pondělí 23. ledna 2012

Leden 2012

Překlad: Orgonet

4. ledna 2012

Obsah:
Náhledy na stav světa; důležitost světla pro těla; změny v Nirváně; odchod duší a jiné události tohoto roku; nedávná historie Illuminátů v USA a prezident Barack Obama

1.Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. V těchto prvních dnech nového roku vidíme, že energetické zářiče většiny lidí se pohybují pomalu – u některých to může být příznakem vydechnutí a uspokojení, že veškerá přípravy a oslavy svátků už skončily, a pro jiné odcházení smutku, který zesiluje během vaší tradiční sezóny svátků a rodinného času. V každém případě jde o znovunastolení běžného životního rytmu povinností a zájmů.

2.Ale v jiných oblastech vyvstávají energetické zářiče se stále zvyšující rychlostí, anebo se freneticky řítí sem a tam. Tyto pohyby na jedné straně odrážejí záměrnou aktivitu sil světla a na druhé straně záchvaty šílenosti temných, kterým unikají i poslední záchytné body jejich bývalých držav.

3.Avšak převážná většina vaší populace nemá ani ponětí o těchto energetických extrémech. Vidí svůj svět jako bouřlivý, a jejich myšlenky se řadí od beznaděje po opatrný optimismus, pokud jde o krátkodobé a dlouhodobé výsledky. Výhled mnohých je silně ovlivněn vašimi analytiky – jednotlivci, kteří se pokládají za experty ve svých oborech jako je ekonomika, státní záležitosti, mezinárodní vztahy, vojenská připravenost, volební procesy či náboženské ideologie – a jejich předpovědi budoucnosti jsou založeny na zaznamenané historii. Nic z vaší historie však nelze ani vzdáleně aplikovat na tento čas!

4.Proto ani masová veřejnost ani analytikové nemají potřebné znalosti, aby posoudili to, co má přijít, a ještě méně rozsah a rychlost změn při tom, jak se tato stále rozvíjí tato éra ve vesmíru bezprecedentních změn. Oni nevědí to, co vy víte: na konci tohoto magického roku 2012 bude Země na prahu čtvrté hustoty, kam nemůže vstoupit nic s nízkými vibracemi či temnotou.

5.Proto budou měsíce ležící před námi výzvou pro pracovníky světla. Budete se setkávat se zmatkem a úzkostí ostatních, protože jedna po druhé budou přicházet obrovské změny, které budou ponechávat lidem málo oddechu, aby je asimilovali a přizpůsobili se jim. Jste ukazatelé cesty, a pouhé vaše BYTÍ tím, čím jste, bude lidem kolem vás dodávat pocit klidu a důvěry, a ti, kteří budou mít zájem slyšet to, co vy víte, mohou sdílet vaši radost z toho, co se děje.

6.Přesto někteří pracovníci světla pochybují, že se může do konce roku splnit všechno, o čem jsme vám řekli, že se splní. I když to znamená určité zklamání pro nás a další světelné bytosti, které také řekly, že pozemský Zlatý věk je na dosah – a již existuje v kontinuu -  chápeme to. Vy stále ještě máte lineární čas třetí hustoty, a pouze v jeho rámci můžete kalkulovat, jak dlouho zaberou život měnící události, nebo za jak dlouho se stanou.

7.Prosím, nechte minulost tam, kam patří – v minulosti! A nepochybujte ani chvíli, že vše, co se má naplnit, se také naplní!

8.Je osudem Země, aby opustila třetí hustotu, když vesmírný cyklus otevře na konci tohoto roku astrální okno, a do té doby nezůstane na planetě nikdo s temnou myslí a srdcem. To se možná zdá přehnaně tvrdé, jako by je prostě vyloučil nějaký soudní proces, ale tak to není. Jsou lidé, kteří nečestně nabyli majetku, dosáhli moci bezohledně, a neustále odmítali světlo, které jim bylo neustále nabízeno, a jak jejich duše, tak jejich těla „za to zaplatí“, jak říkáte.

