středa 11. května 2011

Prosinec 2010 - 2. část

Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=128&print=yes

21. Jak bude ve čtvrté hustotě vyřešena nezaměstnanost a nedostatek zaměstnání? Ani jedno do čtvrté hustoty nepatří. Vy jste zvyklí chápat zaměstnání jako práci, za kterou dostáváte plat, zatímco toto slovo znamená prospěšné využití času, nástrojů či služeb, a právě to budete dělat ve čtvrté hustotě.

22. Mnohé druhy práce, které jsou ve třetí hustotě běžné, ve čtvrté hustotě neexistují. Není zde například průmysl spojený s válkou, není zde chemická výroba, těžba ropy nebo zemního plynu, těžba dřeva, zpracovatelské a těžební podniky, jak je znáte. Mnohonárodní korporace v těchto vyšších vibracích neexistují, a neexistují ani nemoci, takže není potřeba lékařských ordinací, psychiatrických poraden, farmacie nebo pohřebních zařízení. Nejsou žádné nudné monotónní práce či papírování; žádná práce od 9 ráno do 5 odpoledne, žádné víkendové pracovní dny či práce na směny; žádné dojíždění do práce a dopravní zácpy; žádné obavy o ztrátu zaměstnání.

23. Pokud vaše odbornost a zkušenost je v oboru, který není součástí čtvrté hustoty, nedělejte si starosti! Existuje rozsáhlá šíře zaměstnání i akademických studií a učení na všech úrovních. Můžete si zvolit práci v kterémkoli oboru, který vás zajímá, jako komunikace, výchova, plánování cest, navrhování oděvů, zábava, sport, architektura, stavebnictví, vytváření krajiny, farmářství, služby spojené s jídlem, péče o zvířata, knihovny, všechny druhy uměleckých a kulturních činností, akcí, publikování, obchod a administrace. Volnočasné aktivity zahrnují vše, co vás baví, s výjimkou zabíjení zvířat pro sport a soupeření, které způsobuje tělesné poškození. 

24. Tyto druhy zaměstnání nebudete postrádat, ani zmíněné druhy trávení volného času, ani cokoliv jiného škodlivého pro život a životní prostředí, protože čtvrtá hustota poskytuje mnohem více! Vibrace umožňují větší využití mozkových schopnstí, delší a zdravější život, uspokojivější produktivitu, významnější vztahy a vyšší aspirace a cíle, než si můžete představit. Naučíte se manifestovat, cokoliv si budete přát, vizualizací, a tím vyloučíte nutnost opravovat či nahrazovat přístroje, které se porouchají. Nejsou žádná finanční pouta, žádná potřeba pojištěí, žádné hypotéky a další typy zadluženosti.

25. Mnoho otázek se týká toho, jak do toho zapadá NESARA. Hojnost záměrně falešných i nevinně nesprávných informací o NESARA způsobilo již mnoho zmatku. Stručně řečeno, je to Bohem svěřené společné úsilí členů vaší civilizace a duchovně vyvinutých civilizací dosáhnout transformace světa a duchovní obnovy, a jeho naplněním je Zlatý věk. Na úrovni duše to víte, a důvodem, proč jste se chtěli vtělit zde a v tomto čase je to, že jste chtěl být součástí těchto převratných globálních změn. Matko, prosím, vlož sem poznámku o poselství, které podrobně vysvětluje NESARA (speciální vydání 11. září 2006). 

26. Děkuji. A nyní odpovědi na různé otázky, o které jsem byl požádán.

27. Jaký vliv budou mít dokumenty zveřejněné Wikileaks na to, jaký pokrok byl udělán „v zákulisí“ směrem ke světovému míru? Ani sebemenší!

