čtvrtek 25. října 2012

Srpen 2012


Matthew: poselství na srpen 2012

Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=151&z=2
2. srpna 2012
Překlad: Katka

Žádný terorismus na olympiádě; mimozemšťané se mohou objevit dříve, než bylo plánováno; účinky vibrací Země se střetnou s vyššími frekvencemi; strach a dualita; výpadek elektrické energie v Indii ; střelba v Coloradu, USA; mimozemšťané uznávají pracovníky Světla; příprava na Zlatý Věk

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici je zde Matthew. Kombinace vibračního vyzařování Země a energetických rovin, přes které planeta vzestupuje, vytváří různě silné účinky.

2. Budeme o nich mluvit a jako první zmíníme nádherný efekt – nesčetné jiskry jsou vystřelovány ze Země a každá znamená, že duše se probouzí a hledá vysvětlení toho, co se děje ve vašem světě. Ačkoliv populace neví, že zbraně jsou nefunkční a tisíce příslušníků naší pomáhající rodiny krouží na vašich nebích, je zde silný pocit že něco důležitého je v pohybu a někteří cítí, že je to dobré znamení pro svět.

3. Opravdu se to děje a my si přejeme, aby to věděl každý. Ačkoliv několik podpůrných faktů již vyšlo najevo, jsou překryty senzačními zprávami, konkrétně olympijskými hrami. V týdnech před zahajovacím ceremoniálem se šířily internetem zprávy o plánovaném teroristickém útoku a také mainstreamová média oznámila tuto zprávu – Ilumináti stále rozšiřují strachem naplněné informace. To ovšem neznamená, že mají v úmyslu provádět nějaké zlověstné činy, spíše to, že chtějí mít náskok ve vytváření strachu tím, že naznačí, co mohou „vytáhnout z rukávu“.

4. I když víme, že světlené bytosti z vyspělých civilizací nad a na planetě se snažily překazit „Black Ops“ plány, temní v nich pokračovali. Nebudou úspěšnější ani v průběhu olympijských her než dosud, ale jejich vytrvalost je pochopitelná. Živí se energií strachu a jejich jediným prostředkem, jak udržet naživu zbytky jejich bývalé nadvlády, je vytvářet všeobecný strach, který je udrží v chodu.

5. Z respektu ke svobodné vůli Země, aby vás nepostihly žádné další rozsáhlé teroristické činy, má naše vesmírná rodina oprávnění zabránit takovým pokusům a drží krok se vším, co Illumináti a jiní hanební jednotlivci podnikají.  Po mnoho let posádky lodí nepřetržitě komunikují se svými zástupci na Zemi a Nejvyšší vesmírnou radou, proto jsou všichni zúčastnění informováni o tom, co se děje, pokud jde o olympijské hry a všechny ostatní světové záležitosti.

6. V poslední zprávě jsme uvedli, že Rada považuje za vhodné počkat s přistáním posádek a ztotožněním členů vesmírné rodiny žijících mezi vámi až téměř do konce roku. Nic nebylo předem přesně dáno, takže setkání může začít dříve a narůstá potenciál, že se tak stane.

7. Ale nikoliv 4. srpna během olympijských her – to by způsobilo paniku! Jestliže Rada usoudi, že jsou ten den ideální podmínky pro ohromující objevení se, velmi pravděpodobně to bude vypadat jako nezaměnitelný přelet mimozemšťanů, nikoliv jako výmysl Illuminátů určený k tomu, aby to vypadlo jako vesmírná invaze. Ale nebuďte prosím zklamáni, pokud tento den přejde bez velkých světových událostí.

8. Možná se domníváte, že upřesnění data a místa je nerozumné, protože umožňuje Iluminátům vědět, kdy a kde vytvořit děsivé iluze nebo nebezpečné podmínky, čímž by došlo k odložení toho, co světelné síly plánují. Vzhledem k tomu, že telepatické „antény“ temných stále pracují, stejně jako ty patřící světelným silám, by věděli o plánu, i kdyby nebyl zveřejněn. Vhodné načasování nezvratné existence mimozemské přítomnosti na planetě je spjato s problémem strachu.

9. Konečným cílem temných je ovládnout duše, a strach je nejúčinnější nástroj, protože energie strachu tvoří bariéru mezi duší a vědomím, doslova udržují strachuplnou osobu „v temnotě“. To je důvod, proč na vás znovu a znovu naléháme, abyste nepodléhali těžkým předpovědím nebo prohlášením. Viděli jste sami, že načasování připisované těmto druhům událostí přišlo a proběhlo, aniž by se některá z těchto událostí uskutečnila.