9.Právě světlo v těle přemění jeho strukturu založenou na uhlíku na křišťálovou formu, která umožňuje tělu žít ve vysokých vibracích energetických rovin nad třetí hustotou. Ve starých dobách silné civilizace s temnotou v srdci svévolně měnily DNA slabších civilizací, aby snížily intelektuální schopnosti a duchovní vědomí jejich lidí. To postihlo i jejich těla – křišťálové buňky degradovaly na uhlíkovou strukturu, která může být, a skutečně byla, naprogramována zranitelností vůči všem formám nemoci a mnohem kratší dobou života, než v dobách daleko před vaším pojetím času.

10.Příliv světla, který umožnil Zemi přežít smrtelnou agónii před nějakými sedmdesáti lety, také obnovuje „ukradenou“ DNA u jednotlivců vnímavých na světlo, a to není každý. Tělo bez světla, kromě jiskry, která je životní silou, nemůže žít ve vibracích převažujících na Zemi – zemře z některého důvodu, z nichž smrt vždy přicházela k obyvatelům Země, a někteří z vlivných jedinců, které vidíte v televizi a filmech, jsou klony lidí, kteří již zemřeli. Těla s o něco vyšším stupněm světla než životní jiskra mohou žít o trochu déle, ale také to vzdají, protože čím více se Země blíží prahu čtvrté hustoty, tím jsou vibrace silnější.

11.Co se stane z dušemi, které stvořily tato těla, aby jim sloužila v tomto životě, to je jiná věc. Dokud byla Nirvána duchovním světem Země, záznam životní energie osob, které si zvolily temnou cestu, je automaticky zavedl do odpovídající energie v nejnižší z flexibilních vrstev Nirvány. Nejtemnější bytosti šly do malého orbu blízko vašeho měsíce – vaše náboženství tomu říkají peklo – kde hustota odpovídá hustotě duší v době života. Protože se obávají světla, je na ně vyzařován jenom uzoučký pramínek. Pokud ho přijmou, přesunou se do nejnižší vrstvy Nirvány, kde je světlo silnější, a pokud se rozhodnou ho přijmout, učiní další krok na žebříčku inteligence a duchovní bdělosti. A tak dále.

12.Avšak Nirvána vzestupuje s planetou a jejími světlem naplněnými obyvateli, a tyto nízké vrstvy a malý hustý orb už nebudou dále potřebné jako součást vašeho duchovního světa. Skrze boží milost jsou duším z těchto nízkých poloh dány mimořádné příležitosti, aby mohly absorbovat světlo a vtělit se v civilizacích, v souladu se stupněm světla, který každá duše přijme. Duše v malém orbu budou energeticky přeneseny do podobně hustých lokací, které slouží jako duchovní světy pro civilizace v nízké hustotě. Poté, až bude orb zbaven hustoty svých bývalých obyvatel, může zahájit nový vzor oběhu či se dematerializovat.

13.V příštích měsících budou odcházet i duše – možná miliardy – které NEMAJÍ sklon k temnotě. Některé si zvolily ve smlouvě duše, že se budou aktivně podílet na přechodných stádiích vzestupu Země, a pozorovat z Nirvány celé panoráma triumfálního vstupu planety do čtvrté hustoty. Jiná vtělení využijí této jedinečné příležitosti k dosažení rovnováhy, aby naplnila karmické lekce třetí hustoty, a až tak učiní, dychtivě odejdou, aby mohla začít duchovní život jako vysoce vyvinuté duše.

14.Mnoho miliónů, tak jako milióny před nimi, budou žádat úpravy smlouvy duše, tak, aby tento život skončil dřive než život předpokládaný ve smlouvě. Jejich požadavkům bude vyhověno, aby bylo ukončeno utrpení, které přesahuje to, co si zvolili jako zkušenost, a aby byla planeta zbavena negativity z jejich utrpení. Budou z Nirvány zářit světlo na planetu, a dostane se jim plného uznání naplnění smlouvy a budou pokračovat ve vývoji duše.

