.

13. S nekonečnou láskou a požehnáním vesmíru se s vámi prozatím loučíme.
LÁSKU a MÍR
Suzanne Ward

Žádné komentáře:

Okomentovat