středa 13. března 2013

Klonování lidí


V souvislosti s tím, že jsme se z Matthewova posledního poselství dověděli, že papež je klon, a moc si to neumíme představit, jistě zaujme kapitola "Klonování lidí" z Matthewovy knihy "Překvapující odhalení pro novou éru".

Klonování lidí

Suzy: Možná víš, že nedávno byla klonována ovce, a někteří lidé říkají, že by to mohlo vést k pokusům o klonování lidí. Co tomu říkáš?

Matthew: Matko, divila by ses, co o tom všechno mohu říci! Klonování je na Zemi relativně nový proces, ale jinde ve vesmíru se užívá už po celé věky k tomu, aby civilizace nevymřely. A navíc klonování ve vašem světě není tak nové, jak se vám veřejně říká – už po nějakou dobu jsou tímto procesem reprodukovány dospělé osoby.

Suzy: Matthewe, jsi si tím jistý?

Matthew: Ano, matko, jsem. Zmínil jsem svého přítele Huga. Pracuje s rostlinami a živočichy na Jupiteru, a tak zná klonování velice dobře. Nemyslím tím, že on je zdrojem mého vědění – realita klonování je široce známa, kromě vaší Země, ale pokud chceš důkladné vysvětlení lidského klonování, mohu ho požádat, aby ti o tom vyprávěl.

Suzy: Prosím tě o to.

Matthew: Matko, Hugo je zde, reagoval na můj energetický signál. Tak začni, Hugo!

Hugo: Dobrý den, paní Suzy! Jsem rád, že mohu být s vámi. Zdá se, že jste se ptala, zda u vás na Zemi se provádí klonování dospělých lidí. Ano, je to skutečný fakt, a to už po nějakou dobu, jak vám řekl Matthew. Začnu přímo začátkem procesu klonování, jestli mohu. Děkuji.

Klonování lidí je proces, kdy je živé bytosti odebrán buněčný materiál za účelem reprodukce přesně stejné podoby v nové entitě. Buněčný materiál je umístěn do sterilní nádoby, do tekutiny příznivé pro růst tohoto materiálu v čistotě, aniž by do substance vstupovaly nedokonalosti. Po prvním a druhém dělení je látka přenesena do většího laboratorního kontejneru za stejných sterilních podmínek i teploty a s kontrolou světla.

Tam se rychle objeví embryonální forma a brzy je rozeznatelná forma foetusu. Když foetus dosáhne stádia vývoje přibližně šesti měsíců normálního těhotenského věku, je opět přenesen, do nádrže, v níž je tekutina blížící se plodové vodě v děloze během těhotenství. Když plod dokončí svůj vývoj jako v děloze, je odebrán z tekutiny a zachází se s ním tak, jako by se narodil normální cestou. Kromě toho, samozřejmě, že není třeba ošetřovat pupečníkovou šňůru. Rozdíl oproti normálnímu vzhledu se upraví malou kosmetickou operací.

Proces replikace lidí netrvá devět měsíců. Je urychlen pomocí chemických additiv a ideálními laboratorními podmínkami. Počáteční proces může trvat mezi šesti a sedmi vašimi týdny, kvůli jistotě dokonalého plodového vývoje, a dalších osm až deset týdnů je třeba pro plný vzrůst. Protože nejde o přírodní proces zrození, obvyklá doba těhotenství zde nemá význam.

Klonování není omezeno na reprodukci malých dětí, kterým je umožněno normálně růst od narození až do dospělosti. Když jde o klon konkrétní dospělé osoby, doba stárnutí od vynoření dítěte do dospělého věku mezi 30 a 35 lety je pouhých 350 – 400 dní. Další asi jeden měsíc je třeba k vytvoření klonu 65letého jedince. To je přibližný věk většiny lidí, kteří jsou v současnosti na Zemi klonováni.

Substance, která dovoluje toto rychlé stárnutí, se ještě nestala na Zemi známou, kromě několika vědců, kteří se zabývají procesem klonování. Na Zemi je několik jedinců, kteří jsou postiženi chemickou nerovnováhou, která způsobuje, že jejich těla stárnou mnohem rychleji než je u vás normální. 10leté dítě může mít vzhled, organické funkce a procesy jako velmi stará osoba. Stará podle vašich měřítek, to znamená, ne jinde. Chemikálie, která způsobuje nerovnováhu v dětském organismu, je to, co se dá dokonale použít v procesu rychlého stárnutí z malého dítěte na dospělého.

