pondělí 2. května 2011

Září 2010 - 3. část

Závěr vzkazu - channeling od Matthewa, 11. 9. 2010:

19. To platí také pro osoby. Někteří jednotlivci považují rady k „žití v přítomném okamžiku“ za rozporné s tím, že mohou ve svém životě projevit, co chtějí. My říkáme těm, kteří si myslí, že nemohou současně zvládnout povinnosti určité chvíle a současně vytvářet budoucí rozvoj: To přece děláte neustále! Zákon přitažlivosti je uváděn do pohybu vašimi „momentálními“ myšlenkami a pocity. Když máte pozitivní, optimistické myšlenky a uznáváte s vděčností vaše „momentální“ požehnání, to je to, co vás spojuje s energetickými proudy, které vyzařují do masového vědomí, přitahují příslušné podobné energie a vracejí k vám zpět více toho, zač můžete být vděční. Podobným způsobem, když jsou myšlenky a pocity soustředěny na stresující situace a utrpení, projeví se to jako nové těžkosti a starosti, s nimiž se musíte potýkat.


20. Přírodní zákony, které vládnou životu v tomto vesmíru, jsou prosté, přímé a účinné. Jedním z omezení mentality třetí hustoty je tendence vidět složitosti tam, kde žádné neexistují. S tím, jak se vaše vědomí bude rozvíjet, poznáte pro sebe prostotu a čistotu, která převládá ve vyšších hustotách. Avšak abyste to zažili, nemusíte čekat, až Země dosáhne čtvrté hustoty a začne Zlatý věk – znáte přece zákony a můžete je použít ve svůj prospěch už teď!

21. Pokud jde o současné události ve vašem světě, ekonomika bude nadále kolísat, až bude neodvratně jasné, že mechanismy, které ji udržují nad hladinou, jsou chatrné kvůli téže korupci, která způsobila krach zvaný „recese“. Bankovnictví, půjčky a obchodování na burze, které nejsou ničím jiným než počítačovým švindlem s miliardovými čísly, už procházejí změnami, které povedou k vytvoření nového monetárního systému založeného na cenných kovech a řízeného čestnými, vzdělanými a důvěryhodnými jednotlivci. Až se stane všeobecně známým, že Illumináti si všude hrají s globální ekonomikou jako s jojem, je pravděpodobné, že bude krátké období zmatku, než se pevně ustanoví nový systém. Takže společně se zásobami, které je praktické mít po ruce pro výpadek energie, bude rozumné mít i nějaké peníze v hotovosti. Ale udělejte to beze strachu!

22. Nejnovější snahy vyjednat mírovou smlouvu mezi Izraelem a Palestinou budou nakonec úspěšné, ale uspokojujícímu výsledku budou předcházet mnohé spory, odklady a smrtelné konflikty mezi jednotlivci. Napětí na Středním Východě, který je mnoha světovými vůdci pokládán za roznětku, se zklidní s tím, jak bude zesilovat světlo. Avšak řinčení zbraní, politická nestabilita, šarvátky mezi opozičními stranami a další výbuchy násilí budou v této oblasti pokračovat, stejně jako v Afghánistánu a zemích, kde se občané chtějí osvobodit z útlaku despotů. Všechny tyto situace se postupně uklidní, a nakonec mír vlídně pokryje celý svět.

23. Jak dopadnou volby v USA příští měsíc, to nevíme. Je tedy logické se ptát, jak jsme vám mohli minule říci ještě před primárními volbami, že novým prezidentem státu bude Obama. Rozdíl je v tom, že jeho prezidentství je součástí hlavního plánu Zlatého věku – uvidíte, že zdržovací taktiky opozice a kritika ho neodradí od naplnění jeho světlem naplněné mise. Avšak nadcházející volby do tohoto plánu nepatří. Totéž platí o volbách v jiných zemích, a navzdory energii proudící do kampaní ze stran kandidátů, jejich skalních příznivců a bohatých podporovatelů stranická politika brzy začne blednout a stávat se historií. Většina politiků, vzdálena své přísaze, že budou vládnout v nejlepším zájmu všech občanů, propaguje svárlivost a separace, a takoví nemají ve Zlatém věku Země co dělat. Takže prosíme, nebuďte malomyslní, když vaše „strana“ nebo „kandidát“ prohrají. Pokud vítězové patří na stranu světla, udrží se ve svých funkcích, a pokud ne, jejich úřední období budou krátká. Ve stádiích v době zbývající před nástupem slavného Zlatého věku na konci roku 2012 se vlády všech států stanou orgány, které budou čestně a absolutně sloužit zájmům svého lidu. Tato transformace už není daleko – při současném akceleračním režimu ubíhá lineární čas rychleji a rychleji.