10. Ale většina populace neví, jak je osobně strachuplné pocity ovlivňují nebo že kolektivní pocity vytvářejí celosvětové podmínky nebo že temní potřebují energii strachu, aby mohli pokračovat v podněcování pustošení a smrti. Síla strachu a masivní množství negativity, které vytváří, bylo vždy prvním hlediskem při rozhodování Rady o načasování „objevení se“ na planetě.

11. Události, či málo událostí, z důvodu dalších smíšených efektů vibrací planety a energetických rovin, kterými prochází, vybízí k serióznímu přehodnocení - počkat, dokud rok neskončí.

12. Velký počet lidí, včetně většiny neochvějných pracovníků Světla, zažívá různé nepříjemné fyzické, emoční a duševní podmínky – všechny tyto energie mají negativní náboj. Vibrace energetické roviny samy o sobě mohou způsobit anomálie, jak se těla lidí přijímajících světlo přizpůsobují změně z uhlíkových buněk do krystalických. Je důležité pít hodně vody a jíst lehčeji než obvykle, mít dostatek odpočinku a zdravý spánek a mít tolik klidné samoty nebo času stráveného v přírodě, kolik je možné.

13. Navíc, protože všechno je energie pohybující se na různých frekvencích, mechanické, elektrické nebo elektronické zařízení a systémy jsou také ovlivněny – velmi nedávný příklad je široký výpadek proudu v Indii. I když tomu možná napomohli Illumináti, výpadek není neočekávaným výsledkem negativity, spojené s postavením planety tak blízko čtvrté dimenze.

14. Kombinace těchto efektů vytváří rozsáhlý strach, rozpaky, hněv a finanční těžkosti, a tyto negativní vibrace vytvářené těmito kolektivními reakcemi se sráží s energetickou úrovní, kterou planeta prochází. Jak Země pokračuje ve svém směru, budu srážky zesilovat a stejně tak i účinky.

15. Příčinou této situace je neústupnost temných srdcí a myslí. Kdyby se drželi svého souhlasu připojit se k silám Světla v určeném čase, asi před deseti lety, kdy byla planeta v mnohem nižších vibracích, k současným srážkám by nedocházelo. Přináší nám to pomalejší vývoj.

16. Nemusíme vám připomínat, že do konce tohoto roku, kdy bude všechna temnota z planety pryč, zbývá jen pět měsíců, v nichž musí být mnoho dosaženo. Zatímco došlo k povzbudivému pokroku v jednání mezi některými vašimi vůdci a vesmírnými silami, vrcholní členové Iluminátů jsou vzpurní jako vždy.

17. Občanské války stále zuří a tyrani v některých zemích stále panují. Neústupný rozkol v mnoha nespočetných otázkách pokračuje, nové vlády nejsou v pořádku a staré vlády jsou plné rozvracečů. Zbídačení způsobuje velké utrpení a smrt, zdá se, že není žádný konec korupce a mnoho národních ekonomik je v úzkých. Stručně řečeno, na povrchu se to jeví, že je to stejný stav jako vždycky, a toto běžné vnímání má za následek, že neosvícení lidé se obávají, co přinese budoucnost.

18. Strach a dualita stále ještě žijí a kladou odpor, a stále odkládají iniciaci důležitých reforem. Je to váš svět a vy jste odpovědní za směr toho, co chcete dosáhnout, ale tolik je toho potřeba stihnout v tak  krátké době, že je třeba udělat něco šokujícího, aby byla získána světová pozornost. Příchod jiných civilizací to může způsobit. Nemůžeme říct kdy, protože to ještě nebylo určeno, ale můžeme vás ujistit, že se tak stane v nejvhodnější chvíli tím nejbezpečnějším způsobem.

19. Za nevysvětlitelnou střelbou v Coloradu, ve Spojených státech, je skryto více, než se na první pohled zdá. Každý zúčastněný – střelec, osoby, které byly zabity nebo zraněny a všechny rodiny – každý prožívá to, co si vybral ve své smlouvě duše, nebo v narychlo pozměněných smlouvách o kolektivním souhlasu, že budou účastníky. A koneckonců fakta spojují tuto událost s Ilumináty.

20. Naše srdce jsou s osobami, které byly zraněny, s jejich rodinami a s rodinami a přáteli těch, kteří zemřeli. Jak moc jsme si přejeme, aby mohli vědět, že jejich blízcí žijí radostně v Nirváně a že všichni, jejichž duše souhlasily s prožitím této traumatické zátěže, pokročili ve vývoji.

