pondělí 2. května 2011

Srpen 2010 - 2. část

Matthew: vzkaz na srpen 2010, odst. 18 - 35.18.Velký počet lidí, kteří žili nábožensky, si zvolí neúčastnit se vzestupu společně se Zemí, až se vynoří pravda o původu náboženství: ta byla vytvořena v temnotě, aby klamala a kontrolovala lidi, aby byla nejvíce rozdělujícím prvkem života na Zemi, a aby shromažďovala bohatství pro hlavy církve. I když každý na Zemi na úrovni duše zná pravdu a je jeho volbou v rámci smlouvy, zda si ji vědomě připustí, mnozí z devótně věřících budou neschopni nebo neochotni přijmout, že jejich hluboce zakořeněná víra je založena na klamném učení. Tím tito jednotlivci odmítnou světlo pravdy, že oni sami jsou bohové a bohyně, věčně neoddělitelní od Boha a ostatních duší v universu. Jejich příští smlouva před narozením bude opět obsahovat ustanovení, že se stanou vědomými této pravdy během svého příštího fyzického života, který bude ve světě třetí hustoty.

19. Bez ohledu na důvod, proč duše opouští tento fyzický život, fyzická smrt přijde z některé z běžných příčin, které nyní existují. Nebude žádný masový odchod temně založených osob, až Země dosáhne nějakých specifických vibrací, protože množství světla uvnitř těl je různé. A pro vás není žádný způsob, jak rozpoznat, které světlem naplněné bytosti opouštějí Zemi v souladu se smlouvou duše, které osoby raději odcházejí, nežli by přijaly pravdu o náboženství, a osoby, jejichž těla nemohou dále pokračovat, protože postrádají světlo, aby přežila vibrační úroveň, do níž Země vstoupila.

20. Ve většině případů může dojít k setkání duší, které žijí ve fyzických nebo duchovních světech různých hustot. Ty, které se vyvinuly do vyšší hustoty, mohou astrálně cestovat do nižší hustoty, která má dostatek světla pro zajištění toho, aby návštěvník opět odcestoval. Setkání nejsou možná u duší, které jsou svou životní energií určeny do světů první a druhé hustoty, kde téměř neexistuje inteligence a neexistují žádné vzpomínky nebo city. To není trest – to poskytuje těmto duším nový začátek, nezatížený negativitou, kterou vytvořili, a která je automaticky zavedla do těchto nejnižších úrovní existence.

21. Nevinnost zvířat, která jednají instinktivně, nikdy ze zlé vůle, je automaticky všechna kvalifikuje, s výjimkou několika druhů, aby vzestoupila se Zemí. Cestou se ta, která nyní žijí divoce, stanou krotkými, lovci se stanou vegetariány, a všechna zvířata budou žít v míru vzájemně i s lidmi. Už existují důkazy přátelství mezi druhy, i matky jednoho druhu živící mláďata jiného druhu, a případy svazků mezi divokými zvířaty a lidmi.
Počty zvířat se sníží v příštích několika letech, protože instinktivně se budou rozmnožovat méně často a mít méně mláďat. Většina druhů bude schopna adaptovat se na změny prostředí a klimatu tak, jak se Země bude měnit na Eden, kdy nebudou žádné extrémy teploty a veškerá půda bude obdělatelná. Druhy žijící v polárních krajích nepřežijí. Jejich duše půjdou do Nirvany a budou se dále vyvíjet, a v příhodném čase se budou inkarnovat do světa, kde je prostřední vhodné pro jejich nová těla a životní účely.

22. Navzdory tomu, že se zdůrazňuje poslední den roku 2012, neexistuje žádné absolutně pevné datum, kdy Země bude ve čtvrté hustotě. Je zde „nebeské okno“ pro hladký přechod, abych tak řekl, ale poskytuje určitý stupeň flexibility ve vašem kalendářním čase. A pamatujte prosím, že vzestup je proces, který probíhá po asi sedm desetiletí, takže nečekejte dramatické události, které by ohlásily první den Zlatého věku. 1. leden 2013, který je často pokládán za ono datum, se bude jen málo lišit od předchozího či následujícího dne. Žádné opodstatnění nemá ani názor, že bezprostředně před vstupem Země do čtvrté hustoty budou tři dny temnoty, anebo, jak říkají jiní, tři dny hořícího slunce.

