středa 11. května 2011

Únor 2011 - 1. část

Matthew: Poselství na únor 2011
Obsah: Egypt, Tunisko; pracovníci světla; žití ve světle; ekonomické systémy; nadcházející reformy; další oblasti změn; telepatická spojení; vedení; rozpoznávání; svobodná vůle; spřízněné duše.

1. Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Radujeme se z triumfu Egpťanů, a právě tak s občany Tuniska, a budeme se radovat i s občany všech ostatních zemí, kde se pozvedají v jednotě a míru hlasy za svobodu. Události posledních týdnů jsou jasným důkazem, že světlo proniká kolektivním vědomím, a náš svět vidí, jaká je moc lidí, kteří se sjednotí s určitým cílem. Nezastavitelná síla této radostné energie urychluje v poli zemského potenciálu příchod dne, kdy náš svět bude osvobozen od všech forem útlaku, potlačování a omezování. 

2. Protože se vše ve vesmíru stále zrychluje, bude se vám na té cestě z té rychlosti točit hlava, jelikož významné události budou přicházet jedna za druhou, anebo spíše současně. Illumináti, kteří vidí, že zbývající cáry jejich vlivu brzy skončí, se budou pokoušet přesvědčit lidi, že pravdy, které vycházejí najevo, jsou nepravdivé, a ti, kteří budou odolávat pravdám a uchovají si svá pevná přesvědčení, budou jejich bezděčnými spojenci. Například pokud jde o původ zemské civilizace. Neochvějní zastánci evoluce a právě tak neochvějní zastánci „velkého designu“: Jak snadno dokáží přijmout pravdu, že obě strany mají částečně pravdu a částečně se mýlí? A jak to bude těžké pro nábožensky přesvědčené lidi, až se vyjeví pravda o účelu náboženství a o klamech, které jsou základem křesťanství?

3. K těmto a k dalším odhalením dojde současně se zaváděním důležitými důležitých změn, což pro mnohé bude traumatem.  Vy pracovníci světla víte, že Zemi na cestě z její třetí hustoty doprovází zmatek a chaos, takže jste ideálně připraveni překonat příští měsíce a pomáhat těm, kteří se hroutí. 

4. Promluvme chvíli o pracovnících světla. Milióny jednotlivců se účastní mezinárodních meditací, modliteb a shromáždění za mír a svobodu. Mnozí lidé a skupiny jsou zapojeni do místních programů pomoci, a jiní aktivně pomáhají lidem ve vzdálených zemích nebo finančně podporují organizace zapojené do tohoto úsilí. Množství lidí po celé Zemi pracuje na zlepšení svých obcí, zemí, světa.

5. A relativně málo z těchto mnoha miliónů o sobě smýšli jako o pracovnících světla, jimiž jsou. Řídí se svými srdci a neuvědomují si zářící světlo vytvářené jednotou jejich duší, jednotou soucitu, pomoci, péči a sdílení – jednotou ve světle služby Bohu – a to zvyšuje vibrace na vašem světě a přidává energii Zemi pro její den vzestupu. A přesto tito pracovníci světla – což je ve skutečnosti rozsáhlá většina populace – nemají ani tušení o vzestupu či o Zlatém věku. Pilně pracují, aby zlepšili podmínky, ale rozsáhlost potřeb, jak se jim zdá, přesahuje jejich možnosti, a mnoho z těchto drahých duší si zoufá: Jaký svět po nás zdědí naše děti a vnoučata?

6. Vy, kteří víte, že jste pracovníky světla, se můžete nechat povzbudit masami těch, kteří vytvářejí světlo, aniž tuší, kdo jsou, a snažit se dosáhnout za své okruhy osvícených lidí. Můžete rozptylovat negativitu a beznaděj lidí, kteří jsou neinformováni, prostě tím, že budete žít podle svého světla. Tím nemyslíme, že máte kázat a pronášet předpovědi, myslíme tím, abyste žili s tak zářícím duchem, že vaše energie, radost a důvěra se bude dotýkat každého kolem vás. Takže ať vaše světlo svítí v celé své slávě – to je to nejvýznamnější a nejvíce naplňující životní poslání!

