pondělí 2. května 2011

Září 2010 - 1. část

Matthew Ward, channeling, 11. září 2010

Překlad: OrgoNet

Obsah: Kontrola nad médii slábne; co a odkud je světlo, jaký je jeho cíl a jak ho přijímat; požadavky pro vzestup; duchovní připravenost; odpoutanost; záplavy v Pákistánu; hurikán Earl; zákon přitažlivosti; fanatická politika; přítomnost mimozemšťanů; co dělat místo sledování televize.

1. Tady je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici. Ve vašich mainstreamových médiích se sice pravda zatím neprosadila, ale proniká nyní silněji, dá se říci,  jako pramínky vody prosakující hrází. Mediální bariéra je vážně narušena, a tak ti temní mezi vámi nebudou moci už dlouho skrývat obrovské podvody, o nichž je nyní veřejnost informována jen z velmi malé části, asi tak jako vrcholek ledovce, který je vidět, zatímco obrovská část se svou potenciální smrtelnou destruktivní silou leží mimo patrnost.

2. Pokusy potlačit pravdu byly na planetě zvané Gaia-Terra-Shan-Earth  již v počátcích komunikace, a byly úspěšné, když šíření informací měly pod kontrolou bytosti inklinující k temnotě. V moderní době tyto bytosti očekávaly, že rozšíří svou síť kontroly pomocí Internetu, ale namísto toho se Internet stal jejich zkázou. Faktické důkazy, které ještě nedávno bylo možno najít pouze na tomto zdroji, se nyní dostávají na veřejnost prostřednictvím vytrvalých a odvážných investigativních novinářů, reportérů, očitých svědků a jednotlivců, kteří odhalují osobní zkušenosti. Nejen že stále více vycházejí najevo lži a korupce, ale jsou zveřejňovány i nové způsoby, jak se lidé adaptují na ekonomickou situaci. K boření kontroly myslí prostřednictvím médií dochází z důvodu stále zesilujícího světla.

3. V mnoha myslích panuje zmatek či nejistota ohledně toho, co je vlastně světlo, odkud přichází, a jak ho člověk může přijímat a tak fyzicky vzestoupit se Zemí. Světlo je naprosto stejná energie jako láska, pouze jinak pojmenována, a je to nejmocnější energie v celém Stvoření. Světlo je totální podstatou Stvořitele, největší síla v  kosmu, v němž je mnoho světů. A v tomto světě světlo přichází od nejvyšší bytosti, kterou vy nazýváte různými jmény, jako Bůh, Allah a Jahve.

4. Světlo je složkou a životní silou všech duší, ať žijí ve fyzickém nebo spirituálním světě. Je přirozené, že se ptáte, jak se tedy duše mohou stát temnými, takže přidáme malé vysvětlení. Každá duše, jakožto součást podstaty Stvořitele prostřednictvím Boha tohoto světa, se inkarnuje naplněna světlem, se specifickým posláním, které si zvolila před narozením. Maličké dítě zná své božské Já a poslání své duše během tohoto života na základě smlouvy, ale veškeré toto vědomí je zapomenuto, když se dítě přizpůsobuje hustému tělu a adaptuje na požadavky rodičů. Jak dítě roste, setkává se i s dalšími vlivy od různých autorit a vrstevníků. Toto zapomenutí, které je ostatně jen na vědomé úrovni, je součástí velkého plánu, který poskytuje člověku zkušenosti k poučení. A na této cestě duše vysílá do vědomi vzkazy ve formě vědění, intuice, instinktů a jiných typů vedení ve shodě s obsahem smlouvy. Lidé, kteří dbají těchto vzkazů, žijí v souladu s cílem svého života a udržují si své světlo. Světlo začíná slábnout v těch, kteří ignorují vzkazy své duše, a pokud nadále nedbají tohoto vedení, odchylují se dále a dále od jejich zvoleného poslání a jejich světlo se dále snižuje, až zbude jediná jiskra, to je jejich životní síla. Ale vy nemáte žádnou možnost poznat, jestli se s některou osobou stalo právě toto, anebo jestli se ta osoba do písmene řídí smlouvou své duše, podle níž má poskytnout jiným lidem příležitosti naplnit jejich karmu ve třetí hustotě a dále pokračovat ve vývoji své duše.

5. Vraťme se k tomu, co je světlo. Je to věčné a neoddělitelné pouto duše se Stvořitelem a Bohem i s veškerým stvořením po celém kosmu. Světlo je silou, která umožňuje Zemi vzestup z její třetí hustoty, kde se daří temnotě. Světlo pohání Zemi k její čtvrté hustotě, k počátku Zlatého věku, a povede ji dále do jejího cíle, páté hustoty. Právě odtud pochází její duše, a tam zůstala, i když její planetární tělo po tisíciletí klesalo po spirále, když její lidské obyvatele tak silně ovlivnila temnota. Světlo zvyšuje úroveň vědomí, aby vás osvobodilo od omezeného vnímání třetí hustoty, a otevírá vaše srdce a mysli, čímž dláždí cestu vašeho duchovního vývoje.

