středa 11. května 2011

Březen 2011 25. 3.

Matthew 25. 3. 2011
Obsah: Šíření informovanosti o lidských zbraních vyvolávajících zemětřesení; manipulace počasí; radiace v Japonsku; pomoc mimozemských civilizací; Hatonn; problémy při odstraňování technologií ovládaných Illumináty; bojovníci za svobodu v arabských zemích; vyšší perspektivy Libye.

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici k vám hovoří Matthew o dvou obzvláště významných situacích vašeho světa. Protože váš pohled je omezen na osobní pozorování a zprávy médií, chceme vám dát povzbuzující zprávy viděné z naší lepší perspektivy.Všechny události probíhají v rámci všeobecného režimu zrychlení, o němž jsme vám již řekli, že způsobí velké množství rychle za sebou jdoucích změn, a vše nasvědčuje tomu, že to, co vypadá v těchto chvílích jako zmatek, povede k nutnosti sdělení pravd a nastolení reform.

2.Jako příklad dlouho skrývané pravdy, která do jisté míry již vyšla najevo, je to, čemu by před krátkou dobou většina lidí na světě nevěřila, a to, že nezvykle ničivá zemětřesení, prudké bouře a záplavy jsou způsobovány několika málo vědci. Váš Internet nyní přetéká informacemi o tom, co mohou vyvolat a také již vyvolaly lidmi vytvořené technologie, a i když většina lidí o tom možná ještě neví, zakrátko se to dozví.

3.Nejprve promluvme o tom, s čím se potýká Japonsko. Víme, že někteří pracovníci světla cítí, že naši mimoplanetární bratři a sestry určitě zasáhnou a zvládnou radiační situaci, která má potenciál k vytvoření velkého množství onemocnění a globálního poškození životního prostředí. V našem předchozím poselství jsme vám řekli, že naše vesmírná rodina redukuje co možná nejvíce úrovně radiace, a v jiných poselstvích jsme již uvedli, že naše posádky nemohou masově přistát do té doby, dokud pro vás i pro ně nebude zaručena bezpečnost, a ta dosud zaručena není. Takže pomoc u jaderného zařízení nemůže proběhnout s vědomím rozsáhlé veřejnosti; nicméně akce již jsou podniknuty.

4.Na žádost mnoha lidí moje matka kontaktovala mě a další prameny, a já jsem ji požádal, aby vám sdělila, co jí bylo řečeno.

5. (Suzy - Matthewova matka, která přijímá jeho poselství: Toto je úryvek z mého e-mailu z 18. 3. pro Hannah Beaconfield, která provádí channeling ze Světla Plejád.)

Před třemi nocemi mi zavolal Gen, japonský překladatel, který mi děkoval za Matthewovo poselství a ptal se, zda mám nějaké novější informace. Matthew mi řekl, že „oni“ slyšeli, že přistanou nějací mimozemšťané a pomohou snížit radiační situaci, ale tato informace nebyla ověřena. Další den byl bláznivý, takže bylo již velmi pozdě, když jsem se zeptala Boha, zda ví, co mi řekl Matthew. On řekl, že ano, a že to může potvrdit. Asi míli od jaderné elektrárny přistála malá loď a její posádka použila svého technologického vybavení ve spojení s rozsáhlejším vybavením lodí nad jejich hlavami; nikdo v elektrárně údajně neví, že tato posádka byla na zemi.
Toto jsem sdělila Genovi a on mi napsal dnes ráno: Únik radiace z těchto reaktorů byl nějakým způsobem zázračně potlačen pod kritickou úroveň. Domnívám se, že se v tom projevilo úsilí mimozemšťanů. Existují také videozáznamy ukazující malá UFO létající nad těmito místy.

6. (Suzy: Další e-mail zaslaný Jean Hudonové, která publikuje EarthRainbowNetwork):
Jean, myslím, že tě bude zajímat video, které jsme právě shlédla, a které mi dal Hatonn, abych ho sdělila Genovi, který mi sdělil spojení. On a jeho rodina jeli do Okinawy, kde založili organizaci obstarávající ubytování Japoncům, kteří přišli o své domovy, a teď jsou na Havaji.

„Zde je Hatonn. Nevzdávejte se naděje ohledně vaší rodné země! Na nejvyšší úrovni vesmírné rady probíhají diskuse o tom, jak rozložit tuto systémovou síť, a jak by mohla reagovat na různé naše technologie. Účelem je zabránit větší destrukci planety těmito ďábelskými prostředky.“

Hatonn řekl, že k tomu není žádná časová linie, ale že to poznáme, protože další zemětřesení a erupce budou řidčí a mírnější – většina negativity, kterou Země měla uvolnit, se již uvolnila. Řekl, že je to paradoxem užití HAARPu – ten je určen pro vytváření obrovského množství negativity, ale uvolňuje jí daleko více, než jí vytváří.

7.(Suzy: Následující úryvek je z mého e-mailu později téhož dne, kdy se mě přítel ptal, zda vím něco více o pomoci mimozemšťanů.)

Hatonn mi právě řekl, že Illumináti vědí o zásahu naší vesmírné rodiny, protože nedošlo k zamýšlené destrukci. Zřejmě se to domnívali, ale bezpečně to věděli poté, kdy onen hurikán se nad oceánem zeslabil, pak se obrátil a šel k severu, namísto aby zasáhl vnitřní území USA, což rozhodně nebylo záměrem Illuminátů.