15.Mnozí, jejichž základem života je vědecké či náboženské přesvědčení, si raději zvolí odchod nežli přijetí nadcházejících pravd, které se tak hluboce liší od toho, co je učili. Lidé, jejichž bohatství pochází ze starých systémů, se mohou natolik bát ztráty všeho, až se zhroutí ekonomický systém, že odejdou dříve, než poznají, že nové systémy budou fungovat hladce a spravedlivě, se vzdělanými managery s morální a duchovní čistotou.

16.Nebude to žádný masový exodus, spíše bude v průběhu roku umírat více lidí než dříve, a je pravděpodobné, že mezi nimi budou členové vaší rodiny, přátelé, kolegové či sousedé. Pokud jsou vám obzvláště drazí, utěšujte se vědomím, že v průběhu vzestupu od čtvrté hustoty do páté budou radostná fyzická spojení mezi dušemi na planetě a dušemi v Nirváně.

17.S tímto se vracíme k ujištění, že ode dneška za rok bude veškerá temnota pryč: Lidé, kteří budou v tu dobu na Zemi, budou naplněni světlem, spojeni v míru a vzájemné úctě, a život bude v harmonii s přírodou.


18.Dalším faktorem, který umožní rychlé provedení dramatických změn, je pomoc členů naší vesmírné rodiny na planetě i mimo ni. Jejich technologie a vynoření se vašich technologií, které Illumináti dosud drželi v skrytu, bude eliminovat veškeré formy znečištění, urychlí obnovení životního prostředí, vytvoří hojnost výživné stravy, ukončí nemoci, zmírní globálně klima, zavede nové formy energie, dopravy, stavebních materiálů a léčení. Žádná z těchto prospěšných věcí nedosáhne svého vrcholu již v tomto roce – až budete žít ve Zlatém věku, budete dále rozvíjet schopnosti manifestace a vědomí – ale pokrok v těchto zmíněných oblastech mezi tímto dnem a koncem prosince vás ohromí.

19.Protože bašta illuminátské kontroly byla dlouho ve Spojených státech, vše důležité, co se tam děje v ekonomice i politice, má význam i pro zbytek světa. Lidé ve všech zemích spekulují, co udělá americká vláda ve vztahu k Iránu a Severní Koreji, a my vám říkáme, že můžete očekávat ještě tvrdší rétoriku, ale k eskalaci v ozbrojený konflikt nedojde.

20.Také je živý zájem o to, co vychází najevo v republikánské straně, kdo se stane kandidátem strany, kdo vyhraje prezidentské volby, a co se stane s ekonomikou země v nadcházejících měsících. Do listopadu se toho po celém světě stane tolik, že současný politický scénář ve Spojených státech bude tak bezvýznamný jako zrnko prachu ve větru a ekonomika bude globálně stabilizována.

21.Jsou pochybnosti o tom, že Barack Obama je vysoce vyvinutá světelná bytost, jak jsme vám řekli my a jiní poslové z vysokých stanic, a je vnímán jako někdo, kdo pokračuje ve stopách Illuminátů. Uvidíte sami pravdu toho, co jsme vám řekli, ale protože jeho role ve vašem světě je  prvořadě významná, promluvíme o jeho postavení ve srovnání s plány Illuminátů.

22.Moje matka je zaplavena e-maily od lidí, kteří vyjadřují vážné obavy ohledně osudově znějícího zákona o povolené obraně, takže se vyjádříme k tomuto tématu. Obama podepsal tento zákon ne proto, že ho podporuje, ale protože ví, že nebude platit dostatečně dlouho, aby měl mnoho aplikací, pokud vůbec nějaké.

23.V několika poselstvích jsme zmínili, že všechny schválené či navrhované zákony v každé zemi, které byly vymyšleny s temným cílem, budou vymazány. Vynulování všech nespravedlivých a neprávních zákonů, omezení a ukončení všech škodících politik, systémů a praktik patří mezi neodlučitelné aspekty vyčištění Země pro Zlatý věk.