Tento proces urychlení stárnutí také vyžaduje ve stravě přídavek klíčových nutrientů, ideální laboratorní podmínky a kontrolované úrovně kyslíku a kysličníku uhličitého. Nevýhodou je, že když vzhled musí být identický s původní osobou, která je stará 60-65 let, pak musí stárnout celá klonovaná bytost, až je dosaženo identického vzhledu. Nelze zastavit stárnutí orgánů a dosáhnout potřebného vzhledu, a tak orgány podléhají veškerému stresu zrychleného stárnutí a také nedostatkům, které jsou vlastní rodinným genům. I když nově klonovaný jedinec původně vypadá svěžejší a mladší než originální osoba nebo předchozí klon, rychle se hroutí a začne vykazovat pokročilejší známky stárnutí ve všech ohledech.

Mluvil jsem dosud pouze o těle klonovaného jedince. Mozek je jiná záležitost. Je to nejsložitější aspekt procesu růstu, jak v laboratoři tak v těle. Lidský mozek je počítač, a funkce stahování z původního mozku do mozku klonu funguje přesně stejně jako u počítačů.

Duplikování původního mozku může být dokonale provedeno na klonu malého dítěte. Klonu je poskytována nepřetržitá výchova od narození po dospělost, a mozek funguje tak normálně, jak byste očekávali při zrychlených schopnostech učení. Protože mozek má tak rozsáhlou kapacitu, absorpce informací je pro klon nejen snadná, ale je velice zajímavé pro zúčastněné lidi, když vidí jeho obrovské skoky v učení. My to odsud pozorujeme a vidíme to jako jediný aspekt vědecké povahy na vaší planetě, který začíná být osvícený, pokud jde o funkční kapacitu lidského mozku.

Tento dosti dlouhý vzdělávací proces je nezbytný, protože náhlé vložení inteligence a znalostí na “nepopsanou desku” by způsobil neurologický šok.

Klony jsou vychovávány od dětství tutory, což jsou speciálně školení behaviorální vědci. Je to stejný proces jako u vašich dětí, které učíte, aby to byly vědomé, bdělé, odpovědné malé individuální bytosti s osobností, schopnostmi, smyslem pro odpovědnost a s charakteristickými vlastnostmi. Tutoři, jejichž žáci jsou jedinečnější než většina, se trénují osobními filmy rodiny a jsou jim poskytovány důvěrné rodinné historie, tak, aby se důvěrně seznámili s řečí a způsoby klonovaného jedince.

Je to zcela jiné, když objektem je rychle produkovaný dospělý klon. Významné stárnutí rozumu může být urychleno schopností mozku absorbovat informace a provádět funkce daleko rychlejším a komplexnějším způsobem než si uvědomuje většina lidí na Zemi. Pokud by tomu tak nebylo, klonování dospělých lidí by nebylo možné.

U rychle zestárlého klonu je zatím problémem udržení veškerých znalostí získaných během života originální bytosti. Schopnost dospělého klonu si pamatovat je narušena natolik, že klon se může jevit jako zmatený či s momentální ztrátou slov, dokud paměť nenaskočí, či vlastní myšlení klonu nepřekoná a nezakryje váhání. Protože to ale u “skutečných” lidí není neobvyklé, obvykle se na to u klonovaných bytostí nehledí s podezřením, ale je to spíše pokládáno za lidskou nedokonalost.

Vložení veškerých informací z mozku originální osoby či nahrazovaného klonu musí být provedeno v okamžiku potřeby nového klonu. Nejúspěšněji to probíhá z mozku původní osoby do prvního klonu. Při každé následující proceduře vkládání informací z klonu do jeho náhrady dojde k mírnému zhoršení. Nelze použít původní mozek a tak obejít toto zhoršení, i když původní jedinec ještě žije, protože tento originální mozek nemá stejné akumulované vědění jako naposledy klonovaná entita. Můžete vidět, že identická zásoba nejnovějších informací je základem, pokud má náhradní klon být přijat jako skutečná osoba.