23. Nebude to tak, že život po roce 2012 bude po mnoho století stejný. Tak jako život na Zemi není statický, ale postupuje mnoha fázemi vývoje, stejně se bude vyvíjet život ve Zlatém věku. Rozdíl je v tom, že vše se bude odehrávat v míru, harmonii a neomezených příležitostech k učení a vývoji v tomto nádherném světě! (Popis života v tomto věku najdete v poselství „Esej o roce 2012“ z 31. 12. 2007).

24. Poslední fáze přechodu ze třetí do čtvrté hustoty bude znamenat některé výzvy, protože Illumináti se stále snaží vířit problémová místa. Sledujte svou intuici a ta vás provede problémovými situacem, které ostatně nemohou trvat příliš dlouho, protože ti temní nemohou bojovat ve světle, a světlo je den za dnem silnější.

25. Vy si již vědomě nepamatujete, jak jste byli dychtiví inkarnovat se na Zemi právě v tuto dobu, a i když se mnozí a mnozí toho chtěli zúčastnit, postrádali vnitřní schopnosti, zkušenosti a odvahu, která kvalifikovala vás, abyste byli vybráni. Jen málo z vás může být ve významných vedoucích rolích, ale vy všichni jste vůdci, prostě tím, že jste zářící božské jiskry! Nepochybujte ani na chvíli, že jste silné duše, jejichž příspěvek ke světlu pomůže zajistit jeho triumf nad temnotou – v kontinuu už jste zvítězili!

26. Nyní k otázkám o obecné situaci. Na výzvu Země ostatní civilizace zmenšily na nejmenší míru poškození mořského života a pobřeží ropou v Mexickém zálivu. Na přání Země nebude žádná exploze metanu, který by mohl způsobit všeobecnou nemocnost a ztrátu životů. Uzdravující schopnosti vaší planety a technologie z jiných světů mohou napravit škody nebo zabránit těmto lidmi způsobeným škodám, ať už jsou záměrné či z nedbalosti a nevědomosti.

27. Únik ropy byl velkým obratem ve prospěch Země. Nadvláda ropných společností ve výrobě energie byla drasticky redukována, protože vzešly požadavky na alternativní zdroje energie. Brzy uvidíte, že se pro mnohé účely začnou používat dlouho potlačované technologie, k léčení nemocí a odstraňování znečištění, k svícení, topení a přenos paliva.

28. Stále jsi přesvědčen, že americký president Obama je vysoce vyvinutá osvícená duše, která přišla z pokročilé civilizace, aby nás dovedla do Zlatého věku? Ano! Není žádný důvod pro nás ostatní posly z výškových stanic, abychom o tom pochybovali, ale chápeme, proč někteří z vás pochybují. Hodnocení a závěry můžete činit jen podle informací, které jsou vám dostupné. Nemáte náš vyhlídkový bod z vesmíru ani naše informační zdroje, a nemáte žádný způsob, jak poznat veškeré tendence, které vás uvedou do vašeho nového světa.

29. Pochybování o Obamovi a jeho světlem naplněných cílech dává zbraně jeho opozici – proto na vás naléháme, abyste se zdrželi odsuzování a představovali si ho i váš svět ve zlatém světle. Negativní myšlenky a pocity vůči Obamovu vedení snižují jeho schopnost přesvědčit vlastní vládu a ostatní vůdce, aby jednali v harmonické spolupráci k dosažení mírového světa, kde bohatství je sdíleno v zájmu všech. To není jeho selhání, ale spíše působení zákona přitažlivosti – negativita zaměřená jakýmkoli směrem přinese zpět na Zemi více negativních situací. Společně s vibracemi, které zesilují nejlepší i nejhorší lidské rysy, tento zákon vytváří rozvraty v politice, ideologiích a filosofiích, které vytvářejí všechny systémy a organizace regulující život ve vašem světě. Každá strana při každém jednání slepě kope kolem sebe a neustoupí ani o píď. Ale nezoufejte – tahle tvrdohlavost a snaha uchovat status quo a odolat pokusům o reformy je pouze jedním prvkem v obraze, jehož celkovým obsahem bude brzy „vstup do světla“.