28. Jiní rovněž vyjádřili zájem o účinky Wikileaks, ale mnohem více z vás si dělá starosti, že namísto toho, aby bylo znatelné mírové stabilizační úsilí uvnitř národů i mezi nimi, zdá se, že je to opačně, například obnovení násilí u Irů, kteří se chtějí osvobodit od britského vlivu, severokorejský výpad do Jižní Koreje, volby drží u vlády kruté režimy, Izrael pokračuje v útlaku Palestinců, nepokoje v Africe pokračují či se zvyšují, bojovnost Iránu, a zdalipak Pákistán představuje nukleární hrozbu? Tyto situace a všechny další, které umožňují pokračovat ve válkách, útlaku ze strany vlád, akcích černé operace, ve věznění a vraždách protestujících, to vše vše dokládá temnou stránku duality uvnitř lidstva, která se takto projevuje.

29. Někteří se ptali na vládní kontrolu Internetu, urážlivá letištní bezpečnostní opatření,  regulace FDA (Úřad pro potraviny a léky) týkající se přírodních léků a potravinových doplňků, proces získávání přírodního plynu, prodej veřejné vody, podmínky v Mexickém zálivu, mrtvé body ve stranické politice, toxiny v chemtrails, drogovou válku v Mexiku, biologické zbraně, ničení deštných lesů, bezohledné zabíjení mořských i pozemských zvířat, geneticky modifikované potraviny a osivo. Pro tyto vznikající či trvající situace i pro mnohé jiné, které jsou prováděny v temném úmyslu pro nepříznivé ovlivnění zdraví, životního prostředí a svobod, budou uspokojivá řešení.

30. Avšak vidíte-li nesmyslné násilí, legální bezprávní, mnohonárodní korporace ovlivňující vlády, znečištění a masovou bídu způsobovanou válkou a zbídačováním, a přitom se vám říká: „To vše skončí“, samozřejmě jste zvědavi, kdy. My vám nemůžeme říci přesné doby, protože zemské energetické pole potenciálů je rozrušené, ale můžeme vám slíbit, že se dočkáte pozitivních změn s tím, jak zesiluje světlo. Zůstanete-li neochvějně ve světle, pomůže vám to udržet si vyrovnanou energii a uspíší to den, kdy vláda temnoty na planetě úplně skončí.

31. Je možné, že to, že na světě mluvíme mnoha jazyky, přispívá  významně ke světovým problémům? Jak se s touto bariérou porozumění vyrovná Zlatý věk? Je pravda, že mnoho jazyků způsobuje problémy – a to bylo záměrem temných sil, které zmanipulovaly lidskou genetickou výbavu. Vyřadili schopnost každé duše pro telepatickou komunikaci a vložili myšlenkové vzorce pro rozličné způsoby vyjádření, které se staly různými jazyky. Výsledek je v souladu s temným plánem – poškozená komunikace, která způsobuje v nejlepším případě nedorozumění , a v nejhorším je to úrodná půda pro záměrné překladatelské omyly ve svůj prospěch.

32. Mluvené slovo bude pro vás nadále důležité, a s vysoce rozšířenou možností využití mozku ve čtvrté hustotě se budete moci snadno učit nové jazyky, budete-li si přát. Avšak jistě oceníte spontánnost, jasnost a absolutní poctivost komunikace od duše k duši, a často si zvolíte tento způsob komunikace.  Této komunikaci je vlastní automatický systém, který překládá simultánně dva i sto jazyků do univerzálního jazyka, kterému rozumí všechny duše. Tato mnohojazyčná schopnost bude využívána pro mezinárodní setkání, kde jsou nyní nutní individuální překladatelé. Rovněž vás ujišťujeme, že spolu s rozšířenou kapacitou mozku má telepatie i ten rys, že zaručuje naprosté soukromí v konverzaci dvou osob, a totéž platí o konferenčních hovorech, kde se účastní několik stran.