Řekl, že technologie, které vyvolávají zemětřesení a manipulace počasí, byly v průběhu let zdokonaleny a intenzifikovány. Obrovské bouře byly obvykle produkovány jedním systémem a zemětřesení jiným, ale v důsledku zásahu mimozemšťanů illuminátští vědci začali používat kombinaci technologií, jako podporu pro případ, kdy by jeden systém nebyl tak účinný, jak si přáli, ale také proto, aby ztížili mimozemšťanům zásah současně na všechny zdroje energie.
Řekl, že v Japonsku byla použita jedna z několika kapacit HAARPu na různých místech, ve spojení s dalšími rozvinutými Teslovými vynálezy a objevy, tak, aby došlo k destrukci odshora i zespoda pod zemským povrchem. I když technologie mimozemšťanů jsou velmi vyspělé, není jednoduché rozrušit veškerá zařízení Illuminátů, aniž by byly narušeny základní zdroje energie a komunikace, které slouží i nám, nejen Illuminátům.  Proto se na nejvyšší úrovni vesmírné rady odehrávají diskuse o tom, jak to provést co nejlepším způsobem.

Matthew: Děkuji, matko.

9.V rostlinách, vodě a vzduchu v blízkosti elektráren skutečně jsou nebezpečné úrovně radiace a všude v Japonsku jsou nižší úrovně; veškeré tyto úrovně by byly mnohem vyšší bez zásahu naší vesmírné rodiny na planetě i mimo ni, což velice zredukovalo radioaktivitu na zařízení.

10.Velice si vážíme odvahy japonských pracovníků v této lokalitě, jejichž dlouhodobé vystavení radiaci bude mít za následek smrt či vážné onemocnění. Ti, kteří přecházejí do Nirvány, budou přivítáni zástupy volajícími Bravo! a bude jim poskytnuta veškerá individuální péče, a jejich statečnost bude rovněž uznána velkým pokrokem ve vývoji jejich duše. Pokud jde o pracovníky, kteří jsou méně postiženi, pokud jejich smlouva duše zní na mnoho let života, jejich těla se mohou uzdravit, tak jak Země pokračuje ve svém vzestupu k vibračním úrovním, kde neexistují žádné nemoci.

10.V našem předchozím sdělení jsme uvedli, že všichni lidé, kteří zahynuli při zemětřesení a tsunami, obdrželi individuální péči, jaká byla třeba. To by mělo poskytnout útěchu jejich rodinám, když vědí, že jejich milované duše radostně žijí aktivním životem v duchu a vyzařují světlo, aby povzbudily své spoluobčany.

11.Nyní pomoc naší vesmírné rodiny, pokud jde o tuto jadernou situaci, může jít pouze tak daleko, protože to není jejich svět, ale váš, a vy musíte provést silnou akci, aby tato jaderná energie byla odstraněna jako hlavní zdroj energie. Musí zde být globální žádost, aby nebylystavěny žádné další reaktory, aby byla zastavena výstavba, která již začala, a aby aktivní  elektrárny byly zastaveny. Jaderná energie ve vaší fázi vývoje je od počátku riskantní, a přesto se rozšířila, protože je velmi výnosná pro těch několik málo, jejichž hrabivost dalece překračuje bezpečnostní zájmy.

12.Až budou moci přistát posádky ve větší míře, přinesou s sebou technologii, která dematerializuje veškerý nukleární odpad a odstraní veškeré nukleární znečištění ve vzduchu, vodě a půdě, a budou spolupracovat s vámi, aby vyčistily a omladily vaši planetu.

13.Další velmi významná situace, o niž chceme mluvit, je dění v arabském světě. V tom, co se jeví jako nákaza svobodou, jak tomu říkáte, jde o to, že lidé, kteří byli po dlouhou dobu utlačování despotickými vládci či dynastiemi, takto reagují na zvýšení světla, které  osvětluje jejich životy a ukazuje možnost změny a dodává jim odvahy, aby vykonali „moc lidu“. Opět je to součástí zrychlení, které postihuje vše ve vesmíru, a tyto reakce s ním drží krok. Bude mnoho krveprolití, než lidé ve všech zemích budou svobodní, ale nakonec budou triumfovat!

14.Jsme si vědomi protikladných názorů na koalici vojenských sil v Libyi, kterou vedou USA. My to vidíme tak, že zde dochází ke slavnému obratu v postoji národních vůdců, kteří zasahují do záležitostí jiné země. Poprvé ve vaší historii tento zásah není pro čistě sobecké účely, ale je vznešený – pomoci lidem, kteří bojují za svou svobodu. Bez této pomoci by diktátorem, jehož svědomí i mentální kapacity byly již dávno zničeny, bylo zavražděno mnohem více Libyjců.

15. Doba diktátorů skončila a rovněž doba podpory těchto diktátorů pro svoje sobecké účely. Čas, kdy mohli využívat bohatství Země bez ohledu na ničení životního prostředí, je již pryč, a rovněž tak čas, kdy bohatství světa bylo v rukou několika málo jedinců. Vše, co je založeno na temnotě, rychle dochází svého konce.

16. Bohužel se stále u vás vyskytují pověsti a dramatické předpovědi o masívních posunech země, moře a pólů. Ano, buďte pravdivě informováni, ale nevěnujte prosím svou energii žádným informacím, které jsou založeny na strachu. Zůstaňte pevně ve svém světle, buďte si vědomi, že nesčetné duše v těle i v duchu jsou s vámi, a povzbuzují vás na vaší cestě ke Zlatému věku Země.

V lásce a míru
Suzanne Ward

Žádné komentáře:

Okomentovat