30. Stále ještě je prospěšné pro roztrhané cáry temnoty, které ovládají oficiální média, aby podrobně popisovaly sportovní události či hnusný čin jedné osoby, a aby ignorovaly stále rostoucí hnutí k soběstačnosti, vynalézavost, inovace, sdílení zdrojů a další znamení, že dochází k širokým změnám v srdcích i myslích. Jako vše ostatní ve vašem světě, co je dílem temnoty, bude ovládání mysli prostřednictvím médií brzy historií – všechny metody ovládání mysli pracují na nízkých frekvencích, které zmizí se zesilováním světla. Vaším nejlepším zdrojem otevřených informací je Internet, ale buďte si vědomi, že i ten se hemží záměrnými nepravdami, nezáměrnými nepřesnostmi a mylnými představami – buďte stále pozorní!

31. Nedojde k žádným situacím, o kterých někteří analytici a některá channelingová sdělení řikají, že jsou pravděpodobné. Nebude se opakovat 9/11, nebude třetí světová válka ani nukleární válka ve vesmíru, žádné celosvětové povstání kvůli nedostatku potravin, nebudou zaplavena pobřeží, ani voda nedosáhne až k horám, žádné pandemie ani nedostatek pitné vody, který by zahubil miliardy životů, žádná invaze temné civilizace, žádné zničení planety, které by si vyžadovalo masovou evakuaci a život pod zemí.

32. Hatton nás požádal o předání vzkazu: „Moje práce manažera komunikace mezi Zemí a ostatními částmi vesmíru je i tak dost obtížná. Prosím, neztěžujte ji předáváním falešných informací nebo předpovědí, které jsou pouhými žvásty. Děkuji.“

33. Někteří z komunity pracovníků světla jsou znepokojeni, protože přítomnost jiných civilizací ještě nebyla oficiálně uznána a žádný stroj nepřistál. Kdybychom věděli, kdy se bude oznámení konat a kdy lodě přistanou, rádi bychom vám to řekli, ale ani naše nejlepší zdroje informací to nevědí. Členové vaší vesmírné rodiny žijící mezi vámi jsou žádostivi představit se a tisíce v lodích chtějí být na místě, aby vám pomohli, ale musí čekat na správný čas. Diversní taktika Illuminátů zdržuje představitele Země velkými pozdviženími, které znemožnily konečná rozhodnutí o televizním oznámení, a dokud nebude zajištěna bezpečnost, žádná přistání nejsou možná. V tuto dobu Illumináti ovládají zbraně, které znamenají riziko pro životy mnoha lidí, a vaše životy nesmí být ohroženy.

34. I když existují optimistické známky ekonomického zlepšení, jsou vytvořeny čistou manipulací. Dlouhodobá korupce v bankovnictví, investicích a obchodě nemůže již dlouho být skrývána, ani lichvářské úroky a nespravedlivé zdanění nemůže pokračovat – celosvětová síť Illuminátů nevyhnutelně zkolabuje. Váš peněžní systém se vrátí k cenným kovům až do doby, kdy vaše vyšší vědomí již nebude vyžadovat užívání peněz pro zboží a služby.

35. Obavy z rostoucího bezdomovectví a nezaměstnanosti jsou přirozené a tak některé tíží, co bude, až budou všechny vojenské síly na světě rozpuštěny. Tyto obavy by v okamžiku zmizely, kdybyste viděli, jak my žijeme v míru a radosti, harmonii a spolupráci, v hojnosti životních potřeb a radujeme se z pozemského Zlatého věku. Nejen že všechny osvícené duše po celém vesmíru jásají kolem vaší cesty k tomuto slavnému světu, ale my už vidíme, jak v něm žijete!

S láskou a mírem
Suzanne Ward

Žádné komentáře:

Okomentovat