středa 11. května 2011

Listopad 2010 - 1. část

Matthew - channelingové sdělení 6. 11. 2010
Překlad: Orgonet 
(Na překladu se dále pracuje, celkem má sdělení 35 odstavců.)

Témata: Státní volby; dualita; globální oteplování; pravdy; reformy, které přijdou; sledování vesmírných lodí; záchrana chilských horníků; ženská a mužská energie a její vlivy; karma; dva typy hustoty – status a forma duše; Nirvána – složení, obyvatelé

1.      Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy všech duší na této stanici. Začneme odpověďmi na otázky, které se nezdají být přímo spojené s vaším a zemským vzestupem; avšak veškeré dění ve vašem světě je v tomto vesmírně jedinečném čase neodlučitelně propojeno. A jak bylo slíbeno v minulém poselství, odpovíme také na „zbylé otázky“ o vzestupu.

2.      V současné době se v mnoha státech konají státní volby, a i když se zdá, že se to vztahuje hlavně na občany těchto států, v širším obraze jejich výsledek má působnost daleko za hranice těchto států. Ve světě třetí hustoty jsou vládní orgány jsou živnou půdou pro dualitu, která energeticky ovlivňuje všechny a všude.

3.      Základním aspektem každého civilizačního pokroku ven ze třetí hustoty je uvědomit si dualitu, uvědomit si, že její rozvratnost brání v mírovém spolužití, a nakonec harmonizovat rozdíly uvnitř obcí, uvnitř zemí i mezinárodně. Až se tak stane, lidé postoupí v růstu duše dostatečně na to, aby mohli vstoupit do čtvrté hustoty. Zesilující světlo pomáhá toto realizovat – pomáhá růstu vědomi a duchovní obnově – a bude dále pokračovat, dokud se poslední zbytky duality nepromění v globální usmíření.

4.     Dále k volbám: je přirozené, že ti, co volili vítězné kandidáty, jsou nadšeni, a ti, kteří podporovali jejich oponenty, jsou zklamáni. To je základní příklad toho, jak dualita rozděluje lidi v mysli i v srdci. Protože mezi politickými stranami není konsensus ohledně toho, co nejvíce prospěje občanům – či jim samým – nevraživé soupeření znemožňuje spolupráci a brání rozumnému vyřešení vážných problémů vašeho světa. 

5.     Tato rozvratnost se musí vyvíjet směrem k usmíření, a protože světlo na planetě nabývá na intenzitě, bude tomu tak. Držitelé úřadů na celém světě, od obecní úrovně po státní, budou nadále ovlivňovat běh jejich svěřených oblastí pouze tehdy, pokud budou sloužit moudře, s duchovní a morální čistotou. Ti, kteří jsou motivování egem, mocí nebo lakotou – a často vědomě naváděni Illumináty – dlouho nevydrží, protože mají nedostatek světla.

6.     Oddělení zrna od plev přijde během stálého progesu Země ven ze třetí hustoty. Vůdcové, kteří zůstávají v pozicích a jejich příznivci budou chtít a muset přinést změny, které budou ku prospěchu všem lidem na světě. Všechny války a konflikty i krutosti ustanou, nespravedlivé zákony budou svrženy a právě tak nespravedlivá politika a další negativní aktivity, a k těm, kteří jsou nyní v nevolnictví, přijde svoboda.

7.      Vezměme si jiný příklad duality, kontroverzní téma, kterému říkáte globální oteplování. Ti, kteří věří, že jde o přirozený jev, se odvolávají na zemské doby ledové jako na důkaz, že lidstvo nemá vliv na současné rekordní teploty, tání ledovců a kruté klimatické anomálie. Věří, že není třeba měnit výrobní operace nebo obracet se k alternativním zdrojům energie, protože kdyby se to provedlo, bylo by to neefektivní. Pak jsou zde ti, kteří věří, že věda dokazuje, že klimatické změny jsou způsobeny člověkem. Poukazují na průmyslové znečištění a používání biopaliv jako na příčinu, a tvrdí, že pokud se nic neučiní pro ukončení těchto praktik, cenou za to bude totální zničení životního prostředí. Obě strany jsou na kordy, a zatím, jako obvykle, není vyvíjeno žádné významné úsilí, aby se stav nějak změnil.

8.     Pravdou je, že obě strany mají část pravdy, i když ani jedna z nich neví, že samotná Země je v procesu obnovování mírného klimatu rajských časů, kdy její tělo bylo původní a zdravé. A znečištění, produkt lidstva, musí přestat, protože škodí planetě a veškerým jejím životním formám. Nakonec si obě strany globálního oteplování uvědomí, že ochrana a náprava životního prostředí je životně důležitá, a dříve nesmiřitelné názory budou sladěny do účinných metod k léčení současného kritického stavu.