I když jsme potěšení, když vidíme na vaší planetě tento pokrok v technologii, jeho zneužívání neutralizuje naše nadšení pro váš objev. Mocní lidé byli klonování po mnoho let a jsou klonováni I nyní, a nic z toho není v dobrém úmyslu. Vždy šlo o účely ovládání a kontroly. Někteří z vašich světových vůdců byli klonováni před mnoha lety a nyní jsou ve třinácté nebo vyšší verzi původní osoby. Účelem klonování těchto lidí je vytvořit jistotu dlouhověkosti a udržet jejich vliv.

Když vidíte některé světové vůdce v televizi nebo na fotografiích, můžete si všimnout náhlé významné změny vzhledu směrem ke kypícímu zdraví a mládí. Obvykle tato vysoká zdatnost a životní síla bezprostředně následuje po dni nebo několika dnech nepřítomnosti na veřejnosti, když předcházelo období evidentního stárnutí vzhledu. Vy můžete přisuzovat tyto postřehnutelné rozdíly krátké dovolené či uzdravení z ohlášené nemoci, ale my zde víme, že prostě starý klon byl nahrazen novým.

Současně bývá vytvářeno několik klonů, vzdělávaných tak, jak bylo již vysvětleno, a jsou drženy na různých místech vaší planety, aby byly vždy připraveny pro proces vkládání znalostí. Mnoho verzí klonu je nutností, protože toto umění na Zemi ještě není dokonalé. Tělo klonovaného dospělého se rozpadá daleko rychleji než stejně stará těla, která zestárla přirozeně. Je to částečně z důvodu zrychleného procesu stárnutí od dítěte do dospělého těla, a částečně z nedostatku znalostí vědců, kteří provádějí tyto procedury. Jedním z faktorů je také pozemská atmosféra třetí hustoty.

Suzy: Hugo, promiň prosím. Děkuji ti za odpověď na otázky, které mi tanou v mysli. Ale jsou klony přijímány rodinou oné osoby? Jistě musejí vědět, o co jde.

(Pokračování může následovat, bude-li zájem. Toto je asi třetina kapitoly.)


Druhá část překladu.
První část zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2013/02/matthew-o-klonovani-lidi.html
Pro ty, co neznají Matthewa: informace o něm a o vzniku jeho knih najdete zde: http://matthewcesky.blogspot.cz/


Matthew o klonování lidí 2. část

Suzy: Jsou klony přijímány rodinou oné osoby? Jistě musejí vědět, o co jde.

Hugo: Členové rodiny klonovaného jedince samozřejmě vědí o existenci klonu či klonů, a účastní se jak na procesu jeho výchovy, tak na “utajování”. Pokud se vzpírají, jsou oni sami naklonováni, obyčejně proti jejich vůli, a ve veřejném fungování pokračují jejich klony. V některých případech původní osoby přirozeně zemřou, nebo jsou zabity, pokud to poslouží účelům mocných lidí. Některé stále žijí, I když nejsou nikdy vidět na veřejnosti. Veřejně vidět jsou pouze klony.


Předejdu vaší otázce, paní Suzy: existuje pět zemí, které vyvinuly proces klonování se stejnými úspěchy při reprodukci, a jedna další země stále experimentuje s počátečními stádii. Laboratoře jsou zkonstruovány na stejném funkčním základě, s malými variantami v celkovém procesu. Před několika lety bylo při procesech ještě dost rozdílů, takže byl snadno poznat rozdíl ve kvalitě klonů. Hlavním rozdílem byl přístup k procesu stárnutí, a důsledkem byly rozdíly v maximálním dosažitelném stupni fyzické stability a úspěšném ukládání do mozku. Poté došlo k jisté výměně technologií, takže všechny oblasti nedokonalostí mohly být zlepšeny, a tak ve všech zemích, které produkují klony, mají všechny současné klony přibližně stejné funkční schopnosti, vzhled a charakteristické rysy stárnutí.

Ale pojďme dále. Nyní řeknu něco o velmi důležité otázce, a tou je duše v klonovaném těle. Pokud jde o to, zda v těchto uměle vytvořených tělech je či není duše, v klonovaném jedinci se “nezrodi” duše, ale nějaká duše si může zvolit, že vstoupí do klonu. Pro vstup duše do klonu jsou dobré důvody, ale jsou I dobré důvody to nedělat.