6. Přijmout světlo je právě tak jednoduché jako žít „dobrý život“. Když je člověk laskavý, starostlivý, čestný, spolehlivý, pravdomluvný, ochotný, radostný, štědrý, plný naděje, soucitný, spokojený, optimistický, přívětivý a má otevřenou mysl – má pozitivní emoce a rysy, které činí život smysluplným a naplňujícím – takový člověk nese vysoké vibrace světla. To vy na úrovni duše víte – vzpomeňte si na výrazy „cítit světlo v srdci“, „světlo mého života“, „vidět světlo“, které doprovázejí vznešené pocity okamžiku, kdy si uvědomíte skutečnou pravdu.

7. Naopak vlastnosti jako lakota, bezohlednost, útlak, korupce, brutalita, podvod, zrada důvěry, nespravedlivost, neschopnost odpustit a chtivost vyzařují velmi nízké vibrace. Negativní emoce, které vydávají nízké vibrace, jsou strach, vina, výčitky svědomí, pochybování o sobě, žárlivost, závist, hořkost a vztek, a všechny způsobují neklid, neshody a nespokojenost. Zdaleka nejsilnějším negativním pocitem je strach, velmi přehnaný energetický přívěsek, a právě proto na vás znovu a znovu naléháme, abyste neměli z ničeho strach. Nejen že bytosti plné strachu si přitahují stále okolnosti, kterých se bojí, ale energie strachu je největším nástrojem temných bytostí – živí jejich ambice a posiluje jejich nadvládu nad vámi. Když žijete neochvějně ve světle, není nic, čeho byste se měli bát! Nic, co je temné podstaty, nemůže ve světle přežít!

8. Pro fyzický vzestup spolu se zemí je však potřeba více, než žít dobrý život, božský život. Je také třeba opustit základ náboženských přesvědčení třetí hustoty a přijmout zářivé světlo duchovní pravdy. Tou pravdou je, že vy všichni, jako rovné součásti Boha – nebo jakýmkoli jménem nazýváte vládce tohoto vesmíru – vy všichni jste Bohové a Bohyně s neomezenou mocí a můžete projevit cokoliv, co si zvolíte myslet, cítit nebo dělat. Pravdou je, že náboženství byla vynalezena, aby vám zabránila uvědomit si, kdo skutečně jste, aby vás udržovala v neznalosti univerzálních zákonů, a aby vytvářela rozvraty mezi lidstvem. Pravdou je, že lidé, kterým říkáte „domorodci“ nebo „původní obyvatelé“ jsou blízce napojeni na univerzální vědomí, zatímco náboženská dogmata, zejména v západních náboženstvích, byla vytvořena za staletí vůdci církve, aby tím zničili přirozené napojení, ovládli masy a získali pro sebe bohatství.

9. Pravdou o křesťanství je to, že je založeno na výmyslech o Ježíšově narození, ukřižování a vzkříšení, a jeho učení bylo záměrně překrouceno, rozmělněno a mnoho z něj vynecháno. Ježíš byl počat a narodil se jako každé jiné lidské dítě, a nikdy nebyl ukřižován. Byl zbičován a vyhoštěn Sanhedrinem, nejvyšším izraelským soudem, který vládl církvi a státu. Chtěli, aby zmizel ze země, nechtěli z něj udělat mučedníka, jehož smrt by rozmnožila řady jeho následovníků. Se svou těhotnou manželkou Marií Magdalenou šel Ježíš zpět na východ, kde byl již dříve jako mladík a kde mnoho let studoval u duchovních mistrů. Od nich se naučil o spojení všech duší navzájem i s Bohem, a jak užívat univerzálních zákonů k léčení těl, změně nebo rozmnožení forem, odhmotnění a zhmotnění a podobně – takzvané „zázraky“; tuto vrozenou schopnost má každá duše. To je to, co Ježíš učil zástupy. Protože rozšíření těchto znalostí by znamenalo zkázu pro vypočítavý Sanhedrin, zacházeli přísně s žáky, kteří dále šířili Ježíšovo učení, a udělali ho „jediným Božím synem“, aby ho pozvedli do stavu, kterého nikdo další nemůže nikdy dosáhnout. Ježíš i Marie Magdalena byli oba z vysoce vážených rodin na vrcholu hebrejské společnosti. To, že o něm rozšířili, že se narodil ve chlévě, a že Marie byla prostitutka, byly další falešné části historky předávané po celé věky, jejíž kořeny jsou v lakotě, aroganci a touze po moci.

Žádné komentáře:

Okomentovat