21. Přejeme si, aby každý člověk, která trpí ztrátou milovaného člena rodiny nebo přátel, aby věděl o aktivním, rozmanitém a vzrušujícím životě těchto osob v Nirváně. Neví o tom, a místo toho aby se cítili povzbuzeni tímto vědomím, mají zlomené srdce.

22. Opět musíme zmínit, že i když vesmířané pomáhají Zemi při vzestupu a brání terorismu ve velkém měřítku, vy máte na starosti všechno ostatní kromě data jejich „příjezdu“. Pokud má nastat změna ve vášnivém sporu o snadnou dostupnost zbraní a válečné mentalitě společnosti, musí přijít od pracovníků světla. Není náhoda – žádné náhody nejsou – že nedávná tragédie se odehrála ve stejném malém městě, kde se odehrála již před několika lety. Je to nepochybným znamením toho, že pokud má skončit násilí, musí se pro to něco udělat.

23.V žádném případě tím nechceme říct, že jste neteční – toho jsme daleko. Máme Vás v nezměrné cti a respektu. Za tímto problémem zbraní a dalších nástrojů na zabíjení, stejně jako za vším, co plodí nenávist, násilí, pohrdání, nespravedlnost a smrt, stojí obrovská chapadla temnoty. Světlo je však daleko silnější a činy, které slouží světlu, jsou odpovídajícím způsobem silnější – to je důvod, proč jste získali vyšší postavení v této bitvě světla a temnoty. Pomyslete na všechny lži a podvody, které jste ukázali světu, a na pokrok, kterého jste dosáhli v řadě humánních a environmentálních problémů – pokračujte v této dobré práci!

24. Budeme se radovat s Vámi, až vyjdou najevo všechny pravdy o pokroku, kterého bylo dosaženo v nesčetných oblastech mimo zraky veřejnosti. Stejně jako všichni, kteří jsou do těchto činností zapojení, musíme být trpěliví, dokud ten správný okamžik nebude na dosah ruky, my i vy. A všichni jsme trpěliví, protože víme, že čas rychle utíká, a že odhalení a prospěšné změny přijdou již brzy.

25. Neinterpretujte, prosím, naše vysvětlení jako překážku pro Zemi – to rozhodně není! Zdržování pochází ze strany temných, a ti budou stále více odcházet. Je nesmírně důležité, abyste se jimi široce nezabývali, zejména ne trestem za to co udělali, ani se nezabývejte zdržením, které má tato gigantická show, než se dostane na vysokorychlostní silnici.

26. Místo toho se připravujte na život ve Zlatém Věku Země. Doporučujeme, abyste nepřemýšleli nad tím, zda jsou politici poctiví nebo kam investovat peníze – brzy dostanete odpovědi. Zbavte se triviálních zájmů a plytkých společenských norem. Kdykoliv to bude možné, vyhněte se setkání s konfrontačními lidmi a pokud to není možné, nenechte se vtáhnout do sporů – výdej energie v těchto věcech vede k negativním pocitům frustrace nebo marnosti. Věřte své intuici a respektujte svou duši.

27. Žijte dle svého srdce – jak řekl Bůh, „Srdce je sídlem duše“. Představujte si sebe ve světě, kde vládne mír, vzájemný respekt, spolupráce, poctivost, hojnost pro všechny a život v harmonii s přírodou. V kontinuu už tento pozoruhodný svět, který pomáháte vytvářet, existuje a podle lineárního času už tam téměř jste!

28. Po mnoho let jsme vám poskytovali duchovní osvícení, vedení a povzbuzení, a tato činnost byla naší výsadou a radostí. Naše spolupodílení už nebude dlouho nutné – komunikace vaší duše s vědomím vám poskytne všechny informace, které potřebujete. Možná se usmějete, až si uvědomíte, že všechno, co jsme Vám říkali, jste vlastně znali – my jsme vás jen lehce popostrčili do vaší paměti.
29. Cílem každého života je sebepoznání – nechat rozvinout toto naplňující dobrodružství ve správnou dobu je cesta k vaší nekonečné schopnosti milovat. Síla nepodmíněné lásky, tato nekonečná síla v kosmu, je klíčem ke vznešené nádheře Zlatého věku a dále.

30. Nyní Vás objímáme v nekonečné lásce, my a bezpočet dalších světelných bytostí, které vás doprovází k prahu čtvrté dimenze.


LOVE and PEACE

Suzanne Ward

Žádné komentáře:

Okomentovat