Pro duši, která čeká na zkušenosti ve fyzické formě, je to příležitost tak učinit v této době, kdy se dle božího plánu blíží velké změny - pozvednutí vědomí planety a vás všech, kteří tomu budete přístupni. Avšak každá duše vstupující do klonovaného těla zná riziko, že může být polapena temnými silami, které ovládaly psyche původní osoby a předchozích klonů. To je velice důležitá úvaha, protože funkce mozku se s každým dalším procesem naprogramování zhoršuje, jak jsem již zmínil, a tím se snižuje I odolnost duše proti ovládnutí. Posledním verzím klonů chybí dlouhověkost, takže život v takovém těle není žádný ráj, jak bychom si mohli představovat o životě jednotlivců ve vysoce vlivných pozicích.

Proč by tedy duše na sebe brala takový problém? Proto, že moc v takové vlivné pozici je přesně to, kvůli čemu jsou některé duše ochotny, ba dokonce touží vstoupit do klonů. Činí tak s odhodláním, že překonají genetickou strukturu, vliv paměti a nedomyslitelnou tendenci vydat se negativní cestou, na níž byla původní duše. Když je duše velmi silná, je zde vůle pozvednout genetický a morální charakter natolik, že se zdá, že došlo k obratu ve zdraví, postojích a činnosti “osoby”. V těchto případech je to proto, že silnější vyšší záměr duše přitáhne vyšší energii světla, která umožní vlít do klonu fyzickou životní sílu nedostupnou těm, jejichž duše jsou méně odhodlané, a tak silnější duše může udržet životní sílu těla mnohem déle než slabší duše.

Nyní si myslíte: Jak může nějaké tělo žít bez duše? Chemické složení fyzického těla je takové, že tělo funguje jako nezávislá entita. Jeho životní síla je udržována jeho vlastní pohybovou energií odvozenou od prvků a vzájemných procesů normálního organického fungování. Proto klon bez duše má stejnou mobilitu a schopnost myslet jako každé normální tělo.

Řekněme si, co klon bez duše nemá. Zaprvé, emoce nejsou něčím, co by bylo přirozeně vzniklému člověku přirozeně dáno Klon bez duše se musí naučit, jak vypadají emoce, v souladu s jeho prostředím, s tím, co je očekáváno od “průměrného člověka” anebo od člena vysoké společnosti.

Ale nejdůležitější nedostatek je, že klon postrádá duchovní aspekt, který je vrozen každému dítěti zrozenému z vajíčka a spermie svých rodičů. Životní síla duše zahrnuje ty aspekty bytosti, které jsou spojeny s Bohem – vědomí, intuici, pocit sebe sama na vyšší úrovni než je normální vědomé fungování. Takže, v klonovaném jedinci bez duše nejsou tyto svazky s Bohem ani přirozené emoce. Místo toho je zde mechanický a mentální aspekt toho, co je vhodné učinit nebo říci. Jakmile je tato schopnost zvládnuta, je tak dovedná jako by “osoba” strávila celý život hromaděním moudrosti a správným chování.

Vaše mysl je tak plná otázek, Suzy! Ne, vytváření toho, čemu říkáte “děti ze zkumavky”, neni ani v nejmenším stejné povahy jako klonování jedinců, a nanejvýš jistě se s tím neshoduje v úmyslu.

Suzy: Je mi líto, že musím myslet na tolik věci, na které bych se chtěla zeptat, Hugo! Protože je veřejně známo, že byla klonována ovce, nevíš náhodu, proč se lidé masově neptají, zda to samé nelze dělat s lidmi?

Hugo: Suzy, řekl bych, že I když je klonování zvířat známo, o této skutečnosti se nikterak důkladně informovat nebude. Umění klonování ještě není u vás dokonalé a jeho produkty nebudou stárnout normálním způsobem jako přirozeně zrozená zvířata. Když si to vědci uvědomí, nevydají o tom mnoho zpráv. Také bych řekl, že soustavné informování by mohlo logicky způsobit, že všichni myslící jedinci by si spojili tuto skutečnost s klonováním lidí. Tento druh spekulací zde vskutku existuje, a tak aby se zabránilo lidem přijmout tento čin jako možnost, či dokonce jako skutečnost, technologie klonování lidí se prezentuje pouze pro zábavu, jako science-fiction v knihách a filmech, a vždy se tomu dává nádech absurdity.

Suzy: Děkuji, Hugo, A co víš o mimozemšťanech, kterým se říká “malí šediváci”?