24. Existují vážné obavy ze změny klimatu, takže jsme rádi, že nově příchozím můžeme opět říci, že se jedná o globální přechod Země k celkovému mírnému klimatu. Rekordní teploty, zvýšená sluneční vzplanutí, tání ledovců a polárních krajů, pomalé ponořování nízkých ostrovů a zvláštní nová vzájemná postavení planet jsou projevy vzestupu Země a návratu k jejímu původnímu zdraví a dřívější kráse. V souladu s jejím cílem naši „vesmírní“ bratři a sestry používají své technologie, aby zmírnili toxické účinky ropy a jejích dispersantů v Mexickém zálivu, a také toxinů v ostatních vodách, chemtrails a různých zbraní.

25. Illuminátští aktivisté se snaží všemi způsoby zabránit oficiálnímu uznání přítomnosti jiných civilizací, a pomocí svých technologií uskutečňují své temné záměry, od zemětřesení na Haiti a mimořádného množství sněhu ve Washingtonu D. C. minulou zimu, po záplavy v Pákistánu a hurikán Earl. Avšak tyto události byly rovněž velkou příležitostí pro milióny duší, aby pokročily ve svém karmickém naplnění, a také uvolnily z planety obrovská množství negativity. Zbývá však uvolnit ještě více negativity, a tak kdekoliv vaše technologie způsobí „přírodní katastrofy“, naše univerzální rodina použije svou technologii, aby zmírnila destrukci a počet mrtvých.

26. Illumináti však neomezují své snahy pouze na tyto události, a výzvědné jednotky naší světelné rodiny na planetě i mimo ni sledují každého, kdo má prostředky, aby vyvolal „falešnou teroristickou operaci“, která má vyvolat rozsáhlou vlnu násilí. Bůh respektuje svobodnou vůli pozemšťanů, aby zabíjení a ničení skončilo, a nikoliv se stupňovalo, a tak je našim posádkám dovoleno zasahovat, když je nezbytné zabránit svobodné vůli těch, kteří se pokoušejí zahájit další válku či cokoliv jiného, aby vytvořili chaos. Avšak tyto posádky nemohou zasahovat do svobodné vůle obyvatel Země, pokud jde o rozhodnutí stát se sebevražednými atentátníky, nebo zabránit vojskům, aby uposlechla příkazů velitelů – tyto aktivity však přirozeně skončí, až vyšší vibrace dosáhnou lidských srdcí či dojde k fyzické smrti z nedostatku světla v těle.

27. Pokud jde o televizní oznámení vašemu světu „Jsou zde a přicházejí v míru“, zatím nebylo dosaženo žádných závěrů o tom, co by tento pořad měl obsahovat, a vaši vůdci, kteří byli před pár měsíci zapojeni do plánování těchto pořadů, jsou zatím zaměstnáni důležitými záležitostmi ve svých vlastních zemích. Proto někteří jednotlivci, kteří se zúčastnili předběžných schůzí, hovoří o tom, že tento program byl zrušen, a že namísto toho přistane několik malých strojů na bezpečných místech po celém světě. Přistání budou koordinována s kolegy na Zemi tak, aby přivítání „mimozemšťanů" známými osobnostmi mohlo být nafilmováno a simultánně, nebo možná později, mohlo být vysíláno televizí po dohodě s osobami, které to ze své pozice mohou zařídit. Bude dostatek důkazů, že návštěvníci jsou skutečně z jiných civilizací – mírumilovných civilizací!, takže všechny výkřiky ze strany temných sil, že se jedná o hoax nebo vetřelce, nebudou nikde na světě pro lidi přesvědčivé.

28. Diskutuje se i o jiných možnostech, a v tomto okamžiku není dosud nic rozhodnuto. Avšak jde zde o to, že lineární čas ubíhá stále rychleji a je třeba, aby na Zemi byly provedeny důležité reformy předtím, než se zavře nebeské okno, jímž Země opustí třetí hustotu. Nejsou však žádné obavy, že by tento čas mohl vypršet dříve, než Země bude moci vyjít ze třetí hustoty – ona může vyjít a také to učiní! Cílem plánujících je, aby vynesli na světlo všechny pravdy, které musí být známy, rychle, avšak uvážlivě, včetně pravdy o tom, co se stalo tohoto dne před devíti lety (11. září). S tím, jak se blíží cílová čára volby osudu, rozsáhlé a mocné zdroje vysílají stále větší množství světla k Zemi a jejím obyvatelům za účelem osvícení všech vnímavých duší.

Žádné komentáře:

Okomentovat