středa 11. května 2011

Říjen 2010 - 1. část

Prosím, abyste mě po přečtení tohoto sdělení nezahrnovali videi a znameními o tom, že Obama je Illuminát, mám už jich dost. Stejně jako vy nevím, kdo je Obama, ale na základě svých pozorování se přikláním spíše k tomu, co říká zde Hatonn . V žádném případě neuškodí, když Obamoví místo kritiky budeme posílat světlo - pokud je vyspělým vůdcem, pomůže to jemu i nám, a pokud snad není, pomůže to aspoň nám. Díky. Orgonet

Matthew: vzkaz na říjen 2010
Obsah: Hatonn: nové zprávy o mimozemšťanech; perspektivy; Obama. Matthew: Ekonomika, 9/11, vnímání absorpce světla; mír, láska; vedení k překonání závislostí; karma; strava; zvířecí duše; změny ve výchově, schopnosti učení.

1. Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Jako obvykle se budeme zabývat tématy zaměstnávajícími mnohé mysli po celém světě, a na začátku se obracíme nejprve k Hatonnovi, aby zahájil naše poselství.

2. HATONN: Děkuji ti, Matthewe a kolegové, že mi přenecháváte pódium. Kdy konečně přistanou naši mimozemští přátelé, jak nám slíbili? Není to sice otázka, kterou by si kladli všichni lidé, ale je velmi běžná mezi pracovníky světla. Já přesně nevím, kdy přistaneme v celém množství, ale mohu vám říci, že právě v tuto dobu se naše zapojení dostalo na novou úroveň a dobře pokračuje.

3. Bylo vám již řečeno, že nemůžeme zasahovat tam, kde působí svobodná vůle jednotlivců, s výjimkou Božího oprávnění, že vůle Země má přednost před vůlí kohokoliv, kdo by chtěl úmyslně způsobit rozsáhlá úmrtí a destrukci. Bylo vám také řečeno, že při současném režimu všeobecné akcelerace není možno plýtvat časem na to, abychom mohli začít bok po boku s vámi, a proto jsme dostali nové prostředky.

4. Bůh nám umožnil, abychom použili silnějších metod, kdykoli to bude nutné, abychom odstranili zbývající mocenské základny Illuminátů. To neznamená někoho zabíjet – Bůh nikdy neschvaluje zabíjení, a ani my bychom to nikdy nechtěli dělat! Už po nějakou dobu je nám povoleno překonávat svobodnou vůli temných tím, že blokujeme jejich mocné zbraně, kdykoli se pokoušejí provést další události podobné jako „9/11“, a už jsme to udělali při mnoha příležitostech. Nyní smíme také kazit jejich úsilí o vytvoření závažných rozkladů systémů tím, že blokujeme jejich komunikační systémy a přenosové režimy a odkláníme jejich výzvědné posly.

5. Máme také Boží svolení dočasně přemístit několik klíčových jedinců do míst, kde nemohou nikomu škodit. Dělá se to asi tak, že naše lodi je pokryjí neviditelným silovým polem, což způsobí, že jejich zmizení zmate i jejich spolupracovníky. Takže, i když vy důkazy našich nových možností nespatříte, nyní víte, že my nyní děláme ještě větší kroky k tomu, abychom vám pomohli zbavit váš svět temných činů.

6. Také chci postavit do správného světla varování, že mimozemšťané vydávající se za přátele jsou základní entity, které se chtějí zmocnit našeho světa. To jsou žvásty!  Mříž světla kolem planety brání každé civilizaci s temnými úmysly být kdekoli v blízkosti Země. A i kdyby se darebáci pokusili dát na oblohu své vlastní „tajné“ lodi a vytáhli na povrch některé z Šediváků žijicích v podzemí a prohlásit to za invazi, můžeme tuto hru zastavit dříve, než začne probíhat.

7. Matthewe, tak to je pokud se týče ET. Mám mluvit ještě o něčem jiném?


8. Matthew: Mluvíš za nás všechny, pokračuj prosím, Hatonne.

9: HATONN: Děkuji. Jde v podstatě o tři různé perspektivy. Všechny duše na Mathewově stanici jsou vysoce duchovně vyvinuté, a Matthew jako jejich mluvčí přenáší jejich společné pocity k duším na Zemi. Milují všechny stejně a posílají všem uzdravující světlo. Jsou schopni ctít všechny lidi jako části Boha a oddělit to od jejich nebožských myšlenek a činů.