7. Nemyslete si, prosím, že byste měli své vědění udržovat pod pokličkou. Znáte členy rodiny, přátele, sousedy i kolegy, kteří odmítají přijímat cokoliv, co nezapadá do jejich názorů a domněnek – respektujte to, protože víte, že i oni budou mít příležitosti „uvidět světlo“. Pro duchovně hledající však bude velmi posilující mít někoho, s nímž mohou sdílet svou intuici a přesvědčení, a tak když někteří jednotlivci s otevřenou myslí naznačí, že by přivítali diskusi, poskytněte jim tolik, kolik jsou ochotni poslouchat. I když se budou zdát poněkud skeptičtí, alespoň zasejete sémě, které může vzejít do plného květu. Na Zemi je stále intenzívnější světlo, více než si kdokoli z vás může uvědomit, a proto se otvírají mysli a právě tak srdce lidí. 

8. V řadě vlád jsou nyní již patrné změny, a některé vlády již iniciují reformy, aby zlepšily životy svých spoluobčanů. Další viditelné kroky proběhnou ve státních a mezinárodních ekonomických systémech. I když nové systémy a noví manažeři již jsou připraveni, změna ze starého na nové nemůže proběhnout bleskovou rychlostí. Finanční síť Illuminátů musí být zcela odstraněna, aby přechod na měnový systém založený na cenných kovech mohl být proveden co možná nejsnáze. Musí být provedeny regulace k zabránění „obvyklému byznysu“ v bankovnictní a poskytování půjček a k vyrovnání hodnot státních měn. 

9. Multinárodní korporace, které kontrolují vlády, musí být zákonně potlačeny, jejich taktiky lobbismu ukončeny a uzavřeny možnosti daňových úniků. Státní dluhy způsobené vychytralými prostředky – přejímáním zdrojů cizími kapitalisty, a tím, že peníze na zahraniční pomoc jdou elitě, namísto aby byly použity na stavbu nebo přestavbu infrastruktury státu - budou vynulovány, až budou u moci morálně a duchovně čistí muži a ženy, a přílivem prostředků a další pomoci budou ukončeny životní podmínky holého přežívání. Musí být nastaven spravedlivý základ pro zdaňování jednotlivců a podniků, uprchlíci se musí vrátit do svých zemí, bezdomovcům musí být poskytnuto bydlení a vyřešena situace s majetky. 

10. Musí být vytvořeny pracovní příležitosti tak, aby se uchazeči o zaměstnání mohli vrátit do práce ve svém oboru, nebo aby se přeškolili na jiné obory a profese, a odměňování za zboží, služby, dovednosti a další schopnosti musí být spravedlivé. Všechny děti i dospělí musí mít přístup ke vzdělání, a motivovaným studentům musí být dostupná výuka ve všech oblastech umění.

11. Zemědělství musí být v souladu s Přírodou, zacházení se zvířaty humánní, a pro každou duši na planetě musí být hojnost výživné potravy. Musí být zavedeny zdroje volné energie a ukončeno užívání fosilních paliv, a řádná zdravotní péče se musí stát právem všech lidí. Musí být reformován systém zákonů, soudů a trestů, napraveny nespravedlnosti, ukončeny všechny typy otroctví, a ženy musí být ctěny, a nikoliv degradovány na vlastnictví. Musí skončit kontrola médií, a rovněž průmysl drog a pornografie, všechny typy znečišťování a ničení životního prostředí.

12. Zmiňujeme tyto oblasti, které si žádají akci, ne proto, že by to pro vás mělo být něco nového, ale abychom vás ujistili, že tyto situace, které „musí nastat a nastanou“, a nesmírně zlepší život ve vašem světě, jsou již v různých stádiích řešení od plánů až k naplňování. Tento monumentální úkol – nic menšího nežli transformace světa třetí hustoty a duchovní obnova jeho civilizace! -  se děje s nevídanou rychlostí a podporou, která je jedinečná nejen na Zemi, ale i ve vesmíru. Vy znáte sílu svých myšlenek – vytrvalost v pozitivním myšlení přinese rychle uskutečnění obrovských změn.

Žádné komentáře:

Okomentovat