9.     Rychlý vzestup Země k oknu vstupu do čtvrté hustoty znamená, že konec duality přijde poměrně rychle. Krutá houževnatost tmavých sil stále drží pod pokličkou pravdy, které musí vyjít najevo, a to, že veřejnost si jich není vědoma, zabránilo významným změnám reformní povahy. Proto namísto toho, aby probíhaly postupně a mohly být snadněni prožívány všemi národy, vyjdou hluboké pravdy a z nich plynoucí změny najevo jako částečky v kaleidoskopu, které padají jedny přes druhé, aby vytvořily nový vzor.

10.  Vy jste věděli, že toto je jeden z možných scénářů, když jste naléhavě žádali, abyste mohli hrát roli v tomto bezprecedentním čase na planetě. Věděli jste, že vaše kumulativní životy vás dobře připravily na to, abyste beze strachu snášeli turbulence. Universální velká rada, která naplánovala projet Zlatého věku, to také věděla – proto jste byli vybráni vy, ale mnozí jiní s menší zkušeností, kteří se také chtěli zúčastnit, vybráni nebyli. Energie vaší klidné neochvějnosti ve světle se dotkne lidí kolem vás a řetězový efekt obejde kolem planety, takže přivítejte výzvy, které máte před sebou, protože temnota je už naprosto vykořeněna a Země pokračuje přímo k cíli, aby vás přivedla do čtvrté hustoty.

11. Objevení vesmírné lodi na obloze nad New Yorkem před několika týdny je jenom jednou z podobných událostí, které se odehrávají v různých oblastech v různou dobu po celém světě. I když se mateřská loď nebo rozsáhlá flotila lodí mohla objevit při jedné příležitosti ve Washingtonu, DC, nebylo by to bývalo rozumné. Takové objevení, spíše než by poskytlo důkaz, že blízko vás jsou civilizace ochotné pomoci,  by hrálo do rukou temných sil, které zmanipulovaly veřejnost tak, aby reagovala na přítomnost vesmírných cizinců strachem. I když stále roste počet lidí, kteří věří, že „někde tam venku“ jsou inteligentní bytosti, poměrně málo lidí ví, že v blízkosti jsou pouze duchovně vyvinuté bytosti, protože světlo zde je již tak intenzívní, že se žádná z civilizací inklinujících k temnotě nemůže přiblížit do vaší části galaxie.

12. Avšak sledování budou narůstat frekvencí i na dalších místech, až bude nakonec naše vesmírná rodina oficiálně uznána. Protože toto uznání znamená konec pro aktivity Illuminátů – ano, včetně chemtrails, geneticky upravených potravin, doporučování činností, které jsou proti vašemu zdraví, a dokonce i zamoření hmyzem – ti budou dělat všechno možné, aby zabránili takovému oznámení. Takže je rozumné připravit se na další stupidní vysvětlení ohledně sledování lodí, na vyšinuté povídačky o nepřátelských civilizacích a možná dokonce i na pokus o vyrobení invazivních sil jakýmikoli prostředky. Buďte si jisti, že pokud dojde k takovému pokusu, bude potlačen dříve, než může dojít svého cíle, totiž k vytvoření masového strachu a důvodu k uvalení vojenské moci.

13  I když naše vesmírná rodina užívá své technologie k zabránění člověkem vyrobených bouří a zemětřesení, matka Příroda bude dále tvořit tyto události, dokud bude třeba, pro uvolnění negativity. Prosím pamatujte, že tyto pokročilé technologie umožňují uvolnění negativity ve své plnosti, a přitom redukují snahy temných sil o co nejvyšší počet mrtvých a masívní destrukci.

14.  Záchrana horníků uvězněných chilském dole má větší význam než to, že byla projevem odvahy, vytrvalosti, trpělivosti a spolupráce, což vyvolalo po celém světě hluboké citové zaujetí v době čekání, předtím, než se došlo k triumfálnímu závěru a radosti, která následovala. Tím, že lidský rod na Zemi v tomto ohledu zvedl svou laťku, záchrana lidí úžasně dokazuje účinky vyšších vibrací, kterých Země dosáhla na cestě svého vzestupu. Kolektivní snahy a emocionální reakce od chvíle propadu dolu až po dobu, kdy se poslední muž dostal na povrch, by se ještě před několika lety nemohly odehrát, předtím, než ženské energie, nebo energie bohyně, se začaly dostávat do rovnováhy s mužskými energiemi, které po dlouhou dobu vládly nad životem na vaší planetě. Žádné komentáře:

Okomentovat