Hugo: Suzy, víme o nich všechno, co se dá vědět. Pokud jde o Zemi, víme, že ve svých podzemních laboratořích, zejména na jihozápadě Spojených států, používají svůj genetický materiál k vlastní reprodukci. Když před několika desítkami let přišli na Zemi, naučili technologii klonování vaše vládou vybrané vědce, a to znamenalo zavedení klonování do vaší civilizace.

(Pokračování možné, jsme na straně 8 z 15 stran kapitoly.)3. část:
Suzy: Hugo, co víte o mimozemšťanech, kterým se říká “malí šediváci”?

Hugo: Suzy, víme o nich všechno, co se dá vědět. Pokud jde o Zemi, víme, že ve svých podzemních laboratořích, zejména na jihozápadě Spojených států, používají svůj genetický materiál k vlastní reprodukci. Když před několika desítkami let přišli na Zemi, naučili technologii klonování vaše vládou vybrané vědce, a to znamenalo zavedení klonování do vaší civilizace.
Od té doby, co tyto bytosti přišly, moc toho neudělaly, kromě toho, že zneužily svůj vysoký stupeň intelektuálních a technologických schopností. Neměly v úmyslu zůstat dlouho, ale zůstaly v pasti pozemské hustoty a uvědomily si, že nemohou opustit planetu, protože jejich systémy už nebyly té vyšší hustoty, z níž přišly.

Aby šediváci udrželi svou rasu čistou a zaručili dostatečné počty pro přežití všech pokusů k jejich vyhlazení, klonovali sami sebe vysokým tempem. Ne, Suzy, nebyla to armáda, jejich bezprostředním úmyslem nebyl boj, ale co do počtu to bylo jako armáda, to ano. Obyvatelné oblasti pod Zemí jsou rozsáhlé, vaši občané by tomu vůbec nevěřili, kdyby se o tom mohli doslechnout. A právě tak šokující by bylo, kdyby se dověděli, že nepozemské bytosti jsou na planetě trvalými obyvateli.

Tyto bytosti, které nazýváte “šediváci”, jsou vzrůstem mnohem menší než pozemští lidé a vskutku vypadají tak, jak je popisují lidé, kteří jimi byli uneseni pro lékařské experimenty a účely reprodukce. Někteří z nich jsou odpovědní za únosy, které proběhly tak za výše uvedenými účely, ale jsou dvě obrovské a významné výjimky: kam byly unesené osoby dopraveny a kým. Tito únosci, zadrženi na planetě jako v pasti, už zde nebyli mimozemšťany, a tak jejich vozidla létala dolů do podzemí, a nikoli nahoru do vesmíru.

Tito “mimozemšťané”, jak se jim chybně říká, nejsou nikde jinde než v obrovských podzemních městských bludištích pod zemským povrchem, kromě krátkých epizod, kdy dochází k únosům. Tehdy používají malá kosmická plavidla, která sestrojili a vyrobili oni sami anebo vaše vláda, a berou lidi do podzemních laboratoří postavených speciálně pro jejich výzkumy. Tyto pokusy jsou svou povahou snahou o vytvoření vhodného spolužití obou civilizací, což by podle “šediváků” posílilo jejich šance na přežití na vaší planetě nejen jako klony.

Vaši hlavní světoví vůdci by chtěli, aby se všichni lidé báli skutečných mimozemšťanů. Uvažují o tom, že představí “šediváky” jako agresívní a tím opodstatní svůj postoj, že veřejný strach z “mimozemšťanů” je oprávněný. Tito vůdci vědi, že ze strany mimozemšťanů se v této oblasti sluneční soustavy není čeho bát! Kdyby to nebylo tak sobecké a negativní pro Zemi, pak by se dalo pokládat za komické, že vláda Spojených států umožňuje této cizí civilizaci se zlými úmysly ukrývat se a experimentovat ve svém podzemí, a současně popírá, že jsou na vaší obloze přítomni zástupci civilizací, o nichž ví, že jsou dobročinné.

Všichni vesmírní bratři a sestry ve vaší oblasti jsou přátelští a dali to vědět vládním vůdcům. Většina z nich je tu výslovně proto, aby zachránili vaši planetu! Spolupracují vzájemně, aby zabránili tomu, aby Země ztratila pravidelnost své dráhy a pomáhají vám nesčetnými dalšími způsoby. Tato služba univerzálního přátelství probíhá již mnoho let a bude pokračovat I během těžších období čištění, která přijdou. Nicméně oficiální prohlášení nadále popírají “logickými způsoby” pozorování autentických mimozemských plavidel.