33. Přidáváme poznámku o opatrnosti. Telepatická spojení se otvírají, a vy musíte být bdělí, protože temné entity jsou právě tak dychtivé napojit se na vás jako světelné bytosti. Proste o ochranu Božím světlem a žádejte, aby s vámi mohly mluvit jen světelné bytosti. Prosím, nedomnívejte se, že slovo „Boží“ je nevhodné, protože patří do křesťanského náboženství. Tak to není. Boží světlo, které je totéž jako láska, je čistou esencí Stvořitele a nejmocnější síla v kosmu. Vyzařuje z Kristovy říše, což je Stvořitelovo první vyjádření Sebe v duších – tato říše nejbližší Stvořiteli je původem archandělů. Jakmile budete ve čtvrté hustotě, budete schopni komunikovat telepaticky bez jakéhokoli zásahu temných entit, protože jejich husté energie nemohou dosáhnout těchto vysokých frekvencí.

34. Byli Roswellovi mimozemšťané lidmi cestujícími zpět v čase, aby upravili budoucnost? Ne. Čtyři členové posádky jedné z civilizací, které pomáhají Zemi, byli v malém vesmírném vozidle na výzkumné misi v té oblasti. Dva byli zabiti při pádu. Jeden ještě krátce žil, druhý, který nebyl vážně zraněn, byl  převezen Air Force do nemocnice na základně a brzy poté poslán na základnu na Středozápadě, kde žil více než rok. I když mu nebyl o nikdy ublíženo, věděl, že již nikdy neuvidí svou rodina a vlast, a tak se dá říci, že zemřel na zlomené srdce.

35. I mainstreamová média oznámila, že vakcíny proti chřipce obsahují neúmyslně živé viry. Byly tyto viry zničeny a jsou nové vakcíny bezpečnější? Ne, to v žádném případě. Illumináti zřejmě zakázali zprávy o této kontaminaci, která byla záměrná; ale ve světle rostoucího odporu proti veškerým očkováním toto přiznání mělo svůj cíl – uklidnit veřejnost, aby uvěřila, že nové prověření učinilo všechny vakcíny bezpečnými.  Ale zcela proti zájmům temných sil – aby vakcíny nikoliv chránily, ale infikovaly – technologie našeho vesmírného bratrstva učinily živé viry neškodnými, zneškodnily i další toxiny, jak jen to bylo možné. Avšak vakcíny stále představují nebezpečí pro osoby, které mají těžce oslabený imunitní systém. Byla doba, kdy vakcíny byly čisté a s dobrým záměrem, ale jako do všeho, co bylo vytvořeno pro dobro,  do toho vstoupila temnota a obrátila nástroje určené pro prospěšné účely v nástroje působení zla. 

36. Pokud existuje domov, který jsem opustil před tisíci let, pamatuje se tam ještě někdo na mě? „Tisíce let“ je lineární čas, který existuje pouze na Zemi. Realita je taková, že vesmír je neustálý pohyb v bezčasovém kontinuu, kde vaše minulost, přítomnost a budoucnost jsou série událostí, odehrávajících se současně. Takže „někdo tam“ si vás nemusí „pamatovat“, oni vás znají a vy znáte je. Není možné, abyste chápali tyto nastávající vztahy, protože je nemáte ve vědomé paměti,  ani žádný referenční rámec, abyste chápali život v kontinuu, ale ve čtvrté hustotě to budete umět.

37. Brzy si budete připíjet na poslední hodiny roku 2010 a první den roku 2011. Protože budete svědky velkých odhalení v tomto novém roce, pamatujte na své propojení se všemi ostatními dušemi v Jednotě, a nechte svou bezpodmínečnou lásku být majákem pro ty, kteří se hroutí, aby mohli vidět vaše světlo a nalézt jistotu v síle pravdy a lásky.

38. Světlo již vítězí, vítězství je vaše! Když toto objevujete pro sebe samé, všechny osvícené duše v tomto vesmíru budou s vámi a budou oslavovat váš velkolepý triumf.

LÁSKU A MÍR posílá
Suzanne Ward (Mathewova matka, která přijímá jeho channelingová sdělení).

Žádné komentáře:

Okomentovat