24.V současné době má Obama spolehlivou podporu několika jednotlivců v jedné ze dvou frakcí Rockefellerovy skupiny Illuminátů. Abychom ukázali pozadí, název Illumináti, který znamená „osvícení“ nebo „osvětlení“, se datuje zpět do 18. století, ale temnota, která inspirovala původní členy, má kořeny ve starověku. Tato malá skupina Evropanů si prostě dala jméno, o němž si myslela, že si ho zasluhuje, a časem se název Illumináti stal „deštníkem“ pro mnoho rozličných organizací a skupin, které jejich členové postupně pronikli či vytvořili.

25.V souladu se záměrem dosáhnout nadřazené pozice nad masami rozšířili Illumináti svůj dosah do „Nového světa“. Členové v Evropě se stali známými jako Rotschildova skupina a členové v koloniích jako Rockefellerova skupina. Tyto dvě skupiny pracovaly v souladu, aby ovládly země ekonomicky a politicky, a během několika desetiletí poté, co USA získaly nezávislost na britské nadvládě, získali Illumináti pevné postavení v rodící se vládě. Od té doby byli „tichou vládou“ státu – ne všichni prezidenti byli členy, ale ti, kteří byli, měli pod kontrolou ještě vlivnější Kongres.

26.Poté, co ego, chamtivost a touha po nejvyšším zákonodárství zničila soudržnost těchto dvou skupin, obě pokračovaly ve snahách o světovou nadvládu, což vedlo ke krvavým bitvám o nadřazenost. Charakteristické vlastnosti, které způsobily roztržku mezi dvěma skupinamy, vytvořily vnitřní boje uvnitř každé skupiny. To vyústilo v nepřátelství a boje o nadvládu v protilehlých frakcích skupin, a když v nich propukly boje, frakce se rozdělily na menší jednotky.

27.Ať už mají frakce skupin a odštěpené jednotky hlavní sídla na východ či západ od Atlantického oceánu, operují po celém světě a jméno Illumináti se vztahuje na všechny. Oni sami sebe tak nenazývají, neexistuje žádný seznam členů, a shodné mají to, že si dělají nárok na ovládnutí světa jakýmikoliv prostředky.

28.Pokud jde o současnost, jedna z odštěpených jednotek Rockefellerovy frakce byla rozhodnuta, že dosáhne toho, aby prezidentkou USA byla Hillary Clintonová. Přirozeně, jiná jednotka byla proti tomu, a při zkoumání návrhů, které měly potenciál stát se volbou veřejnosti, se rozhodla, že nejlepší je Obama. Ano, volby byly v minulých 200 letech více či méně manipulovány, ale když došlo k rozštěpení Rockefellerova tábora, měly v tom prsty obě frakce a později jejich odštěpené jednotky. Po pobouření vzniklém poté, co Nejvyšší soud prohlásil vítězem voleb George W. Bushe, začala být popularita kandidátů u voličů v primárních volbách v r. 2007 brána v úvahu  - lidé museli znovu začít věřit, že jejich hlasy a volba se počítají.

28.Bez podpory mocí Illuminátů by se Obama nebyl mohl stát kandidátem demokratické strany, což byl základní krok k jeho volbě jako prezidenta, což bylo známo těm, kteří vytvořili základní plán pozemského Zlatého věku. Duše, která se vtělila jako Barack Obama, duše, které ho podpořily o mnoho let později, a všichni z vás, kteří se jste se dožadovali účasti na procesu vzestupu Země, ti všichni to také věděli, ale nikdo si to nepamatuje.  

30.Bylo také známo, že příliv světla na Zemi zvýší kolektivní vědomí a duchovní jasnost. To mělo soustředit pozornost lidí na ukončení válek, nespravedlností, klamů, korupce, obohacování a tyranie, což vše prováděli, páchali a pomáhali v tom Illumináti.