To je takové bláznovství, takové dětinské hry! Ale důsledky jsou tragické pro tyto vesmírné bytosti, které přišly před časem pouze v míru, s nabídkou technologií a další pomoci, aby zachránily vaši planetu. Výměnou žádaly od světových vůdců, aby přestali stavět jaderné zbraně a plánovat jadernou válku, která by zničila planetu. Avšak vládní vůdcové se nevzdali své temné kontroly a zabili či drželi tyto vesmírné mírové vyslance v zajetí. Navzdory tomu vesmírné bytosti, bratři těchto vyslanců, vám stále ještě pomáhají.

Suzy: Hugo, nevím, co říci, kromě toho, že se modlím za to, aby naši současní vůdcové byli ovlivněni světlem, které, jak říká Matthew, sem proudí. Můžeme se prosím vrátit zpět ke klonování? Víte, kdy a proč začalo?

Hugo: Nemohu říci, kdy to bylo provedeno poprvé, ale tato technologie je v univerzální mysli a tudíž přístupná těm, kteří čerpají z tohoto nejvyššího zdroje veškerého vědění. Mohu vám říci o jedné civilizaci, která ustanovila tuto metodu reprodukce jako prostředek záchrany populace, pokud chceš.

Vidím, že vás to zajímá. Tak tedy dobře. Rozmnožovací orgány té civilizace atrofovaly z důvodu období života v podzemí po válečné situaci, která zničila jejich planetární atmosféru. Omezený prostor pod povrchem jejich planety znamenal, že nebylo možno připustit rozrůstání přeživší populace, a tak se těla po dlouhou dobu přizpůsobovala této nové okolnosti.

Jejich těla neměla žádné naprogramování buněk na stárnutí, jak to malí pozemská těla, a proto neumírali. Když zjistili, že se mohou bez nebezpečí vrátit do atmosféry své planety, uvědomili si, že jejich malý počet může vést k zániku rasy, pokud se pro udržení civilizace nevytvoří procesy rození. A jako účelné, čisté a efektivní řešení přišlo klonování.

Suzy: To je fascinující! Děkuji, Hugo. Jak to, že toho tolik víte o klonování?

Hugo: Studoval jsem ho pro účely využití na Jupiteru. Nepřetržitě tam probíhají pokusy se zvířaty, a ve spojení s mou vědeckou prací jsem se naučil tyto metody reprodukce, mezi něž patří i klonování lidí.

V Nirváně jsem známý zejména pro historii tvoření Jupiteru a následné pokusy se zvířaty a rostlinami. Jak vám řekl Matthew, na Jupiteru jsem strávil většinu svých inkarnovaných životů. Nejsem jedním z oněch velkých hmyzu podobných bytostí, které popsal, ale inkarnuji se na Jupiteru v jiné formě než je éterické tělo, které teď vidíš.

Vím, že Matthew řekl, že tyto bytosti jsou dost zvláštní, a nemá nepravdu, ale mýlí se v tom, že říká, že jsme bez emocí. Není si prostě vědom, že emoce jsou v těchto bytostech hluboko skryty z důvodu dlouhodobé izolace od ostatních civilizací. Nejsou to emoce, které by “rozkymácely loď”, jak říkáte vy, takže možná nejsou pro pozorovatele tak viditelné.

Moji lidé a já nejsme nadlidé, jako jsou ostatní vaši strážci. Já nemám tak vysoký stupeň vývoje jako oni, ale dostal jsem se nad ně v některých oblastech při životě v této říši (Nirvána) mezi svými inkarnacemi na Jupiteru. Jsem tu nyní proto, abych se naučil více od duchovní povaze, takže až se tam vrátím – ano, přeji si brzo se tam vrátit – budu mít tyto dodatečné znalosti o duchovním růstu, které tam budu moci sdílet se svým lidem.

Naposledy jsem byl na Jupiteru podle vašeho počítání před 40 lety, a od doby tohoto posledního života jsem zde. Musel jsem se toho spoustu naučit, nejen kvůli svému růstu, ale abycho mohl učit ostatní příkladem, a aby mohli být stále více posunováni ke světlu. Oni si to přejí, ano, Suzy, jinak by moje námaha byla zbytečná.

Suzy: Hugo, schvaluje Bůh klonování?