10. My jsme fyzické civilizace. Nemáme schopnost tak velké jednoty a bezpodmínečné lásky. Jako součást našeho vývojového pokroku sloužíme Bohu tím, že pomáháme světům nižší hustoty se vyvíjet, když nás požádají o pomoc. Někteří mezi vámi nechtějí, aby se něco měnilo, ale Země to chce – proto vám technologicky pomáháme a mnozí z nás žijí na planetě, aby pomáhali i jinými způsoby. Jsme duchovně a intelektuálně pokročilejší, takže známe vaše myšlenky, víme, co cítíte, a vidíme, co děláte. Ale na rozdíl od duší na Matthewově stanici máme pocity úzkosti, hněvu, ztráty odvahy, jsme netrpěliví a frustrovaní některými věcmi, které se dějí. Máme různé názory a mínění stejně jako vy, ale řešíme rozdíly na základě toho, co nejlépe slouží nám všem jako vesmírné rodině.

11. A pak je tady vaše civilizace. Vy jste připustili – a je to hodně zřejmé! – aby váš svět byl ve zmatku, ale namísto abyste udělali něco pro jeho napravení, příliš mnoho z vás se jenom dívá na televizi nebo je zaujato sportem. „Ať žije můj tým!“ Místo řešení problémů je tady stěžování a hašteření, a kritika těch, kteří se pokoušejí něco řešit. Pohovořím o jedné z těchto záležitostí, které se nás nejvíce dotýká, a řeknu proč.

12. Všeobecně řečeno lidé lidé znají amerického presidenta Baracka Obamu jenom z toho, co říká a co o něm hlásají média. Většina lidí nemá ani zdání, co se děje „za zavřenými dveřmi“. Vy vidíte neústupnou stranickou politiku. Ale my v tom i daleko od vlády vidíme mocné Obamovy nepřátele, kteří jsou odhodláni rozbít na padrť jeho pokusy o reformy. Vy vidíte, že vypadá znepokojeně a někteří z vás ho nazývají slabým a říkají, že vede svou zemi špatným směrem. My cítíme jeho zármutek a úsilí o zlepšení životů všech, kteří jsou utiskování a potápěni několika samozvanci. My ho vidíme, jak se pokouší ukončit mezinárodní konflikty a současně si myslí, že by měl zůstat doma a napravit to, co je špatné v jeho vlastní zemi. Cítíme je ho zastrašování a vyčerpanost, když temní stále vytvářejí problémy, aby zmařili jeho úsilí kdekoliv.

13. Lidé, které vy nazýváte „experti“, spekulují, zda voliči umožní Obamovi další úřední období. My na něj den po dni pějeme chválu za to, že zůstává na své cestě! Musí se střetávat s těmi, kteří ohrožují jeho život i život jeho rodiny, a přesto jeho záměr nadále pracovat pro mírový svět bez chudoby zůstává pevný. Vy víte, že on a jeho rodina jsou chráněni Kristovou světelnou mříží kolem nich, ale Obama to neví. Vy víte, že je součástí hlavního plánu Zlatého věku, ale on to neví. Jedná jako vážený vůdce z vysoce rozvinuté civilizace, který souhlasil s tím, že bude sloužit Zemi v té nejnáročnější pozici na planetě. Jedná ze svého přesvědčení, principů, aspirací a vrozených zkušeností. Kdyby každý mohl znát jeho duši tak jako my, veškeré pochyby a jeho kritiky by rychle ustaly a vy byste děkovali Bohu za odvahu tohoto člověka, za jeho moudrost, duchovní a morální čistotu a jeho vůli vytrvat!

14. Víte, že vaše myšlenky vytvářejí to, co se děje ve vašem životě a ve vašem světě, a všechno, co děláte, ovlivňuje vše ostatní v tomto vesmíru. Takže jestli někteří z vás jsou mezi kritiky a pochybovači, přestaňte s tím a začněte Obamovi pomáhat, aby uspěl! On pracuje pro vás, tak udělejte totéž pro něho, pro sebe samé, pro váš svět a náš vesmír! Nemusíte se stát politickými aktivisty. Jenom držte svá srdce a mysli na správném místě a pomáhejte v tom i ostatním. My jsme s vámi a potřebujeme vaši pomoc – máme i tak na Zemí víc než dost potíží s temnými!

15. Já vím, že jsem mluvil trochu příkře, ale někteří, aby pochopili, potřebují, aby se láska vyjádřila tvrdě – a já jsem k vám mluvil z lásky. A  nejen za sebe a své lidi.  Zastupuji i četné další, kteří cítí totéž, ale nemají podobné fórum jako já, aby to mohli vyjádřit.

16. Už jsem skončil, Matthewe. Děkuji ti, žes mě nechal promluvit.

17. MATTHEW: My děkujeme tobě, Hatonne. Promluvil jsi o tématech, která jsou nejvíce zastoupena v emailech posílaných mé matce, a je velmi pravděpodobné, že tvoje slova budou mít větší váhu, než měla ta naše.


Žádné komentáře:

Okomentovat