31.Kdyby ve vesmíru, a ne jenom na Zemi, převládl lineární čas, nic z těchto předběžných vědomostí by nemohlo existovat, ani by nedošlo k žádnému detailnímu plánování. V kontinuu, kde minulost, současnosti i budoucnost jsou TEĎ, a veškeré životy probíhají současně, mohla nejvyšší rada vesmíru učinit základní plán a připravit scénu pro pozemský Zlatý věk.

32.Tento plán vyžadoval, aby se Obama ujal vedení ve své zemi a inicioval v posledních stádiích života ve třetí dimenzi rozsáhlé reformy bez odporu. Místo toho musel čelit jak oběma frakcím Illuminátů, tak jejich odštěpeným jednotkám. Hned poté, co vyhrál primární volby, vyšli jeho podporovatelé najevo se svými kompletními plány a vznikly vážné rozpory, a ještě před jeho prvním dnem v úřadu se na něj dívali jako na největšího nepřítele všichni, kdo byli proti jeho nominaci, všichni, kdo ho předtím vybrali, i vůdcové republikánské strany. Mantra kandidátů pro nominaci této strany – učinit Obamu prezidentem na jedno období – pochází od Illuminátů.

33.Obamova rodina je obklopena ochranou vesmírného světla a několik pokusů o zavraždění Baracka selhalo. Illuminátští členové Kongresu a ti, kteří jsou jimi ovládáni úplatky, bojují proti němu zuby nehty, vyhrožují mu smrtí a vydírají ho. Některé reformy, které připravoval pro svou zemi a svět, jsou na cáry a jiné ani nespatřily světlo světa.

34.Co se pokazilo? Proč světová vesmírná rada nevěděla, že se to může stát? Špičky Illuminátů, vysoce vyvinuté duše, na něž se rada spoléhala, že se vrátí k silám světla po splnění svých „temných“ rolí (tak, aby masívní počty duší mohly naplnit své karmy ve třetí hustotě), se daly strhnout svou mocí, sestoupily spirálou do temnoty a odmítly naplnit své smlouvy na úrovni duše. I když jejich hluboce zakotvená globální síť byla vykořeněna, americký Kongres je jednou z jejich mála zbývajících oblastí vlivu.

35.My milujeme všechny duše bez podmínek a žádnou nesoudíme, a jsme nepolitičtí, řečeno vašimi slovy. Není pro nás příjemné mluvit o otázkách politického rozdělení, ale musíme. Avšak copak bychom  vám mohli pomoci připravit se vědomě a duchovně na fyzický doprovod Země do vyšších hustot, kdybychom se nikdy nezmínili, že má už za sebou vše, co vy pokládáte za zlo, a že to vše vzniklo od jednotlivců se sklonem k temnotě ve vládách, a od těch, kteří je ovládali za scénou?

36.Potřebujete vědět, proč se vás svět stal pařeništěm korupce, klamu a krveprolévání, proč Země dosáhla bodu blízkosti smrti a volala o pomoc, proč jí ostatní civilizace přispěchaly k záchraně, proč byl naplánován Zlatý věk. Kvůli tomu všemu jste vy tam, kde jste!

37.Naši milovaní bratři a sestry, těšte se euforicky na tento dynamický rok, kdy pravdy a změny budou přicházet jedna za druhou. Jste obklopeni neviditelnými pomocníky, a další světelné duše po celém vesmíru k vám vysílají lásku a úctu – nikdy dříve v tomto vesmíru nebylo nic tak významného jako svět, který vy spoluvytváříte!

S láskou a mírem
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

1 komentář:

  1. Ja zacinam mat silny pocit cistoty o tom Ze Matthew, je vlastne rovnaka dusa o ktorej sa pise:
    Evanjelium podľa Matúša - 1 zo 4 knih z Noveho Zakona opisujuca zivot jezisa, Az na to ze my uz ju citame zmenenu a zblbnutu temnymi, ktory dokazali zmenit historiu v knihach a pouzivaju to proti nam.
    Tym tvrdim ze tieto spravy od Mattheva su prave a povodne zo srdca Matusa, nezmenene temnymi.

    OdpovědětSmazat