Hugo: Vaší otázkou jsem překvapen! Nikdy mě nenapadlo, abych se na to ptal. Předpokládám, že to není tak, že by to neschvaloval, protože vše, co tvoří pro vyšší dobro vesmíru, zajisté nelze považovat za “špatné”. Myslím, že Bůh by spíše zklamán tím, že schopnost klonování je zneužívána, jako I mnoho jiného.

Paní Suzy, prosím vás uctivě, abychom se vrátili k této záležitosti jindy. Přijdu přímo na vaše zavolání, anebo mě bude kontaktovat Matthew, jestli chcete. Děkuji vám za vaši vlídnost a tímto se s vámi nakrátko loučím.

Suzy: Těším se na vaši příští návštěvu, Hugo. Děkuji za všechny dnešní informace. Zatím nashledanou.

_______________________________________

Příští den:

Hugo: Suzy, jsem rád, že jste mě přijala. Chtěl bych vám říci toto: klonování není z podstaty proti Bohu. Ne, vůbec ne. Položil jsem tuto otázku, protože jste se mě zeptala, jednomu členu rady mistrů, jehož moudrost v duchovních otázkách je vyšší než všech ostatních v této říši, a on řekl, že klonování není proti Božímu přání. Pouze zneužívání klonovaných jedinců k sobeckým účelům.

Takže, po této odpovědi se cítím líp, protože jsem nechtěl, aby se vaše myšlení zastřelo mým vlastním názorem, kterému byste třeba přikládala větší váhu, než si zasluhuje. Není správné předpokládat, že slova, která přicházejí odtud z Nirvány, jsou nezpochybnitelná. My máme pouze pozorovací bod, který vy nemáte, a máme zde velkou moudrost našich mistrů, kteří posilují naše vědění.

Byl jsem rád ve vaší společnosti, Suzy. Bylo mi radostí pomoci vám. Pokud budete mít později další otázky, můžete mě kontaktovat přímo, pokud si budete přát. Nyní se s vámi loučím, mám konat další dobré věci, a přeji vám požehnání při přípravné práci na vaší knize.

Suzy: Nashledanou, Hugo. Děkuji vám, že jste vyvinul úsilí navíc, abyste zjistil Boží stanovisko. Přeji vám též vše nejlepší. Matthewe, vítám tě!

Matthew: Také tě zdravím, drahá duše. Hugo ví, jak si ho velice vážíš, I když nic neříkáš, protože čte tvé pocity, právě tak jako já. Jeho přání vrátit se k tobě po konzultaci s mistrem, aby ti předal přesnou informaci, bylo pozoruhodné.

A jeho trpělivost s tvým mentálním dotazováním včera byla rovněž pozoruhodná. Vím, že si nemůžeš pomoci od těchto sponánních reakcí, když dostáváš tak fascinující informace, a vím, že se nedokážeš zbavit svých myšlenek, které vystřelují a rozptylují koncentraci přenostu, ale je to, jako kdyby se někdo snažil pořádat seminář uprostřed novoročního ohňostroje!

Suzy: Nu, však Hugo taky ví, že si nemohu pomoci, aby mi v hlavě nevyskakovaly otázky! Víš, jak se cítí lidé, kteří jsou klonování?

Matthew: Těch několik málo lidí v pozicích, kde je klonování obvyklé, je rádo, že vědí, že v případě stavu neschopnosti či náhlé smrti jejich moc a vliv budou pokračovat prostřednictvím jejich vlastního klonu. Když první klon přijme vědění z mozku původní osoby, je zaregistrován pouze potenciál klonování. Ani programovací procedura z prvního klonu na druhý a pak na další nenese vědomí “já jsem klon”, všichni z nich znají také pouze potenciál.

Suzy: Jak často je klon vyměňován?

Matthew: Záleží na jednotlivci. Obvykle jsou buňky vzaty z osoby až tehdy, když dosáhla významnou pozici, a pokud je to po výrazném požívání alkoholu a drog nebo při nástupu nemoci, tělo není již v nejlepším stavu, aby poskytlo zdravé buňky, takže klony rychle degenerují a vyžadují častou náhradu. Matko, ty sis všimla významného rozdílu ve vzhledu u některých dobře známých vládních činitelů či diplomatů ve srovnání se stavem před několika dny, kdy osoba vypadala vyčerpaná a vyjadřovala se daleko méně srozumitelně – ten rozdíl způsobil nový klon.

(....)
Žádné komentáře:

Okomentovat